Mustafa Dural

Mustafa Dural

Yazar
8.9/10
27 Kişi
·
157
Okunma
·
4
Beğeni
·
1.094
Gösterim
Adı:
Mustafa Dural
Unvan:
Akademisyen
Tasarruf ehliyeti, fiil ehliyetinin bir türü olduğu için, işlem yapıldığı anda bulunmalıdır. Tasarruf yetkisinin ise, hukukî sonucun doğacağı anda, yani ifa anında bulunması yeterlidir.
Mustafa Dural
Sayfa 51 - Filiz Kitabevi
(Problem: Vakıf kurmak amacıyla mal özgülendiğinde, örneğin bir bina vakıf için tahsis edilmişse, vakıf tescil edilene kadar geçen sürede malla vakfın ilişkisi ne olacak? Mesela vakıf iki sene sonra tescil edilmiş olsun, geçen süredeki kira paralarını alabilecek mi?)

Cevap: Çoğunlukta olan görüş, buraya, ceninin mirasçılığına ilişkin hükümleri örneksemeyle uygulamaktadır. Buna göre, vakıf, lehine yapılmış kazandırmayı ölüm ânında kazanır. Ancak, vakıf daha tescil edilip, tüzel kişilik kazanmadığı için, onun bu iktisabı, sonradan tescil ile tüzel kişiliği elde etmesi kanunî şartına bağlıdır. İşte bu sebepledir ki, vakfın durumu cenine örneklenmektedir. Şöyle ki, ceninin durumunu düzenleyen MK 582/I’e göre, “Cenin sağ doğmak koşuluyla mirasçı olur”. Bu hüküm, çocuğun sağ doğması şartıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahip olacağını söyleyen MK 28/1 ile birlikte ele alındığı zaman, çocuğun hak ehliyeti ana rahmine düştüğü andan itibaren başlamakta ve cenin, sağ doğmak şartıyla geçmişe etkili olarak tereke üzerinde hak sahibi olmaktadır. Bu hüküm, ömekseme yoluyla ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfa uygulamnca, vakfın, tüzel kişilik kazanması şartıyla, geçmişe etkili olarak, miras açıldığı andan itibaren hak sahibi olacağı sonucuna varılmaktadır. Böyle olunca da, mirasbırakan kurduğu vakfı mirasçı nasbetmişse, vakıf tüzel kişilik kazanması şartıyla mirasbırakan öldüğü anda ona küllî halef olacaktır. Vakıf vasiyet alacaklısı yapılmışsa, yine miras açıldığı anda alacak hakkına sahip olacak, ancak bunu, tüzel kişiliği kazandıktan sonra ileri sürecektir. Vakfa malvarlığı bir yükleme şeklinde özgülenmişse, o zaman tüzel kişiliğin kazanılmasıyla, ilgili sıfatıyla vakıf yönetimi MK 515/I’e göre yüklemenin yerine getirilmesini isteyebilir.
377 syf.
kişiler hukuku, kişi hakları, kısıtlamalar, tüzel kişiler , vakıflar ve dernekler ... medeni hukuk için derslerinizde yardımcı olacak ama söz konusu hukuku fakültesi iken hiçbir kitap geçme garantisi vermez..
509 syf.
·Puan vermedi
Mustafa ve Turgut Hoca'nın emeklerinin birikimi olan bu ciltler çok iyi birer kaynak niteliğini taşımaktadır. Sayın hocalarıma teşekkür ederim bu kitap için
304 syf.
Hukuk Fakültesinde mi okuyorsunuz ? Medeni hukuk hakkında öğrenmek istedikleriniz mi var ? özel hukuk alanında size yardımcı olabilecek bir kitap karşınızda. medeni hukukun giriş bölümü , hak çeşitleri, kanunların uygulanması, yorum , iyiniyet hakkında detaylıca bilgi sahibi olmak isteyenler buraya..

Yazarın biyografisi

Adı:
Mustafa Dural
Unvan:
Akademisyen

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 157 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 13 okur okuyacak.