Kemal H. Karpat

Kemal H. Karpat

Yazar
8.5/10
83 Kişi
·
210
Okunma
·
51
Beğeni
·
1.286
Gösterim
Adı:
Kemal H. Karpat
Tam adı:
Kemal Haşim Karpat
Unvan:
Tarihçi, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi
Doğum:
Romanya, 15 Şubat 1925
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Washington ve Rewington üniversitelerinde siyasal ve sosyal bilimler üzerine master ve doktora yaptı. Romanya'da tarih ihtisasının ardından Amerikan tarihi, Rus tarihi, Ortadoğu tarihi ve Osmanlı tarihi konularında çeşitli kurslara katıldı. 20 ülkede yayımlanmış 130 makalesi ve 16 kitabı bulunmaktadır. Amerika'daki Türk Araştırmaları Cemiyeti'nin kurucusu ve başkanı, Orta Asya Cemiyeti'nin (ACAS) kurucusu. Şu anda İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde Tarih Profesörü olarak çalışmaktadır.Türk Tarih Kurumu şeref üyesidir.

Yurtdışında en çok ilgi gören eseri Ottoman Population adlı çalışmasıdır. Kitap, Wisconsin Üniversitesi tarafından basıldı. TBMM Onur Ödülü sahibidir.
Osmanlı hanedanı da saf kan Türk olmaktan uzaktı. Alderson, Türk olmayan kadınlarla evlenmelerinden ötürü, Osmanlı hanedanının 1/16384 oranında kanı saf Türk olduğunu hesaplamıştır.
Türkiye'de ırkçılığı izah edebilmenin tek yolu, onu imparatorluğun kaybına karşı gösterilen taklitçi, gerici ve hissi bir reaksiyon olarak tanımlamaktır. Irkçılık, din yerine ırk kavramını koyan ve suni bir elit nazariyesi yaratarak muayyen bazı grupların iktidar ve genişleme hırslarına hizmet eden bir teoridir.
Soyut bir idealizm ne kadar ulvi olursa olsun, gündelik meselelere değinmedikçe başarı sağlayamaz.
1950'den beri iktidarda olan Demokrat Parti ve Büyük Millet Meclisi laikliği bir hayli liberal bir şekilde yorumladığı halde, şimdiye kadar, irticanın reformları silip süpürmesine de müsaade etmemiştir. İrtica tehlikesi, üyeleri laik cumhuriyet kuşaklarına mensup olan şimdiki hükümetten gelmemektedir. Asıl tehlike, iktidarı ele geçirdiğinde, şimdiki liderlerin nispeten büyük prestijinden mahrum olan hükümet işlerinde İslamiyet'e üstün bir mevki tanıyarak sempati toplamayı isteyecek kuşaklardan beklenmelidir.
II. Mahmud tek başına devlettir, “Devlet için çalışacaksın, benim için çalışacaksın” der.
Sözün kısası, Türkiye'de demokrasinin başarısızlığı, memleket için felaket doğurabilecek aşırı sağ veya aşırı sol bir rejimin kurulmasına zemin hazırlamış olacak.
Kemal H. Karpat
Sayfa 354 - Bu satirlar 1958 yilinda yazılmıştır.
“Ya Rabbim” dedim, “bana sevebilme gücü vermişsin ve bu sayede beni gerçek insan yapmışsın.”
Fransa’da kralın dediği gibi; “L’Etat c’est moi” yani “devlet benim”; II. Mahmud’da bunu görüyoruz. Eski Osmanlı devrinde bu yoktu. Zaten “derin devlet” vesaire gibi şeyler de sonra oluştu, İttihat ve Terakki devrinde, Cumhuriyet devrinde oluştu, ondan evvel “derin devlet” diye bir şey yoktu. II. Mahmud böylece kişiyle özdeşleşen devlet rejimini, yani kendi kişisel iktidarını kurdu. Buna bürokrasi karşı geldi, yani II. Mahmud’un yarattığı sözde modern bürokrasi. III. Selim zamanında da bürokrasi var fakat eskiden bürokrasi devlet içinde erimiş, onun bir parçası olmuş, toplumun da bir parçası olduğu için bunlar fark edilmiyor. Şimdi II. Mahmud bürokrasiyi, kurduğu sözde modern okullar yolu ile topluma hâkim olmak için yaratmış, yani totaliter bir düşünce ürünü olarak güçlendirmiştir ama bu şekilde yaratılan bir bürokrasinin geleceği de sağlam değil. O halde bürokrasi kendi varlığını emniyete almak için karşı geliyor, direniyor.
24.01.2018

Kitap İnceleme Yazısı

Kitap Adı: Türk Siyasi Tarihi

Yazarı : Prof.Dr. Kemal H. Karpat

Yayıncı :Timaş

Sayfası : 368


Bu alanda daha önce okumuş olduğum kitaplar:

1# Türkiye’de çağdaşlaşma (Prof.Dr. Niyazi Berkes) 2# Değişen Dünyada Sosyoloji (Prof.Dr. Veysel Bozkurt) 3# Atatürk ve Aydınlanma ( Prof.Dr. Kemal Arı) 4# Türkiye’nin yakın tarihi (prof.Dr. İlber Ortaylı)


Her birinden ayrı ayrı deneyim, ders ve izlenimler edindim. Bu kitap ise, yakın tarihimizde karşılaşılan politik hataları, demokrasiye müdahale nedenleri ve sonuçlarını değerlendirmiş.

Gelinen noktada şunu anlıyoruz ki; hatalardan fazlaca bir ders çıkaramamışız.

Milli Mücadele gibi bir millet mucizesi ile, vatanı uçurumun kenarından kurtarmışız, fakat onu yönetme, koruma, kollama ve yüceltmede ne yazık ki acze düşmüşüz.

Cumhuriyetin ilk yıllarında geçiş dönemi olarak tek parti yönetiminin tercihi belli ki bir öngörü değil zorunluluktu. Bunu eleştirenler ve dedeleri sanki on partili bir tercihle mi sandığa gitmişti. Sorunların parti sayısından değil, kafa yapısından kaynaklandığı anlaşılıyor.

Bir padişahın fermanı ve tercihi ile her şey şekillenmiyor muydu?

Tarihi olay ve gerçekleri, zamanın şartlarına göre değerlendirmek gerekir.

Sonraları Atatürk’ün istek ve önerileri ile, denge, denetim ve rekabet olsun diye ikinci bir parti kurulmuştur. Beklenilen gayenin dışına çıkılınca kapatılmıştır.

Bizimle aynı yıllarda varoluş mücadelesine giren, Japonya, Almanya, Finlandiya, İtalya, Hindistan gibi ülkeler bu tür yönetim kavgalarını kısa sürede aşarak, bilim, teknoloji, medeniyet ve aydınlanma yolunda bizi geçmişlerdir.

CHP’den ayrılan bir grup DP’yi kurmuş, DP’den ayrılan bir başka partiyi kurmuş. CHP’den ayrılan başka bir grup bir diğerini kurmuş. Sonra ayrılanların bir kısmı birleşmiş, başka bir parti kurmuş.

Ayrılıp başka bir parti kuranlar anlaşamayınca ayrılıp eski partilerine dönmüşler.

Tekrar yönetim, özgürlük ve inanç konusunda anlaşamayıp ayrılmışlar.

Eline yönetim gücünü geçiren, diğerini yok sayıp ortadan kaldırma arayışına girmiş.

Kin, nefret ve cehalet diz boyu yani.
Her iktidarın nasıl geri dönülmez hatalar yaptığını, yazar çok güzel vurgulamış.

O kadar karışık bir politika anlayışı ve arayışı yaşamışız ki, yılan hikayesi tabiri bu olaylar için tanımlanmış olsa gerek.

Varsayımlarla hareket edip tarih yorumlanmaz ama, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20 yıl daha yaşasaydı sanırım ülkenin kaderi daha başka olurdu.

Bu koltuk ve yönetim kavgası ile yaşayan grupların; ekonomik pastayı büyütme, istihdamı, sanayi yatırımlarını, birlikte büyültme çabası pek olmamış gibi görünüyor.

Yaşanan olayları tahlil ve analiz ettiğimizde; asker, siyaset, hukuk, din, bilim kavramları arasında bir uyum ve dengenin olmadığı görülüyor.

Atatürk’ün bin bir titizlik, araştırma, danışma ve sorgulama ile Türk Milletine armağan ettiği, özgürlük, eşitlik, demokrasi, kültür, sanat ve medeniyet anlayışı, devrimler, bilimsel öngörülerden oluşan toplum elbisesi, bize birkaç numara büyük geldiği, beyin ve gönül dünyamızın anlayamadığı anlaşılıyor. Peki bunu bir alternatifi var mıydı? Alternatifi neydi peki? Ülkeyi belki de beşe bölmek, Fransızlara, İngilizlere, İtalyanlara, Yunanlılara, Ermenilere teslim etmek. Türkler de azınlık olarak sığıntı şeklinde yaşam sürmesi. Bırakın özgür bir ulus olmayı, Libya, Irak, Mısır, Suriye gibi bile kalamazdık.

Bu tür yakın tarih eserlerini, sosyoloji, psikoloji, felsefe, hukuk, bireysel ve kurumsal gelişim eserleri ile pekiştirenlerin aynı kanıya varacaklarını tahmin ediyorum.

İbret alıp, hataların tekrarının önlenmesi için, geçmişin tecrübesi, günümüzün ışığıyla, geleceği planlamak düşer bize.

O ruh, güç ve anlayış hepimizde var. Yeter ki direksiyonu doğru yöne kıralım.

Başka bir kitap tanıtım yazısında buluşmak dileğiyle.

24.01.2018

Ali Rıza Malkoç

#armozdeyis

http://www.arm.web.tr
Ağır ağır okunacak çok kıymetli bir derleme olmuş. Kemal hocanın çok farklı tarihlerde Balkanlar üzerine yazdığı yazılarından oluşuyor. Balkan Coğrafya, tarih ve kültürüne ilgi duyanlar için çok önemli bir eser.
Kemal Karpat, tarihimizin belki de en çok çalışan tarihçisi. Okurken, yahu bu adam Kemalist gidiyordu derken Osmanlıcı, Liberal mi acaba derken tam bir devletçi olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Bu muhtemeldir ki o kişi dönemin ruhuna kaynaklarına tarafsız yaklaşabilecek erdeme kavuşmuştur. Türkiye'de sayılı eserlerden biri olan Türk Demokrasi Tarihi, ülkenin yalnızca bir asırda tebadan, demokratik haklar talep eden bir topluma evrilişinin kısa bir tarihidir.
19. yy.dan itibaren edebiyatımız hangi aşamalardan geçmiş, toplumun sosyolojik, kültürel, politik ve ekonomik yapısı insanımızın duygu ve düşüncelerini nasıl etkilemiş ve bunlar edebiyatımıza nasıl yansımış, bütün bu hususları anlamak için Kitabı okumaya başladım. Böylece Halit Ziya Uşaklıgilden, Reşat Nuri'ye, Sait Faik, Yaşar Kemal'den Orhan Pamuk'a Türk edebiyatımızın eserlerini okurken yazarların bulunduğu dönem, yazarların etkilendikleri fikirler ve akımları göz önünde bulundurarak kitaplarda yer alan fikirleri, konuları, hikayeyi ve edebi nitelikleri daha iyi anlayabileceğimi düşündüm.

Kitap benim için çoğu yerinde bu beklentilerimi karşıladı (kitap her ne kadar ana konuya 69. sayfasında girebilse de). Türk Edebiyatından bu zamana kadar Reşat Nuri, Halide Edip, Yakup Kadri ve Yaşar Kemal ağırlıklı okumalarım oldu. Ancak bu kitapları da seneler evvel okumuştum. Bu yüzden Kemal Karpat'ın yazdıklarının, tespitlerinin ne kadar doğru ve yerinde olduğu hususlarında eleştiri yapabilecek bir durumda görmüyorum kendimi. Bu yüzden özellikle 1000kitap sitemizdeki kitap kurtlarımızın kitabı okumasını ve değerlendirme yapmasını arzu ediyorum.

Ama benim anladığım temel nokta, orta sınıfın doğması ve yabancı eserlerin tercümesi ile ilk hikaye ve romanlarımız yazılmaya başlanıyor. Kemal Karpat bu ilk eserleri edebi nitelikten ve derinlikten uzak buluyor. Ancak milli edebiyat dönemi yazarları ile belirli bir kıvama gelindiğinden bahsediyor. Özellikle Üç Kemal (Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir) ile ilgili tespitleri ilginç. Her bir yazarın belirli birkaç konuda üstün olduğunu belirtiyor ve üçü bir yazar olsaydı o zaman Tolstoy tarzı dünya çapında romanlarımız olurdu diyor. Ya da ben yanlış anlamış olabilirim. Mümkün mertebe alıntılar vereceğim sizlere.

Sonuç olarak, bence artılarıyla eksileriyle (ki eksik kısımlarını değerlendirebilmek benim haddim değil) Türk edebiyatının 19. yy. dan günümüze geçirdiği evrimleri bilmek, biz okurlara çok şey katacaktır. Belki de bu tarz kitaplar üniversitelerde, hatta liselerde okutulmalıdır.
Geçtiğimiz günlerde yazdığım bir blog yazımda İletişim Yayınları'ndan çıkan Tolstoy'un Kazaklar eserindeki birkaç yazım hatasını not etmiştim. Bu kitabı okuyunca Editor kavramı üzerine bir kez daha düşünülmesi gerektiğine karar verdim. İletişim'den de özür diliyorum. Timaş'tan çıkmış bu Kemal Karpat kitabında o kadar çok yazım hatası var ki, belki yüzlerce desem abartmış olur muyum bilmiyorum. Editör beyfendiye selam olsun.
Kitap hakkında yazdığım blog yazımı merak edenler için linkini veriyorum:
https://karakugublog.wordpress.com/...plum-kemal-h-karpat/
"Dünya tarihi neden Osmanlı tarihi olmadan eksik kalır?" Osmanlı dönemini farklı bir açıdan ele alarak Türklerin dünya tarihinde oynadığı önemli rolü belirtmek ve bilhassa modern Avrupa'nın doğuşunu hazırladığını vurgulamak… Geri kaldığı düşünülen Osmanlı'nın ötesinde, köklü bir varlığı olan ve dünya çapında etkilerini Avrupa ve Ortadoğu'da sürdüren bir başka Osmanlı'nın bulunduğunu anlatmak… Osmanlı Devleti'nin tarihini ve idare sistemini inceleyip anlamak ve elde edilen tecrübe ve bilgileri bugünün sorunlarını çözmek için kullanmak… Ve daha fazlası…

Osmanlı ve Dünya, Osmanlı Devleti'nin dünya tarihindeki yerini olduğu kadar, modern tarihin oluşumundaki rolünü de ortaya çıkarmaya yönelik ilk girişimlerden biri...
(Tanıtım Bülteninden)

Okumaya başladığım zaman nasıl bir kitap ile karşılaşacağım hakkında pek bir fikrim yoktu. Osmanlı'nın dünyaya katkısı başlığı adı altında 'kendi alanlarında' uzman bu kişi aceba bana ne katacaktı?
Kitap bittikten sonra gerek konuyla alakalı gerek konuya paralel bir çok şey öğrendiğimi beyan etmeliyim. En önemlisi Osmanlı hakkında konuşmayı veya yazmayı kabul eden, bunu önemseyen (!) batılı uzmanların bakış açılarını görmek bana çok şey kattı.

Erken dönem Batılı tarihçiler, Osmanlı'yı sadece 'batı kaynaklarından' yazdıklarını ve yanlış anlattıklarını itiraf etseler de biz onlar gibi olmayacağız. Kendi tarihimizi tabi ki önce kendi tarihçilerimizden sonra gerekirse dünya tarihçileri gözüyle tekrar okuyacağız.
Bir çok yeri çizdim ve not aldım. Geliştirici olduğu kesin. Çok dikkatimi çeken bir kaç yeri paylaşmak istiyorum.

Bu konferans olacağı zaman Üniversitedeki kompleksli bazı türk öğrencilerin profesör Karpat'a gerici diyerek karşı çıkması, hayrete düşüren bir durumdu.

En şaşırtıcı nokta elbette ki Helenistlerin ortaya attığı "Osmanlı Bizans devletinin kopyasıdır. Onun yönetim şeklini devam ettirdiği için ve devşirme sistemiyle başa gelen(!) Hristiyan çocukları devleti güzel yönettiği için o kadar uzun yıllar yaşayabildi." gibi saçma, delilsiz teorilerin yıllar yılı batıda kabul gördüğü ve daha fecisi üniversitelerde okutuldu gerçeği!!!
Bu söylemi bizzat şimdi batılı proflar inkar ediyor. Ne hazin bir cahillik!

Kitapta kimi yazılar (anlatıcıya göre) sıkıcı. Kimi ise gayet akıcı. Ama hepsinden illa bir şey öğreniyorsunuz.
Şayet iyi bir Osmanlı okuyucusuysanız, yazılar içindeki doğru gibi aktarılan (hala, evet) teorileri anlayabilirsiniz. Ama değilseniz, kafanız karışabilir.
Ben beğendim. Tavsiye ederim.
Bu konferans Amerikada yapıldığı için olabilir gene görmezden gelinen bir çok şey olmuş, bana göre.
Her uzman haklı olarak sadece kendi tarafından konuya bakmış.
Sonuç ben şunu çıkardım.
Batı Osmanlı Tarihi konusunda çok cahil. Bunu kendileri de itiraf ediyor. Nedense Osmanlı Tarihi hep bir kenara itilmiş. Oysa Arap, Balkanlar, Asya, Afrika ve hatta Batı ve dahi Amerika tarihi Osmanlı olmadan işlenemez. Başka bir deyişle şimdi devlet olan bir çok devlet o dönemde Osmanlı'nın vilayetiydi. Şimdi güçlü olan veya takılan bir çok devlet ya o dönemde yoktu ya da Osmanlı'ya vergi ödeceyecek kadar onun emrine amadeydi. Yukarıdaki topraklarda devlet olmuş devletler, tarihlerini Osmanlıyı katmadan inceleyemezler.
Batı adını verdiğimiz şu camia, Batı medeniyeti (sözüm ona öyle bir şey varsa) olma yönündeki ilerleyişini (ilerleme denirse) Osmanlı'ya ve dahi Osmanlı'nın yıkılışına borçludur.
Söz uzar. Burada keselim. Kitap eksikleri olmakla birlikte güzel. Okunabilir.
Türk Siyasal Sisteminin değişimini 1876'dan başlayarak 1980 yılına kadar geçirdiği krizleri, değişimleri kronolojik olarak bulunduğu ve siyasi ve idari incelemede bulunan konuya ilgi duyanların edinmesi gereken bir eser. Yazarın yurt dışında, yabancı dilde kazandırdığı bu eser ideolojik bakılmaz ise tarafsızdır. Kitapta; devlet kadrolarında kadrolaşmanın kimler tarafından başlatıldığı ve nelere sebebiyet verdiğini, laikliğin önemini, seçim sonuçları üzerinde etken olan değişik faktörleri bulabilirsiniz.
Kemal Karpat'ın "Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum" isimli kitabını beğenmiş olarak bu kitabı büyük bir heyecanla elime aldım. Detaylarını çok merak ettiğim toprağımızın son 200 yüzyıllık macerasını objektif bir kalemden görebilmekti hedefim. İlk önce demeliyim ki kitabı 2 aya yaygın bir sürede okuduğum için kitaptaki olayların birbirleri ile olan neden-sonuç ilişkilerini kurmada zorluklar çektim. Bu sebeple kitabın mümkünse bir hafta içerisinde okunması önemli bence. Kitaptan çok büyük beklentilere girmiştim, maalesef kitap bittiğinde bu beklentimi karşılamadığını gördüm. Bazı olaylara yer verilirken, bazı önemli olaylar parantez aralarında geçmiş. Marshall yardımları, 6. filo olayları, Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile ilgili tatmin edici bilgi neredeyse yok. Bunun benzeri birçok olayla ilgili kısıtlı bilgiler verilmiş. Diğer taraftan, küçük bir kitaba bu kadar bilginin sığdırılmasının zor olduğunu ben de biliyorum. Ama yakın tarihimizle ilgili çarpıcı tespitlerin ve analizlerin yapıldığı bir kitap bulmayı çok arzu ederdim duayenden. Bütün bu karalamalarıma rağmen yine de herkesin okumasını tavsiye edeceğim önemli bir kitap.
Her nehrin bir başlangıç noktası, bir doğuş yeri vardır. Nehirler, doğdukları kaynaktan denize doğru akarlar. Fakat bazı nehirler yatağında akmaz ve kendine farklı rotalar çizer. Denize ulaşabilmek için koskoca dağları deler. İşte Kemal Karpat, dağı delen nehirler gibi çoğu zaman hayatın karanlık yüzüyle karşı karşıya kalmış ve bu engelleri kendi çabasıyla aşabilmiş bir "nehirdir." Osmanlı'nın yıkılışıyla başlayan, Balkan müslüman-türklerinin katlandıkları zorluk günleri, o coğrafyadan çıkıp dünyaca ünlü olan bir tarih profesörü.. Okunası bir kitap.
Bir Önsözün “Fikir İsyanı”
19:36:17 - 11.11.2017
Bazı kitaplar vardır ki yıllarca anlamaya ve anlatmaya çalıştığınız olayları bir kaç paragrafta önsöz yapar. Ve bazı cümleler var ki bütün siyasi, iktisadi ve sosyolojik olguları bir iki kelime ile zihninizin beyaz perdesine yansıtıverir. Kemal H. Karpat'ın bir "Fikir İsyanı"nın ürünü olarak tanımladığı, "Türk Demokrasi Tarihi" çalışması da bunlardan biri.

Kitabın önsözünde Türkiye'nin demokratik bir ülke olma sürecinde dün olduğu, bugün yanı başımızda gördüğümüz ve gelecekte karşımıza çıkacak olan zihniyete ve bu zihniyete çanak tutan “aydın” tespitini sizlerle paylaşmak istedim.

Yazarın isyanı "Bazı Batılı bilim adamı ve yazarların Türkiye'yi ve Türk sorunlarını gereğiyle değerlendirmeden öznel fikir yürütmelerine karşı” bir ‘fikir isyanı’dır. Çünkü "Bunların birçoğu Türkiye'yi tarihi rolünü oynamış, modernleşmenin yarı yolunda takatini tüketmiş, varlığını büyük devletlerin yanına sığınmakla koruyabilen bir ülke olarak görmektedir." Sömürgeci ve dikeyine büyüyen batı aklı, ya böyle olması gerektiğine alışmış, alıştırılmış ya da bu hayal ile yaşamışlar.

"Halbuki biz, Türkiye'nin sonsuz kuvvet kaynaklarına sahip olduğuna bütün varlığımızla inanmaktayız. Bu kaynaklar arasında milli duygulara sahip, disiplinli, sağlam inançlı ve hareket arzusu dipdiri bir halk kitlesine sahip olmak başta gelir. Türkiye'yi tükenmiş tarihi ülkeler arasında görenler şüphesiz yanılmaktadır. Bugün ana sorun, toplumu örgütlemek, ona yeni bir hayatiyet vermek ve onu yapıcı amaçlara yönlendirmektir".

Ne zaman şaha kalkmış, bir Türkiye ile karşılaşsalar hemen bütün siyasi, askeri, iktisadi "aydın" piyonlarını ileri sürüp, tükenmiş, sinmiş ve sığınmış Türkiye hayalini gerçekleştirmek için çabalamaktadırlar. Bu çabanın en alçak versiyonuna, zaten 15 Temmuz gecesi, milletçe şahit olduk.

Yazar, "Fikir isyanımız, diğer bakımdan Türk fikir hayatını etkileyen, kendi kendilerine "aydın" demekten çekinmeyen üç grup okumuşa karşıdır" diyerek bu "okumuş" kesimin karakteristik özelliklerini açıklar.

Birinci grup aydın için; "Bazen "Batıcı", bazen "modern", bazen "ilerici" gibi kalıplara durmadan girip çıkan; fakat aslında toplumdan ayrı düşmenin verdiği ıstırabı gidermek ve varlığını kabul ettirmek için bir gerekçe arayan gruptur. Bunlar, edindikleri bilgiyi -sanki insanüstü kaynaklardan geliyormuş gibi- kendilerini halktan üstün ilan etmek ve halka emir vermek için bir araç olarak kullanmaktan çekinmezler. Çok defa bu kişiler, Türk toplumunun sorunlarını yabancıların gözüyle görüp onların Türk toplumu hakkında besledikleri yanlış görüşleri ve olumsuz duyguları çabucacık kabullenerek bunları çeşitli parlak isimler altında kendi fikir ürünleriymiş gibi yayınlarlar. Bunlar, yarı sömürge kültürünün en canlı örnekleridir."

İkinci grup "aydın" “çağımızın yarattığı sonsuz sosyal, ekonomik, kültürel ihtiyaçları inkar ederek tarihin romantik hayalleri içinde yaşamaktadır, insanın ve toplumun asla değişmeyeceğine inanan bu kimseler arasında mukeddesatçılar ile ırkçılar yer alır. Bunlara karşıt gözüken katı düşünceli ve herhangi bir inançtan mahrum oportünist maddiyatçıları da yine bu grupta saymak yerinde olur.”

Üçüncü grup "aydın", “Türkiye'nin bütün sorunlarının belirli bir ideolojinin tümüyle kabul edilmesiyle toptan çözülebileceğini savunmaktır. Kendi dar görüşleriyle bağdaşmayan her düşünceyi insan ve toplumdan ayırarak akıl kurallarının kuru mantığına göre cevaplandırmaya, daha doğrusu değersiz görüp reddetmeye hazırdırlar. Önlerine çıkan yeni bir sorun hakkında o sorunun doğuş nedenlerini ve ortamını görmezden gelerek fikir yürütürler."

Yazar sözde aydınları böyle gruplandırdıktan sonra "Türk toplumunun özbenliğini inkar edenler ve modernleşmeyi yalnızca maddi ölçütlere bağlamak isteyenler ekonomik ve sosyal kuvvetlerin etkisini kabul etmeyenler kadar hatalıdırlar. Bir toplumun benliğini tayin eden kuvvetler dil, tarih, kültür -ki buraya din de girer- ve ortak değer yargıları olduğu kadar ekonomik ve sosyal yapıdır da." Diyerek sosyal ve siyasal sorunlara çözüm üretmek isteyenlerin bu olguları da dikkate alıp değerli bulması gerektiğini açıklar.

Türkiye'nin dünyaya örnek olabilecek "Demokrasi" kültürünün kendi özbenliğinde zaten var olduğunu açıklamaya çalışan kitabın, 1959'da yayınlandığı düşünülecek olursa, o günden bu güne yaşanılan olaylar daha berrak anlaşılacaktır. ,

Her toplum, özgüvenini kazanmış bir gençliğe, bunu doğru okuyabilen ve okutabilen. mütefekkir okumuşlara, tabiki bu özgüveni yerli yerince, hedefe koşturabilecek vizyon sahibi, cesur siyasi liderlere muhtaçtır.

Geçmişte olduğu gibi bugün de bunu kendine dava edinmiş bir lideri anlamak ve birlikte onunla koşabilmek ve hayallerini paylaşmak "demokrasi kültürünün Türkiye'ye daha çabuk yerleşmesini ve olgunlaşmasına imkan verecektir.

Siyasi düşüncemiz, makam ve mevkimiz ne olursa olsun, milli kimliğimizle bir arada durmamız, birlikte yürümemiz ve "Türkiyemiz, Cumhuriyetimiz ve Demokrasimiz" için, bunu engelleme çabasına girenlere karşı çaba göstermemiz elzemdir. Aksi hali sinsi, bencil, küçük hesapların peşinde koşan, batıya ya da doğuya sığıntı, mankurt nefeslerin ardından sürünmektir.

"Dünya 5'ten büyüktür" feryadı ile yüzyılların sömürgeci düzenine karşı sadece fikren değil, fiilen de isyanını ifade eden, dünyaya örnek olan liderlerle demokrasiye yürümek onlarla bir arada durmak, Türk ve Dünya Demokrasisi için hayati bir davranış olsa gerek.

http://www.maraspusula.com/...zun-fikri-isyani-443

Yazarın biyografisi

Adı:
Kemal H. Karpat
Tam adı:
Kemal Haşim Karpat
Unvan:
Tarihçi, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi
Doğum:
Romanya, 15 Şubat 1925
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Washington ve Rewington üniversitelerinde siyasal ve sosyal bilimler üzerine master ve doktora yaptı. Romanya'da tarih ihtisasının ardından Amerikan tarihi, Rus tarihi, Ortadoğu tarihi ve Osmanlı tarihi konularında çeşitli kurslara katıldı. 20 ülkede yayımlanmış 130 makalesi ve 16 kitabı bulunmaktadır. Amerika'daki Türk Araştırmaları Cemiyeti'nin kurucusu ve başkanı, Orta Asya Cemiyeti'nin (ACAS) kurucusu. Şu anda İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde Tarih Profesörü olarak çalışmaktadır.Türk Tarih Kurumu şeref üyesidir.

Yurtdışında en çok ilgi gören eseri Ottoman Population adlı çalışmasıdır. Kitap, Wisconsin Üniversitesi tarafından basıldı. TBMM Onur Ödülü sahibidir.

Yazar istatistikleri

  • 51 okur beğendi.
  • 210 okur okudu.
  • 7 okur okuyor.
  • 294 okur okuyacak.
  • 3 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları