Said Halim Paşa

Yazar 8,7/10 · 16 Oy · 2 kitap · 37 okunma ·  5 beğeni
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Kendi memleketinin kül-türünü, medeniyetini, irfânını inkâr eden veya hakir gören milliyetini kaybeder. Dolayısiyle de, artık onun adına konuşmak, hakkı değildir.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

gerileme ve çöküşler de ancak örf ve âdetlerin değişmesi ile olur

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

batılı üstadlarımız bize öğrettiler ki: Bir milletin siyasî hürriyeti, çeşitli fırkaların dikkatli ve şiddetli rekabetleri olmadıkça devamlı olamaz.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Siyasî vak’alar hiçbir zaman bir milletin arzularına göre cereyan etmez. Aksine o milletin tarihî geçmişine, uymakta olduğu içtimaî ve siyasî nizama göre şekillenir.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Komşusunun felâketi üzerine kurulan saadet, «gizli felâket»ten başka bir şey değildir.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Sözün kısası, kendimizi bile idrâk etmekten bizi alıkoyan taklit ve aktarmalar vasıtası ile durumu ıslâha çalışmak, çok elem verici bir içtimâî karışıklık ve siyasî zaaf hali meydana getirmekten başka bir netice vermeyecektir. Bundan zerre kadar şüphe etmemeliyiz.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

en iyi Müslümanlar, hak ve vazifelerini en iyi anlayanlar, onları en güzel şekilde yerine getiren ve koruyanlardır.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Batı hayranlığı memlekette fikir hayatının yayılmasına hizmet edeceği yerde fevkalâde bir karışıklığa sebep olmuştur.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Rûhunu şâd eylesin Rabbi mecid
Dâr’ı gurbette şehîd oldu Sa’îd

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

En büyük mes’uliyet, batı kanun ve nizamlarım alma usulünü koymalarından dolayı son asır devlet adamlarımıza aittir. Bunların o yola girmelerine, taklit etmek istedikleri milletlerin içtimâî ve siyasî durumlarını ve almak istedikleri kanunların menşe ve mâhiyetini bilmemeleri sebep olmuştur.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Ömer Özer, bir alıntı ekledi.
10 Mar 00:47 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Biz memleketimizin mesut olması için, Avrupa kanunlarını tercüme edip almanın kafi geleceğini zannettik. Ve bu kanunların bizde kabul ve tatbik olunabilmesi için, onlarda yapılacak birkaç değişikliğin yeteceğini hayal ettik.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 57 - İz Yayıncılık)Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 57 - İz Yayıncılık)
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Kendi muhitimizle gerçekte hiçbir alâkası olmayan birtakım fikir ve görüşlere iyi kötü demeden sahip çıktık. Avrupa anayasalarından herhangi birini kopya etmenin kâfi geleceği zan ve inancına düştük.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Hayatın sun’î şeylere tahammülü yoktur. İhtiyaçlarına uymayan her şey kendiliğinden kaybolmaya mahkûmdur.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Hayatın katı gerçekleri hakkını alır, ne kadar ince ve sanatlı da olsa «söz»e galip gelir, hataları meydana koyar ve boş fikirleri ortadan kaldırır.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa