Mustafa Akyol

Yazar 7,5/10 · 21 Oy · 9 kitap · 52 okunma ·  6 beğeni
Kitap okumak, bir alıntı ekledi.
12 Kas 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Kur’an kumarı, faizi, içkiyi, leş ve domuz eti yemeyi ve putlar için kurban edilmesini
haram kılmıştır.
Ayrıca Müslümanlara günde beş vakit namaz kılmalarını, Ramazan ayında oruç
tutmalarını, ömürde bir kez hacca gitmelerini, fakire zekat vermelerini ve buna benzer
yükümlülükleri yerine getirmelerini emretmiştir.

...Fakat çok ilginçtir ki, Kur’an bu dünyada söz konusu günahlara yönelik bir ceza
belirlememiştir.
Kur’an’da spesifik olarak ceza öngörülen günah dörttür; hırsızlık, haydutluk,
(İftira) zina iftirası ve zina.. Ve bu günahlara bedeni cezalar tayin edilmiştir.

...Az önce sözünü ettiğimiz dört günah,Kur’anda ceza önerilmeyen günahlardan
kategorik olarak farklıdır.
Çünkü bu günahlarda Allah hakkıyla beraber, kul hakkı da çiğnenmektedir.
Başka bir ifadeyle, birine bir zulüm yapılmaktadır.

Kur’an sadece ‘’insanların haklarını’’ çiğneyen günahları (yani suçları) cezalandırmaktadır.
Allah’ın haklarını çiğneyen günahların sonuçları, hesabı öbür dünyada görülmek üzere Allah’a bırakılır.

Özgürlüğün İslami Yolu, Mustafa Akyol (Sayfa 208 - Doğan Kitap)Özgürlüğün İslami Yolu, Mustafa Akyol (Sayfa 208 - Doğan Kitap)
Yeklan, bir alıntı ekledi.
19 May 13:54 · İnceledi

İnsan Mesih İsa'dan Tanrı İsa'ya
Hristiyanlık Yahudi kökenlerinden uzaklaştığı ve Helenistik topraklarda kök saldığı oranda, İsa'yı tanrısal olarak idrak edecekti. Bu monoteist Yahudi kavramlarının diğer ulusların çok tanrıcı ortamına nakledilmesinin bir sonucuydu.
Yeni Ahit'ite ilk metinlerden daha sonra yazılanlara doğru ilerledikçe, İsa'nın tanrısallığına yapılan atıfların arttığını görüyoruz.
İsa giderek artan bir oranda tanrısal bir varlık olarak tanımlandı. Muhtemel bir insan Mesih'ten, Tanrı'nın oğluna, sonrasında ezeli bir meleki varlığa, sonrasında Tanrı Sözü'nün beden alışına, nihayetinde Baba Tanrı'nın eşiti ve Tanrı'nın kendisine dönüştü....

Meryemoğlu İsa, Mustafa Akyol (Sayfa 78)Meryemoğlu İsa, Mustafa Akyol (Sayfa 78)
Kitap okumak, bir alıntı ekledi.
12 Kas 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Bu öğreti (Mutezile ekolü), dünyanın insanların ‘’tercih etme hakkına’’ sahip olduğu özgür
bir yer olması gerektiği sonucuna götürdü.

Onlara göre, bütün dünya insanların hakiki imanı kabul edip etmeyeceklerinin imtihan
olunduğu bir ‘’imtihan yeri’’ olarak görülmeliydi.

‘’Dinde zorlama ve baskı yoktur’’ ayetinin de işaretiyle , iman, ancak hakiki bir tasdikle,
yani ‘kalbin bir eylemiyle’ gerçekleşebilirdi.

Öyleyse, insanlar, iman edebilmek için, önce ‘’din konusunda tercihte bulunabilme’’
özgürlüğüne sahip olmalıydılar.

Özgürlüğün İslami Yolu, Mustafa Akyol (Sayfa 73 - Doğan Kitap)Özgürlüğün İslami Yolu, Mustafa Akyol (Sayfa 73 - Doğan Kitap)
Kitap okumak, bir alıntı ekledi.
12 Kas 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Eleştiri ve alaya öfkeyle tepki vermeye yatkın olan Müslümanlar, bu tavrın kendilerini
sadece olgunlaşmamış ve öz güvensiz kişiler olarak resmedeceğini görmeliler.
Buna karşın şayet tepkileri ağırbaşlı ve akılcı olursa, İslam’a çok daha iyi bir şekilde
hizmet etmiş olacaklardır.
Unutmamak gerekir ki, bir dinin gücü, muhaliflerini susturma gücüyle ifade bulmaz.
O dine inananların ahlaki erdemleri ve entellektüel kapasitesiyle ifade bulur.

Özgürlüğün İslami Yolu, Mustafa Akyol (Sayfa 221 - Doğan Kitap)Özgürlüğün İslami Yolu, Mustafa Akyol (Sayfa 221 - Doğan Kitap)
Kitap okumak, bir alıntı ekledi.
12 Kas 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Özgürlük, her bireyin, kendi tercih ve kararlarıyla, doğru ve yanlışlarıyla şekillenen dolu bir hayat yaşamak için ihtiyaç duyduğu zemindir.
Ve hatta özgürlük, her bireyin, Allah’ı bulmak için yürüyeceği yoldur.

Özgürlüğün İslami Yolu, Mustafa Akyol (Sayfa 223 - Doğan Kitap)Özgürlüğün İslami Yolu, Mustafa Akyol (Sayfa 223 - Doğan Kitap)
Yeklan, bir alıntı ekledi.
18 May 22:26 · İnceledi

İSA'NIN KARDEŞLERİ
İsa Meryem'in ilk çocuğuydu.... Meryem bakireyken hamile kaldı. Fakat Meryem hamile kaldığı esnada, zaten Yusuf isimli biriyle nişanlanmıştı. Sonrasında da onunla evlenecekti. İsa'dan sonra da çiftin dört erkek çocuğu daha oldu. Yakup bu dört oğlanın en büyükleriydi. Diğer üçünün adlarıysa Yusuf, Yahuda ve Simun'du.

Meryemoğlu İsa, Mustafa Akyol (Sayfa 41 - DÜŞÜN YAYINCILIK)Meryemoğlu İsa, Mustafa Akyol (Sayfa 41 - DÜŞÜN YAYINCILIK)