Mehmed Zahid Kotku

Mehmed Zahid Kotku

Yazar
9.3/10
87 Kişi
·
200
Okunma
·
85
Beğeni
·
6.659
Gösterim
Adı:
Mehmed Zahid Kotku
Unvan:
İslam Âlimi, Yazar, Din Adamı, Vaiz, Nakşibendi Şeyhi
Doğum:
Bursa, 1897
Ölüm:
İstanbul, 13 Kasım 1980
Mehmed Zahid Kotku (1897, Bursa - 13 Kasım 1980, İstanbul), İslam âlimi, yazar, din adamı, vaiz, Nakşibendi şeyhi.

Yaşamı
Ailesi Şirvân'a bağlı, eski bir hanlık merkezi olan Nuha'dandır. Kafkasya'da bir dağ eteğinde bulunan ve ipekçiliği ile meşhûr olan bu yöreden Osmanlı-Rus Harbi sırasında Anadolu'ya 1297`de göç eden Müslümanlarla gelmişlerdir. Bursa'ya geldiğinde henüz 16 yaşında olan babası İbrahim Efendi, Bursa Hamza Bey Medresesinde tahsil görüp çeşitli yerlerde imamlık yapmıştır. 1929 yılında vefat etmiştir. Annesi Sabire Hanım da Mehmet Zahid Hocaefendi henüz 3-4 yaşlarında iken vefat etmiştir.

İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. 1.Dünya Savaşı sebebiyle 18 yaşında askere çağrılmış, Suriye cephesinde uzun yıllar askerlik yapmıştır. Ağabeyi Ahmet Şakir Efendi de Kudüs ve Çanakkale cephelerinde savaştıktan sonra 28 yaşında cephede hastalanarak şehit olmuştur. Askerden döndükten sonra İstanbul'da dini toplantılara katılmaya başladı. Gümüşhanevi Dergahında Ömer Ziyaüddin ed-Dağıstanî'nin öğrencisi oldu. Çeşitli yerlerde imamlık ve hatiplik yaptı. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasından sonra Bursa'ya döndü ve 1952 yılına kadar orada kaldı.

İskenderpaşa Cemaati
İstanbul'a döndükten sonra çeşitli camilerde ve son olarak İskenderpaşa Camii'nde imamlık ve hatiplik yapmaya başladı.
Çevresince çok sevilen ve vaazları ilgiyle izlenen Kotku'nun tebliğ misyonu cemaati mensuplarınca benimsenerek cemaate dönüştü. Böylece başlayan İskenderpaşa Cemaati adını vaazların başladığı İskenderpaşa Camii'nden aldı.

Ölümü
Mehmed Zahid Kotku'nun Süleymaniye Camii'nin haziresindeki mezarı.
Mehmet Zahid Kotku kalmak üzere 1979 yılında gittiği, Hicaz'dan 1980 yılında ağır hastalıkları sebebiyle geri dönmüş, 13 Kasım 1980'de vefat etmiştir. 14 Kasım 1980 günü Süleymaniye Camii'nde çok kalabalık bir topluluğun eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Camii haziresine defnedilmiştir.
Allah Teala sana hem akıl vermiş, hem göz ki, kainatı görünce mutlaka sahibini arayıp bulasın diye. Eğer bulamıyorsan hakiki gözden ve gönülden mahrumsun demektir.
Mehmed Zahid Kotku
Sayfa 29 - SEHA NEŞRİYAT A.Ş.
Her kim iki hadis öğrenir, onunla faidelenir ve başkalarına öğretir, onlar da faidelenirlerse, bu bilgi ona altmış senelik naifle ibadetten hayırlıdır demişler.
Mehmed Zahid Kotku
Sayfa 32 - SEHA NEŞRİYAT A.Ş.
Sadık odur ki doğru söyleye, kendisine ziyan gelecek yerde bile. Fütüvvet odur ki dervişlerden arlanmayasın, baylara muâraza eylemeyesin. Rıza odur ki belayı ganimet bilesin."
Hele "selam" yerine "günaydın" demek hiç olur mu?

Hem selam vermek; kardeşine Hakk'tan selamet istemektir, âfiyet istemektir. Dert, bela ve musibetlerden halas olmasını istemektir. Bu da ne büyük bir iltifattır.
"Yâ İbrahim, Hak Teâlâ hazretleri seni avlamak için mi getirdi? Başka işin yok mudur? dedi.
Bu sözleri düşünürken bir âvaz geldi:
"Sen avlamak için yaratılmadın! "
Bu ses onu titretti. Şevki arttı. Gözüne melekler gözüktü, ağlamaya başladı. Cân u dilden nasûh tevbesi eyledi.
142 syf.
·1 günde
Dünkü cuma hutbesinin konusu Cihad'dı. Bugün de Cihad kitabını okumak nasip oldu. Cihadın sadece savaştan ibaret olmadığını canla, malla, ilimle, ibadetle Allah yolunda nefis ve şeytanla mücadele olduğunu güzel örneklerle anlatan Mehmed Zahid Kotku hoca efendi, günümüz meselelerine de ışık tutuyor. Kütüphanemde olmasını istediğim bir kitap, en kısa sürede temin edeceğim. Her müslümanın okumasını ve okutmasını tavsiye ederim...
399 syf.
·10/10
Nefsin Terbiyesi,
Benim dini anlamda okuduğum ve en etkilendiğim kitaptır. Kitabın uhreviyati ağırdır içindeki yazanlar okuyanı bazen sanki tokatlar...

Kısaca nefsin 7 mertebesi var ve en aşağı mertebe nefs-i emmâre. “Bu mertebede nefis olabildiğince zalimdir; insanı yoldan çıkarmaya çalışan olumsuz güçlerin hepsinin bir araya gelmesinden oluşur. Gerek kendimiz gerekse başkaları için en büyük tehlike kaynağıdır.”

Nefsin mertebelerini ve bu mertebede olan insanların ne durumda olduğunu, nefsimizi nasıl yenebileceğimizi anlatan benim kılavuzum gibi benimsediğim şahane eser.

Nefsi yenmenin kısaca formülü ise; “nefsin ruh karşısında zayıflatılarak dönüştürülmesinin ilk ve en etkili aracı günahları tanıyıp onlardan uzaklaşmaktır.” diyor değerli Mehmet Zahid Kotku hocam.

Kitabın dili diğer dini eserlere kıyasla ağır değildir, yalındır. Sanki sizinle konuşuyor gibi yazılmış ve etkileyici bir eserdir. Bu tarz bir eser okumak isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de kitabı ilk elinize aldığınızda açıp bir sayfasını okuyun, ben bunu ilk yaptığımda kalbimden geçenlere cevap niteliğinde bir sayfayla karşılaşmıştım.
1544 syf.
·5 günde·Beğendi·8/10
Yazarın bu kitabı beş ciltten oluşuyor.Ben şuan 3. cildini okudum.Tasavvufi Ahlak nasıl olmalı,en ince detayına kadar anlatılırken,yaşanmış hikayelerden örnekler,hadisler ve ayetlerle bu düşünce doğrulanmış.
3.ciltte dikkat çeken bazı konuları ise şöyle sıralayabiliriz:Kanaat,Rıza,Şükür,Sadakat,Reca ve Ümid,Cömertlik....
Tavsiye eder,iyi okumalar dilerim.
399 syf.
·Beğendi·10/10
Nefsin Terbiyesi, yaklaşık bir haftadır okuduğum, uhreviyatı ağır bastığı için ara ara şefkat tokatları yediğim ve ısrarla elimden düşüremediğim çok kıymetli bir eser.
Cânı gönülden tavsiye ediyorum, mutlaka alın okuyun evinizde bulunsun. Bu kitap öyle bir kere okunup kenara bırakılacak bir kitap değil.

Eser hakkında kısaca şöyle diyebiliriz, insanın iradesini ve nefsini nasıl kontrol edebileceğini ve nefsin mertebelerini anlatan, içinde kıssa da olan ayrıca yeni kelimeler öğrenme fırsatı sunan -bunun örneğini son görselde görebilirsiniz- mükemmel bir eser.

Nefsi yenmenin kısaca formülü ise; “Nefsin ruh karşısında zayıflatılarak dönüştürülmesinin ilk ve en etkili aracı günahları tanıyıp onlardan uzaklaşmaktır” diyor merhum Mehmed Zahid Kotku (Allah ondan razı olsun)

Nefsin mertebelerini de şöyle özetlebiliriz;
■Nefs-i Emmâre: Bu bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık onun yanına varmak ne mümkün!
■Nefs-i Levvâme: Şirk ve küfürden ilim ve amel ile Hakk'ın hidayetine mazhariyetle kurtulabilen kişi nefs-i levvâmeye geçer. Kişi ara sıra kendisine gelen nedamet ve pişmanlıklarla biraz intibah etse bile bu kötü huylar öyle kolayca atılabilmesi kâbil olan şeyler değildir ki hemencecik iyi bir insan olsun.
■Nefs-i Mülheme: Bu nefis ise; ilim, tevazu, sabır, tevbe, şükür, cömertlik, kanaat ve tahammül gibi sekiz büyük esasa bağlıdır.Bunların ilmi varsa da amelleri kusurlu olduğu için olgun insanlar arasına sokulmamıştır.
■Nefs-i Mutmainne: Burada ilim yanında amelde vardır Her hususta Hakk'a tevekkül eder,açlığa ve rizayete devamla ibadetini arttırır.Fakat ihlâssızlık burda da mevcuttur.
■Nefs-i Râdiye: Bu nefse sahip kişi ihlâslı,boş konuşmaz,zikirle meşgul,zühd sahibi ve verâ denilen şüpheli şeylerden son derece kaçıcı olur.
■Nefs-i Merdıye: Bu mertebede olanlar Allah'tan gayrıyı düşünmezler ve Allah'ın mahlukuna lütuf ile muamele ederler.Gayeleri Allah Teâlâ'ya yakın olmaktır.
■Nefs-i Sâfiye: Bu makam Hakk'ın kulu ile olan makâm-ı esrârdır, Peygamberler makamıdır.
399 syf.
·Beğendi·8/10
Yazarın," Nefsin Terbiyesi " adlı bu kitabı üç bölümden oluşurken,nefsin mertebeleri - kötü huylar,günahlar,afetler -,Tarikatların gayesi ve nasihatlar anlatılıyor.Tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
256 syf.
·16 günde·Beğendi·7/10
Yazarın yaptığı sohbetlerden esinlenerek hazırlanan ve başta " Ana Baba Hakları " olmak birçok konu bu eserde anlatılıyor.Konularla ilgili ayetler,hadislerin yanısıra anlatılan yaşanmış hikayeler de kitaba canlılık katıyor.
" İnsana yaraşan daima büyüklerinin sözlerini ve nasihatlarını dinlemek ve Hakk'ın emir ve fermanlarına boyun bükmektir."

