M. Ertuğrul Düzdağ

Yazar 9,4/10 · 62 Oy · 20 kitap · 179 okunma ·  12 beğeni

Yazarın Bilgileri

Yazar İstatistikleri

12 okur beğendi.
62 puanlama · 33 alıntı
0 haber · 1.210 gösterim
179 okur kitaplarını okudu.
99 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
14 okur kitaplarını şu anda okuyor.
2 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Henüz ilgili bir haber eklenmedi.

M. Ertuğrul Düzdağ'ın Resimleri Resim Ekle

Henüz yazara ait resim eklenmedi.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

M. Ertuğrul Düzdağ'ın Biyografisi

20 Kasım 1941 tarihinde Bursa'da doğdu. Baba tarafı, 93 (1877) Rus Harbi sırasında Lofça'dan ve Lofça'nın Düzdağ yaylasından gelen, ana tarafı Yenişehir'in yerlisi olan bir ailenin çocuğudur. İlkokulu Yenişehir ve Bursa'da okudu. Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı olarak devam etti (1953-59). İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1965). Lisenin birinci sınıfından sonraki yıllarda, o sene edebiyat dersine gelen - Medine kadısı Halim Efendi'nin oğlu, Mehmed Âkif Ersoy'un talebesi, Birinci Millet Meclisi zabıt kâtibi ve MÜ İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf ve İrşad dersleri hocası - Muallim Mâhir İz Bey'in (1895-1974) sohbetlerine devam etti; hizmetinde bulundu. Bu sayede müslümanca düşünmeye ve yaşamaya başladı. Fakülte yıllarında haftalık Yeni İstiklâl gazetesi ile basın hayatına girdi (1960). Şûle dergisinin neşrinde çalıştı ve yazdı (1962). İlim Yayma Cemiyeti'nin "İmam-Hatip Okulu'nu bitirme imtihanlarına dışarıdan girecek olan din adamları için" açtığı kurslarda Türkçe dersi verdi. Milliyetçiler Derneği ile Milli Türk Talebe Birliği'nin faaliyetlerine, Risâle-i Nur hizmetine, zamanın tanınmış ilim ve fikir adamlarının sohbetlerine devam etti; her çeşit İslâmî fikrî çalışmalara katıldı. İki yıllık yedek subaylık hizmetinden sonra Mâhir İz Bey'in kurucu müdürlüğünü yaptığı - Özel Fatih Erkek Koleji'nin ilk yıllarında idareci ve öğretmen olarak çalıştı (1967-72). Mehmed Âkif Bey'in kızı Feride Hanım'ın Mâhir İz Bey'en rica etmesi ve onun da kendisini vazifelendirmesi üzerine, o sırada İnkılâb Kitabevi tarafından - tekel olarak - yayınlanmakta olan "Safahat" baskılarının tashihlerini yaptı. Bu vesile ile eser üzerindeki - hâlen devam etmekte bulunan - ilmî çalışmalarına da başlamış oldu. On arkadaşıyla birlikte, üniversite çevrelerine hitap edebilmek gâyesiyle - isim babası olduğu - "Enderun" sahhaf-evinin kuruluşunda bulundu. Ancak hiç bir şekilde ticarete girmek istemediği için, maddî ilişkisini kesti. Fakülte mezuniyet tezi olarak - Eski Türk Edebiyatı dersi hocası ve Türkiyat Enstitüsü müdürü Prof. Fâhir İz Bey'in arzusu üzerine - Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi'nin fetvaları üzerinde, Kanunî devrindeki hayatı tesbit maksatlı, "sosyolojik" bir araştırma yapmıştı. Sonraki yıllarda da - Erzurum Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. M. Kaya Bilgegil Bey'in yanına çağırması ve doktora yapmasını istemesi üzerine - yüksek lisans tezi olarak "Volkan" gazetesi üzerinde çalıştı. Fakülte yıllarında yaptığı ve hâlen sahalarında tek olan bu çalışmalarını, daha sonra genişleterek yayınladı. Ancak üniversitelerde başlayan sol anarşi yüzünden, fakülteye intisaptan vaz geçti.Yakın tarih sahadaki çalışmalarına özel olarak devam etti. Resmî vazife ihtimalinden sâlim kalınca, sakal bıraktı (1976). Haftalık Sebil gazetesinde yazarlık ve genel yayın müdürlüğü yaptı (1976-80). Kendi kitaplarını neşretmek için MED Yayınevi'ni kurduysa da, sekiz kitap çıkardıktan sonra kapadı (1978-82). Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nin (İSAM) kuruluşunda vazife alarak çalıştı (1983-84). Altınoluk dergisinin çıkarılmasına yardım etti (1986). MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı içerisinde Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi'ni kurdu. Âkif Bey'in hayatını yazdı. Safahat'ın ilk defa olarak karşılaştırmalı ilmî neşrini ve halk baskılarını hazırladı. Bu çalışmaları, Mehmed Âkif Bey'in vefatının ellinci yılında Merkez ve Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı camiinin altındaki Merkez'in salonunda l960'lı yıllarda Milliyetçiler Derneği'nde başladığı -Safahat Sohbetleri'ne devam etti (1986-89). Günlük Zaman gazetesinde iki yıl (1987-89) ve Millî Gazete'de iki ay kadar (1993) köşe yazarlığı yaptı. Bir ara Zaman'a "yakın tarih" dizileri verdi (1994). Hepsine taraftar ve yardımcı olmakla birlikte, herhangi bir cemaat veya harekete 'tam intisap' edemediği için, daima yalnız çalıştı. Fikrî istiklâlini elinde tutabilmek uğruna, önce büyüklerinden kalanları ve son olarak - elli yıldır seçip topladığı - kütüphanesini sattı. İSAM kütüphanesine yakın olabilmek için Ümraniye'ye taşındı (2006). Siyasete, ticarete ve memuriyete girmedi. Lübnan ile Ürdün'e (1971) ve Londra'ya (1978), İslamî hizmet maksatlı iki kısa seyahatte bulundu.1985'ten sonra Hacc'a ve Umre'ye gitti. 1967'deki evliliğinden - bugün hepsi kendi yuvasını kurmuş olan - altı çocuk sahibi oldu. Yazar, millî elifbenin ve güzel Türkçe'nin tahrip edilmesi yüzünden, geçmişinden kopmuş olan yeni nesilleri, ecdâdın yüksek ahlâk ve fikirleri ile buluşturmayı kendisi için bir vazife ve gâye olarak benimsemiş bulunmaktadır.1960'dan beri yazıları ve 1969'dan itibaren çeşitli yayınevlerinde kitapları yayınlanmakta olan yazar, yakın tarih ve dinî fikrî hayatımız üzerinde araştırmaya ve düşünmeye devam etmektedir.

M. Ertuğrul Düzdağ'ın Kitapları Kitap Ekle

1. Ali Ulvi Kurucu (Hatıralar 1)
9,6/ 10  (27 Oy) ·  59 Okunma
2. Ali Ulvi Kurucu (Hatıralar 2)
9,8/ 10  (12 Oy) ·  32 Okunma
3. Ali Ulvi Kurucu (Hatıralar 3)
9,8/ 10  (6 Oy) ·  22 Okunma
4. Peygamber Efendimiz (Salallahu Aleyhi ve Sellem)
8,5/ 10  (4 Oy) ·  16 Okunma
5. Ali Ulvi Kurucu (Hatıralar 4)
9,8/ 10  (5 Oy) ·  15 Okunma
8. İstiklâl Şairi Mehmed Akif (Hayatı ve Eserleri)
10,0/ 10  (1 Oy) ·  4 Okunma
Hatice BÜLBÜL, bir alıntı ekledi.
26 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Sabret, yakında Cenâb-ı Hak seni bu belâdan kurtarır"

Peygamber Efendimiz, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 208)Peygamber Efendimiz, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 208)
Hatice BÜLBÜL, bir alıntı ekledi.
25 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Ey Ömer, niçin Allah'dan utanmazsın? Âyetler ve mucizelerle gönderdiği Peygamber'e inanmazsın? İşte ben de, kocam da İslâm ile şeref bulduk, başımızı kessen bundan dönmeyiz"

Peygamber Efendimiz, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 49)Peygamber Efendimiz, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 49)
Afra, bir alıntı ekledi.
28 Şub 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

“Kitap, okunmak ve amel olunmak; bir reçete ise tatbik edilmek için yazılır. Kütüphaneler dolusu kitap veya dolaplar dolusu reçete olsa, kullanmadıktan, başkasına verip faydalandırmadıktan sonra neye yarar?”

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul DüzdağAli Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ
Hatice BÜLBÜL, bir alıntı ekledi.
25 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Muhammed emindir, doğrudur, hiç yalan söylemez.Benim size verebileceğim nasıhatları O kendinde toplamıştır. Getirdiği İslâm dini ise, kalbin kabul edeceği bir şeydir.O'nu inkar eden ancak dildir.

Peygamber Efendimiz, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 65)Peygamber Efendimiz, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 65)
mustafa ak, bir alıntı ekledi.
05 Şub 20:57

Allah'ım gerek Muhammed Mustafa'yı ve gerekse onun mektebinde,dergahında , ordugahında yetişen sahabelerini medhettin...Allah'ım ben bu simaları bu dünyada göremedim. Ben onların aşıkıyım...Allah'ım senden dileğim, ahirette onun kervanına , beni de kat da, dünyada göremediğim o cemali, ahirette göreyim.

Seyyid KUTUB

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 143)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 143)
Afra, bir alıntı ekledi.
28 Şub 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Dâhi denilen insanları, acaba anaları mı okutup yetiştiriyorlar? Eğer dâhiler, medreselerde, mekteplerde yetişselerdi, aynı medresede okuyan çocukların hep dâhi olmaları lâzım gelirdi. Öyle olmuyor. Demek ki bunları yetiştiren anneleridir…

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul DüzdağAli Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ
Afşin, bir alıntı ekledi.
03 Oca 14:55 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Er odur ki dünyada koya bir eser
Esersiz kişinin yerinde yeller eser.

Barbaros Hayreddin Paşanın Hatıraları, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 54 - Tercüman Yayınları)Barbaros Hayreddin Paşanın Hatıraları, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 54 - Tercüman Yayınları)
Afra, bir alıntı ekledi.
28 Ağu 2016 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Beni üzen taraflardan birisi de, davamızla alakadar olanların diktatör ruhlu oluşu ve makam düşkünlüğü... Halbuki dinimizde idarenin esası, müşaveredir, danışmadır.Bir karar alınacağı zaman, o işin ehli ne kadar insana danışırsan o kadar isabetli karar verir, yerinde iş yaparsın. Birinin hatırına gelmeyeni, diğeri düşünür söyler. İstişare, münavere ile en güzel, en faydalı, en mükemmel kararlar alınır, en doğru işler yapılır.

Şeyh Emced Zehavi

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 364)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 364)
Murat Bulak, bir alıntı ekledi.
 07 Şub 14:46

Osmanlı Arşivlerinin Bulgaristan'a Hurda Olarak Satılması Üzerine
Bizden iki üç yüz sene evvel uyananlar
Hâlâ uyuyanlardaki mâhiyyeti görsün.
Efsânesi kaybolsa kıyâmet koparanlar
Târîhini okkayla satan milleti görsün.

Yakın Tarih Yazıları, M. Ertuğrul Düzdağ (Mithat Cemal Kuntay)Yakın Tarih Yazıları, M. Ertuğrul Düzdağ (Mithat Cemal Kuntay)
Bütün Alıntıları Göster

M. Ertuğrul Düzdağ ile iligli okur yorumları Yorum Ekle

Henüz yorum eklenmedi.