Kemal Gözler

Yazar 7,3/10 · 52 Oy · 10 kitap · 236 okunma ·  16 beğeni
Miraç Türk, bir alıntı ekledi.
24 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Gün geçtikçe cehaletin de seviyelerinin olduğunu görüyor ve eski cahilleri özlüyorum.

Elveda Anayasa, Kemal Gözler (Ekin)Elveda Anayasa, Kemal Gözler (Ekin)
Yağmur SÖNMEZ, bir alıntı ekledi.
02 Şub 22:08 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Doğru bir fikri savunmak için kullanılan yanlış argümanlar, bizzat o fikre zarar verir.

Elveda Anayasa, Kemal Gözler (Sayfa 47)Elveda Anayasa, Kemal Gözler (Sayfa 47)
Miraç Türk, bir alıntı ekledi.
15 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Korku, ülkenin akademik ve entellektüel hayatını boğuyor.

Elveda Anayasa, Kemal Gözler (Sayfa 33)Elveda Anayasa, Kemal Gözler (Sayfa 33)
Yağmur SÖNMEZ, bir alıntı ekledi.
01 Şub 21:31 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bu kitap, bazılarının aklına gelebileceği gibi siyasi ön yargılarla veya belirli bir siyasi partiyi eleştirmek veya belirli bir siyasi partiye yarar sağlamak amacıyla yazılmış bir kitap değildir. Ben doğru bildiğimi yazıyorum.

Elveda Anayasa, Kemal Gözler (Sayfa 7)Elveda Anayasa, Kemal Gözler (Sayfa 7)
failimuhtar, bir alıntı ekledi.
 26 Kas 2017

"Miserrimum est arbitrio alterius vivere (En büyük sefalet, başkalarının iradesine bağlı olarak yaşamaktır)."

Hukuka Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 21 - Publilius Syrus)Hukuka Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 21 - Publilius Syrus)
failimuhtar, bir alıntı ekledi.
26 Kas 2017

İnsanın kurallara değil de insana itaat ettiği yerde hukuk olmaz. (...)

"Non sub homine, sed sub Deo et lege (İnsana değil, ama Tanrıya ve kanuna [itaat et])."

Hukuka Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 23 - Henry de Bracton)Hukuka Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 23 - Henry de Bracton)
failimuhtar, bir alıntı ekledi.
 26 Kas 2017

"Patere legem quam ipse fecisti (Kendi koyduğun kurala uy)."
(...)
Kötü kalpli bir diktatör tarafından konulan ama kendisi tarafından da uyulan bir kural, halk tarafından seçilen bir yönetici tarafından uyulmayan bir kurala göre daha iyidir.

Hukuka Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 22)Hukuka Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 22)
failimuhtar, bir alıntı ekledi.
26 Kas 2017

İnsan dışındaki varlıkların davranışlarını düzenleyen kurallar hukuk kuralı değildir. Bu husus sadece medeni toplumlar için doğruymuş gibi görünmektedir. Kelsen'in belirttiği gibi, ilkel toplumlarda, hukuk düzeninin insan davranışlarını düzenlediği gibi, havanların, bitkilerin ve hatta cansız nesnelerin davranışlarını da düzenlediği görülmektedir. İşte bu şekilde Kitab-ı Mukaddes'te insan öldüren öküzün ceza niteliğinde ölüme mahkum edileceği yolundaki şu kural konulmuştur:

"Ve eğer, bir öküz bir erkeği yahut bir kadını süserse, ve o ölürse, öküz mutlaka taşlanacak ve onun eti yenilmeyecektir."

Hukuka Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 26)Hukuka Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 26)
failimuhtar, bir alıntı ekledi.
 19 Nis 20:54 · Puan vermedi

Franz Oppenheimer'a göre devlet, "kaynağını belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağmada bulur. Dünya tarihinde, devlet için, topluca yapılan mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahsedilemez. Sosyolojik anlamda, devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise tebaaların efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir".

Anayasa Hukukuna Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 45)Anayasa Hukukuna Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 45)
failimuhtar, bir alıntı ekledi.
19 Nis 20:31 · Puan vermedi

"Milletlerin kendi kaderini bizzat tayin hakkı" da denen "self-determinasyon hakkı", 1918 Wilson ilkelerinden kaynaklanmıştır. Bu hak 1945 Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 1, 55 ve 76'ncı maddelerinde de geçmektedir. Self-determinasyon hakkı, "bir halkın bağımsız bir devlet kurmak dahil, dilediği devlete bağlı olmayı seçme hakkı" demektir. Bu hak uluslararası hukukta sadece başka bir devletin sömürgesi altında bulunan halklara tanınmaktadır. Yani bu hak, "sömürgelikten kurtulma" durumunda geçerli olan bir haktır. Self-determinasyon hakkı, kendisi sömürge olmayan, bir devletin üzerinde yaşayan insan topluluklarına tanınmamaktadır.

Anayasa Hukukuna Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 37)Anayasa Hukukuna Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 37)
failimuhtar, bir alıntı ekledi.
26 Kas 2017

...Figüratif bir ifadeyle, hukukun genel teorisinde öğrenciler bardağın nasıl yapıldığını, biçimini, bardağın yapısını öğrenecekler; hukuk dogmatiğinde ise bu bardağın içinin neyle doldurulduğunu göreceklerdir. Hukukun yapısını (hukukun genel teorisi) bilmeden bu yapının içinde bulunan kurallar (hukuk dogmatiği) hakkında bilgi sahibi olmak pek mümkün değildir; hatta uygun da değildir.

Hukuka Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 7)Hukuka Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 7)
failimuhtar, bir alıntı ekledi.
19 Nis 21:17 · Puan vermedi

1919 Weimar Alman Anayasası kurucu meclis usulüyle demokratik bir şekilde yapılmıştır. Ne var ki, bu anayasa döneminde Nazi rejimi görülmüştür. 1949 Alman Anayasası anti-demokratik bir şekilde yapılmıştır (Bu anayasa işgal kuvvetleri tarafından yapılmıştır. Yapımında kurucu meclis usulü uygulanmadığı gibi referanduma da sunulmamıştır). Bu anayasa döneminde ise, Almanya'da demokratik bir rejim görülmüştür.

Anayasa Hukukuna Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 32)Anayasa Hukukuna Giriş, Kemal Gözler (Sayfa 32)