Necmettin Şahinler

Necmettin Şahinler

YazarDerleyenÇevirmen
8.8/10
95 Kişi
·
174
Okunma
·
22
Beğeni
·
1691
Gösterim
Adı:
Necmettin Şahinler
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
Trabzon, Türkiye, 1957
1957’de Trabzon’da doğmuş ve Trabzon Fâtih Eğitim Enstitüsü’nün Sosyal Bilgiler Bölümü’nden 1979’da mezûn olmuştur. Hâlen Trabzon’da ticâretle uğraşmakta ve uzun zamandır Trabzon’un yerel televizyonlarından olan Kuzey TV’de Perşembe günleri “Nezîh Saatler” programında konuk konuşmacı olarak Kur’ân merkezli sohbetler yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Yazarın 1991-2000 arasında yayınlanmış olan: 1) Târihe Adanmış Sözler (2 baskı), 2) İnsân ve İç Denetim, 3) Tek Başına Bir Ümmet, 4) Lokmân’ı Dinlerken, 5) Yaşar Nuri ile Birlikte Yeniden Kur’ân’a, 6) Kur’ân’da Sembolik Anlatımlar, 7) Kur’ân’da Peygamber Duaları, 8) Duayı Yaşamak, 9) Ayetler ve Yetenekler, 10) Dağlara İnmek İçin Çıkılır, 11) Kâmil Mürşid’in Portresi, 12) Hz Mûsâ ile Yürümek, 13) Bir Çöl Hikâyesi (2 baskı), 14) Siyah ve Yeşil (2 baskı), 15) Aynasını Arayan Adam (2 baskı), 16) Ganiyy-i Muhtefî’nin Merâtib-i Tevhîd Risâlesi Yorumu (2 baskı), 17) Kâmil Mürşidlerin Mîrâsı (A.Y. Özemre ile birlikte) başlıklı kitapları bulunmaktadır.
Gelmiş geçmiş toplumlar arasında peygamberlerine
iş işten geçmeden kulak verme basiretini göstermiş
tek toplum -Hz.Yunus-'un kavmidir.
Hikmet sözcüğü "ilim, fıkıh, adalet, sebep, felsefe, Kâinatın incelik¬lerini üstün ilimlerle bilmek" gibi çok çeşitli anlamlarda kullanılan geniş kapsamlı bir kelimedir. Hikmet, her şeyi yerli yerince değerlendirme¬yi sağlayan ölçüler koyma ve ilâhî emirlerin arka planındaki gayeleri/ sırları anlama özelliğidir. Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın "Hakîm" isminin kuldaki yansımasıdır.
Bâzı âlimlere göre hikmet sözcüğü Kur'ân-ı Kerîm'de 4 anlam¬da kullanılmıştır:

1) Kur'ân'ın nasihatleri: "Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı (Kur'ân'ı) ve Kur'ân'daki hikmeti düşünün." Bakara/231. Bu âyetteki hikmet, nasîhat ve Öğüt manasınadır.

2) İnce anlayış ve ilim: Lokman Sûresi'nin on ikinci âyetinde şöy¬le buyruluyor: "Andolsun biz, Lokman'a hikmet verdik." Yani ince anlayış, ilim ve isabetli görüş...

3) Nübüvvet-Peygamberlik: Bakara Sûresi'nin 251. âyetinde şöy¬le buyrulmaktadır: "Allah, Dâvûd'a saltanat ve hikmet verdi." Bu âyetteki hikmet Peygamberlik manasınadır.

4) Kur'ân'ın incelikleri ve sırları: "Allah hikmeti, kime diler¬se ona verir. Kime de hikmet verilirse muhakkak ki ona çok hayr verilmiştir. Bakara/269. Ve "İnsanları Rabb'inin yoluna hikmetle, gü¬zel öğütle davet et." Nahl/125. Meallerini verdiğimiz âyetlerde de hik¬met kelimesi Kur'ân'ın incelikleri ve sırları anlamında kulla¬nılmıştır.

Müfessirler, Kur'ân-ı Kerîm'in bâzı âyetlerinde geçen hikmet ke¬limesini ise sünnet olarak tefsir etmişlerdir. Örnek olarak Âl-i tmrân Sûresi'nin "Kitap ve hikmeti onlara öğretir" mealindeki 164. âyetinde Kitap'tan maksat Kur'ân, hikmetten maksat da sünnettir. Resûlullâh'ın sünnetine hikmet denmesinin bir sebebi, onun hikmet sahibi oluşudur. Bu hikmet sebebiyle O'nun her sözünde ve davranışında bir incelik ve mânâ vardı. Hakka uymayan söz ve davranış kendisinden meydana gel¬mez, az sözle engin ve çok değerli mânâları dile getirirdi. (Şamil İslâm Ansiklopedisi, H, 422, Hikmet Maddesi.)


Özetlersek; yukarıda belirttiğimiz anlamların hangisi için kullanı¬lırsa kullanılsın hikmet, Allah'ın kullarına verdiği, kendisinin hakkıy¬la anlaşılmasında ve bilinmesinde önemli rolü olan büyük bir nimettir. Şüphesiz her nîmet gibi bu nimetin de şükrü ifâ edilmelidir. Zâten bu nimetin insanoğluna verilişinin tek gayesi, insanın kendini ve içinde yaşadığı âlemi kavrayarak yaratıcıya ulaşması, O'nu tanıması ve ken-disine verilen bunca nimetlerin karşılığını verememiş olmasının aczi-yetini duymasıdır.

Bu nedenle bâzı İslâm âlimleri şükrü "şükür, şükürden âciz kalındı-ğını idrâk etmektir" şeklinde târif etmişler ve bu konuda Hz.Dâvûd'un bir duasını örnek göstermişlerdir. Hz.Dâvûd: "İlâhî, Sana nasıl şükre-

deyim ki, şükretmek de Senin bir nimetindir" dediğinde Allah'tan ken¬disine şöyle bir vahy gelmiştir: "İşte şimdi şükrettin. "14
Şükür nimeti değil, nîmeti vereni görmektir.
Abdülkerim Kuşeyri, Kıüşeyi Nsalesi, s. 316.
Necmettin Şahinler
Sayfa 13 - insan yayınları
Nefs, ölmeye meyyal, fakat öldükçe dirilen bir varlıktır. Nefs, bir hayat kuvveti olup, hiçbir mücahede onu safdışı bırakamaz.
Nefs, bedensel dilek ve davranışların kaynağıdır.
102 syf.
·Beğendi·9/10
Merhaba değerli inceleme okuyucuları..
Yine bir inceleme ile karşınızdayım.. bugün Regaip Kandili ve bu vesile ile Kandilinizi de kutlarım.. kitabın bitiş gününün bugüne denk gelmesi de isabet oldu aslında bir nevi.. ve geri dönüp baktığımda aa bu kitabı kandil günü bitirmişim de demek için ufak bir not da düşmüş oldum kendime.. yoksa bir dönem kendimin de yaptığı ve şimdilerde vazgeçtiği daha doğrusu içimden dolu dolu gelmedikçe yapmadığı bu günleri hatırlatmak adına tee perşembe gecelerinden başlayan Cuma kutlamaları, kandil kutlamaları harici bi Allah'ın günü arayıp sormayan halin nicedir demeyen ve gördüğüm kadarıyla işlev olarak hatırlatmaktan ve belki de özünde 'nasıl olsa mesaj hakkım var kullanacak yer çıktı' meselesi yüzünden bu otomatiğe bağlanmış ruhsuz samimiyetten uzak ve bi internet sitesinden çarpma resimli ''cuman mübarek olsun'' ''kandilin mübarek olsun'' mesajlarından ben de hayli muzdaribim .. içten ve dolu dolu olacaksa olsun ve bu güzel zaman dilimlerinin hakkını vereceksek bir olup manen birşeyler kazanıp dinimizi ve dünyamızı mamur edeceksek hatırlatalım eve t ve fiiliyata dökelim.. bakın ona canı-ı gönülden varım değerli dostlar diyerekten kitap hakkında bir iki kelam edeceğim inşallah..

Efenim ilk işim kitaplarımı aldıktan sonra ilk sayfalara ad soyad ve tarih atmak adetimi son dönemlerde kapak rengine uygun renkli simli mimli kalemlerle yapma huyumdan dolayı ne zaman almışım ki bu kitabı diyerek tarihine bakarak kitabı açmak oldu.. 17.03.2017 de almışım.. bir iki gün farkla nerdeyse bir sene sonra bana bişeyler anlatmış kitap ve sevgili yazar.. evet Necmettin Şahinler in lafı dolandırmadan anlatış tarzını seviyorum.. Trabzonlu ve bildiğiniz tonton dede görünümündeki yazarın samimi ve hakikat pırıltıları içeren ve okudukça nokta atışlı ve ordan burdan müktesebatımda yer eden bilgilerin oturmasını sağlayan derli toplu kaynak vererek anlatışı.. evet beni gerçekten rahatlatıyor.. Ayfer Tunç okurken araya giren bu kitabı okumaya başlamak için belki de bu rahatlama ve huzur isteği etkili olmuştur kimbilir.. nedenini ise Ayfer tunç un şu an okuduğum Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi adlı kitabının incelemesini yazarsam orda anlatırım inşallah.. ve bir de son dönemlerde ağırlık olarak renklerle olan bağım da sebep oldu diyebilirim.. Renkler ile ilgili çok da boğmadan Siyah Ve Yeşil ' i okumak eminim size de iyi gelecektir.. hele de bu renklerin kaynaklarını ve çağrışımlarını okuduğunuzda eminim benim gibi hak vereceksiniz.. zahir ve batın yönlü anlatılan siyah ve hayat ın rengi yeşil için bu kısa kısa yazıları okumak sizi de dinlendirecek iyi gelecektir diye düşünüyorum..tabii ki okumaya niyet eder ve okursanız.. ben kendim adıma tavsiye ediyorum.. tonton dedemizi okumayı eminim siz de seveceksiniz :) bir kaç alıntı yaptım fakat zaten 102 sayfalık olan kitapta asıl nokta atışlarını kitabın altını çizerek kendime bıraktım ki süprüzbozan çatapat etkisi yapmayım diye :)
kendinize iyi davranın değerli okuyucular :) benden bu kadar şimdilik..gidip dumanı üstünde tüten bir kandil simidi alayım da eve gideyim bari.. hepinize kucaklar dolusu selam ve sevgiler efendim sağlıcakla huzurla kalın..
117 syf.
·Beğendi·10/10
Aşk ile rüya nın bir arada anlatıldığı ahsenül kasas.. yani Kur'an ın ifadesiyle kıssaların en güzeli.. üç gömleğin de şahit olduğu sevgi, şefkat ve aşkın evrelerinin boyutlarının ve sonuçlarının anlatıldığı güzeller güzeli Hz.Yusuf un hayatından kareler.. Rabbim yaşatarak ve insanlara örnek göstererek ne de güzel anlatmış..nerde okursam okuyayım asla bıkmadığım ve her seferinde müthiş lezzet aldığım mevzu..yazar da ayetler ve yorumlar eşliğinde farklı bakış açısıyla çok güzel anlatmış..okunası güzel bir kitap.. hadi bakalım etrafınızdaki sevgileri kıyaslamaya var mısınız.. kendi devrimizde yok mu bu hadisatların örnekleri..
farklı kapılar açmak isteyenlere tavsiyemdir..
Rabbim Aşk ve Rüya bağlantısını da inşallah öğrenmeyi nasip eder öğretir..
109 syf.
·Beğendi·10/10
Kitabı yeni bitirdim ve hemen inceleme yazmak istedim..Sonlara doğru yaklaşırken mühür konusunda çok da ayrıntılı birşey yazılmamış aslında derken yazar altın vuruşu yapmış son sayfalarda açıkçası.. önce alıntı eklemeyi düşündüm fakat bu kitaba ve yazara haksızlık olurdu.. ve konu hakkında gerçekten merak edenlere bir de tabii ki..
Yazarın okuduğum üçüncü kitabı sanırım..yine okuyucuyu sıkmadan kaynaklara dayandırarak rivayet ve söylentilere çokta kulak asıp sayfa sayısını çoğaltmadan ve altın vuruşlu marifet kokan yorumlarda bulunarak güzel bir tad bıraktı bende.. Peygamberlik soy ağacı ve dönemleri algılama adına birkaç araştırma yaptım yapmasına da keşke yaşadığı mekanları ziyaret etmeden okumuş olsaydım demeden de edemedim..
Yahudilerin King Solomon ve King David olarak sapıkça inançla bildikleri ve peygamber kabul etmedikleri iki peygamber hz Davut ve Hz.Süleyman.. onların nazarında sadece kral yani.. Mescid -i Aksa nın batı duvarı ( ağlama duvarı ) Hz. Süleyman'ın cinler ve insanların ortak çalışarak yaptığı mabedinin son kalıntıları..
Kudüs'ü anlamak için ilk önce hz.İbrahim den başlamak lazımmış..yani ilk urfaya gitmek..
sonrasında da bu kitabı okumanızı tavsiye ederim..Mühr-i Süleyman yüzüğü konusunda iç içe geçmiş iki üçgen çoğunluk olarak masonik bir simge sayılsada çokda önyargıyla bakmamalı.. Zaten Ra'nın gözünün hipofiz bezinin beyindeki yerinin dikey kesiti olduğunu okuduğumdan beri semboller ve önyargılı düşüncelerimde de devrim oldu sayılır..
okumaya değer..isteyenlere iyi okumalar diliyorum şimdiden..
126 syf.
·Beğendi·8/10
Kitabın ilk bölümü Zeytin,Zeytin dağı,Kudüs şehri ve Hz İsa'nın doğduğu ve yaşadığı bu mübarek mekanların ve bu kavramların onunla bağlantısını ayetlerle açıklayan kısım; ikinci bölümü ise yazarın Ahmed Yüksel Özemre'nin Aziz Toma'ya göre İncil kitabının Hz.İsa ile mana aleminde görüşüyormuş gibi kurgulanması ve yorumlanması şeklinde oluşturulan kısmıdır.. Hz. İsa'yı iyi anlamak isteyen bir kişinin Kudüs ve Zeytin dağı ve o mekanları da iyi bilmesi gerektiğini bir kez daha anlatmıştır şahsıma.. Zeytine ve Zeytinyağına da bakışımı derinleştirmiştir.
Kudüs şehrinde Hz.Ömer'in Kudüs'ün anahtarlarını almak için kölesiyle gittiği ve deveye sırayla bindikleri meşhur olayı hatırlatır.. Hz Ömer 'in Kıyamet Kilisesi'nde 'ben burda namaz kılarsam benden sonraki ümmetler burayı camiye çevirir' diyerek 100 m ötede namaz kılmasını ve şimdi orada Hz Ömer 'in mescidinin olduğunu düşünürsek İslam medeniyetinin aslının ne olduğunu da çok rahat görebiliriz.. hristiyanlığı, yahudiliği ve islamı bir arada görüp iyi bir kıyas yapılabilen mübarek bir şehirdir Kudüs..Açıkhava hapishanesine çevrilen ve hırsı ile malum bir milletin islam ve müslümanlara ait tüm izleri silmeye çalıştığı (buna müslüman mezarlarını dozerlerle kaldırmak da dahil), müslümanlara psikolojik baskı en başta, her türlü baskı ve yıldırmaların yapıldığı Garib bir şehir..
144 syf.
·2 günde·Beğendi·6/10
“Allah ‘a hamd ederek başlarım Besmele’yle
Rabbim , sen bu fakiri aleme feyyaz eyle!” Diyerek kitabına dua ile başlayan sevgili yazarımız totalde üç bölümden oluşan, bölümlerde ki her yazı dizinin son paragrafında da anlattıgı duruma , olaya ilişkin dualarını bizden esirgemeyen içten, akıcı ve konusma dili uslubuna sahip birisi... Kaleme aldıgı bu kitapta amaçladığı şey geceyi okurlarına sevdirmek ve aynı zamanda gecenin gayb alemine bağlayan yönüne dikkat çekmek olmuş. Bu bağlamda Kur’an’ın “Leyl, Tarık, Buruc” surelerını kendi bilgi ve idraki çercevesınde yorumlamış.
88 syf.
·9/10
Kitapta Hz Yunus, Hz Zülkarneyn , Yecüc Mecüc kıssalarından bahsediyor. Incecik bir kitap ne kadar mükemmel olabilirse o kadar mükemmel.. çokça beğendim. Bazen Hz Yunus un yaptığı gibi ümitsizliğe kapılıp Rabbimize karşı asi bir kul olabiliyoruz.. ama o dün nerdeydin demeden bugün geleni kabul ediyor.. biz Onu bıraktığımızda bile O bizi bırakmıyor. Okumalısınız..
108 syf.
·2 günde·6/10
Bu kitabı neden aldım bilmiyorum. Biri mi tavsiye etti yoksa ismi mi ilginç geldi emin değilim. Kitabın isimini de oluşturan deyimin şöyle bir hikâyesi varmış: Taşımacılığın atlarla yapıldığı zamanlarda, bir tehditten ya da düşmandan kaçanlar atlarının nallarını ters çakarlarmış; gittikleri yön belli olmasın diye. Bazı at hırsızlarının da (gerçekten at hırsızlarını kastediyorum) peşlerine düşecek at sahiplerini yanıltmak için aynı yöntemi kullandıklarını da duydum ama bu bilgiyi teyit edemedim. Yazar, kitabına neden böyle bir isim vermiş sorusunun cevabı yukarıdaki hikâyede saklı. Yazara göre, "Allah da görünen bu âlemin nalını ters çakmış ve zıtların polaritesinden oluşan bir sahneyi karşımıza çıkarmıştır." Polarite nedir diye sorulabilir (elektrik üretecinin kutuplarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan özellik). Yazar, kitabın pek çok yerinde dilimizde pek de kullanmadığımız kelimeleri seçmiş. Bu kelimeler Arapça'dan Farsça'ya ve ecnebi dillerine kadar farklılık gösteriyor. Aslında dilde pek sorun yok ama özellikle ecnebi kelimelerini kullandığı yerler ilginç olabiliyor. Mesela, Rahman Suresi 29. ayetin mealini yazar şöyle vermiş: "O, [Allah] her ân realite'nin içindedir." (s.85-86). Türkçe meal içinde İngilizce bir kelime hoş olmamış. Böylelikle, ayetin ne dediği de pek anlaşılmıyor aslında. Kitabın geneli, dünya hayatının gizleri ile ilgili. Kitabın adındaki deyim de içeriğe vurgu yapıyor; dünyada görünen ile görünmeyen arasındaki ilişkilerden bahsediliyor. Bir tür deneme kitabı sayılabilir. Her bir başlık birkaç sayfada ele alınmış. Bununla birlikte, Mesnevi'den hikmetli hikâyelere de yer verilmiş. Bu hikayeler okumaya değer. Son olarak, Allah ve onun yaratışları hakkındaki bir kitabın son sözünün (ki eserde gerçekten de "son söz" ifadesi kullanılmış) Lao Tzu'dan yapılması da tuhaf olmuş bence.
174 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
"Nefs; "sihri" yani "var olanı yokmuş veya yok olanı varmış" gibi göstermeyi Babil'deki iki melek "Harut ve Marut"tan öğrenmiştir.
Babil , "Beden Ülkesi"nin merkezi konumunda olan "Kalp"tir ve "Beden Ülkesi"ne tüm mesajlar/veriler bu Şehir'den kılcal damarlar aracılığı ile dağılır.
Bir anlamda "Beden Ülke"sini besleyen kalptir.
İşte Harut ve Marut bu Babil/Kalp şehrinin Süveyda'sında/Kuyusu'nda iki melek güç'tür.
Süveyda kuyusu siyah bir noktadır ve "Gayb"a işaret eder.
Aynı zamanda burası "insanın,manevi varlığının/Sır'rının ve idrakinin kaynağıdır."

Bu kitap Necmettin Şahiner'in iştahla okuduğum ikinci kitabiydı.
Çok sevdim.
142 syf.
·7/10
Bu sefer olmadı Necmettin dede :) kontak kuramadım çok da yazdıklarınla üzgünüm.. artık bende mi var bi sıkıntı yoksa yorum işini 2000 li senelerde sen mi abarttın bilemiyorum.. içime çok da sinmedi anlattıkların sanki..
Tabii ki ayetler ve onların ışığında bazı doneler aldım ama çok yorum yapmamanı seviyordum ben en çok.. ama yıl olmuş 2016 ve zamanın dehrinde sende de büyük değişimler oldu illaki..
ya da en güzeli ben yine kabahati kendimde bulayım senin kafan bi karış havadaydı belki Şimal o yüzden anlamadın diyerek okuyacaklara engel olmayayım.. ilk fırsatta da Sad suresini bir daha okuyayım en iyisi..

Yazarın biyografisi

Adı:
Necmettin Şahinler
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
Trabzon, Türkiye, 1957
1957’de Trabzon’da doğmuş ve Trabzon Fâtih Eğitim Enstitüsü’nün Sosyal Bilgiler Bölümü’nden 1979’da mezûn olmuştur. Hâlen Trabzon’da ticâretle uğraşmakta ve uzun zamandır Trabzon’un yerel televizyonlarından olan Kuzey TV’de Perşembe günleri “Nezîh Saatler” programında konuk konuşmacı olarak Kur’ân merkezli sohbetler yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Yazarın 1991-2000 arasında yayınlanmış olan: 1) Târihe Adanmış Sözler (2 baskı), 2) İnsân ve İç Denetim, 3) Tek Başına Bir Ümmet, 4) Lokmân’ı Dinlerken, 5) Yaşar Nuri ile Birlikte Yeniden Kur’ân’a, 6) Kur’ân’da Sembolik Anlatımlar, 7) Kur’ân’da Peygamber Duaları, 8) Duayı Yaşamak, 9) Ayetler ve Yetenekler, 10) Dağlara İnmek İçin Çıkılır, 11) Kâmil Mürşid’in Portresi, 12) Hz Mûsâ ile Yürümek, 13) Bir Çöl Hikâyesi (2 baskı), 14) Siyah ve Yeşil (2 baskı), 15) Aynasını Arayan Adam (2 baskı), 16) Ganiyy-i Muhtefî’nin Merâtib-i Tevhîd Risâlesi Yorumu (2 baskı), 17) Kâmil Mürşidlerin Mîrâsı (A.Y. Özemre ile birlikte) başlıklı kitapları bulunmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 22 okur beğendi.
  • 174 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 89 okur okuyacak.