Roger Garaudy

Roger Garaudy

Yazar
8.2/10
158 Kişi
·
467
Okunma
·
155
Beğeni
·
5.330
Gösterim
Adı:
Roger Garaudy
Unvan:
Müslüman Fransız Düşünür ve Yazar
Doğum:
Marsilya, 17 Temmuz 1913
Ölüm:
Paris, 13 Haziran 2012
Roger Garaudy, (d. 17 Temmuz 1913, Marsilya - ö. 13 Haziran 2012, Paris) Fransız düşünür ve yazar.

1952 yılında Sorbonne Üniversitesi'nden edebiyat dalında eğitim aldıktan sonra 1954 yılında SSCB Bilimler Akademisi'nde doktor ünvanı elde etmiştir.
Fransız Komünist Partisi'nde etkin bir konumda yer aldıktan sonra bu partiden ayrıldı. Fransa Parlementosu'nda milletvekili, meclis başkan yardımcılığı, milli eğitim komisyonu üyesi ve senatör olarak görev yaptı. Daha sonra profesörlüğe devam etti.

Emekliliği sırasında pek çok akademik eser yayımlayan Garaudy, 1982 yılında (69 yaşında) müslüman olmuştur. Din değiştirdikten sonra yazmaya devam eden Garaudy, sonraki yıllarda Yahudi Soykırımı'nın olmadığını iddia etmiştir ve bu yüzden görüşleri yanızca radikal islamcılar arasında ciddiye alınmıştır.
Sevgi ve arzu iki farklı şeydir; sevilen her şey arzu edilmez ve arzu edilen her şey de sevilmez.
"İnsanoğlu sadece değiştirip başkalaştırmaya değil, ulvîleştirmeye de muktedir olduğu bir dünyada yaşamaktadır. Ne zaman ki bir toplum bu ulvîleşme/yücelme ihtiyacını artık hissetmez olur, işte o zaman çözülüp dağılır."
'' Önemli olan inancın dil ile söylenmesi ve söylenen sözler değil bu imandan yola çıkarak hayatın nasıl sürdürüldüğüdür. İnsanın Tanrı hakkında edindiği hayaller Tanrı(nın kendisi) değildir. İster bir Hindu Benareste Veda ilahilerini tek düze bir sesle söylesin, ister bir Çinli Tao’ya dalıp onda yok olsun. İster bir Hristiyan şarapla ekmek ayinine katılsın, ister bir Müslüman camide Kur’an okusun, ister bir Afrikalı yüzünde maskeyle hayatı kutsamak için dans etsin, karşımıza tek bir soru çıkmaktadır: Bu ululama onların hayatında neyi değiştiriyor? ''
891 yılında bir seyyah, Bağdat'ta yüzden fazla halk kütüphanesinin bulunduğunu kaydeder. Onuncu yüzyılda Irak'taki Necef gibi küçük bir şehrin 40 bin cilt kitabı vardır. İslâm dünyasının öteki kutbunda, Müslüman Ispanya'da, Kurtuba'daki Halife Hakem'in 10. Yy da 400 yüz bin ciltlik bir kütüphanesi vardır. Oysa bundan 4 yüzyıl sonra, Bilge, yani bilgin olarak ünlenen Fransa Kralı 5.Şarl ancak 900 kadar kitap cildini bir araya getirebilmiştir. Bu arada Kahire'deki Halife Aziz'in kütüphanesinde 6 bini matematik ve 18 bini felsefe kitabı olmak üzere 1 milyon 600 bin cilt eser bulunuyordu.
Roger Garaudy
Sayfa 98 - Türk Edebiyatı Vakfı
"Ekonomik, jeopolitik, askerî, diplomatik veya daha başka her türlü izah imkânları istenildiği kadar ortaya dökülsün, İslâm, bir inanç olarak ve bu inanç üzerine kurulu ümmet olarak derinlemesine bilinmeden anlaşılamaz."
272 syf.
Bu kitabi yazar islamiyete girmeden 1yıl önce yazmış.İslamiyete girmeden bu kadar pozitif bakan bir yazar görmedim. İslamiyeti bu kadariyi delillendiren ilmi bilim ile ıspatlayanı okumamıştım. Ve gelecegin dini İSLAMDIR. Diyen bir yazar. Gerçekten okumanızı isterim..
192 syf.
Zincir vurulan bir akıl, prangalarından kurtulamayan insan. Pasif halde yaşamaya devam eden, aktif bir birey olamayan ve yobazlıklar içerisinde kendini kaybeden mahluk. Bu kitap insanlığımızı kaybederken neleri de kaybettiğimizi gözler önüne sermektedir. İnsanın, yobazlaşmasında rol oynayan tüm unsurları anlatırken insanın nasıl bir felaket makinesine dönüştüğünü göstermektedir. Sonuç olarak insanoğlu, insanlığı yok etmenin tüm imkanlarına sahip olmuşken, birilerinin buna son verip zincirleri kırması gerekmektedir.
231 syf.
·10 günde·8/10
Bu kitabinda Roger Garaudy'nin İslâm'ı bütün benliği ile kabullendiğini gördüm. Araştırmış, sentezlemiş, olup olabilecek bütün İslâmî kaynakları araştırmış. Gelmiş geçmiş dünya kültürüne katkısı bulunan edebiyattan, bilime, astronomi ve sanata kadar birçok dalda eser veren emek veren Islâm bilginlerini araştırmış, öğrenmiş, özümsemiş ve aktarmış.
Batının anlattıklarının tamamen uydurma olduğuna, herkesi ayakta kandırdığını ve bunu pişkince bir eda ile yaptığını Garaudy cesurca belirtiyor. Aslında itiraf ediyor çünkü kendiside bir batılı ve kendi köklerini yargılıyor, suçluyor. Ne ile hırsızlıkla... Büyük bir medeniyetin onlara olan katkılarını inkar eden ve bir de üstüne üstlük o medeniyetin buluşlarını kendine mal etme hırsızlığını yapmış bulunan medeniyetini suçluyor. Aslında Batının ne kadar gerici ve bağnaz olduğunu Islâm'ın getirdiği güzelliklerle bu gericilikten kurtulduğunu belirtiyor.
Kitap kesinlikle okunmalı, kütüphanelerde bulundurulmalı. Garaudy herkes tarafından tanınmalı ve okunmalı.
272 syf.
Roger Garaudy, 21.yüzyıl İslam filozoflarının en kıymetlilerindendir. Fransız yazar, Geleceğimizde İslam Var kitabını müslüman olmadan bir yıl önce yazdığı için İslam dünyası ile ilgili fikirlerinin objektif olduğunu söyleyebiliriz. Kitapta, İslam'ın diğer dinlerle kıyaslaması yapılırken bilim, sanat, edebiyat, mimari gibi alanlarla da ilişkisi irdelenmiş.Kitaptaki şu cümleler dikkat çekici!
️İçtihat kapısının kapatılması, yani Kur'ani vahyin ruhu içinde bazı yeni problemleri çözmek için kişinin muhakemesini kullanmasının yasaklanması, emperyal gelişimin belli bir döneminde siyasi liderler tarafından kararlaştırılmıştır. Aslında bu kapatma anlayışı Kur'an mesajının ruhuna da, lafzına da tamamen terstir. Nitekim Hz.Peygamber kendisini yeni bir dinin kurucusu olarak değil de, Hz.İbrahim'in temel imanının ıslah edicisi olarak takdim eder. Yanısıra Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın katkısıyla bütünleşir.
296 syf.
Bu kitap Fransa'da hiçbir yayın evi tarafından yayımlanmak istenmemiş ve yazar eserini kendi hesabına bastırmak mecburiyetinde kalmıştır. Niye yayınevleri basmak istememiş? Neyi anlatıyordu ki bu kitap. Siyonizm'i anlatıyordu. Bu bile siyonistlerin dünyada ne kadar etkin olduklarını gösterir. Ben Hitler'in Yahudileri yakması olayı hasebiyle siyonistleri akrebe benzetirdim. Akrep zayıf yavrularını yani ilerde yaşayamacak olanların suyunu içer. Siyonistlerde zayıf yahudileri yaktırıp İsrail Devleti'nin şimdiki bulunduğu bölgeye kendilerini masum, ezilmiş gösterip oraya yerleşmişler diye komplo teorisi kurardım. Okuduğum bir kitapta buna benzer ifadeler yer aldı ve bu kitaba atıfta bulunmuştu. O vesileyle bu kitabı okudum. İçerik olarak teolojik efsanelerden (Vaat edilmiş toprak, seçkin millet, vb ), 20. yy efsanelerinden (yahudi soykırımı) ve siyonist lobilerden bahsediyor. Yazar bu eseri yazarken birçok kaynaktan da aktarma yapıyor.
192 syf.
·5 günde·Beğendi·8/10
Bu kitabı burada okuyan çok az insan olduğunu gördüğüm için bir sürü alıntı ekledim siteye, daha da ekleyebilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim Stalin kimdir ? Nedir ? Ne yapmıştır ? Ve ikinci dünya savaşı sırasında yaşanılanları bilmezseniz kitabın ilk bölümünün çoğunu anlayamayabilirsiniz. İlk bölümünde yazar yobazlık nedir ? yobazlar kimlerdir ? gibi sorulara yanıt vermiş, ayrıca bilimci yobazlık, Marx taraftarları tarafından yapılan yobazlıklar, Hristiyanlar tarafından yapılan ve empoze edilen yobazlıklar hakkında bilgi vermiş. İkinci bölümünde ise İslam'a karıştırılan yobazlıklar hakkında ilginç bilgiler ve farklı bakış açıları sunmuş. Kitabın sonunda ise bu yobazlıklara karşı yapılacak mücadele ve ne şekilde yapılması gerektiği hakkında fikirlerini sunmuş. Kitabı ben genel olarak beğendim ve olaylar arasında kurulan bağlantıları ilginç buldum. Yazarın eskiden komünistken sonradan müslüman olması ayrı ilgimi çekti. Okuyan kişilere de faklı bakış açıları sunacağına eminim ve tavsiye ederim.
494 syf.
·10 günde·7/10
Roger Garaudy bu kitabı müslüman olmadan önce yazmış. Yani daha fikir olarak tam oturmayan bir Garaudy.
Kitap önce dinlerin tanıtımıyla başlıyor. Hinduizm, Budizm, Mazdeizm, Yahudilik, Taoizm, Hristiyanlık ve Islâm ve daha arada birçok tarikat ve bazı dinlerin birleşimlerinden doğan dinlerden de bahsediyor. Daha sonraki kısımlarda tüketim toplumu, nükleer enerjinin vehameti, dünyanın ne tür bir batağa sağlandığı ve bu bataktan kurtulmanın yolları hakkında bilgiler veriyor. Konular çok fazla, tarihi bilgilerle de donatılmış. Kapsamlı.
Ve okunmalı..
224 syf.
·3 günde·Puan vermedi
Kitap bugüne kadar batıyı medeniyetin merkezi olarak görmüş bütün insanlara reddiye tarzında yazılmış gibi. Dünyanın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğunu belgelerle ispatlıyor. Batının da ne derece medeniyet sahibi olduğunu açıklıyor.  Bazı olaylar kısa anlatılmış. Tarih okumayı sevenler için ilgi çekici olabilir.

Bir alıntı:
Dört asırlık batı sömürgeciliği ve hegemonyası yüzünden paramparça olmuş insani dokuyu yeniden ortaya koyabilirsek sorunlarımızı o zaman halledebiliriz.
272 syf.
·8/10
Roger GARAUDY nin müslüman olmadan önce objektif ve önyargısız yazdığı bir eser.Gerçek bir entellektüel ,nitelikli bir insafa dayalı ve somut çarpıcı delillerle bezenmiş bir kitap okumak istiyorsanız şiddetle tavsiye ederim.
192 syf.
·2 günde·9/10
Farklı bir bakış açısı sunuyor, bu anlamda etkileyici bir kitap. Müslümanların yobazlıklarına değinirken, Kur'an'ın tarihselci yorumuna yaslanmış, burası dikkatimi çekti. Okunması gereken bir kitap.

Yazarın biyografisi

Adı:
Roger Garaudy
Unvan:
Müslüman Fransız Düşünür ve Yazar
Doğum:
Marsilya, 17 Temmuz 1913
Ölüm:
Paris, 13 Haziran 2012
Roger Garaudy, (d. 17 Temmuz 1913, Marsilya - ö. 13 Haziran 2012, Paris) Fransız düşünür ve yazar.

1952 yılında Sorbonne Üniversitesi'nden edebiyat dalında eğitim aldıktan sonra 1954 yılında SSCB Bilimler Akademisi'nde doktor ünvanı elde etmiştir.
Fransız Komünist Partisi'nde etkin bir konumda yer aldıktan sonra bu partiden ayrıldı. Fransa Parlementosu'nda milletvekili, meclis başkan yardımcılığı, milli eğitim komisyonu üyesi ve senatör olarak görev yaptı. Daha sonra profesörlüğe devam etti.

Emekliliği sırasında pek çok akademik eser yayımlayan Garaudy, 1982 yılında (69 yaşında) müslüman olmuştur. Din değiştirdikten sonra yazmaya devam eden Garaudy, sonraki yıllarda Yahudi Soykırımı'nın olmadığını iddia etmiştir ve bu yüzden görüşleri yanızca radikal islamcılar arasında ciddiye alınmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 155 okur beğendi.
  • 467 okur okudu.
  • 39 okur okuyor.
  • 766 okur okuyacak.
  • 12 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları