Max Müller

Max Müller

Yazar
7.3/10
4 Kişi
·
10
Okunma
·
4
Beğeni
·
1.158
Gösterim
Adı:
Max Müller
Tam adı:
Friedrich Max Müller
Unvan:
Profesör, Filolog, Oryantalist, Yazar
Doğum:
Dessau, Anhalt Dükalığı, Alman Konfederasyonu, 6 Aralık 1823
Ölüm:
Oxford, Oxfordshire, İngiltere, 28 Ekim 1900
Genelde Max Müller olarak bilinen Friedrich Max Müller (6 Aralık 1823 - 28 Ekim 1900), Alman doğumlu bir filolog ve oryantalistti.

Hayatı boyunca İngiltere'de yaşadı ve okudu. Batı araştırmalarının batılı akademik alanının ve karşılaştırmalı din disiplininin kurucularından biriydi.

Oxford Üniversitesinde Karşılaştırmalı dinler alanındaki ilk profesör Max Müller olmuştur. Müller'in bu alanın ilk önemli eserlerinden biri olan kitabının adı "Introduction to the Science of Religion" (Din Bilimine Giriş)tir.
"İyi olan şeyler ayrı, zevk veren şeyler ayrı; nesneleri farklı olan bu ikisi insanı zincire vurabilir. İyiye tutunan iyi yoldadır; zevk vereni yeğleyen asıl olanı kaçırır."
Max Müller
Sayfa 35 - Okyanus Yayınları 2. Basım 2017
İyi ve güzel birbirlerinden tamamen farklı şeylerdir. İyi başka bir şeydir, güzel başka bir şeydir. Bu her iki şey de, insanı faaliyet göstermeye sevk eden birer etkendir, ancak bunları amaç edinen kişilerin neticede ulaştıkları hedefler de birbirlerinden tamamıyla farklıdır, iyiyi seçenler kutsal kişilerdir; güzeli seçenler ise gerçek amacı yitirmiş olan kişilerdir.

İnsan hayatta bunların her ikisiyle de karşılaşır. Fakat ancak bunları birbirinden ayırdedebilen bilge kişi, güzeli değil iyiyi tercih eder; bedenî tutkuları tarafından yönetilen ahmak kişi ise, iyi yerine güzeli tercih eder.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
Duyular nesnelerden nesneler zihinden,  zihin akıldan,  akıl egodan,  ego görünmeyen tohumdan, bu görünmeyen tohum da sebepsiz sebep olan Tanrı Brahman'dan doğmuştur.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
Ayağının altında bir hazine gömülü olduğunu bilmeyen cahil bir kimse ise, o hazinenin üzerinden tekrar tekrar geçtiği halde, onu bulamaz.
Kalk. Uyan. Onu tanıyan bir öğreticiden hikmet öğren ve ONU BUL. Bilge kişiler, bu yol da yürümenin, bir usturanın keskin ağızı üzerinde yürümek kadar zor olduğunu söylerler.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
Dileklerini elde etmiş olarak kalk, uyan! Onları anla! Usturanın keskin ağzından geçmek zordur; Öze, kişinin kendi özüne giden ol da işte böyle zor, der arifler.
Max Müller
Sayfa 38 - Okyanus Yayınları 2. Basım 2017
«Kişi, aldığı soluk sayesinde değil, solunumu yaptıran Varlığın sayesinde yaşar. O varlık, kalbin derinliklerine gizlenmiş olan kudrettir.
Max Müller
Sayfa 21 - Dergah yayınları
Bu geniş evren, bir çarktır. Üzerindeki bütün yaratıklar doğum, ölüm ve yeniden doğuş neticelerine hedeftirler. Bu çark daima döner ve hiç bir zaman durmaz. Bu çark, Tanrı'nın çarkıdır. Kişi, onun Tanrı'dan ayrı bir varlık olduğunu düşündüğü müddetçe, doğum, ölüm ve yeniden doğuş kanunlarına tâbi olan bu çark üzerinde dönüp durur. Fakat Tanrı'nın lütfu ile bu çarkın Tanrı ile aynı varlık olduğunu idrak eden kişi, artık bu çarkın üzerinde dönmez, ölümsüzlüğe ulaşır.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
335 syf.
·3/10
Kitabın geneli panteizm öğeleri ile dolu olmakla birlikte hemen tüm kitaplarda verilen ana fikir ile musevi kabalası, hristiyan mistisizmi ve islam tasavvufu arasındaki benzerlikler ve bunun hint mistizismindeki karşıtlarını fark etmemek mümkün değil. Upanisadlarda Tanrı 'nın tek olduğu ama aynı anda her şeyin icinde olduğu fikri kadim budist felsefeye dayanmakta imiş. Yazılardaki ana fikir "vahdet-i vücud" fikrine çok benziyor.
hint kültürüne aşina olmadan , felsefeye , teolojiye ilgi duymadan okunabilecek bir eser değil . yanlış olmazsa , gizli öğretiler diye türkçeye çevirebiliriz anlamca . fakat hint kültürüyle bizim kültürümüz birbirine benzemiyor , kavramlarımız , anlayışlarımız farklı . bir de üstüne gizli öğreti - felsefe plunca anlaşılması epeyce güçleşiyor.
fakat ilgili olan ve bitirebilecek kadar sabırlı olan birisi için okunmaya değer.
benim elimde bulunan çeviri Korhan Kaya'ya ait. faydalı notlarda eklemiş kitaba .

Yazarın biyografisi

Adı:
Max Müller
Tam adı:
Friedrich Max Müller
Unvan:
Profesör, Filolog, Oryantalist, Yazar
Doğum:
Dessau, Anhalt Dükalığı, Alman Konfederasyonu, 6 Aralık 1823
Ölüm:
Oxford, Oxfordshire, İngiltere, 28 Ekim 1900
Genelde Max Müller olarak bilinen Friedrich Max Müller (6 Aralık 1823 - 28 Ekim 1900), Alman doğumlu bir filolog ve oryantalistti.

Hayatı boyunca İngiltere'de yaşadı ve okudu. Batı araştırmalarının batılı akademik alanının ve karşılaştırmalı din disiplininin kurucularından biriydi.

Oxford Üniversitesinde Karşılaştırmalı dinler alanındaki ilk profesör Max Müller olmuştur. Müller'in bu alanın ilk önemli eserlerinden biri olan kitabının adı "Introduction to the Science of Religion" (Din Bilimine Giriş)tir.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 18 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.