M. Ertuğrul Düzdağ

Yazar 9,4/10 · 76 Oy · 21 kitap · 214 okunma ·  15 beğeni

Yazarın Bilgileri

Yazar İstatistikleri

15 okur beğendi.
76 puanlama · 82 alıntı
0 haber · 1.303 gösterim
214 okur kitaplarını okudu.
116 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
20 okur kitaplarını şu anda okuyor.
2 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Henüz ilgili bir haber eklenmedi.

M. Ertuğrul Düzdağ'ın Resimleri Resim Ekle

Henüz yazara ait resim eklenmedi.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

M. Ertuğrul Düzdağ'ın Biyografisi

20 Kasım 1941 tarihinde Bursa'da doğdu. Baba tarafı, 93 (1877) Rus Harbi sırasında Lofça'dan ve Lofça'nın Düzdağ yaylasından gelen, ana tarafı Yenişehir'in yerlisi olan bir ailenin çocuğudur. İlkokulu Yenişehir ve Bursa'da okudu. Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı olarak devam etti (1953-59). İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1965). Lisenin birinci sınıfından sonraki yıllarda, o sene edebiyat dersine gelen - Medine kadısı Halim Efendi'nin oğlu, Mehmed Âkif Ersoy'un talebesi, Birinci Millet Meclisi zabıt kâtibi ve MÜ İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf ve İrşad dersleri hocası - Muallim Mâhir İz Bey'in (1895-1974) sohbetlerine devam etti; hizmetinde bulundu. Bu sayede müslümanca düşünmeye ve yaşamaya başladı. Fakülte yıllarında haftalık Yeni İstiklâl gazetesi ile basın hayatına girdi (1960). Şûle dergisinin neşrinde çalıştı ve yazdı (1962). İlim Yayma Cemiyeti'nin "İmam-Hatip Okulu'nu bitirme imtihanlarına dışarıdan girecek olan din adamları için" açtığı kurslarda Türkçe dersi verdi. Milliyetçiler Derneği ile Milli Türk Talebe Birliği'nin faaliyetlerine, Risâle-i Nur hizmetine, zamanın tanınmış ilim ve fikir adamlarının sohbetlerine devam etti; her çeşit İslâmî fikrî çalışmalara katıldı. İki yıllık yedek subaylık hizmetinden sonra Mâhir İz Bey'in kurucu müdürlüğünü yaptığı - Özel Fatih Erkek Koleji'nin ilk yıllarında idareci ve öğretmen olarak çalıştı (1967-72). Mehmed Âkif Bey'in kızı Feride Hanım'ın Mâhir İz Bey'en rica etmesi ve onun da kendisini vazifelendirmesi üzerine, o sırada İnkılâb Kitabevi tarafından - tekel olarak - yayınlanmakta olan "Safahat" baskılarının tashihlerini yaptı. Bu vesile ile eser üzerindeki - hâlen devam etmekte bulunan - ilmî çalışmalarına da başlamış oldu. On arkadaşıyla birlikte, üniversite çevrelerine hitap edebilmek gâyesiyle - isim babası olduğu - "Enderun" sahhaf-evinin kuruluşunda bulundu. Ancak hiç bir şekilde ticarete girmek istemediği için, maddî ilişkisini kesti. Fakülte mezuniyet tezi olarak - Eski Türk Edebiyatı dersi hocası ve Türkiyat Enstitüsü müdürü Prof. Fâhir İz Bey'in arzusu üzerine - Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi'nin fetvaları üzerinde, Kanunî devrindeki hayatı tesbit maksatlı, "sosyolojik" bir araştırma yapmıştı. Sonraki yıllarda da - Erzurum Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. M. Kaya Bilgegil Bey'in yanına çağırması ve doktora yapmasını istemesi üzerine - yüksek lisans tezi olarak "Volkan" gazetesi üzerinde çalıştı. Fakülte yıllarında yaptığı ve hâlen sahalarında tek olan bu çalışmalarını, daha sonra genişleterek yayınladı. Ancak üniversitelerde başlayan sol anarşi yüzünden, fakülteye intisaptan vaz geçti.Yakın tarih sahadaki çalışmalarına özel olarak devam etti. Resmî vazife ihtimalinden sâlim kalınca, sakal bıraktı (1976). Haftalık Sebil gazetesinde yazarlık ve genel yayın müdürlüğü yaptı (1976-80). Kendi kitaplarını neşretmek için MED Yayınevi'ni kurduysa da, sekiz kitap çıkardıktan sonra kapadı (1978-82). Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nin (İSAM) kuruluşunda vazife alarak çalıştı (1983-84). Altınoluk dergisinin çıkarılmasına yardım etti (1986). MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı içerisinde Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi'ni kurdu. Âkif Bey'in hayatını yazdı. Safahat'ın ilk defa olarak karşılaştırmalı ilmî neşrini ve halk baskılarını hazırladı. Bu çalışmaları, Mehmed Âkif Bey'in vefatının ellinci yılında Merkez ve Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı camiinin altındaki Merkez'in salonunda l960'lı yıllarda Milliyetçiler Derneği'nde başladığı -Safahat Sohbetleri'ne devam etti (1986-89). Günlük Zaman gazetesinde iki yıl (1987-89) ve Millî Gazete'de iki ay kadar (1993) köşe yazarlığı yaptı. Bir ara Zaman'a "yakın tarih" dizileri verdi (1994). Hepsine taraftar ve yardımcı olmakla birlikte, herhangi bir cemaat veya harekete 'tam intisap' edemediği için, daima yalnız çalıştı. Fikrî istiklâlini elinde tutabilmek uğruna, önce büyüklerinden kalanları ve son olarak - elli yıldır seçip topladığı - kütüphanesini sattı. İSAM kütüphanesine yakın olabilmek için Ümraniye'ye taşındı (2006). Siyasete, ticarete ve memuriyete girmedi. Lübnan ile Ürdün'e (1971) ve Londra'ya (1978), İslamî hizmet maksatlı iki kısa seyahatte bulundu.1985'ten sonra Hacc'a ve Umre'ye gitti. 1967'deki evliliğinden - bugün hepsi kendi yuvasını kurmuş olan - altı çocuk sahibi oldu. Yazar, millî elifbenin ve güzel Türkçe'nin tahrip edilmesi yüzünden, geçmişinden kopmuş olan yeni nesilleri, ecdâdın yüksek ahlâk ve fikirleri ile buluşturmayı kendisi için bir vazife ve gâye olarak benimsemiş bulunmaktadır.1960'dan beri yazıları ve 1969'dan itibaren çeşitli yayınevlerinde kitapları yayınlanmakta olan yazar, yakın tarih ve dinî fikrî hayatımız üzerinde araştırmaya ve düşünmeye devam etmektedir.

M. Ertuğrul Düzdağ'ın Kitapları Kitap Ekle

1. Ali Ulvi Kurucu (Hatıralar 1)
9,5/ 10  (31 Oy) ·  74 Okunma
2. Ali Ulvi Kurucu (Hatıralar 2)
9,6/ 10  (17 Oy) ·  37 Okunma
3. Ali Ulvi Kurucu (Hatıralar 3)
9,6/ 10  (7 Oy) ·  25 Okunma
4. Peygamber Efendimiz (Salallahu Aleyhi ve Sellem)
8,5/ 10  (4 Oy) ·  23 Okunma
5. Ali Ulvi Kurucu (Hatıralar 4)
9,7/ 10  (6 Oy) ·  17 Okunma
8. İstiklâl Şairi Mehmed Akif (Hayatı ve Eserleri)
10,0/ 10  (1 Oy) ·  4 Okunma
Bütün Kitapları Göster
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
17 May 13:05 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"İnsanı batıran da, kurtaran da arkadaşıdır."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 148)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 148)
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
 19 May 02:34 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Evet gecelerimiz çok karardı oğlum. Fakat unutmayalım ki, çok kararan gecelerin gündüzleri yakın olur."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 192)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 192)
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
17 May 00:28 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Allah kimseyi imansızlığa düşürmesin. İşin başı, kökü, esası, ruhu ilan iman elden gitti mi; insanın aklı mantığı da gider. Her türlü bâtıl fikir onu böyle istilâ eder."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 65)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 65)
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
16 May 23:12 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Dininin ilk emri "Oku" olan bir millet, nasıl câhil kalır, kalabilir?"

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 51)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 51)
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
19 May 21:52 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Kültür esareti, esaretlerin en kötüsüdür."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 238)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 238)
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
20 May 02:49 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Efendiler, bir ezanı düşünün, bir de kiliselerin çanını... Çan sesi, demirden çıkan bir ses, ne sözü var, ne özü. Sadece bir gürültü. Bir saatin çalması gibi, sadece vakti bildirir."
"İslam'ın ibadete davetinde ise, bir mana var. Öyle bir mana ki, müminleri evvelâ iman birliğine, mânâ birliğine çağırıyor; vahdete çağırıyor. Ezanın kudsiyeti büyüktür. Ezan, kendi başına bir ibadettir..."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 263)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 263)
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
18 May 11:25 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Binaenaleyh, insanı Allah'a götüren yolların en doğrusu, en doyurucusu, en nurlusu, vahiy yoludur, dinlerdir."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 191)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 191)
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
23 May 16:25 · Kitabı okuyor · Beğendi

"Her şeyin zemin ve zamanı olduğu gibi sohbetin de zemini ve zamanı vardır."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 45)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 45)
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
22 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

"Usta, yaptığı işten dolayı hayırla anılan kimsedir."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 156)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 156)
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
19 May 18:49 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Esaretlerin en büyüğü, fikrî, ruhî esarettir..."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 229)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 229)
Bütün Alıntıları Göster

M. Ertuğrul Düzdağ kitap incelemeleri

Afra, Ali Ulvi Kurucu'yu inceledi.
 21 Şub 2016 · Kitabı okudu · 10/10 puan

okuduğum ilk hatırat, 4 ciltten oluşuyor henüz 1. olanı bitirdim. maneviyatı ve islamın sancısını bu kadar derinden hisseden aziz insanları onların yaşamlarını anlatıyor Ali Ulvi Kurucunun dilnden.

Nur, Mehmed Akif : Mısır Hayatı ve Kur'an Meali'yi inceledi.
19 Nis 00:05 · Kitabı okudu · 7 günde · Beğendi · 10/10 puan

"Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı"

"Ne güzel bir kitap!" demeyeceğim. Onu güzel yapan Mehmed Akif'tir çünkü, Asım'dır. Bu kitabı okuyup Hak yol davası uğruna geçen kutlu bir hayatın yansımalarında " İstiklal Marşı'nı elbet ondan başkası yazamazdı." diyeceğiz. Paltosu olmadan kışı geçiren, İstiklal Marşı'nı yazdığı için verilen paraya el sürmeden bağışlayan bir şairi yâd edeceğiz.

O şair ki binbir emek, endişe ile Kur'an meali yazıp; dinde Türkçeleştirmeye gidildiği için yazdığı meal bu duruma alet edilir endişesiyle Mısır' da bir dosta emanet bırakan, kendisinin vefatıyla yakılmasını isteyecek kadar da özverili. Marşını armağan ettiği kendi vatanında gizlice takip edildiğinden muzdarip; sessiz sedasız yurdunu terk edip on bir yıl vatana cuda bir şair.
....

Akif' i anlatmaya bu kitap gibi onlarca kitabın sayfaları yetmezken ben burada hangi kelimeleri bir araya getirip de bir şeyler anlatabilirim. Okuyunuz efendim, okuyunuz ki yüreğiniz Akif gibi çarpsın. Hayalleriniz öteleri aşsın. Yeis bataklarından kurtarın kendinizi. Haykırın İslam'ın adını.
Kıymetli şair için..
Ruhuna El- Fatiha...

vurkan i, Mehmed Akif Ersoy'u inceledi.
 30 Oca 2016 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Tarihte belki de hak ettiği kadri kıymeti göremeyen insanların en tepesinde yer alıyor İstiklal şairimiz.Onun küçüklüğüne de şahitlik ediyoruz ta o zaman doğru , dürüst ve imanlı bir sima.Aynı zamanda Arapça'nın yanında iyi derece Fransızca da bildiğini öğreniyoruz.Ve sporla haşır neşir.İyi bir güreşçi ve yüzücü imiş de.Boğaz'ı yüzerek geçmiş.Ailesine destek için en kolay iş bulabileceği yer olan Baytar Mektebi'ne kaydolur.Ve birincilikle bitirir.Ve çalışmaya başlar.Şiire olan merakı çoktan başlamıştır zaten.İsmet Hanım ile evlenir.İttihat ve Terakki'ye üye olur.Ama kendisinin aradığı kurtuluşun bu çıkarcı güruhta olamayacağını anlayıp bağını keser.Hatta ters düştüğü için işinden olur.Ve Sebilürreşad'da yazılar yazmaya başlar.Bu dergi çeşitli kereler kapanacak sansüre uğrayacaktır.Safahat!ın bölümlerini burada yayınlar.İslam'ın maarif ve ıslahat yoluyla diriltilmesini istemektedir.Irkçılığa şiddetle karşı çıkmaktadır.Hiç sevmediği müdürüne haksızlık yapıldığı için o da işi bırakmıştır.Yurtdışı seyehatlerine gider.Tevfik Fikret dinine saldırdığı küfrettiği için onunla amansız bir polemiğe girer.Milli Mücadele'ye destek verir ve Ali Şükrü ile bizzat Ankara'ya gider.M. Kemal de onun gelişine çok sevinmiştir.Boşalan Burdur vekilliğine atanır.Camilerde vaazlar verir.Düşman yurdu ele geçirince gidecek başka vatanları olmadığını anlatır.İstiklal Marşı'nı karşılıksız yazar ve millete mal eder.Gelen ödülü ise hayır kurumuna bağışlar.Ama savaş kazanılınca kendisinin beklediği yönetimin gelmeyeceğini görür ve üzüntüye kapılır.Kuran'ı Kerim'i tercüme eder.Türkçe ezan vb. görünce bundan vazgeçer aslının yerini tutmasından korkar.Ve yakılmasını ister.Kitapta yakıldığı söylense de bulunup basılmıştır.Ve Mısır' a taşınır.Orada yokluk ve sefalet içinde yaşar.İstanbul'a dönünce kimse onunla ilgilenmez , dönüşü haber biler yapılmaz.Ve Milli şairimiz vefat edince devlet ricalinden kimse katılmaz, haberini yaptırmaz.Cenazesi taşınırken kimsesiz birinin cenazesi sanan öğrenciler sahiplenir ve onu defneder.Daha mezar taşını da öğrenciler yaptırır.Ve Akif 'e ve tarihe yapılan en büyük ayıptır.

Hilal, Peygamber Efendimiz'i inceledi.
07 Haz 2017 · Kitabı okudu · 10 günde · Beğendi · 7/10 puan

Peygamberimizin hayatı hakkında fazlasıyla bilgi veren, güzel bir kitap. Normal olarak isimleri akılda tutamıyorsunuz ama bir çok bilgi ediniyorsunuz. En azından temel konuları herkes bilmeli..

nisa nur selçuk, Ali Ulvi Kurucu'yu inceledi.
10 Tem 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Bu kitabı okulda bir yarışmaya katıldığım için okumuştum ve keyif veren bir eser.Ben aslında hatıra okumazdım genelde dedektif hikayeleri hoşuma giderdi.Herkesin okuması gerek.

İhsan Koca, Ali Ulvi Kurucu'yu inceledi.
09 Oca 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

İlk kitapta, Üstad Ali Ulvi Kurucu’nun Konya'daki çocukluk yılları ve Kahire’deki ilim tahsilinin ilk yıllarından bahsedilmekte. Kuru bir hatıra kitabı değil bu, içerik o kadar zengin ki, insan bu eseri okuduktan sonra bazı şeyleri çok daha iyi anlıyor. 30’lu yılların Türkiye’si, Konya'daki değerli ilim ve irfan önderleri (Dedesi Hacı Veyis Efendi, Amcası Hacı Veyis-Zade Mustafa Efendi ve niceleri), aynı şekilde Kahire’den güzel insanlar (Yozgatlı İhsan Efendi, Ali Yakup Bey…) Üstad o kadar çok insanla tanışmış, onlardan o kadar güzel şeyler dinlemiş ki, büyük bir tarihi hazinedir bu kitap. Derleyip hazırlayanlardan Allah binlerce kez razı olsun. Üstada da gani gani rahmet eylesin…

Rûhefza, Ali Ulvi Kurucu'yu inceledi.
22 Nis 21:38 · Kitabı okudu · 6 günde · 9/10 puan

"Peygamber-i Zîşan'ın şekline, şeytan giremez. Her gören, kendisinin ameli ve Peygamber'e intisabı nisbetinde görür. Görülen Resul-i Ekrem'dir. Onu amelinize göre görürsünüz."
Kurucu'nun Efendimiz aleyhissalatü vesselamı gördüğü rüyaları beni çok etkiledi. O'na intisabı nispetinde defalarca görmesi bizlere ibrettir.

İbret dolu, hikmet dolu yaşantıları görüyoruz biz bu kitaplar silsilesinde. Her hatıra bir iz bırakıyor okuyucuda. Bilhassa Kur'an'ın hayatlarındaki yeri, Allah aşkları,
Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselama sevdaları her hatırada görülüyor... Dünyaya öyle dalmışız ki böyle kitaplar kendimize gelmemizi sağlıyor aslında. "UYAN... ALLAH'I AN... PEYGAMBER'E BAĞLAN..." diyor bir nevi.

Ali Ulvi Kurucu, hatıralarıyla Kur'an'ın daha doğrusu dinî neşriyatın (sadece İslamî!) yasaklandığı dönemlere ışık tutuyor. Dayanamayıp memleketi terk eyleyen, Mekke-Medine'ye hicret eden pek çok şahsın yaşadıklarına şahid oluyoruz. Pek çok alimi okuyoruz her satırda... Hasanül Benna, Seyyid Kutub, Bediüzzaman Said Nursi, Mehmed Zâhid Kotku, Tahir Büyükkörükçü, Mehmed Akif Ersoy, Abdurrahman Gürses, Sadeddin Kaynak, Nureddin Topçu bunlardan yalnızca birkaçı...

Kadir Polat, Ali Ulvi Kurucu'yu inceledi.
20 Mar 18:03 · Kitabı okudu · 42 günde · 9/10 puan

Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratlarının o sokaklarında gezerken sukün buluyorsunuz.Üstadın çevresindeki yol arkadaşlarının o leziz nezaketine, anlayışına ve azlıkla imtihana nasıl içten şükrettiklerini gördükçe kendinizden utanıyorsunuz.Açıkcası okurken geldiğimiz noktada kaybettiğimiz sayısızca değerin artışına olan şahidliğiniz sizi dahada mutsuzlaştıracak...

Hasan Olgun, Ali Ulvi Kurucu'yu inceledi.
06 Nis 23:46 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Yakın tarihimiz ve ilim aşığı insanlara ulaşmak adına okunması elzem bir kitap. Sizi cumhuriyetin kuruluş yıllarından alıp 20. Yüzyılın sonlarına doğru sürükleyen bir ilim serüveni. Siz hala bu kitabı okumadınız mı?

Osman Talha KULAK, Ali Ulvi Kurucu'yu inceledi.
 20 Mar 11:41 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Cumhuriyet dönemini yaşamış birçok insanın hatıratı mevcut ama Ali Ulvi bey sayesinde Türkiye, Medine ve Mısırı kapsayan geniş bir coğrafyada yaşamış birçok büyük insanı tanıma fırsatı elde ediyorsunuz.

Bütün İncelemeleri Göster