Muazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ

8.4/10
295 Kişi
·
731
Okunma
·
126
Beğeni
·
4.527
Gösterim
Adı:
Muazzez İlmiye Çığ
Unvan:
Türk Sümerolog
Doğum:
Bursa, 20 Haziran 1914
Muazzez İlmiye Çığ, (20 Haziran 1914, Bursa), Türk sümerolog.

Biyografi
Ailesi köken olarak Kırımlı göçmenlerden olup babası Kırım'dan Amasya, Merzifon'a, annesi ise Kırım'dan Bursa'ya göçmüştür. Ailesi İzmir'de yaşamaktayken, 15 Mayıs 1919 tarihinde meydana gelen İzmir'in işgali ardından daha güvenli bir yer olan Çorum'a yerleşti.

Eğitim ve kariyer
İlkokula Çorum'da başladı. Daha sonra ailece Bursa'ya taşındılar. Bursa'da özel bir okul olan Bizim Mektep'te Fransızca ve keman dersleri aldı. 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne (Bursa Kız Öğretmen Okulu) girdi. 1931 yılında mezun oldu ve babasının da öğretmenlik yapmakta olduğu Eskişehir'e tayin oldu. Eskişehir'de öğretmenlik mesleğini dört buçuk yıl yaptı.

15 Şubat 1936 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kaydoldu. Nazi Almanyası'ndan Türkiye'ye iltica etmiş olan ve Ankara Üniversitesi'nde dersler veren Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock'dan Hitit Dili ve Kültürü derslerini, Prof. Dr. Benno Landsberger'den Sümer ve Akad Dilleri ve Mezopotamya Kültürü derslerini aldı. 1940 yılında Ankara Üniversitesinden mezun olduktan sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çiviyazılı Belgeler Arşivine uzman olarak atandı. Aynı yıl Kemal Çığ ile evlenmişti. Müzede çalıştığı 31 yıl boyunca meslektaşı Hatice Kızılay ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizleyip, sınıflandırıp numaralandırdı, 74.000 tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu, 3.000 tabletin kopyasını yapıp katalog halinde yayımladı.

1957'de Münih'teki Oryantalistler Kongresi'ne katıldı. 1960'da Heidelberg Üniversitesi'nde altı aylık bir çalışma yaptı. 1965'de Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü. 1972'de emekliye ayrıldı.

Emeklilikten sonra bir süre yurtdışında yaşayan Muazzez İlmiye Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji kongresine katıldı. Prof. Kramer'in History Begins at Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da “Tarih Sümerle Başlar” adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi üzerine 1993'te çocuklara yönelik Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı.
Bize çıkmaz sokakta yol, karanlıkta ışık bulan büyük Atamızın açtığı yolda, gösterdiği ışıkla geç de olsa yolumuza devam edeceğiz. Bunu Önlemek isleyenler er veya geç hatalarını anlayacaklardır.
Sümer'de tecavüz de fena sayılmış, "Hür bir adamın kızı yolda tecavüze uğrarsa, anne, babası onun sokakta olduğunu bilmemişlerse, kız onlara, "Tecavüze uğradım" derse, anne, baba onu zorla erkeğe karı olarak verecekler."
İslama örtünme erkekten kaçma şeklinde geçmiş. Buna karşın erkeksiz bir yerde Kur'an okunurken veya dua ederken kadınların başını örtmesi, Sumer geleneğinin bir devamıdır.
Muazzez İlmiye Çığ
Sayfa 38 - Kaynak Yayınları - Ağustos - 2017
Sumerliler kadınları bir tarlaya benzetmişler. Aynı deyim hem Tevrat'ta hem de Ku'ran'da var.
Muazzez İlmiye Çığ
Sayfa 31 - Kaynak Yayınları - Ağustos - 2017
MS 350 yılında toplanan İznik konsülünde bu yazılanlar ayıklanarak İsa'ın yaşamını,söylediklerini,mucizelerini bazı farklarla anlatan Aziz Matta,Markos,Luka ve Yuhanna'ın yazdıkları esas kabul edilmiş.
Sumerlilerde rahibeler tapınaklara Tanrı'nın gelini olarak çeyizleriyle girerlerdi. Bu Hristiyanlıkta devam etmektedir. Törenlerde Meryem'in heykelinin taşınması, Sumer törenlerinde Tanrı heykellerinin gezdirilmesini yansıtıyor.
Muazzez İlmiye Çığ
Sayfa 36 - Kaynak Yayınları - Ağustos - 2017
Sumerlilerde, okul tabletlerine göre 6 gün çalışma, 7. gün dinlenme var. Bu Yahudilere Sabbat olarak geçmiş.
Muazzez İlmiye Çığ
Sayfa 33 - Kaynak Yayınları - Ağustos - 2017
Bize, İstanbul Arkeoloji müzelerinde bulunan ve kendi topraklarımızdan yığınlarla çıkmakta olan, çiviyazılı belgeler üzerinde araştırma yapmayı, birçok geleneğimizin, inançlarımızın, bilgilerimizin kaynağını arayıp bulma olanağını sağlayan Ulu Atamızı burada şükranla anmayı bir borç biliyorum. Ruhu kıvansın.
Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen Sumerolog'larından Muazzez İlmiye Çığ hocamızın okuduğum ilk kitabı. Kitap kısa olmasına rağmen içerdiği bilgiler bakımından adeta bir hazine olarak değerlendirilebilir.

Kitapta, ilk olarak Sumer uygarlığı ve bu uygarlığın insanlık tarihine ve gelişmesine yaptığı büyük katkıların kısa bir özeti yapıldıktan sonra, esas konu olan üç semavi dindeki inanç ve yaşantının Sumer'lerde görülen benzerliklerine değiniliyor. Kitabın isminde de yazıldığı gibi Kuran,İncil ve Tevrat'ta bulunan bir çok ayrıntının Sumer yazıtlarıyla benzerlikleri üzerinde duruluyor. Kabaca olarak düşündüğümüzde aralarında ortalama biner yıllık süreler bulunan bu yazıtlar ve kutsal kitapların, bazı bölümlerde birebir veya benzer uyum sağlamasının altı çiziliyor. Bu durumun nasıl olmuş olabileceği hakkında da ayrıca fikir yürütülüyor.

Kitap, içerdiği bilgilerin bu kadar kapsamlı olmasına ve bölümler çok ayrıntılı bir şekilde yazılmasına rağmen müthiş bir akıcılıkla okunuyor.

Son cümle olarak, müthiş ve çok ilginç bilgiler içeren bu kitabı , özellikle de bu tür kitaplarla ilgilenen kişilerin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum.
Sümer kil tabletlerinden elde edilen veriler ışığında, geçen olayların Kuran-ı Kerim,Tevrat ve İncil kıyaslaması yapılmış kitapta. Sümerler konusunda bilgi almakla birlikte, yorumlarda geçen dini konular da dikkat gerektiriyor.
Sümerlerle ilgili önemli bilgileri bugün dünyaya kazandıran Muazzez Hocanın yine güzel bir eserini daha keyifle bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Coğrafyamız içerisinde kadim millet Sümerler'in yaşadığını ve bugün pek çok unsurda onların izlerini gördüğümüzü kabul etmek zorundayız. Hocamız uzun araştırmalar sonucunda 3 büyük kitaptaki bazı konuların temelinin Sümerler döneminden beri olduğunu farklılıklarla bugünlere kadar ulaştığını bize belgeleri ile ispatlamaktadır. Dini bilgilerim burda ki pek çok arkadaşa göre oldukça sığdır. O yüzden kimse beni yargılamasın fakat inandığım bir şey var yüce Allahımız insanının yaratılışından itibaren ona doğru yolu göstermek için çeşitli efsaneler, hikayeler vb ile biz insan oğlunu bilinçlendirmeye çalışmıştır. Önce çok tanrılı dinleri olan topluluklara belli kuralları iletmiştir. Sonra dinler aracılığıyla insanoğluna doğruyu göstermeye çalışmıştır. İşte bu kitap bu ortak değerlerin Sümerler den başlayarak bugünlere nasıl geldiğini anlatmaktadır. Bu tarz araştırmaları seven tüm kitap severlerin keyifle okumasıyla...
Bugünkü Fırat Dicle ırmakları arasında yaşamış olan ve son derece gelişmiş bir uygarlığa sahip olan Sümerliler hakkında en yetkin ağızdan yazılmış çok güzel bir eser. Yazar, Muazzez İlmiye Çığ, Atatürk'ün isteği üzerine sümer tabletlerini çözmek için dünyada belli başlı hocalardan eğitim alır ve ülkemizde bulunan Sümer tabletlerini okumaya başlar. Kendisi şu an 101 yaşında olan bu yüce kadın elleri öpülesi bir kadındır. Çünkü tüm hayatını bu toprakların tarihini aydınlatmaya vermiştir.

# Sümerli Şair Ludingirra'nın yazmış olduğu tabletler Muazzez İlmiye Çığ tarafından okunarak, tarihi ilgi çekici hale getirmek amacıyla bir kurguya oturtulmuştur. Böylece Sümerlilerin yaşayışı ve uygarlıkları hakkında akıcı bir hikaye yoluyla tarihe dahil oluyorsunuz.

# Sümerlilerden günümüze adı ulaşmış 3 şairden biri Ludingirra'dır. Onların günlük hayatları, yaşayışları, gelenek görenekleri, kanunları Ludingirra'nın ağzından eğlenceli ilgi çekici bir şekilde anlatılıyor. Ki okuduğunuzda bu uygarlığın, milattan önce yaşamış bu insanların günümüz insanlarından daha uygar olduklarını öğreniyorsunuz.

# Sümer uygarlığı kendisinden sonra gelen pek çok uygarlığı etkilemiştir. Yazıya, şiire çok önem veren sümerliler, evlilik sözleşmelerinden, mahkeme metinlerine kadar her şeyi kopya edip saklıyorlar. Başka milletlerin göz diktiği bir uygarlık olan Sümerliler, düşmanlardan kendi tarihlerini ve dillerini korumak için kil tabletlere yazdıkları her şeyi aynı zamanda kuyulara saklıyorlar. Onlar hakkında bu kadar bilgi sahibi olmuşsak, Sümeroloji diye bir bilim dalı oluştuysa eğer, bunu onların bu güzel alışkanlıklarına borçluyuz.

# Her evde mutlaka bir kitaplık var ve öğretmenler toplumda en önemli sınıflardan biri. Ludingirra da hem şair hem öğretmendir. Ludingirra sürekli Akadca'nın gitgide dilleri üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmasından yakınıyor.

# En önemli şehirleri Nippur. Çok tanrılı din anlayışları var. Enlil ise, en önemli tanrılarından biri. Yasalar kadına şiddeti ve tecavüzü asla kabul etmiyor. Cezası ise ölüm. İkinci bir eş almak kesinlikle yasak ve yapılan evlilik sözleşmeleri ile kadının hakları korunuyor. Bir kadın ancak sağlığını yitirmiş ve kadınlık görevini yerine getiremiyorsa o zaman erkek ikinci eşi alabilir, o da ilk eşinin rızasıyla. Ve ilk eşine ölene dek bakmak zorundadır. Toplumun geleneğinde başlık parası tarzı, bugün bile hala varolan bir şey görgüsüzlük ve çok ayıp kabul edilmekte. Bunu Ludingirra'nın kendi evliliği üzerine yazdığı tabletlerden öğrenmekteyiz.

# Bu eseri Muazzez İlmiye Çığ'dan okuduğum ilk eserdir. Devamını da okuyacağım. Not olarak belirtmem gerekirse hocası Samuel Noah Kramer'in yazmış olduğu "Tarih Sümer'de başlar" adlı eser uzun yıllar çok satanlar listesinde yer almış. Elimde mevcut olan bu kitabı da en kısa zamanda okumaya başlayacağım. Zira Sümerlilerden öğreneceğimiz çok şey var.

Hepinize iyi okumalar dilerim...
Bu kitabı cok sevdim eski çağların tanrıları ve yaşam biçimiyle ilgili bir çok bilgi var
Okumanızı mutlaka tavsiye ederim çok eğlenceli bir kitap
Sanki bundan dört bin yıl önceyi değil de, günümüzü okudum. Sumer tarihi, hayranlık uyandırıcı, ayakta alkışlanılası. Yıllarca tarih dersi gördüm, Muazzez İlmiye Çığ'ın bu eserindekilerin onda biri öğretilmedi yine de bana. Sumerli şair Ludingirra' nın yalın açıklayıcı dilinden, Sumer tarihine dair oldukça fikir sahibi olabileceğiniz, geçmişinizi öğrenebileceğiniz öyküler dolu.
Kutsal kitapları eleştirmeye Sümerlerden başlıyor Muazzez İlmiye Çığ. Eleştiriye kapalı beyinlerin okumasını sakıncalı görüyorum, zira sinir sistemlerine zarar vermekten başka bir işe yaramayacağı açık.
Tarihteki ilk kahramanı tanımak güzel bir deneyim, Tanrılar, ilginç yaratıklar, şaşırtıcı olaylar olmasına rağmen konu insan ve insani duygular olması okuyucuyu Sümere daha yakın hissettiriyor. Uruk şehrinin tasviri güzeldi, Sümer yaşantısı, insanları ve inançları, yaptıkları ayinler, rahip ve rahibeler ilgi çekici buldum. Muazzez İlmiye Çığ bilgisini çok iyi aktarabilen bir yazar, hem destanı sade bir şekilde anlatıp hem de Sümer ve Sümerliler hakkında, Tanrıları ve isimleri hakkında ayrıntılı bilgileri içeriğe yerleştirebilen bir yazar. Kitapta ve destanda en çok ilgi çeken yer şüphesiz Tufan hikayesi. Hem Kur'an'da hem de Tevrat gbi kutsal kitaplarda geçen bu olayın bir tabletde bir destanın içinde yer alması şaşırtıcı.
Kitap da ilgimi çeken ve beğendiğim bir diğer şey ise Sümer atasözleri.
Bir kaç örnek vermek isterim:
"Biliyorsun neden öğretmiyorsun?"
"İki katlı ip kopmazmış."

Sümerde rüya ve rüya tabirlerinin önemli bir yer tutması da diğer bir özellik.
Ayrıca Gilgameş'in Enkidu ile dostluğu, kardeşliği gerçekten okunmaya değer.
İbrahim peygamberin ve ailesinin, torunlarının yaşamlarına, kutsal kitapların farklı bakış açılarından ışık tutulmuş. Ortaya çıkan mezepotamya yazıtları ve o dönemin çok tanrılı dini uygulamalarından tek tanrılı inanış döneme geçiş, benzerlikler vb. sizi çok şaşırtacak bilgilerle dolu müthiş bir çalışma...
.
Dünyaca ünlü Türk Sümerolog, Çivi yazısı araştırmacısı, bir çok bilimsel kitaba ve makaleye sahip yazar Muazzez Ilmiye Çığ. Okuduğum ilk kitabı, sade, akıcı ve aydınlatıcı dili ile bence cok iyi. Kitapta anlatılan ;
Sümerlilerin dini yaşantıları ve ögretilerinin , günümüz dinleri üzerindeki etkileri ve benzerlikleri..

Yazarın biyografisi

Adı:
Muazzez İlmiye Çığ
Unvan:
Türk Sümerolog
Doğum:
Bursa, 20 Haziran 1914
Muazzez İlmiye Çığ, (20 Haziran 1914, Bursa), Türk sümerolog.

Biyografi
Ailesi köken olarak Kırımlı göçmenlerden olup babası Kırım'dan Amasya, Merzifon'a, annesi ise Kırım'dan Bursa'ya göçmüştür. Ailesi İzmir'de yaşamaktayken, 15 Mayıs 1919 tarihinde meydana gelen İzmir'in işgali ardından daha güvenli bir yer olan Çorum'a yerleşti.

Eğitim ve kariyer
İlkokula Çorum'da başladı. Daha sonra ailece Bursa'ya taşındılar. Bursa'da özel bir okul olan Bizim Mektep'te Fransızca ve keman dersleri aldı. 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne (Bursa Kız Öğretmen Okulu) girdi. 1931 yılında mezun oldu ve babasının da öğretmenlik yapmakta olduğu Eskişehir'e tayin oldu. Eskişehir'de öğretmenlik mesleğini dört buçuk yıl yaptı.

15 Şubat 1936 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kaydoldu. Nazi Almanyası'ndan Türkiye'ye iltica etmiş olan ve Ankara Üniversitesi'nde dersler veren Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock'dan Hitit Dili ve Kültürü derslerini, Prof. Dr. Benno Landsberger'den Sümer ve Akad Dilleri ve Mezopotamya Kültürü derslerini aldı. 1940 yılında Ankara Üniversitesinden mezun olduktan sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çiviyazılı Belgeler Arşivine uzman olarak atandı. Aynı yıl Kemal Çığ ile evlenmişti. Müzede çalıştığı 31 yıl boyunca meslektaşı Hatice Kızılay ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizleyip, sınıflandırıp numaralandırdı, 74.000 tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu, 3.000 tabletin kopyasını yapıp katalog halinde yayımladı.

1957'de Münih'teki Oryantalistler Kongresi'ne katıldı. 1960'da Heidelberg Üniversitesi'nde altı aylık bir çalışma yaptı. 1965'de Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü. 1972'de emekliye ayrıldı.

Emeklilikten sonra bir süre yurtdışında yaşayan Muazzez İlmiye Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji kongresine katıldı. Prof. Kramer'in History Begins at Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da “Tarih Sümerle Başlar” adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi üzerine 1993'te çocuklara yönelik Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı.

Yazar istatistikleri

  • 126 okur beğendi.
  • 731 okur okudu.
  • 10 okur okuyor.
  • 566 okur okuyacak.
  • 6 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları