Kemal H. Karpat Kemal Haşim Karpat

Yazar 8,6/10 · 53 Oy · 23 kitap · 114 okunma ·  38 beğeni
serdar şahin, bir alıntı ekledi.
21 Kas 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

"...Osmanlı'da en büyük değişim Batı ile ilişkilerin soğuduğu bir zamana, Sultan Abdulhamid dönemine rastlar. Sultan, siyasi tartışmaları önlemiş, fakat diğer alanları serbest bırakmıştır, çünkü sosyal, entellektüel değişmenin ihtiyacını kabul etmiştir. Onun İslamcılığının ana amacı politik, kültürel savunma idi. Yeni Türk Edebiyatı, bu olayların etkisinde onun zamanında gelişmiştir. Sultan Abdulhamid döneminde, bilhassa 1880'den sonra, siyaset ve hürriyetten söz edilmediği sürece her yayın serbest bırakılmıştır. İşte bu dönemde ayrım ve seçim gözetmeksizin Batı'nın birçok edebi eseri tercüme edilmiş, Servet-i Fünun dergisi (1891-1944) yayımlanmış, Edebiyat-ı Cedide, Fecr-i Ati cereyanları oluşmuştur."

Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Kemal H. Karpat (Sayfa 55)Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Kemal H. Karpat (Sayfa 55)
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
04 Şub 18:09 · Kitabı okudu · 7/10 puan

"Demokrat Parti'nin iktisadi politikasının başarısında kısmen yabancı ülkelerden, bilhassa Amerika'dan gelen ekonomik yardım da etkili olmuştu. Bu yardım ise hükümetin dış politikasının bir sonucudur. CHP ile DP arasında dış politika açısından büyük bir görüş farkı olmadığı için, bu alandaki uygulama çekişmelere mahal vermeden yürütülmüştür. "

Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 170 - Timaş Yayınları)Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 170 - Timaş Yayınları)
serdar şahin, bir alıntı ekledi.
21 Kas 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

"Belki de Türk romanının yazılamamasının asıl nedeni gerçek anlamda kökeni kendi halkında ve kendi kültüründe bulunan ve modernleşmeyi bilinçli olarak benimseyen bir orta sınıfın henüz tam manasıyla ortaya çıkarak kendi ölçüleri içinde yüksek bir kültür ve edebiyat standardı yaratamamasıdır. Biz gerçek bir orta sınıfın meydana gelişini sosyal ve ekonomik bir değişim olduğu kadar kültürel ve felsefi bir devrim olarak görmekteyiz."

Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Kemal H. Karpat (Sayfa 49)Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Kemal H. Karpat (Sayfa 49)
serdar şahin, bir alıntı ekledi.
21 Kas 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

"Sanatı ve yazarları yeni bir dünya yaratmak için 70 yıl politik bir alet olarak kullanan Sovyet rejimiö Çarlık idaresi zamanında edebiyatta, müzikte, resimde verilen ibi mahsullerle yarışacak bir eser ortaya çıkaramamıştır. Çarlık da saltanat gibi bir dereceye kadar istibdat rejimleriydi, fakat bu rejimde hürrüyet için mücadele ve daha güzel bir dünya düşleme ve özleme hürriyeti vardı."

Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Kemal H. Karpat (Sayfa 14 - Timaş)Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Kemal H. Karpat (Sayfa 14 - Timaş)
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
04 Şub 17:58 · Kitabı okudu · 7/10 puan

1.Dünya Savaşı
" Böylece İttihatçılar, tarihte ilk defa Osmanlı ordularını yabancı bir devletin emrine sokmuş bulunuyorlardı. "

Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 95 - Timaş Yayınları)Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 95 - Timaş Yayınları)
Yakup, bir alıntı ekledi.
02 Ağu 2017

Bir İmajın Oluşumu
Osmanlı Devleti'ni kuran Türklerin batıya göç etme sebebi Hıristiyanlarla karşı karşıya gelmek değil, Moğolların baskısından kaçmaktı

Türk Dış Politikası Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 15 - Timaş Yayınları)Türk Dış Politikası Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 15 - Timaş Yayınları)
RJ, bir alıntı ekledi.
29 Eki 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Çünkü onlar hürriyeti tanımayanlara hürriyet verilmesini doğru bulmuyorlardı.

Türk Demokrasi Tarihi, Kemal H. KarpatTürk Demokrasi Tarihi, Kemal H. Karpat
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
04 Şub 18:29 · Kitabı okudu · 7/10 puan

"Türkiye 1938-45 yılları arasında tek parti rejimiyle, 1945-50'de şefli çok partili rejimle ve 1950-60'ta çok güçlü bir genel başkan(Menderes) tarafından çok partili rejimle yönetilmiştir."

Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 193 - Timaş Yayınları)Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 193 - Timaş Yayınları)
serdar şahin, bir alıntı ekledi.
 21 Kas 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

"...Halbuki Tanzimat edebiyatının pratik alanda çok az önemi vardır. Çoktan aşılmış bir devredir. Öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğu halde Tanzimat devri üzerinde ısrar etmek dar görüşün ifadesidir. Tanzimat'ın edebi düşüncelerini ve zevklerini-o devir edebiyatının hiç de gelişmiş olmamasına rağmen-bugünkü öğrencilere aşılamaya kalkmak büyük bir hatadır.
....

