Max Müller

Max Müller

Yazar
7.3/10
4 Kişi
·
7
Okunma
·
0
Beğeni
·
1.068
Gösterim
Adı:
Max Müller
Tam adı:
Friedrich Max Müller
Unvan:
Profesör, Filolog, Oryantalist, Yazar
Doğum:
Dessau, Anhalt Dükalığı, Alman Konfederasyonu, 6 Aralık 1823
Ölüm:
Oxford, Oxfordshire, İngiltere, 28 Ekim 1900
Genelde Max Müller olarak bilinen Friedrich Max Müller (6 Aralık 1823 - 28 Ekim 1900), Alman doğumlu bir filolog ve oryantalistti.

Hayatı boyunca İngiltere'de yaşadı ve okudu. Batı araştırmalarının batılı akademik alanının ve karşılaştırmalı din disiplininin kurucularından biriydi.

Oxford Üniversitesinde Karşılaştırmalı dinler alanındaki ilk profesör Max Müller olmuştur. Müller'in bu alanın ilk önemli eserlerinden biri olan kitabının adı "Introduction to the Science of Religion" (Din Bilimine Giriş)tir.
Duyular nesnelerden nesneler zihinden,  zihin akıldan,  akıl egodan,  ego görünmeyen tohumdan, bu görünmeyen tohum da sebepsiz sebep olan Tanrı Brahman'dan doğmuştur.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
İyi ve güzel birbirlerinden tamamen farklı şeylerdir. İyi başka bir şeydir, güzel başka bir şeydir. Bu her iki şey de, insanı faaliyet göstermeye sevk eden birer etkendir, ancak bunları amaç edinen kişilerin neticede ulaştıkları hedefler de birbirlerinden tamamıyla farklıdır, iyiyi seçenler kutsal kişilerdir; güzeli seçenler ise gerçek amacı yitirmiş olan kişilerdir.

İnsan hayatta bunların her ikisiyle de karşılaşır. Fakat ancak bunları birbirinden ayırdedebilen bilge kişi, güzeli değil iyiyi tercih eder; bedenî tutkuları tarafından yönetilen ahmak kişi ise, iyi yerine güzeli tercih eder.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
Kalk. Uyan. Onu tanıyan bir öğreticiden hikmet öğren ve ONU BUL. Bilge kişiler, bu yol da yürümenin, bir usturanın keskin ağızı üzerinde yürümek kadar zor olduğunu söylerler.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
Bütün bilgiler ve bütün hikmetler, tıpkı alev alev yanan bir ateşten sıçrayan kıvılcımlar gibi, Tanrıdan zuhur ederler. Onlar, Tanrının soluğudur. Maitreyi!
Max Müller
Sayfa 15 - Dergah yayınları
«Kişi, aldığı soluk sayesinde değil, solunumu yaptıran Varlığın sayesinde yaşar. O varlık, kalbin derinliklerine gizlenmiş olan kudrettir.
Max Müller
Sayfa 21 - Dergah yayınları
Bu geniş evren, bir çarktır. Üzerindeki bütün yaratıklar doğum, ölüm ve yeniden doğuş neticelerine hedeftirler. Bu çark daima döner ve hiç bir zaman durmaz. Bu çark, Tanrı'nın çarkıdır. Kişi, onun Tanrı'dan ayrı bir varlık olduğunu düşündüğü müddetçe, doğum, ölüm ve yeniden doğuş kanunlarına tâbi olan bu çark üzerinde dönüp durur. Fakat Tanrı'nın lütfu ile bu çarkın Tanrı ile aynı varlık olduğunu idrak eden kişi, artık bu çarkın üzerinde dönmez, ölümsüzlüğe ulaşır.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
Yoga; zihini ve duyuları kontrol etme ilmidir. Zihnini ve duyularını kontrol edebilen kişi, yanılgıdan kurtulmuştur.
Bu kontrol, bu sükûnet, yanılgıdan kurtulamamış bir kimsede kati ve gerçek değildir, geçici bir durumdur.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
Ey öğretici! Bir insanın bedeni uyuduğu zaman, bedenin içindeki uyuyan, uyanık olan veya rüya gören varlık kimdir? Sevinç duyan kimdir? Ve duyular, kimin yönetimi altındadır?

Nasıl ki, güneş battığı zaman ışınlarını kendi ışık küresinde toplar ve doğduğu zaman tekrar dış âleme gönderirse; duyular da zihinde toplandıkları zaman kişi göremez, işitemez, koku alamaz, tad alamaz, temas duyamaz, konuşamaz, anlayamaz ve zevk duyamaz. Ve bizler, bu durumdaki bir insanın uyuduğuna hükmederiz.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
Rüya görme durumunda, zihin geçmişteki izlenimlerini yeniden yaşar. Görmüş olduğu şeyleri, tekrar görür; işittiği şeyleri tekrar işitir;  çeşitli yerlerde duyduğu zevkleri,  tekrar duyar. Daha önce görülmüş veya görülmemiş, işitilmiş veya işitilmemiş, zevk duyulmuş veya duyulmamış,  gerçek veya hayâl olan herşeyi görür.  Evet,  zihin rüya görme durumunda, herşeyi görebilir.

Zihin derin uykuya daldığı zaman, artık rüya görmez ve Atman'ın sevinci içinde kaybolur.
Max Müller
Okyanus Yayıncılık
Kitabın geneli panteizm öğeleri ile dolu olmakla birlikte hemen tüm kitaplarda verilen ana fikir ile musevi kabalası, hristiyan mistisizmi ve islam tasavvufu arasındaki benzerlikler ve bunun hint mistizismindeki karşıtlarını fark etmemek mümkün değil. Upanisadlarda Tanrı 'nın tek olduğu ama aynı anda her şeyin icinde olduğu fikri kadim budist felsefeye dayanmakta imiş. Yazılardaki ana fikir "vahdet-i vücud" fikrine çok benziyor.
hint kültürüne aşina olmadan , felsefeye , teolojiye ilgi duymadan okunabilecek bir eser değil . yanlış olmazsa , gizli öğretiler diye türkçeye çevirebiliriz anlamca . fakat hint kültürüyle bizim kültürümüz birbirine benzemiyor , kavramlarımız , anlayışlarımız farklı . bir de üstüne gizli öğreti - felsefe plunca anlaşılması epeyce güçleşiyor.
fakat ilgili olan ve bitirebilecek kadar sabırlı olan birisi için okunmaya değer.
benim elimde bulunan çeviri Korhan Kaya'ya ait. faydalı notlarda eklemiş kitaba .

Yazarın biyografisi

Adı:
Max Müller
Tam adı:
Friedrich Max Müller
Unvan:
Profesör, Filolog, Oryantalist, Yazar
Doğum:
Dessau, Anhalt Dükalığı, Alman Konfederasyonu, 6 Aralık 1823
Ölüm:
Oxford, Oxfordshire, İngiltere, 28 Ekim 1900
Genelde Max Müller olarak bilinen Friedrich Max Müller (6 Aralık 1823 - 28 Ekim 1900), Alman doğumlu bir filolog ve oryantalistti.

Hayatı boyunca İngiltere'de yaşadı ve okudu. Batı araştırmalarının batılı akademik alanının ve karşılaştırmalı din disiplininin kurucularından biriydi.

Oxford Üniversitesinde Karşılaştırmalı dinler alanındaki ilk profesör Max Müller olmuştur. Müller'in bu alanın ilk önemli eserlerinden biri olan kitabının adı "Introduction to the Science of Religion" (Din Bilimine Giriş)tir.

Yazar istatistikleri

  • 7 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 12 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.