Mahfi Eğilmez

Mahfi Eğilmez

Yazar
8.4/10
1.538 Kişi
·
4.592
Okunma
·
418
Beğeni
·
8,5bin
Gösterim
Adı:
Mahfi Eğilmez
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
İstanbul, 1950
1950 yılında İstanbulda doğdu. Ankara Atatürk Lisesini, A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesini (İktisat ve Maliye Bölümü) bitirdi. Gazi Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi dalında doktora yaptı. Yeminli Mali Müşavir ünvanına sahiptir.rnrn1972 yılında Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmetinde Maliye Müfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Kamu Kurumları ve İştirakleri Daire Başkanı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine ve Dışticaret Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri, Hazine Müsteşarlığı Müşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılında Hazine Müsteşarlığı’na atandı. 1997 yılı sonunda kamu hizmetinden ayrıldı.rnrnHalen Garanti Bankası yönetim kurulu murahhas üyeliğinin yanısıra Garanti Leasing ve Doğuş İnsangücü Kaynakları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor, Radikal Gazetesinde köşe yazısı yazıyor ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Politilkası dersleri veriyor.rnrnKatma Değer Vergisi (Teori - Uygulama) (1983); Hazine (1996); IMF, Dünya Bankası ve Türkiye (1996); Light Günlük (2000); Krizleri Nasıl Çıkardık? (Ercan Kumcu ile ortak 2001); Anitta’nın Laneti (2001) ve Ekonomi Politikası (Ercan Kumcu ile ortak 2002) adlı yedi kitabı ve çeşitli ekonomik ve mali konularda yayınlanmış makaleleri vardır.rn
Bir toplum, geçmişte çekilen acıları hatırlamaz, yapılan hataları değerlendirmezse aynı acıları çekmeye mahkumdur. Tarihini doğru okumayan kuşaklar, gün gelir o tarihi başkalarından dinlemek zorunda kalırlar.
Ekonomide ilk ders kıtlıktır. Buna göre insan ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılan her şey kıttır. Siyasetteki ilk ders ise ekonomideki ilk dersin dikkate alınmamasıdır.
Mahfi Eğilmez
Sayfa 23 - Remzi Kitabevi
Ekonomide ilk ders kıtlıktır. Buna göre, insan ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılan her şey kıttır. Siyasetteki ilk ders ise, ekonomideki ilk dersin dikkate alınmamasıdır.
(Thomas Sowell)
248 syf.
·18 günde·Beğendi·10/10 puan
Ülkemiz ekonomisinin imparatorluktan cumhuriyete geçiş süreci ve yakın tarihimizde yaşanan ekonomik gelişmeleri objektif bir bakış açışıyla değerlendiren mükemmel bir çalışma. Bir Mahfi Eğilmez klasiği...
248 syf.
·16 günde·8/10 puan
"Kendime Yazılar" isimli bloğuyla tanıdığım sevgili Mahfi Eğilmez'in Değişim Sürecinde Türkiye'sini okumak benim için zevkti. Kendisinin güncel olarak paylaştığı yazılarındaki samimi ve objektif hali kesinlikle kitap için de geçerli.
Genelce bahsedersem, Mahfi Eğilmez bu kitabında geri dönüşlerle Osmanlı'yı da kapsayacak bi' biçimde Türkiye ekonomi sisteminin dününü, bugününü ve geleceğini inceliyor. Kitap altı bölümde oluşturulmuş.

•Birinci bölümde "Değişim"in açıklanmasında ve anlatılmasında temel olan bazı kavramların, (paradigma, dönüşüm vb.)tanımları yapılmış.
•İkinci bölümde, "Yirminci Yüzyılın Öncesi ve Sonrası" ele alınmış. Bu ele alış, sanayi kapitalizminin yükselişi ve gerçekleşen savaşlar(Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Soğuk Savaş) bağlamında açıklanmış.

•Üçüncü bölüm benim en etkilendiğim bölümlerden biriydi. Bu bölümde yazar, "Yirmi Birinci Yüzyılın Getirdikleri"ni anlatmış. Bu anlatımsa paradigma değişimi, ekonomik yapı, siyasal yapı, yeni dünya, eski dünyaya dönüş gibi konularla açıklanmış. Bu ayrıntılı bölümü genellemeyle açıklamam pek çok ayrıntıyı yok edecek olsa da özetleyecek olursam, bu bölümde, gelişen teknolojiyle dönüşen sistem ve bu sistemin makro boyutta dünyada, ülkeler arasında yarattığı sıcak-soğuk ilişkiler, buna bağlı olarak gerçekleşen ekonomik, siyasi yapı anlatılmış. Mikro boyutta ise yirmi birinci yüzyılda Türkiye'nin nasıl bi' dönüşüm, değişim seyri yaşadığı anlatılmış.

•Dördüncü bölümde Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisini "Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne" dek ayrıntılı bi' şekilde ele almış. Anlatımında özellikle üzerinde durduğu iki nokta, Osmanlı'nın Cumhuriyet hakimiyetine geçtiğinde nasıl bir durumda
(sosyal, ekeonomik) olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimiyeti sağlandıktan sonra atılan adımlar.
Bu adımlar gerek Atatürk'ün yapmış olduğu çeşitli alanlardaki reformlar, gerek küreselleşme adına atılan liberal adımlar, bir takım "uyumsal" zorunluluklar ve Türkiye'nin kendi ekonomik yolunu çizmesi bağlamında attığı müdahaleci, serbest politikaları kapsayacak şekilde açıklanmış.

•Beşinci bölümde, "Türkiye'deki Değişimin Sosyo-Ekonomik Analizi" yapılmış. Bu analizin zaman içerisinde siyasi, ekonomik yönlerden dünyayla nasıl şekillendiği, insanların algılarının ne yönde nasıl ilerlediğinden bahsedilmiş. Özellikle eğitim, hukuk, ifade özgürlüğü gibi pek çok sosyolojik paradigmayla birlikte ele alınmış bu durum. Eğilmez'in temel sorunlar olarak gördüğü eğitimdeki hatalar ve Türkiye'de süregiden "ahbap-çavuş ilişkisi"nin işlerliği gibi problemlerin gelişim önünde nasıl engeller yarattığı net bi' şekilde anlatılmış.

•Altıncı bölüm ise "Geleceğe Bakış"tan oluşuyor. Yazar bu bakışı ise değer yargılarına göre değil "Dünyanın Geleceği"ne bakarak "Türkiye'nin Geleceği"ni açıklamış. Dünyada yaşanan hızlı teknolojik gelişme, endüstriyel dönüşüm, Türkiye'nin nerede olduğu, nasıl ilerlemesi gerektiği ve ne yapması gerektiği bağlamında anlatılmış.
Yazılan bu son bölüm aslında "yaşanan ne", "yaşanması gereken ne", "yaşanması gerekene ulaşmak için yapılması gerekenler ne" şeklinde son derece analitik bi' şekilde sonlanıyor.(uyum-teknoloji-eğitim)

Değişim Sürecinde Türkiye, Mahfi Eğilmez'in diline aşina olan ya da olmayan herkesin rahatlıkla okuyabileceği bi' kitap. Kitap sadece bi' ekonomi kitabı olarak değerlendirilmemeli Yazar Türkiye'deki değişim sürecini çok yönlü bi' biçimde(başta ekonomik olmak üzere, sosyolojik, hukuki, eğitsel) ele almış. Bu açıdan kitabı Türkiye, dünya ve "değişim içindeki dünyanın neresindeyiz" üzerine canlı bi' kitap okumak isteyenlere rahatlıkla tavsiye ederim...
192 syf.
·3 günde
Bu kitaptaki gördüğüm kriterime( öne çıkan, çok satan güncel kitaplardan daha çok kitapta ve yazarda beni etkileyen bir takım özellikler görmemdir) uygun olması, buna ilk etken yazarımız Dr. Mahfi Eğilmez günümüz popüler kültürün iletişim kanallarında gördüğümüz, tecrübesinden yararlanmamız için kitaplar çıkartan alanında bir dahi olarak adlandırdığım mesleğini adamış yazar, eğitimci ve ekonomist bunların yanı sıra insanlığıyla kişiliğiyle asla şov yapmak veya aykırı bir görüş/duruşu olmayan bir kişi olması ayrı bir farkı, tabiki de kitap anlaşılır bir dilde olması ve, doğru bir dille yazılması ekonomi/iktisat kitapları seçimlerinde tercih olarak görüyorum, standart ekonomi veya iktisat kitabı olarak gözüküp birçok kişi için sıkıcı bir konu olarak gözükse de aslında tamamen vakit ayrılması ve okunması gerektiğini düşünüyorum çünkü günümüz gazetelerdeki, dergilerdeki ekonomi sayfalarında bol bol gündem olan ekonomiyle ilgilenmemize rağmen hemen hemen hepimiz; dolar nasıl düşer? , kriz çıkacak mı? bu durumlarda merkez bankası napacak? yahut müdahale edecek mi? gibi soruları günlük hayatımızda bir çok defa söyler veya duyarız. bu kitapta isminde belli olduğu gibi amacı ekonomiyi en basit haliyle anlatmak ve onu okuyan herkesin ekonomiyle ilgili söylenenleri, yazılanları, tartışılanları rahatlıkla takip edebilmesi/bilmesini sağlayacak bir amacı olan kitap, gündemi takip edebilecek temel bilgi birikimine sahip olmak isteyenler için bu konularla amatör olarak ilgilenenler için (benim gibi) veya ekonomi bilgilerini yenilemek isteyenler için uygun bir kaynak okunması gereken bir kitap tavsiye ederim , iyi okumalar
A
A Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi'yi inceledi.
208 syf.
·3 günde
Mahfi hocadan harika bir kitap daha. Herkesin okuyabileceği, akıcı ve sade dili olan bir kitap. Kitapta yalnızca ekonomiye değil, tarihi bilgilere ve geçmiş dönemlerin sosyal ve kültürel etkinliklerine, bilgilerine de yer verilmiş. İnsanlar tüketicilikten üreticiliğe nasıl geçti, para nasıl ve neden ortaya çıktı, ticaret nasıl başladı gibi sorulara yanıt alacağınız bir kitap. Ekonomiye ilgili duyanların okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.
192 syf.
·32 günde·Beğendi·7/10 puan
Ekonomi hakkında sıkça duyulan kavramları mesela faiz,enflasyon,bono,tahvil vb. gibi şeyleri çok güzel bir şekilde açıklıyor yazar.Kafanızda çok büyük bir kavram olan ekonomi şekillenmeye başlıyor ve bir zemine oturtuyorsunuz ayrıca örneklendirmelerin de ülkemiz üzerinden olması anlamanızı daha da kolaylaştırıyor, ekonomi hakkında bir girizgah arıyorsanız mutlaka okuyun.
368 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10 puan
Mahfi Eğilmez “İnferis” isimli eserinde bir cinayetle başlayan olayların öncesini, sonrasını ve birbirleriyle bağlantılarını polisiye türünde kendi tarzı ve kendi ilgi alanı içinde ele alarak okuyucuya ilgi çekici, sürükleyici, akıcı ve bir solukta okunabilecek bir eser sunmuş.

Mahfi Eğilmez “İnferis” isimli eseride bir cinayete kurban giden Mehmet H.’nin cinayetini çözmeye çalışan Poyisle, Mehmet H.’nin şirketini ve bu şirketle ilişki olan yüksek rütbeli devlet memurlarını araştıran Maliye Müfettişiyle ve Mehmet H.’nin ilişkisinin bulunduğu Vakfı ve bu vakfın karıştığı olayları araştıran Savcı ile bizlere okuması bir o kadar keyli sarmal bir olay örgüsünü sade, yalın ve akıcı bir şekilde sunmaktadır. Eseri elinize alıp okumaya başmadığınızda elinizden bırakmadan merak ederek bir sonraki sayfayı çeviriyor ve bir solukta bitiriveriyorsunuz. Bana göre okuması oldukça keyifli bir eserdi. Benim gibi polisiye türünü seviyorsanız Mahfi Eğilmez’in kendi alanıyla harmanladığı bu eseri okumadan geçmeyin. Keyifli okumalarınız olsun.


** Alıntılar;

“Güneş, ay ve gerçekler uzun süre saklanamaz.”
.
“Açık bir gerçekten daha aldatıcı bir şey yoktur.”
.
“Bir suç işlenmişse, sonuçta o eylemden en fazla çıkar sağlayacak olan kişi en fazla kuşkulanılması gereken kişidir.”
.
“Bir kez yalan söylemeye başlarsanız sonuna kadar yalan söylemek zorunda kalırsınız.”
.
“Kitaplığı süs gibi kullananlar genellikle kitapları boy sırasına göre dizer, oysa kitapları okuyanlar onları konularına göre ayırıp öyle yerleştirirler.”
.
“Zarlar atılmış ve artık gerisi zamana kalmıştı.”
192 syf.
·12 günde·Beğendi·10/10 puan
Profesyoneller için değil, televizyon, gazete vb mecralarda duyulan ama tam olarak ne ifade ettiği anlaşılamayan sözcülerin açık ve son derece anlaşılır bir dille ifade edildiği bir kitap olmuş.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mahfi Eğilmez
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
İstanbul, 1950
1950 yılında İstanbulda doğdu. Ankara Atatürk Lisesini, A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesini (İktisat ve Maliye Bölümü) bitirdi. Gazi Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi dalında doktora yaptı. Yeminli Mali Müşavir ünvanına sahiptir.rnrn1972 yılında Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmetinde Maliye Müfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Kamu Kurumları ve İştirakleri Daire Başkanı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine ve Dışticaret Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri, Hazine Müsteşarlığı Müşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılında Hazine Müsteşarlığı’na atandı. 1997 yılı sonunda kamu hizmetinden ayrıldı.rnrnHalen Garanti Bankası yönetim kurulu murahhas üyeliğinin yanısıra Garanti Leasing ve Doğuş İnsangücü Kaynakları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor, Radikal Gazetesinde köşe yazısı yazıyor ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Politilkası dersleri veriyor.rnrnKatma Değer Vergisi (Teori - Uygulama) (1983); Hazine (1996); IMF, Dünya Bankası ve Türkiye (1996); Light Günlük (2000); Krizleri Nasıl Çıkardık? (Ercan Kumcu ile ortak 2001); Anitta’nın Laneti (2001) ve Ekonomi Politikası (Ercan Kumcu ile ortak 2002) adlı yedi kitabı ve çeşitli ekonomik ve mali konularda yayınlanmış makaleleri vardır.rn

Yazar istatistikleri

  • 418 okur beğendi.
  • 4.592 okur okudu.
  • 340 okur okuyor.
  • 3.350 okur okuyacak.
  • 67 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları