Said Halim Paşa

Yazar 8,7/10 · 16 Oy · 2 kitap · 46 okunma ·  8 beğeni
Mesut Altınok, bir alıntı ekledi.
 12 Nis 22:50 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Osmanlı İmparatorluğunu, cihan çok arayacak ve onun elinden alınmış yerlerde kurulan, yetersiz ve sun'î devletler, ne idarelerine tevdi ve emânet edilmiş halka, ne de devletler manzumesine faydalı, şerefli bir hizmet ifâ edebilecekler. Bu topraklar üzerinde hakimiyet ve ayrılık kavgası son bulmayacaktır.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 35 - İz Yayıncılık)Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 35 - İz Yayıncılık)
Mesut Altınok, bir alıntı ekledi.
25 Nis 23:25 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Peygamberimiz bize " Müslümanların başına gelebilecek felaketlerin en kötüsünün, 'cehâlet' olduğunu" haber vermişti.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 234 - İz Yayıncılık)Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 234 - İz Yayıncılık)
Mesut Altınok, bir alıntı ekledi.
 12 Nis 22:45 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Fakat daha önce, içinde bulunduğu ve dertlerini bizzat hissettiği müslüman dünyasının durumunu, onu bu hâle getiren şartları dikkatle araştırmış ve sebebin, iddia edilenin aksine, dinimizi iyi bilmemek, yanlış uygulamak ve Batı'yı körükörüne taklit etmek olduğunu görmüş; bunun sorumlusunun ise nüfus davasına düşen din adamları ve diktatör devlet adamları ve kendini beğenmiş "cahil" aydınlar olduğunu bulmuştur.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 11 - İz Yayıncılık)Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 11 - İz Yayıncılık)
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Kendi memleketinin kül-türünü, medeniyetini, irfânını inkâr eden veya hakir gören milliyetini kaybeder. Dolayısiyle de, artık onun adına konuşmak, hakkı değildir.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

gerileme ve çöküşler de ancak örf ve âdetlerin değişmesi ile olur

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

batılı üstadlarımız bize öğrettiler ki: Bir milletin siyasî hürriyeti, çeşitli fırkaların dikkatli ve şiddetli rekabetleri olmadıkça devamlı olamaz.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Siyasî vak’alar hiçbir zaman bir milletin arzularına göre cereyan etmez. Aksine o milletin tarihî geçmişine, uymakta olduğu içtimaî ve siyasî nizama göre şekillenir.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Komşusunun felâketi üzerine kurulan saadet, «gizli felâket»ten başka bir şey değildir.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Sözün kısası, kendimizi bile idrâk etmekten bizi alıkoyan taklit ve aktarmalar vasıtası ile durumu ıslâha çalışmak, çok elem verici bir içtimâî karışıklık ve siyasî zaaf hali meydana getirmekten başka bir netice vermeyecektir. Bundan zerre kadar şüphe etmemeliyiz.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

en iyi Müslümanlar, hak ve vazifelerini en iyi anlayanlar, onları en güzel şekilde yerine getiren ve koruyanlardır.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
14 Mar 16:14 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Tek kurtuluşun İslamiyet’te bulunduğundan asla şüphe edilemez.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 180 - İz Yayıncılık)Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 180 - İz Yayıncılık)
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
10 Mar 00:47 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Biz memleketimizin mesut olması için, Avrupa kanunlarını tercüme edip almanın kafi geleceğini zannettik. Ve bu kanunların bizde kabul ve tatbik olunabilmesi için, onlarda yapılacak birkaç değişikliğin yeteceğini hayal ettik.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 57 - İz Yayıncılık)Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 57 - İz Yayıncılık)
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Kendi muhitimizle gerçekte hiçbir alâkası olmayan birtakım fikir ve görüşlere iyi kötü demeden sahip çıktık. Avrupa anayasalarından herhangi birini kopya etmenin kâfi geleceği zan ve inancına düştük.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Batı hayranlığı memlekette fikir hayatının yayılmasına hizmet edeceği yerde fevkalâde bir karışıklığa sebep olmuştur.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa