Muhammed Hamidullah Prof. Dr. Muhammed Hamidullah

Yazar 9,0/10 · 50 Oy · 16 kitap · 190 okunma ·  46 beğeni
Slh TRHL, bir alıntı ekledi.
08 Haz 2016 · 9/10 puan

Hikmetin ( her türlü bilgeliğin) esası takvadır( ALLAH korkusudur.)

İslam'a Giriş, Muhammed Hamidullah (Sayfa 153)İslam'a Giriş, Muhammed Hamidullah (Sayfa 153)
Cemile Cömert, bir alıntı ekledi.
 13 Mar 19:01 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Namaz Bahsi
Tâbir caiz ise mü'min hiç bir maddi sembol olmadan, her şeyin üstünde olan Allah'a ruhanî bir seyahatle seyahat eder.

İslam'a Giriş, Muhammed Hamidullah (Sayfa 102 - undefined)İslam'a Giriş, Muhammed Hamidullah (Sayfa 102 - undefined)
Sâirfilmenâm, bir alıntı ekledi.
07 Mar 12:11 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bi'setin 13. Yılında, Medine'ye hicretten hemen sonra
Hz. Peygamber, ilk olarak, Mekkeli muhacirler ile Medineli Evs ve Hazrec kabilelerinden Ensar arasında kardeşlik bağları kurdu (İbn Hişam, 344). Böylece, kökünden ayrılmışların, yeniden eski durumlarına nasıl döbecekleri sorunu çözümlendi. Buradaki kardeşliğin temeli, "anlaşmalı kardeşlik"ti ki, bir mülke birlikte sahip oluyor ve her ikisinin emeklerinin kazancı, ortak sermayede toplanıyordu. Hatta birbirlerinden miras alıyor, geleneğe göre mirasçı olması gereken akrabaları dışta bırakıyorlardı (Taberi Tefsiri, 8/75. âyetin yorumunda). Yönetim de bu gerçeği göz önene alıyor, askeri bir sefer için gönüllü seçerken iki anlaşmalı kardeşten yalnız birini seçiyor; diğeri orada kalarak her iki aileye göz kulak oluyordu.

Hz. Peygamber'in Savaşları, Muhammed Hamidullah (Sayfa 27 - Beyan Yayınları)Hz. Peygamber'in Savaşları, Muhammed Hamidullah (Sayfa 27 - Beyan Yayınları)
Sâirfilmenâm, bir alıntı ekledi.
07 Mar 16:19 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Allah her konuda güzellik ve iyilikle hareket etmemizi emretmektedir; öyleyse öldürürken bile, en güzel biçimde öldürünüz." (Müslim, Sahih, 34/57)

Hz. Peygamber'in Savaşları, Muhammed Hamidullah (Sayfa 48 - Beyan Yayınları)Hz. Peygamber'in Savaşları, Muhammed Hamidullah (Sayfa 48 - Beyan Yayınları)
Mihemedê NOJDAR, bir alıntı ekledi.
14 Oca 18:40 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Karanlıktan aydınlığa böyle birdenbire geçişe, bundan önceki çağların hiçbirinde rastlanmaz. Rivayete göre, İslamın doğduğu günlerde Mekke'de okuma yazma bilenlerin sayısı 17 kişiden fazla değildi.

Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 22 - Beyan)Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 22 - Beyan)
Afra, bir alıntı ekledi.
 28 Mar 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Gazaliye göre gösteriş insanın kendi kendine tapması, dolayısıyla Allaha ortak koşmasıdır.

İslam'a Giriş, Muhammed Hamidullah (Sayfa 125 - Beyan Yayınları)İslam'a Giriş, Muhammed Hamidullah (Sayfa 125 - Beyan Yayınları)
Mihemedê NOJDAR, bir alıntı ekledi.
20 Oca 09:13 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ebu Hureyre
Ebu Hureyre dedi: insanlar bana (kusur bulmak kastıyla) derler ki, Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor. Mekkeli (muhacir) kardeşlerimiz çarşıda alışverişle ve (Medineli) Ensar kardeşlerimiz ziraat ve bahçıvanlıkla meşguller iken, Ebu Hureyre karnının (açlıktan) kazınmasını düşünmeden Allah'ın Resulü'nün yanında ayrılmadı. Başkaları Kendi işleriyle meşgul iken, o onunla beraberdi bilmediği şeyleri öğreniyordu.
Buhari 3:42

Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 65 - Beyan)Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 65 - Beyan)
Mihemedê NOJDAR, bir alıntı ekledi.
 21 Oca 19:27 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Eskiden hoparlör yok nasıl yüzlerce insana anlatıyorlardı?
Merakımın cevabını buldum:
Buhari de derslerini dinleyenlerin arasına konulan üç kişi vasıtasıyla cümle cümle, kelime kelime duyururdu. - bu kişiler o zamanın ses büyütücüleri/hoparlörleri idiler-

Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 187 - undefined)Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 187 - undefined)
Mihemedê NOJDAR, bir alıntı ekledi.
 20 Oca 12:05 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sahife-i Hemmam'dan Alıntılar
21-Resulullah (s.a.v) buyurdu: Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur, bana karşı asi olan Allah'a da asi olmuş olur...

Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 117 - undefined)Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 117 - undefined)
Mihemedê NOJDAR, bir alıntı ekledi.
14 Oca 18:42 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Yani Hadisler 200 yıl sonra yazılmamış!
Genç ve alim dostum Mustafa Azmi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ashabından 50'sinin gelecek nesillere yazılı olarak hadis bıraktıklarını açık ve reddi mümkün olmayan delillerle ispat etmiştir

Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 12 - Beyan)Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 12 - Beyan)
Mihemedê NOJDAR, bir alıntı ekledi.
15 Oca 23:56 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Meşhur Hanefi fıkıhçısı Şems'ül Eimme es-serahsi şöyle yazar :
Rivayet edilir ki, İranlılar Selman-ı Farisi 'ye bir mektup yazdılar ve ondan Fatiha suresinin çevirisini göndermesini istediler bu suretle o insanlar dilleri Arapça metne alaşıncaya kadar Fatiha suresinin çevirisini okudular. "
Es-sarahsi mebsut

Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 43 - Beyan)Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 43 - Beyan)
Mihemedê NOJDAR, bir alıntı ekledi.
 20 Oca 11:49 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sahife-i Hemmam'dan Alıntılar
Ve Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Melekler namaz kıldığınız yerde namaz kıldığınız müddetçe her biriniz üzerine Salat ve selam getirirler, abdesti bozulunca ya kadar "Ya Rab ona mağfiret et ya Rab ona merhamet et" derler

Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 114 - undefined)Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 114 - undefined)
Mihemedê NOJDAR, bir alıntı ekledi.
 20 Oca 11:53 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sahife-i Hemmam'dan Alıntılar
Ve Resulullah (s.a.v) buyurdu: Cenab-ı Hak, kâinatı yaratmaya karar verdiği zaman bir yazı yazı ve o, O'nun yanında arşın üstündedir:
"Muhakkak ki rahmetim gazabıma üstündür."

Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 115 - undefined)Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 115 - undefined)
A.Yasiiiin Altun, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Büyük ve fazilet sahibi bir zat şöyle der: Peygamber Efendimiz'in zamanından sonra yalnız yargı değil, yasama da yürütmeden ayrıldı. Bunun da ötesinde, yasama çalışmaları büyük ölçüde bağımsız hale getirilerek, resmi sıfatı olmayan alimlerin özel çalışmaları haline geldi.

İmam-ı Azam ve Eseri, Muhammed Hamidullah (Sayfa 15)İmam-ı Azam ve Eseri, Muhammed Hamidullah (Sayfa 15)
Mihemedê NOJDAR, bir alıntı ekledi.
20 Oca 10:46 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Mesela Hemmam'ın aşağıdaki rivayetleri Buhari'nin ve Müslimin Sahihinde bulunabilir ve her ikisi de bizzat Hemmam'ın sahifesini kaynak olarak gösterirler, insanı etkileyen çok dikkat çekici bir olaydır ki hem Hemmam ile diğerleri hem de Buhari ve Müslim arasında bir nokta farkı dahi yoktur.

Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 78 - Beyan)Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemam ibn Münebbih, Muhammed Hamidullah (Sayfa 78 - Beyan)
2 /