Genç kuşaklar arasından en tanınmamış bir yazar bile sanatı, anlayışı ve kabiliyeti bakımından geçmiş devrin simalarından üstün gelir."

Not: Yazarın bu söylemlerine katılıyor ya da katılmıyor değilim. Sadece bakış açısını ve tespitlerini sizlere sunabilmek açısından alıntılıyorum.

Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Kemal H. Karpat (Sayfa 84)Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Kemal H. Karpat (Sayfa 84)
Burak CAN, bir alıntı ekledi.
27 Nis 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Orta Asya
Yeni Düşünce'nin, 3 Eylül 1993 sayısı birinci sayfasında,kararlı bir dış politikanın olmamasının Azerbaycan'ı Rusya'nın kucağına ittiğini iddia etmekte,''Utanın monşerler'' (Bu Fransızca terim milliyetçiler tarafından dışişleri personelini Batı tipi davranış ve giyimlerinden dolayı alay etmek için kullanılır.) diyerek Dışişleri Bakanlığı'na da suçlamada bulunmaktaydı.

Türkiye ve Orta Asya, Kemal H. Karpat (Sayfa 203 - Timaş)Türkiye ve Orta Asya, Kemal H. Karpat (Sayfa 203 - Timaş)
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
04 Şub 18:38 · Kitabı okudu · 7/10 puan

26 Ocak 1970'te Odalar Birliği eski başkanı Prof.Necmettin Erbakan idaresinde kurulan Milli Nizam Partisi ticari ahlaka önem vermiş ve kendini milliyetçi ve mukaddesatçı olarak tanıtmış. Bu parti, Anadolu'da küçük imalatçı ve esnafın dostu olarak kurulmuştur. Büyük sanayici, tüccar, sermayedar ve toprak sahiplerine cephe alan, devlet müdahalesinden yana olan ve serbest piyasaya karşı çıkan Milli Nizam Partisi,20 Mayıs 1971'de mahkeme kararı ile hiçbir seçime giremeden kapatılmıştır. Kapatılma nedeni dini siyasete alet etmek olarak gösterilmiştir.

Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 201 - Timaş Yayınları)Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 201 - Timaş Yayınları)
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
05 Şub 22:19 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Türkiye'de AK Parti'yi İslamcılık ve laik düzeni bozmakla itham edenler, AK Parti'nin demokrasiyi şeklen kabul ederek, uygun zamanda demokrasiye son verip dogmatik İslami bir rejim kuracağını ileri sürmüşlerdi. AK Parti programına ve on senelik icraatına rağmen, pozitivist laikçiler AKP ve Erdoğan'ın din yolu ile Türkiye'yi İslamlaştırdığını durmadan önce sürmekteydiler. Mesela türban yasağı gibi ne Türkiye geleneklerine ne de mantığına uyan basit bir konuyu bir rejim meselesi yapanlar, halkın türbanlıyı ve türbansızı ayırt etmediğini unutmaktaydılar. Türban yasağının yalnız kamu alanında geçerli olmasının ise devlet ve vatandaş arasındaki farkları derinleştirmekten başka bir etkisi olmamıştır.

Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 253 - Timaş Yayınları)Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 253 - Timaş Yayınları)
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
04 Şub 18:23 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Adnan Menderes
1950-60 dönemine Adnan Menderes'in kişiliği ve politikaları damgasını vurmuştur. Nitekim kendisini toplumun maddi ilerlemesine adamış, Türk köylüsünün kültürel ve ekonomik özlemleri hakkında iyi bir sezgisel anlayışa sahip bir lider olmasıyla dikkatleri üzerine çekmekteydi. Politikalarını köylülerin ve alt sınıfların maddi ilerleme ve ruhsal beslenme arzularını tatmin etmeye( ve kendi lehine onlardan istifade etmeye) adamıştı.Birçok Türk lideri gibi o da karakteri gereği otoriterdi ve dahası tek parti döneminde yetişmişti.

Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 186 - Timaş Yayınları)Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 186 - Timaş Yayınları)
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
04 Şub 17:53 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Bedelli Askerlik
"Silahlı kuvvetler; Hassa(birinci), Dersaadet, Rumeli, Anadolu ve Arabistan orduları olmak üzere 5 orduya ayrılmıştır. 1885'te çıkarılan bir kanunla o zamana kadar yalnız Müslümanlar tarafından görülen askerlik hizmeti bütün tebaayı içine alacak şekilde genişletilmiştir.Böylece Osmanlı Devleti din ve dil farkı gözetmeksizin herkesin eşit şekilde hizmet göreceği bir ülke haline getirilmek istenmekteydi.Ancak Hristiyanlar çeşitli sebeplerle Avrupa devletlerinden de destek görerek askerlik hizmetine itiraz etmişler ve neticede bu hizmetten muaf tutulmuşlardır.Buna karşılık kendileri için "bedel-i askeriye" adıyla yeni bir vergi ihdas edilmiştir. "

Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 48 - Timaş Yayınları)Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 48 - Timaş Yayınları)
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
04 Şub 18:02 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Türkiye Cumhuriyeti'nin ani bir karar ile ortaya çıktığını iddia etmek, yalnız tarihi gerçekleri inkar etmek değil, Türklerin benliklerini ve kimliklerini de inkar etmek demek olur.

Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 103 - Timaş Yayınları)Kısa Türkiye Tarihi, Kemal H. Karpat (Sayfa 103 - Timaş Yayınları)
2 /