Sadık Yalsızuçanlar

Yazar 7,8/10 · 184 Oy · 82 kitap · 626 okunma ·  78 beğeni
mavera, bir alıntı ekledi.
13 Mar 22:43 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Ne kadar çabuk unutuyorsun ey insan!..

Gezgin, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 160)Gezgin, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 160)
Ayfer Kadife (AYIŞIĞI), bir alıntı ekledi.
06 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Ümit Yaşar Oğuzcan
...
Beni unutma
Büyük acılara tutuştuğum gün
Çok uzaklarda da olsan yine gel
Bu ölürcesine sevdiğine gel
Ne olur Tanrıya kavuştuğum gün
Beni unutma.

Hikmet Burcundan Şiirler, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 172 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)Hikmet Burcundan Şiirler, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 172 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)
Ayfer Kadife (AYIŞIĞI), bir alıntı ekledi.
 04 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Dua/ Bahattin Karakoç
Allah’ım, yıldızlara ağız ver, dil ver;
Benimle konuşsunlar...
Göz kırpıp durmasınlar uzaklardan
Akşam çayında
Şeker gibi eriyip tükenmesinler bardağımda
Hepsini tanımak,
Hepsiyle konuşmak istiyorum.

Hikmet Burcundan Şiirler, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 187 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)Hikmet Burcundan Şiirler, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 187 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)
mavera, bir alıntı ekledi.
11 Mar 21:12 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İnsan bilmediği zaman daha tehlikelidir..

Gezgin, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 94)Gezgin, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 94)
Şeyma Öztürk, bir alıntı ekledi.
17 May 13:16 · Kitabı okudu · 6/10 puan

‘Hep söylüyorum, insan insanın gönlünde dinlenir...’

Başçarşı’da Karşılaşmak, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 52 - Profil Yayıncılık, 2016.)Başçarşı’da Karşılaşmak, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 52 - Profil Yayıncılık, 2016.)
mavera, bir alıntı ekledi.
11 Mar 21:39 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

En güzel anlar, insanın kendisiyle geçirdiği anlardır. Ama insanın bunun değerini kavrayabilmesi için başkalarıyla zaman geçirmesi gereklidir..

Gezgin, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 102)Gezgin, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 102)
mavera, bir alıntı ekledi.
11 Mar 19:03 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İnsanı arıtan paylaşmaktır..

Gezgin, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 65)Gezgin, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 65)
Ebruli, bir alıntı ekledi.
20 May 2017

Acıdan susuyor insan demek ki ... Senin bir kitabında okumuştum, büyük acılar dilsizdir. Bak unutmuyorum.

Yüz, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 22 - Profil Yayıncılık)Yüz, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 22 - Profil Yayıncılık)
~Aysar~, bir alıntı ekledi.
23 May 23:36 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

'Yarabbi,yel olup eseyim mi! Yağmur olup yağayım mı! Kar,Boran olup tozayım mı! Bana nasibimi göster...

Birdenbire, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 22)Birdenbire, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 22)
Ayfer Kadife (AYIŞIĞI), bir alıntı ekledi.
 06 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Yunus Melih Özdağ
bilmiyorum belki de kalırım
bu söz yığınının altında
sen bağışla

Hikmet Burcundan Şiirler, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 554 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)Hikmet Burcundan Şiirler, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 554 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)
Ayfer Kadife (AYIŞIĞI), bir alıntı ekledi.
 05 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı! "
Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
"O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
"Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

Hikmet Burcundan Şiirler, Sadık Yalsızuçanlar (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)Hikmet Burcundan Şiirler, Sadık Yalsızuçanlar (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)
Neslihan Yılmaz, bir alıntı ekledi.
24 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi

Oysa yarın başka bir gündü. Dünle yarın arasında sadece kızılcık farkı vardı.

Yakaza, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 21)Yakaza, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 21)
Ayfer Kadife (AYIŞIĞI), bir alıntı ekledi.
05 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Yunus Melih Özdağ
...sana bu şiiri yazıyorsam bağışla
kelimelerden ve gözyaşından başka yol bilmiyorum
ne olur bağışla

27 yaşındayım ve uğruna ölmek istiyorum.

Hikmet Burcundan Şiirler, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 556 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)Hikmet Burcundan Şiirler, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 556 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)
Ebruli, bir alıntı ekledi.
21 May 2017

Peki Neden ??
Hatırlıyor musun o şairden sürekli söylediğin dizeyi ?
" Insanın insana verebileceği en değerli şey yalnızlıktır..."

Yüz, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 66 - Profil Yayıncılık)Yüz, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 66 - Profil Yayıncılık)
Neslihan Yılmaz, bir alıntı ekledi.
27 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi

Varlığımız böyle değil miydi?
Kelime gibi, söylenir, yazılır, kaybolurdu.

Yakaza, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 249)Yakaza, Sadık Yalsızuçanlar (Sayfa 249)