Seyfullah Arpacı

Seyfullah Arpacı

Yazar
6.7/10
3 Kişi
·
6
Okunma
·
1
Beğeni
·
1.019
Gösterim
Adı:
Seyfullah Arpacı
Unvan:
Türk Tarihçi, Yazar
Doğum:
Aybastı, Ordu, 1977
SEYFULLAH ARPACI 1977 yılında Ordu ili Aybastı ilçesinde doğdu. 1995’te Ordu Merkez İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde Tarih bölümünü bitirdi. Ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi SBE Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında “Sultan II.Abdülhamid Han ve Dönemi” ile alakalı çalışmasıyla yüksek lisans (master) eğitimini tamamladı. Ardından Erzurum’da vatani görevini yerine getirdi. Halen, ülkemizin güzide eğitim kurumlarından birinde tarih öğretmeni ve zümre başkanı olarak görev yapmaktadır. Eğitimciliğinin yanı sıra, çeşitli konularda: Tarih ve Düşünce, Yedi Kıta, Sızıntı, Yağmur, Yansıma ve Gonca gibi dergilerde yazı çalışmalarına devam etmekte olan yazar, evli ve Tarık Buğra isimli bir çocuk babasıdır. Yazarın yayınlanmış çalışmaları şunlardır: KİTAP * Sultan II.Abdülhamid, Işık Yayınları, 4.Baskı, İstanbul 2006. * Es-Sultan Abdul-hamid-i Sâni, Dar al-Nil Yayınları, Mısır 2011. (Arapça) * Sultan II.Abdülhamid Bibliyografyası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2003. * Devr-i Hâmid, 5 Cilt, (Külliyatın bibliyografya bölümü) Yayına hazırlayan: Erciyes Üniversitesi, İstanbul 2011.
“Haber alma düzeni bulunma- yan bir hükümet, bir devlet ya da bir devlet adamý düşünülebilir mi? Zirvede bulunan kişi tüm yanı başında olup biteni bilmezlik edemez. Amcam Abdülaziz’in kanlı alın yazısına bakın O benim için bir ders bir ibret olmamalı mu ? Ben de, işte böylece jurnalleri keşfettim Sözgelişi azizim Vambery, onlar bana, sizin kısa zaman önce benim amansız muhaliflerimle ilişkiye girdiğinizi bize haber verdiler.”
II. Abdülhamid, amcası vakur bir padişah olan Abdülaziz’in ve te- miz kalpli olan kardeşi V.Murat’ın hal’inin güçlü bir istihbarat teşkilatının olmayışına bağlıyordu. Sultan, sarayı asker ve donanma ile ablukaya alınırken bile kendisine yönelik hal’ planlarından habersizdi. O, bunu ancak Hüseyin Avni Paşanın yatak odasının kapısını kendisi- ni tevkif etmek için çaldığı şurada öğrenebilmişti. İşte bütün bu olaylar gizli istihbarat teşkilatına giden yolu açtı.!!
“Ben hiçbir zaman okumuş adamdan korkmadım Fakat birkaç ki- tap okumakla kendisini allâme sayan ahmaklardan çekindim ve onlar- dan uzak durdum. Avrupa milletlerinin lâboratuvarýna imreneceğine, kılık kıyafetlerine imrenen Frenk delisi şaşkınlar, benim yanımda itibar görmediler. Bundan pişman değilim Hiç, her köyde bir cami ve cami- nin yanında bir mektep görmek için bu kadar yıl çabalamış bir padişah bilgi ve akıl düşmanı olabilir mi ...!!!
Karar kendisine tebliğ edildiğinde çileli padişah gayet vakarlı ve sükûnetli bir şekilde heyeti dinledikten sonra, başına gelen tüm bu olayların Allah’ın kendisi hakkındaki takdiri olduğunu söyleyerek te- vekkül göstermiştir. Ancak İslam fetvasının böylesine İslamdan uzak bir heyet tarafından kendisine tebliğ edilmesi de onu son derece üzmüştür. 31 Mart Olayı sonucu birçok insan olayın suçlusu olarak yargılanıp idam ve hapsedildi. Birçok kuvvetin iktidar kavgası için ortaya koydukları bu olay da tarihe bir “İrtica Olayı” olarak geçti. Yüreklere büyük acılar, tarihin sayfalarına ise gizli sırlar bırakarak...!!
“Osmanlı tarihini anlayanlar bilirler ki, bu ülke kuvvete da- yanarak değil adalete dayanarak kurulmuştur. Eğer Osmanlı Orduları gittikleri yere adalet yerine zulüm götürselerdi, bu imparatorluk kurulmadan çekirdek halinde parçalanırdı.
Bir zamanlar onu müstebit (baskıcı) olmakla itham edenler, ülkeyi ondan kurtararak hürriyet getirdiklerini iddia edenler, daha sonra İstanbul sokaklarını dar ağaçlarıyla donattılar ..!! O kadar ileri gittiler ki; kendi yandaşlarını dahi acımadan ve gözlerini kırpmadan astılar...!!!
Ama gün geldi, bir zamanlar lânet okuyarak saldıran ve onu tahtından etmek için düşmanla işbirliği yapmaktan dahi çekinmeyen birçok insan, onun ölümünün ardından, arkasından ağıtlar yaktılar. Kendisin- den özür dilediler... Sevenleri de sevmeyenleri de...
125 syf.
·2 günde·Beğendi·6/10
kitabın bazı yerleri bana sıkıcı gelmiş olsa da hayran olduğum padişaha bir kez daha hayranlık duydum kitabı okurken en çok etkilendiğim durum ise sultanın tahtan indiriliş anı ve 30 temmuz 1908 de tahtan inerken kendine zulmeden ve tahtını zorla elinden alan isyancı ittihatçılar için şu kıymetli bir o kadar da hikmetli sözünü söyleyerek şahsi idare devrini kapatmıştır. "Türkiyeyi 10 sene idare edebilirlerse bir asır idare edebildik desinler" İşte bu söz öylesine derin bir tecrübe ve ileri görüşlülükle söylenmiş bir sözdür ki ittihatçılar bu sözden 10 yıl sonra enkazından bir düzineden fazla devlet çıkan koskoca bir imparatorluğun yıkılmasının sebeplerinden biri olup siyaset sahnesinden çekilmişler, sonuç olarak mahvolmuş ve perişan bir Türkiyeyi mazlum fakat kahraman bir millete miras bırakmışlardır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Seyfullah Arpacı
Unvan:
Türk Tarihçi, Yazar
Doğum:
Aybastı, Ordu, 1977
SEYFULLAH ARPACI 1977 yılında Ordu ili Aybastı ilçesinde doğdu. 1995’te Ordu Merkez İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde Tarih bölümünü bitirdi. Ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi SBE Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında “Sultan II.Abdülhamid Han ve Dönemi” ile alakalı çalışmasıyla yüksek lisans (master) eğitimini tamamladı. Ardından Erzurum’da vatani görevini yerine getirdi. Halen, ülkemizin güzide eğitim kurumlarından birinde tarih öğretmeni ve zümre başkanı olarak görev yapmaktadır. Eğitimciliğinin yanı sıra, çeşitli konularda: Tarih ve Düşünce, Yedi Kıta, Sızıntı, Yağmur, Yansıma ve Gonca gibi dergilerde yazı çalışmalarına devam etmekte olan yazar, evli ve Tarık Buğra isimli bir çocuk babasıdır. Yazarın yayınlanmış çalışmaları şunlardır: KİTAP * Sultan II.Abdülhamid, Işık Yayınları, 4.Baskı, İstanbul 2006. * Es-Sultan Abdul-hamid-i Sâni, Dar al-Nil Yayınları, Mısır 2011. (Arapça) * Sultan II.Abdülhamid Bibliyografyası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2003. * Devr-i Hâmid, 5 Cilt, (Külliyatın bibliyografya bölümü) Yayına hazırlayan: Erciyes Üniversitesi, İstanbul 2011.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 6 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.