Max Müller Friedrich Max Müller

Yazar 7,3/10 · 4 Oy · 1 kitap · 7 okunma ·  0 beğeni
Akın Ölmez, bir alıntı ekledi.
13 Eki 2017

Duyular nesnelerden nesneler zihinden,  zihin akıldan,  akıl egodan,  ego görünmeyen tohumdan, bu görünmeyen tohum da sebepsiz sebep olan Tanrı Brahman'dan doğmuştur.

Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)
Akın Ölmez, bir alıntı ekledi.
13 Eki 2017

İyi ve güzel birbirlerinden tamamen farklı şeylerdir. İyi başka bir şeydir, güzel başka bir şeydir. Bu her iki şey de, insanı faaliyet göstermeye sevk eden birer etkendir, ancak bunları amaç edinen kişilerin neticede ulaştıkları hedefler de birbirlerinden tamamıyla farklıdır, iyiyi seçenler kutsal kişilerdir; güzeli seçenler ise gerçek amacı yitirmiş olan kişilerdir.

İnsan hayatta bunların her ikisiyle de karşılaşır. Fakat ancak bunları birbirinden ayırdedebilen bilge kişi, güzeli değil iyiyi tercih eder; bedenî tutkuları tarafından yönetilen ahmak kişi ise, iyi yerine güzeli tercih eder.

Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)
Akın Ölmez, bir alıntı ekledi.
13 Eki 2017

Kalk. Uyan. Onu tanıyan bir öğreticiden hikmet öğren ve ONU BUL. Bilge kişiler, bu yol da yürümenin, bir usturanın keskin ağızı üzerinde yürümek kadar zor olduğunu söylerler.

Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)
ŞEYHÜL MUHARRİRİN, bir alıntı ekledi.
08 Şub 17:03

«Kişi, aldığı soluk sayesinde değil, solunumu yaptıran Varlığın sayesinde yaşar. O varlık, kalbin derinliklerine gizlenmiş olan kudrettir.

Upanişadlar, Max Müller (Sayfa 21 - Dergah yayınları)Upanişadlar, Max Müller (Sayfa 21 - Dergah yayınları)
ŞEYHÜL MUHARRİRİN, bir alıntı ekledi.
08 Şub 13:16

BRIHADARANYAKA
Bütün bilgiler ve bütün hikmetler, tıpkı alev alev yanan bir ateşten sıçrayan kıvılcımlar gibi, Tanrıdan zuhur ederler. Onlar, Tanrının soluğudur. Maitreyi!

Upanişadlar, Max Müller (Sayfa 15 - Dergah yayınları)Upanişadlar, Max Müller (Sayfa 15 - Dergah yayınları)
Akın Ölmez, bir alıntı ekledi.
15 Eki 2017

Bu geniş evren, bir çarktır. Üzerindeki bütün yaratıklar doğum, ölüm ve yeniden doğuş neticelerine hedeftirler. Bu çark daima döner ve hiç bir zaman durmaz. Bu çark, Tanrı'nın çarkıdır. Kişi, onun Tanrı'dan ayrı bir varlık olduğunu düşündüğü müddetçe, doğum, ölüm ve yeniden doğuş kanunlarına tâbi olan bu çark üzerinde dönüp durur. Fakat Tanrı'nın lütfu ile bu çarkın Tanrı ile aynı varlık olduğunu idrak eden kişi, artık bu çarkın üzerinde dönmez, ölümsüzlüğe ulaşır.

Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)
Akın Ölmez, bir alıntı ekledi.
13 Eki 2017

Yoga; zihini ve duyuları kontrol etme ilmidir. Zihnini ve duyularını kontrol edebilen kişi, yanılgıdan kurtulmuştur.
Bu kontrol, bu sükûnet, yanılgıdan kurtulamamış bir kimsede kati ve gerçek değildir, geçici bir durumdur.

Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)
Akın Ölmez, bir alıntı ekledi.
14 Eki 2017

Ey öğretici! Bir insanın bedeni uyuduğu zaman, bedenin içindeki uyuyan, uyanık olan veya rüya gören varlık kimdir? Sevinç duyan kimdir? Ve duyular, kimin yönetimi altındadır?

Nasıl ki, güneş battığı zaman ışınlarını kendi ışık küresinde toplar ve doğduğu zaman tekrar dış âleme gönderirse; duyular da zihinde toplandıkları zaman kişi göremez, işitemez, koku alamaz, tad alamaz, temas duyamaz, konuşamaz, anlayamaz ve zevk duyamaz. Ve bizler, bu durumdaki bir insanın uyuduğuna hükmederiz.

Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)
Akın Ölmez, bir alıntı ekledi.
14 Eki 2017

Rüya görme durumunda, zihin geçmişteki izlenimlerini yeniden yaşar. Görmüş olduğu şeyleri, tekrar görür; işittiği şeyleri tekrar işitir;  çeşitli yerlerde duyduğu zevkleri,  tekrar duyar. Daha önce görülmüş veya görülmemiş, işitilmiş veya işitilmemiş, zevk duyulmuş veya duyulmamış,  gerçek veya hayâl olan herşeyi görür.  Evet,  zihin rüya görme durumunda, herşeyi görebilir.

Zihin derin uykuya daldığı zaman, artık rüya görmez ve Atman'ın sevinci içinde kaybolur.

Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)
Enmor Atman, bir alıntı ekledi.
23 Nis 18:13

Ey hayatı yok edici! Bütün bu şeyler, geçici şeylerdir ve bu nesnelerin verdiği zevkler duyuları tüketir. Bundan dolayı, atları, arabaları ve eğlenceyi sen kendine sakla.

Ey ölüm! Seni tanıyan bir kimse, zenginliği ne yapsın? Seni tanıdıktan sonra, maddenin anlamsızlığını, eninde sonunda ölüme ve yok olmaya mahkûm olduğumu bildiğim halde, daha uzun bir hayatı nasıl isteyebilirim? Hayır, bütün bu şeyler senin olsun. Ben dileğimi değiştirmeyeceğim, hiçbir insanın çözemediği bu sırrı bana anlatmanı diliyorum.

Upanişadlar, Max MüllerUpanişadlar, Max Müller
Akın Ölmez, bir alıntı ekledi.
15 Eki 2017

Mutluluğun kaynağı, sonsuzluktur. Sonlu da mutluluk yoktur. Bunun için, sonsuzluğu bul. İnsan, bir şey bulduğu yerde, başka birşey görmez, işitmez ve bilmezse, sonsuzluk vardır. Fakat bir şey bulduğu yerde, başka bir şey de görür, işitir ve bilirse, orada sonlu vardır. Sonsuzluk ölümsüzlük; sonluluk da ölümlülüktür.

Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)
Enmor Atman, bir alıntı ekledi.
28 Nis 17:52

Prasha Upanişad
Bedeni bir bütün halinde tutan ve idame ettiren kuvvet bizleriz'' dediler. Bunun üzerine, bu kuvvetlerin en büyüğü olan Can(hayat kuvveti), onların bu iddialarını reddetti: ''Kendinizi aldatmayın, bedeni tek bir bütün halinde tutan ve idame ettiren kuvvet, yalnız benim.''

Upanişadlar, Max MüllerUpanişadlar, Max Müller
Akın Ölmez, bir alıntı ekledi.
 13 Eki 2017

Upanişadlar, kelime anlamı olarak «Dizinin dibinde, bir öğreticinin dizinin dibinde» anlamına gelen bir doktrin, bir hikmettir. Kelimenin başka bir anlamı da «Gizli öğreti»dir. Yine bu kelimenin bir diğer anlamı, yedinci yüzyıl tefsircisi Shankara tarafından şöyle ifade edilmiştir:

«Kişiyi cehalet bağlarından koparan ve en yüksek amaç olan özgürlüğe ulaştıran Tanrı bilgisi.»

Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)
Akın Ölmez, bir alıntı ekledi.
13 Eki 2017

Duyuların muhtelif nesnelere göre farklı menşei vardır. Duyular, uyanıklık durumundaki gibi faal veya uyku durumundaki gibi âtıl olabilir. Onları, değişmeyen Benden ayrı varlık olarak tanıyan kişi, ızdırablardan kurtulur.

Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)Upanişadlar, Max Müller (Okyanus Yayıncılık)