Kitabı tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
399 syf.
·10 günde·Beğendi·9/10
Cihad-ı Ekber Nefisle Cihattır.Hadisi şerif, bize en güç, en zor ve en büyük cihadın müminin kendi nefsiyle ve nefsin arzularına karşı verdiği cihad olduğunu söyler. Allah bu cihadı kazananlardan eylesin bizi. Bu kitap da nefsin mertebelerinden, nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz,büyük günahlar küçük günahlardan bahsetmiș.
340 syf.
M.Zahid Kotku önemli bir İslam alimidir. Aktardığı hadisler ile alakali yahut kitap ile alakali bir eleştiri yapabilecek yetkinlikte değilim. Lakin dini eserler okumak isterseniz ikinci cildi de bulunan bu eşsiz eser size çok faydalı olacaktır. Muhakkak okunacaklar listesinde lütfen başa yazınız.
399 syf.
·Beğendi·9/10
Ay, güneş âlimleri yıldızlarla meşgul olmuşlar ve bugünkü sene, ay ve günlerimizi bizlere bildirmişlerdir. Bu ilim her ne kadar zor bir ilim ise de, insanlık bunun da üstesinden gelmiş ve bugün o gökyüzünün ziyneti ve yeryüzünün de nuru olan aya kadar gitmeye muvaffak da olabilmiştir. Fakat bu o kadar zor ve masrafa bağlı iken bundaki muvaffakiyeti görünce şaşırıyoruz ve bunu bir hüner, hem de fevkalâde bir hüner sayıyoruz. Halbuki ne faydası var dersen, “İşte gökleri de fethettik” diye övünürler. Fakat insaniyet sahasında henüz bir adım bile ileri gidememişlerdir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmed Zahid Kotku
Unvan:
İslam Âlimi, Yazar, Din Adamı, Vaiz, Nakşibendi Şeyhi
Doğum:
Bursa, 1897
Ölüm:
İstanbul, 13 Kasım 1980
Mehmed Zahid Kotku (1897, Bursa - 13 Kasım 1980, İstanbul), İslam âlimi, yazar, din adamı, vaiz, Nakşibendi şeyhi.

Yaşamı
Ailesi Şirvân'a bağlı, eski bir hanlık merkezi olan Nuha'dandır. Kafkasya'da bir dağ eteğinde bulunan ve ipekçiliği ile meşhûr olan bu yöreden Osmanlı-Rus Harbi sırasında Anadolu'ya 1297`de göç eden Müslümanlarla gelmişlerdir. Bursa'ya geldiğinde henüz 16 yaşında olan babası İbrahim Efendi, Bursa Hamza Bey Medresesinde tahsil görüp çeşitli yerlerde imamlık yapmıştır. 1929 yılında vefat etmiştir. Annesi Sabire Hanım da Mehmet Zahid Hocaefendi henüz 3-4 yaşlarında iken vefat etmiştir.

İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. 1.Dünya Savaşı sebebiyle 18 yaşında askere çağrılmış, Suriye cephesinde uzun yıllar askerlik yapmıştır. Ağabeyi Ahmet Şakir Efendi de Kudüs ve Çanakkale cephelerinde savaştıktan sonra 28 yaşında cephede hastalanarak şehit olmuştur. Askerden döndükten sonra İstanbul'da dini toplantılara katılmaya başladı. Gümüşhanevi Dergahında Ömer Ziyaüddin ed-Dağıstanî'nin öğrencisi oldu. Çeşitli yerlerde imamlık ve hatiplik yaptı. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasından sonra Bursa'ya döndü ve 1952 yılına kadar orada kaldı.

İskenderpaşa Cemaati
İstanbul'a döndükten sonra çeşitli camilerde ve son olarak İskenderpaşa Camii'nde imamlık ve hatiplik yapmaya başladı.
Çevresince çok sevilen ve vaazları ilgiyle izlenen Kotku'nun tebliğ misyonu cemaati mensuplarınca benimsenerek cemaate dönüştü. Böylece başlayan İskenderpaşa Cemaati adını vaazların başladığı İskenderpaşa Camii'nden aldı.

Ölümü
Mehmed Zahid Kotku'nun Süleymaniye Camii'nin haziresindeki mezarı.
Mehmet Zahid Kotku kalmak üzere 1979 yılında gittiği, Hicaz'dan 1980 yılında ağır hastalıkları sebebiyle geri dönmüş, 13 Kasım 1980'de vefat etmiştir. 14 Kasım 1980 günü Süleymaniye Camii'nde çok kalabalık bir topluluğun eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Camii haziresine defnedilmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 85 okur beğendi.
  • 200 okur okudu.
  • 42 okur okuyor.
  • 283 okur okuyacak.
  • 10 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları