Mustafa Çevik

Yazar 8,1/10 · 45 Oy · 6 kitap · 80 okunma ·  7 beğeni
Beyza Gündoğan, bir alıntı ekledi.
06 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Dünyanın dış güzelliklerine aldanma sakın. Körü körüne içine dalma. Bütün kötülüklerin başı cahilliktir ey kutluluğun yolcusu! Dünya yalancı, dünya zalim, dünya vefasızdır. İnsanların bir konduğu, sonra uçtukları bir varlık. Bilirsen eğer insan ömrünün aynasıdır dünya. Ona fikrinle bak ki ömrünün nasıl ve nereye gittiğini bilesin. Sonsuz gerçeğin değişmezliği yanında, dünyaya ve dünya malına inanmak cahilliktir inan.

Zamanın Oğlu, Mustafa ÇevikZamanın Oğlu, Mustafa Çevik
Beyza Gündoğan, bir alıntı ekledi.
10 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bilginin aslını öğrenmeden, halka bilginlik taslayan günümüz şeyhleri, bellerine bağladıkları kuşaklar ve cübbeleriyle özlerinin insan olduklarını sanıyorlardı. İlim olmayınca başa koyulan sarık neye yarar ki?

Zamanın Oğlu, Mustafa ÇevikZamanın Oğlu, Mustafa Çevik
Nesrin, bir alıntı ekledi.
 26 Mar 13:21 · Kitabı okudu · 7/10 puan

"Yanılırsan asıl Tanrı'ya her şeyi benzetebilirsin. Yanılmazsan eğer Tanrı bizzat senin gönlüne yerleşir.
İşte o zaman mercimek kadar kaygı sende olmaz."

Hükümdar, Mustafa Çevik (Sayfa6 Yayınları)Hükümdar, Mustafa Çevik (Sayfa6 Yayınları)
Beyza Gündoğan, bir alıntı ekledi.
08 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Gerçek mutluluk dünya malıyla kazanılabilir mi? Amacım gerçeğe ulaşmak elbette. Ve o benim kalbimde.

Zamanın Oğlu, Mustafa ÇevikZamanın Oğlu, Mustafa Çevik
Burak Denizli, bir alıntı ekledi.
07 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Türk
Acılar içinde kıvranan Türk halkı,
Nihayet kendi kendine sormaya başlamış:
Hani ben, ili, ülkesi, şanı, şerefi
Ve imparatorluğu olan bir millettim!
Nerede şimdi benim ilim, ülkem,
Şanım, şerefim ve yüce imparatorluğum?
Şimdi ben, hangi il’e, ülkeye hizmet ediyorum?
Kimin için il, ülke, şan, şeref, devlet kazanıyorum? demiş.
Hani ben, kendi kağanı olan bir millettim!
Nerede şimdi, benim kağanım?
Ben, şimdi hangi kağana hizmet ediyorum?
Hangi Kağanın işinde gücünde ömür tüketiyorum? demiş.
Böyle deyip düşünerek Çin kağanına düşman olmuş.
Düşman olmuş ama, iyi düzenlenip, örgütlenemediğinden
Çin boyunduruğundan kurtulup, bağımsızlığını kazanamamış.

Türk Bilge Kağan, Mustafa ÇevikTürk Bilge Kağan, Mustafa Çevik
Oktay Dinç, bir alıntı ekledi.
06 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Aşina'nın kağan, Aslan'ın da vezir olması Bumin ve İstemi'den sonra gelenekselleşmişti. Bu liderler genellikle birbirlerinin derinliğinden dolayı bir danışman gibi çalışmışlar, kağanlığın koruyucusu, devletin muhafızı görevini üstlenmişlerdi. "Otu ot, odunu odun, aslanı vezir bilirsen yanlış yapmazsın" demişti babası Kutluk'a. Odundan at, ottan da kırbaç olmayacağı gibi, iyi yetiştirilmemiş ve asil bir soydan gelmeyen kimseden de devlet adamı olamazdı. Türk kağanlığını kuran iki ruh Aşina ve Aslan sülalesiydi.

Türk Bilge Kağan, Mustafa ÇevikTürk Bilge Kağan, Mustafa Çevik
Oktay Dinç, bir alıntı ekledi.
06 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kutluk, beraberindekilerle Ötüken'e ulaştığında hızla atından indi. Yüzü dağa dönük biçimde yere diz çöktü. Ellerini açarak Tanrı'ya dua etti. Ötüken'e ulaşmak kutsal bir görevin yerine getirilmiş olması demekti. Orta Asya'da kağanlık otağını Ötüken'de kurmayan hiç bir kabile iktidar olamazdı. Burası bozkırın kalbiydi. En uzaktaki Çin'den en yakındakilere kadar hiçbir düşman Ötüken'e yerleşen Türklerle başa çıkamazdı. Türk Halkı Ötüken'i terk ettiği, Çin'e yakınlaştığı için çok kez yenilmiş, yok olmaya yüz tutmuştu. Şimdi yeşerecekler, bahar çiçekleri gibi bozkıra hakim olacakları günlerin arifesine gelmişlerdi.

Türk Bilge Kağan, Mustafa Çevik (Sayfa 58)Türk Bilge Kağan, Mustafa Çevik (Sayfa 58)
Oktay Dinç, bir alıntı ekledi.
02 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Elli yıldır bize ait olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Gitmeliyiz. Ötüken'e, anavatana gitmeliyiz.

Türk Bilge Kağan, Mustafa Çevik (Sayfa 18)Türk Bilge Kağan, Mustafa Çevik (Sayfa 18)
Beyza Gündoğan, bir alıntı ekledi.
09 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Gerçeği saptıranlar ağ sererek halkı avlamaya çalışırlar her zaman.

Zamanın Oğlu, Mustafa Çevik (Sayfa 114)Zamanın Oğlu, Mustafa Çevik (Sayfa 114)
Beyza Gündoğan, bir alıntı ekledi.
09 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ölümün gerçeği apaçık göz önünde dururken, dar kabirde canının yanacağını düşünmeden dünyalık her şey için korkuya düşenler halk için ne yapabilirler ki?

Zamanın Oğlu, Mustafa ÇevikZamanın Oğlu, Mustafa Çevik
Beyza Gündoğan, bir alıntı ekledi.
08 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Gerçek aşıklar ateşten ne diye çekinsin? Adını anarak ve korkmadan ateşe giren Ibrahim'e o ateşi gül bahçesi kılmadı mı?

Zamanın Oğlu, Mustafa Çevik (Sayfa 115)Zamanın Oğlu, Mustafa Çevik (Sayfa 115)
Beyza Gündoğan, bir alıntı ekledi.
10 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Yaşadığımız zamanda halktan önce sevgi ve şefkat gitti. Büyük, küçük yaranlarda edep ve utanma kalmadı." Edep imandandır," diyen Serdar'ın hakimiyetini unutan, tuhaf, utanmaz bir kavim haline gelindi. Kardeş kardeşin katili oldu. Haksız tutulup haklı işler geçersiz kılındı... Dünya ehli halkımızda cömertlik yok. Padişahlarda, vezirlerde adalet yok. Halk üstüne türlü belalar yağıyor. Ahir zaman bilginleri zalim, hoş geldin deyiciler bilgin, gerçeği söyleyen dervişler düşman... Yalanı yok kıyamet günü yaklaşmış olmalı. Kendi kendine nasihat veremeyenler, nasihati halka söyleyip gittiler dostlar.

Zamanın Oğlu, Mustafa Çevik (Sayfa 130)Zamanın Oğlu, Mustafa Çevik (Sayfa 130)
Beyza Gündoğan, bir alıntı ekledi.
11 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Benliğin cezasını nasıl olsa azabın ateşi verecektir. Kibirlinin hali ateşler içinde ne kadar hazin olacaktır kim bilir?

Zamanın Oğlu, Mustafa ÇevikZamanın Oğlu, Mustafa Çevik
Oktay Dinç, bir alıntı ekledi.
06 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Türk Ülkesi'nin kalbi Ötüken'e uzayan yola dizilmiş yiğitler, bozkırın atar damarı olan Orhun'un kıyısında düşmanın al kanını akıtmaya gidiyorlardı.

Türk Bilge Kağan, Mustafa Çevik (Sayfa 56)Türk Bilge Kağan, Mustafa Çevik (Sayfa 56)
Nesrin, bir alıntı ekledi.
26 Mar 13:27 · Kitabı okudu · 7/10 puan

"Bugünü var olanla anlamaya çalışma. Gördüklerine takılıp kalma. Önüne bakmak istiyorsan önce geçmişi tanımalı ve bilmeliyiz. Ancak o zaman gelecek seni yüce bir şekilde karşılayacaktır."

Hükümdar, Mustafa Çevik (Sayfa6 Yayınları)Hükümdar, Mustafa Çevik (Sayfa6 Yayınları)
3 /