M. Ertuğrul Düzdağ

Yazar 9,4/10 · 59 Oy · 20 kitap · 176 okunma ·  12 beğeni
Afra, bir alıntı ekledi.
28 Şub 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

“Kitap, okunmak ve amel olunmak; bir reçete ise tatbik edilmek için yazılır. Kütüphaneler dolusu kitap veya dolaplar dolusu reçete olsa, kullanmadıktan, başkasına verip faydalandırmadıktan sonra neye yarar?”

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul DüzdağAli Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ
mustafa ak, bir alıntı ekledi.
05 Şub 20:57

Allah'ım gerek Muhammed Mustafa'yı ve gerekse onun mektebinde,dergahında , ordugahında yetişen sahabelerini medhettin...Allah'ım ben bu simaları bu dünyada göremedim. Ben onların aşıkıyım...Allah'ım senden dileğim, ahirette onun kervanına , beni de kat da, dünyada göremediğim o cemali, ahirette göreyim.

Seyyid KUTUB

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 143)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 143)
Afra, bir alıntı ekledi.
28 Şub 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Dâhi denilen insanları, acaba anaları mı okutup yetiştiriyorlar? Eğer dâhiler, medreselerde, mekteplerde yetişselerdi, aynı medresede okuyan çocukların hep dâhi olmaları lâzım gelirdi. Öyle olmuyor. Demek ki bunları yetiştiren anneleridir…

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul DüzdağAli Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ
Afşin, bir alıntı ekledi.
03 Oca 14:55 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Er odur ki dünyada koya bir eser
Esersiz kişinin yerinde yeller eser.

Barbaros Hayreddin Paşanın Hatıraları, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 54 - Tercüman Yayınları)Barbaros Hayreddin Paşanın Hatıraları, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 54 - Tercüman Yayınları)
Afra, bir alıntı ekledi.
28 Ağu 2016 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Beni üzen taraflardan birisi de, davamızla alakadar olanların diktatör ruhlu oluşu ve makam düşkünlüğü... Halbuki dinimizde idarenin esası, müşaveredir, danışmadır.Bir karar alınacağı zaman, o işin ehli ne kadar insana danışırsan o kadar isabetli karar verir, yerinde iş yaparsın. Birinin hatırına gelmeyeni, diğeri düşünür söyler. İstişare, münavere ile en güzel, en faydalı, en mükemmel kararlar alınır, en doğru işler yapılır.

Şeyh Emced Zehavi

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 364)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 364)
Murat Bulak, bir alıntı ekledi.
 07 Şub 14:46

Osmanlı Arşivlerinin Bulgaristan'a Hurda Olarak Satılması Üzerine
Bizden iki üç yüz sene evvel uyananlar
Hâlâ uyuyanlardaki mâhiyyeti görsün.
Efsânesi kaybolsa kıyâmet koparanlar
Târîhini okkayla satan milleti görsün.

Yakın Tarih Yazıları, M. Ertuğrul Düzdağ (Mithat Cemal Kuntay)Yakın Tarih Yazıları, M. Ertuğrul Düzdağ (Mithat Cemal Kuntay)
Ömer Yıldırım, bir alıntı ekledi.
04 Mar 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Sen ve karındaşın nasıl ortaya çıkıp cihad meydanına atıldınız? Bunun sebebi ne idi? Kimlerdensiniz? Bu zamana gelinceye kadar ufak büyük karada ve denizde ne gazalar oldu ise, yazıp buraya gönderesin ki, eskiden yazılmış tarihlerin yanında devlet hazinesinde bulunsun.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları, M. Ertuğrul DüzdağBarbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları, M. Ertuğrul Düzdağ
Mehmet, bir alıntı ekledi.
08 Oca 16:38 · Kitabı okudu · 10/10 puan

... ve gönlüyle ruhuyla yaşayan insan insandır.

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 195)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 195)
Afra, bir alıntı ekledi.
24 Şub 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Hz. Peygamber şöyle buyurmuş:
"Rabbim bana dokuz ahlâkla ahlâklanmamı, dokuz hasleti, dokuz huyu ahlâk edinmemi emrediyor. Ben de size ey ümmetim, bu dokuz huyu ahlâk edinmenizi emrediyorum.

Birinci haslet: "Haşyetu'llah."
Gerek vahdette, gerek kesrette Allah'dan korkacaksın. Gerek yalnız başına kaldığında ve gerek halkın arasında, kalabalık içinde bulunurken Allah'dan korkacaksın. Allah korkusu... Allah'ın her yerde, her an, zaman ve mekânda hâzır ve nâzır olduğunu unutmamak. İşte bu ahlâk, bu duygu her güzelliğin başıdır. Zaten bu şuura bürünen bir kimse, Allah'a asi olamaz ki... Allah görüp duruyor; hâzırdır, nâzırdır. O'nun gördüğünü ne polis görebilir, ne jandarma görebilir ve ne başka bir kimse...

İkinci haslet: "Ve kelimetu'l-adli."
Gerek sükûn, ferah ve huzur anlarında ve gerekse öfke ve gazap hâllerinde, daima adâletle davranacak, hakkı söyleyeceksin... Bu çok zordur. Zira münafıklığın alâmetlerinden birisi de, "iza hâseme fecer" yani kızdı mı taşar, haddini aşar, ağzına geleni söyler. Haddini aşar; yani adâletten uzaklaşır. Kızdırmaya gelmez, içini döker...

Üçüncü haslet: "Ve'l-kasd fi'l fakr ve'l gınâ."
Gerek zengin, gerek fakir, bolluk veya darlık hâlinde, iktisattan ayrılmayacaksın. İsraf yok. E canım, Allah verdi! Verdi ama, malın çoksa israf etme, boşa harcama, fakire ver, adam yetiştir. İsraf yapacak zamanda değiliz... Ne gençler var, okuyacak, âlim olacak, adam olacak.

Dördüncü haslet: "Ta'fu ammen zalemek."
Zulmedeni affedeceksin.
Müslüman kardeşlerinde sana zulmedeni, kötülüğü dokunanı affedeceksin. Sana bir zararı dokundu: "İnsandır yahu, kasden yapmaz, Müslüman Müslüman'a zulmetmez, hata etmiştir," diyeceksin. "Allah benim sabahtan akşama kadar kaç tane hatamı affediyor!" diye düşüneceksin. Allah'ın ahlâkıyla, Resûlü'nün ahlâkıyla ahlâklanmak vardı ya, işte: Sana zulmedeni affedeceksin.

Beşinci haslet: "Ve tasilu men kata'a."
Gelmeyene gideceksin.

Altıncı haslet: "Ve tu'ti men haramek."
Vermeyene vereceksin.

Yedinci haslet: "Ve en yekûne nuthuke zikran."
Konuşman zikir olacak.

Sekizinci haslet: "Ve sumtuke fikran."
Susman tefekkür olacak.

Dokuzuncu haslet: "Ve nazaratuke ibraten."
Bakışın ibret almak için olacak.

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul DüzdağAli Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ
Afra, bir alıntı ekledi.
24 Şub 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

''-Kur'an okumayan bir insan kabirde gibi karanlıktadır. Kur'an nurdur, ışıktır, feyizdir. Kur'ansız bir okul zulmettir, karanlıktır; bu karanlık mektep çocuğa ne verecek .''

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul DüzdağAli Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ
Afra, bir alıntı ekledi.
28 Şub 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

“Rabbim ne güzelsin, sana kul olmak ne güzel şey… Mü’min kullarına farz kıldığın vecîbelerin her biri, birer bahar, her biri birer kâr, her biri birer vakar…”

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul DüzdağAli Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ
İbn-ul Vakt, bir alıntı ekledi.
12 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Dedemden defalarca işittim ve hatırlarım; İttihatçılar ve onun devamı olan Halk Partisi için şöyle derdi:

"Oğlum, bu fırka, bu teşekkül kalaysız bakır bir kaba benzer, içine ne konulursa zehir olur. İsterse hacı, hoca olsun... Oğlum, bu fırka ehlullahtan, Allah dostlarından beddua almıştır. Bu yüzden öyle bir hâle gelmiştir ki, kalaysız kaba benzer, içine gireni zehirler...

"Ne için dede?"

"Böyle oğlum! Bir milleti dinsiz yapmaya çalışmaktan daha büyük cinayet ne olur? Bir kere din terbiyedir, ahlâktır, dürüstlüktür... Din evvelâ kendi nefsine, sonra ailesine, komşularına, çevresine, ülkesine, milletine, memleketine hayırlı insan yetiştiren bir müessesedir. Her sahada en üstün inşam din yetiştirir. Din bunun için dindir. Çünkü İlâhî kaynağa bağlıdır. Allahu Tealâ tarafından insanları öyle yetiştirmek için gönderilmiştir. Binaenaleyh bu terbiyeyi ve ahlâkı kabul etmemek, dini kabul etmemek demektir. Dini kabul etmemek ise Allah ve Resûlullah, Kitap ve Kur'an tanımamaktır.

"Türk milleti Yunan'la harbetti; Yunan'ı kovdu. Niçin kovdu? Yunan memleketimizde kalırsa, bana Kur'an'ımı okutmaz, dinimi yaşatmaz, mukaddesatımı değiştirir, diye kovdu... Memleketimize dikkat edin yavrum, değişmeyen nesi kaldı? "Aman dinimizi, dilimizi, Kur'an'ımızı, ezanımızı, Cuma'mızı, kandillerimizi, bayramlarımızı koruyalım. Yoksa mahvoluruz."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (1.cilt)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (1.cilt)
Afra, bir alıntı ekledi.
28 Ağu 2016 · Kitabı okudu · 10/10 puan

İngilizlerden ağzımız, ciğerimiz çok yandı. Çok sinsi bir devlettir. Manevi varlığımızı, padişahımızı, hilafetimizi, benliğimizi yıkan bu devlettir. Kansere, cüzzama benzer. İdam etmez, kurşunla öldürmez, ateşte yakmaz... Fakat yavaş yavaş, kanını iliğini kurutur, ruhunuzu ifsat eder; ilminizi, irfanınızı bozar, dağıtır, sizi manen öldürür.

Şeyh Emced Zehavi

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 364)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 364)
İbn-ul Vakt, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mustafa Sabri Efendi: Yahudiler insanlık alemine beş tane kimyasal veya hidrojen bombası atsalar, beş tane küfür ve delalet önderi yahudi bilim adamının icra ettiği tesiri yapamazlar. Bunlar komünist Marx, Evrimci Darwin, Avusturyalı Freud, Fransalı Pozitivist Comte ve sosyolog Durkheim'dir.

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul DüzdağAli Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ
rukiye, bir alıntı ekledi.
09 Eyl 2015

CHP devrindeki devlet idaresi çok tuhaftı. Tek parti vardı. Her ilin valisi aynı zamanda CHP il başkanı idi. İşte bu acaip düzen içinde tek parti diktatörlüğü ve zulmü yürütülüyordu. Hatta hep bilinen ve CHP ile İnönü'nün dinle alakasını karikatürleştiren vak'a da bu Fevzi ile İsmet İnönü arasında geçmişti. Konya'ya bir gelişinde İnönü, halka hitaben yapacağı konuşmayı hazırlarken Fevzi Çelik ona şöyle demiş:
"Paşam, Konya'da uzun konuşmaya lüzum yoktur. Konyalıyı bir kelime ile kazanabiliriz."
"Nedir o kelime Fevzi Bey?"
"Paşam, Konyalıya, Allah deyin yeter."
Ertesi gün Paşa konuşmasını yapmış. Fevzi Çelik, akşam olunca Paşa'ya:
"Efendim, Allah demediniz." deyince, şu cevabı almış:
"Allah'a ısmarladık, dedim ya Fevzi Bey!.."

Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 183)Ali Ulvi Kurucu, M. Ertuğrul Düzdağ (Sayfa 183)
2 /