Mehmet S. Aydın

Mehmet S. Aydın

Yazar
7.3/10
8 Kişi
·
30
Okunma
·
3
Beğeni
·
888
Gösterim
Adı:
Mehmet S. Aydın
Tam adı:
Prof. Dr. Mehmet S. Aydın
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Elazığ, 1943
1943 yılında Elazığ'da doğan Mehmet Aydın. 1966'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden "pekiyi" dereceyle mezun oldu. 1967 yılında Felsefe alanında doktora öğrenimi görmek üzere burslu olarak İngiltere'ye gönderildi. 1971 yılında Edinburgh Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sürdürdüğü doktora çalışmasını bitirdi. Bu arada bir yıla yakın bir süre çalışmalarına Paris'te devam etti.

Yurda döndükten sonra bir ders yılı Atatürk Üniversitesi'nde çalıştı. Askerlik görevini Genel Kurmay Başkanlığı'nda mütercim olarak yaptı. Askerlik dönüşü Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ("Sistematik Felsefe ve Mantık Kürsüsü"de)göreve başladı ve 1978 yılında doçent oldu.

1984 yılında profesör olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne atandı. Uzun yıllar Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği ve Senato Üyeliği görevlerinde bulundu. 1993-1999 yılları arasında iki dönem D. E. Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. 15 yıl yine D.E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı.

Mehmet Aydın çok sayıda akademik, resmi ve gönüllü kuruluşun üyesidir. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Türk Felsefe Derneği Kurucu Üyesi (1987------- )
2- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Asli Üyesi
3- Kültürler-arası Diyalog Platformu (Başkan), İstanbul.
4- Abant Platformu Başkanı
5- Sivil Düşünce ve DemokrasiHareketi (Danışma Kurulu Üyesi)
6- Devlet Bakanlığı, İnsan Hakları Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (1997)
7- Religion Counts, ABD, Chicago.
8- International Dialogues Foundation, Hollanda (Steering Committee, 1997)
9- International Scholars' Triologue Annual, ABD. Tempel U.

Ayrıca çok sayıda akademik derginin yazı ve/veya danışma kurullarında görev yapmaktadır.

Mehmet Aydın’ın akademik ilgisi geniş bir alana yayılmış durumdadır. Yayınlanmış on iki (12) eseri vardır ve bunlardan ikisi yabancı dilde kaleme alınmıştır. Son on beş yıldır, çoğu yurtdışında olmak üzere yılda ortalama yirmi beş akademik toplantıya katılmış , ellinin üzerinde makale ve bildiri yazmış, bunlardan bir kısmı Batılı müelliflerce çeşitli dillere çevrilmiş ve yayımlanmıştır.

Mehmet Aydın çok sayıda sivil toplum örgütü faaliyetlerine katılmış, başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği şemsiyesi altında faaliyet gösteren bazı kurumlar ile İslam Konferansı Teşkilatı olmak üzere çeşitli mekanlarda İslam, demokrasi, laiklik, insan hakları (özellikle kadın hakları), hoşgörü, barış ve uzlaşma, siyaset ve ahlak, iktisadi hayatın ahlaki boyutu, kültür ve kalkınma, sosyal adalet ve liberalizm gibi konularda, konferanslar vermiş, bildiriler sunmuş, bilimsel tartışmalara katılmıştır. Ayrıca, özellikle kültür ve eğitim konularında yürütülen bazı faaliyetlere devlet kurumlarımızı temsilen katılmıştır.

Mehmet Aydın akademik çalışmalarının ürünlerini sadece dergi ve gazetelerde değil, yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı yüzden fazla televizyon ve radyo programlan aracılığıyla geniş kitlelere duyurma çabası içinde olmuştur.

Bu arada zaman zaman gerek TBMM. de farklı gruplara, gerek bazı siyasi partilerimizin yönetici kadrolarına, özellikle "siyaset ve din", "siyaset ve ahlak" gibi konularda konferanslar vermiştir.

Bugüne kadar, bilime, fikir ve kültür hayatına, demokrasi ve uzlaşma anlayışına, insan haklan çalışmalarına yaptığı katkılar göz önüne alınarak çeşitli kurumlarca beş "Hizmet Ödülü"ne layık görülmüştür.

3 Kasım 2002'de yapılan Genel Seçimler'de İzmir Milletvekili olarak Parlamentoya girdi (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve kurulan 58. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev aldı. Kendisi halen 60. Hükümette Bilim ve Teknoloji' den sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütmektedir.

Mehmet Aydın evli ve iki çocuk babasıdır. Eşi İzmir Balçova Lisesi'nde uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekliye ayrılmıştır. Kızlarından biri İstanbul'da öğretmenlik yapmakta, diğeri ise ABD' de Akademisyen olarak çalışmaktadır.

Yayınlanmış Belli Başlı Eserleri Şunlardır;
• Kant'ta ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi
• Din Felsefesi
• Turkish Contribution to Philosophy
• İslam en dialoog
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Mehmet AYDIN'la İçe Kritik bakış ( Hazırlayan: Mehmet GÜNDEM )
• Alemden Allah'a
• İslam'ın Evrenselliği
• İslam Felsefesi Yazıları
• Niçin?
Hakikat zâhir olunca akıl geri çekilir.
Akıl, ubûdiyyetin gereğini yerine getirir ama rubûbiyyetin hakikatından yana bir şey anlayamaz.

Feriduddin Attar
Gazzâli şöyle der: Âleme ibret gözüyle bakmak, Allah’ın yarattığı bütün varlıklardaki hikmeti görmek demektir; çünkü âlemde yaratılmış hiçbir şey yoktur ki, onda bir hikmet bulunmasın.
Mehmet Aydın'ın bu kitabı alanda en çok okutulan kitapların başında geliyor. Adına uygun şekilde felsefe ve ilahiyatı birleştiriyor ki, lisans düzeyinde ve ilk okuma olarak tercih edilebilir bir kaynak.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet S. Aydın
Tam adı:
Prof. Dr. Mehmet S. Aydın
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Elazığ, 1943
1943 yılında Elazığ'da doğan Mehmet Aydın. 1966'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden "pekiyi" dereceyle mezun oldu. 1967 yılında Felsefe alanında doktora öğrenimi görmek üzere burslu olarak İngiltere'ye gönderildi. 1971 yılında Edinburgh Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sürdürdüğü doktora çalışmasını bitirdi. Bu arada bir yıla yakın bir süre çalışmalarına Paris'te devam etti.

Yurda döndükten sonra bir ders yılı Atatürk Üniversitesi'nde çalıştı. Askerlik görevini Genel Kurmay Başkanlığı'nda mütercim olarak yaptı. Askerlik dönüşü Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ("Sistematik Felsefe ve Mantık Kürsüsü"de)göreve başladı ve 1978 yılında doçent oldu.

1984 yılında profesör olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne atandı. Uzun yıllar Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği ve Senato Üyeliği görevlerinde bulundu. 1993-1999 yılları arasında iki dönem D. E. Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. 15 yıl yine D.E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı.

Mehmet Aydın çok sayıda akademik, resmi ve gönüllü kuruluşun üyesidir. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Türk Felsefe Derneği Kurucu Üyesi (1987------- )
2- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Asli Üyesi
3- Kültürler-arası Diyalog Platformu (Başkan), İstanbul.
4- Abant Platformu Başkanı
5- Sivil Düşünce ve DemokrasiHareketi (Danışma Kurulu Üyesi)
6- Devlet Bakanlığı, İnsan Hakları Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (1997)
7- Religion Counts, ABD, Chicago.
8- International Dialogues Foundation, Hollanda (Steering Committee, 1997)
9- International Scholars' Triologue Annual, ABD. Tempel U.

Ayrıca çok sayıda akademik derginin yazı ve/veya danışma kurullarında görev yapmaktadır.

Mehmet Aydın’ın akademik ilgisi geniş bir alana yayılmış durumdadır. Yayınlanmış on iki (12) eseri vardır ve bunlardan ikisi yabancı dilde kaleme alınmıştır. Son on beş yıldır, çoğu yurtdışında olmak üzere yılda ortalama yirmi beş akademik toplantıya katılmış , ellinin üzerinde makale ve bildiri yazmış, bunlardan bir kısmı Batılı müelliflerce çeşitli dillere çevrilmiş ve yayımlanmıştır.

Mehmet Aydın çok sayıda sivil toplum örgütü faaliyetlerine katılmış, başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği şemsiyesi altında faaliyet gösteren bazı kurumlar ile İslam Konferansı Teşkilatı olmak üzere çeşitli mekanlarda İslam, demokrasi, laiklik, insan hakları (özellikle kadın hakları), hoşgörü, barış ve uzlaşma, siyaset ve ahlak, iktisadi hayatın ahlaki boyutu, kültür ve kalkınma, sosyal adalet ve liberalizm gibi konularda, konferanslar vermiş, bildiriler sunmuş, bilimsel tartışmalara katılmıştır. Ayrıca, özellikle kültür ve eğitim konularında yürütülen bazı faaliyetlere devlet kurumlarımızı temsilen katılmıştır.

Mehmet Aydın akademik çalışmalarının ürünlerini sadece dergi ve gazetelerde değil, yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı yüzden fazla televizyon ve radyo programlan aracılığıyla geniş kitlelere duyurma çabası içinde olmuştur.

Bu arada zaman zaman gerek TBMM. de farklı gruplara, gerek bazı siyasi partilerimizin yönetici kadrolarına, özellikle "siyaset ve din", "siyaset ve ahlak" gibi konularda konferanslar vermiştir.

Bugüne kadar, bilime, fikir ve kültür hayatına, demokrasi ve uzlaşma anlayışına, insan haklan çalışmalarına yaptığı katkılar göz önüne alınarak çeşitli kurumlarca beş "Hizmet Ödülü"ne layık görülmüştür.

3 Kasım 2002'de yapılan Genel Seçimler'de İzmir Milletvekili olarak Parlamentoya girdi (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve kurulan 58. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev aldı. Kendisi halen 60. Hükümette Bilim ve Teknoloji' den sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütmektedir.

Mehmet Aydın evli ve iki çocuk babasıdır. Eşi İzmir Balçova Lisesi'nde uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekliye ayrılmıştır. Kızlarından biri İstanbul'da öğretmenlik yapmakta, diğeri ise ABD' de Akademisyen olarak çalışmaktadır.

Yayınlanmış Belli Başlı Eserleri Şunlardır;
• Kant'ta ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi
• Din Felsefesi
• Turkish Contribution to Philosophy
• İslam en dialoog
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Mehmet AYDIN'la İçe Kritik bakış ( Hazırlayan: Mehmet GÜNDEM )
• Alemden Allah'a
• İslam'ın Evrenselliği
• İslam Felsefesi Yazıları
• Niçin?

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 30 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 10 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.