Seyyid Ahmet Arvâsî

Seyyid Ahmet Arvâsî

Yazar
9.1/10
185 Kişi
·
457
Okunma
·
102
Beğeni
·
3.838
Gösterim
Adı:
Seyyid Ahmet Arvâsî
Unvan:
Türk Toplumbilimci, Pedagog, Yazar
Doğum:
Ağrı, Doğubeyazıt, 15 Şubat 1932
Ölüm:
İstanbul, Erenköy, 31 Aralık 1988
Ahmet Arvasî (d. 15 Şubat 1932 - ö. 31 Aralık 1988) toplumbilimci, pedagog, yazar. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğmuştur. Seyyid'tir. 56 yaşındayken, İstanbul'un Erenköy ilçesindeki evinde 31 Aralık 1988 - Saat: 11:00'da, daktilosu başında vefat etmiştir.

Kökeni

Arvaslar neslindendir. Atalarının Anadolu'ya gelişini kendisi şöyle anlatmaktadır:

« ...Ailem "Arvasî" adı ile bilinir. 650 yıldan beri Anadolu'da yaşar. Orhan Gazi ile tanışan ceddim Hacı Kasım-ı Bağdadi adında bir zattır. Onun oğullarından biri Van Gölü'nün güneyine (Arvas Köyüne) yerleşmiştir. Biz ondan türemiş ve çoğalmışız... »

"Arvasîler" olarak bilinen aile, Soyadı Kanunu'nun çıkmasıyla, "Arvasi" soyadını almıştır. Babası, Abdülhakim Arvasî'dir. Fakat, Necip Fazıl Kısakürek'in manevî hocası olarak bilinen Abdülhakim Arvasî ile aynı kişi değildir. Ahmet Arvasî'nin babası olan Abdülhakim Arvasi bu isim benzerliğini 18 Nisan 1980'de, Mehmet İlhan Bey'e yazmış olduğu bir mektupta şöyle anlatmaktadır:

« Şu an Ankara'nın Bağlum nahiyesinde yatan S. Abdülhakim Arvasî hazretleri ile aynı ailedeniz. Kendileri aynı zamanda babamın da isim babalarıdır. Babama kendi adlarını vermişlerdir. »

Hayatı

Ailenin altı çocuğundan birincisi olan S.Ahmed Arvasî, ilköğretime Van'da başlayıp Doğubayazıt'ta tamamladı. Ortaokulu Erzurum'da okudu ve sonrasında Erzurum Erkek Öğretmen Okulu'nu bitirdi. 1952 yılında Konya'nın Doğanbeyli nahiyesinde ilkokul öğretmeni olarak göreve başlayan Arvasi, yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. Daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü -Pedagoji Bölümü'ne başladı ve buradan da 1958 yılında mezun oldu. Balıkesir, Bursa ve İstanbul'daki eğitim enstitülerinde hocalık yaptı. 1978 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nden 24 arkadaşıyla birlikte siyasî amaçlar için sürgün edilen Arvasî, 1979 yılında emekli olmak zorunda kaldı.

« Hayretle gördüm ki, bu ülkede Türk kelimesinden ürkenler var. Yine hayretle gördüm ki, bu ülkede İslam kelimesinden ürkenler var. Ve yine ürpererek gördüm ki, bu ülkede Türk ve İslamkelimelerinin yan yana gelmesinden dehşete kapılan kişi ve çevreler var. »
(Seyyid Ahmet Arvasî)

Emekli olduğu yıl, Milliyetçi Hareket Partisi Olağan Kongresi'nde "Genel İdare Kurulu Üyesi" sıfatıyla aktif siyasete atıldı. Diğer yandan çeşitli gazete ve dergilerde yazdı. Her gün Gazetesi'nde, "Türk-İslam Ülküsü" başlığı ile günlük makaleleri yayımlandı. 12 Eylül 1980 darbesine kadar partideki görevini ve yazılarını sürdürdü. Darbenin ardından Mamak Cezaevi'ne hapsedildi. Burada işkencelere maruz kaldı ve ilk kalp krizini burada geçirdi. Tahliye olduktan sonra ülkücü gazete ve dergilerde yazdı. Türkiye Gazetesi'nde Hasbihal başlığı ile makaleleri yayımlandı.

Arvasî'nin Mamak'ta geçirdiği kalp krizini Alpaslan Türkeş şöyle anlatıyordu:

« Tutukevinde geçirdiği kalp rahatsızlığı dolayısıyla Ankara mevki hastanesi'ne kaldırıldı. O gün, daha dün gibi hatırımdadır. Görevliler kendisini hastaneye gitmesi için aşağıya indirdiler. Biz, yukarıda kalmıştık. Odamın penceresinden dış kapının açıldığı merdivenleri görebiliyordum. Arvasî hocamızı hastaneye götürecek cankurtaran henüz gelmemişti. Ayakta bekleyecek hali yoktu, bitkin bir vaziyette taş merdivenlere oturarak cankurtaranın gelmesini bekledi. Yukarıdan askerlere seslendim. Bir binbaşı çıktı. Kendisine Arvasî Bey'in rahatsız olduğunu, bir sandalye getirilmesi için emir buyurulmasını rica ettim. Bu ricamdan sonra bir sandalye getirdiler. Daha sonra cankurtaran geldi ve uzaktan birbirimize el sallayarak ayrıldık, vedâlaştık. »

Eserleri

- Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz
- Doğu Anadolu Gerçeği
- Eğitim Sosyolojisi
- Hasbihal (6 cilt)

(Hasbihal, daha sonra konularına göre şu isimlerde yayınlanmıştır:)

1- Emperyalizmin Oyunları
2- Devletin Dini Olur mu
3- Kadın Erkek Üzerine
4- İnsanın Yalnızlığı.

- İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri
- İnsan ve İnsan Ötesi
- Kendini Arayan İnsan
- Şiirlerim
- Türk-İslâm Ülküsü (3 Cilt)
Açlığı, sadece midelerindeki sancıdan ibaret zanneden, beyinlerindeki ve kalblerindeki açlığı duymamazlıktan gelen nice insanlar tanıdım...
Seyyid Ahmet Arvâsî
Sayfa 63 - Bilge Oğuz Yayınları
"Hayretle gördüm ki, bu ülkede Türk kelimesinden ürkenler var. Yine hayretle gördüm ki, bu ülkede İslam kelimesinden ürkenler var. Ve yine ürpererek gördüm ki, bu ülkede Türk ve İslam kelimelerinin yan yana gelmesinden dehşete kapılan kişi ve çevreler var."
Güneş iner, çıkar durur,
Ömür boşa akar durur,
Nice canlar uçar gider,
Gafil neden bakar durur?
Seyyid Ahmet Arvâsî
Sayfa 88 - Bilgeoğuz
Müslüman olmayan bazı çevreler, bilhassa Avrupalılar, Müslümanların kurban bayramlarında kurbanlık hayvanlar kesip yemelerini fakir ve fukaraya dağıtmalarını, güya yadırgamak da ve facia olarak nitelemektedirler. Onların bu tavrına Hayret etmemek mümkün değildir. Biz Noel günlerinde milyonlarca hindi kesen, çam ormanlarının tahrip eden, bırakın hayvanları ve bitkileri, sırası Gelince yüz binlerce insanı klasik ve nükleer silahlarla imha eden Asya'da, Ortadoğu'da, Afrika'da milyonlarca Müslümanı sömürgeleştiren, Çoluk çocuk demeden kahreden, çirkin ırk ayrımı ile süründüren Avrupalıların bu kadar YUFKA yürekli olduğunu bilmiyorduk. Onlar, Müslümanların günlerdir süren bu et ziyafetlerini kıskanıyorlar herhalde...
Kalkınmak, gelişmek ve çağdaşlaşmak isteyen her ülkenin yöneticileri, eğitim konusuna gereken önemi ve değeri vermek zorundadır. Bir ülkenin geri kalmışlığı, aslında insanının geri kalmışlığı demektir.
Seyyid Ahmet Arvâsî
Sayfa 76 - Bilgeoğuz
...İçimizde bütün varı yutmak veya Mutlak Var'da tükenmek isteyen muhteşem bir özlem var.Yahut şuurumuz bütün varı kaplamak ve fethetmek istemektedir.İnsan organizması ve maddi varlığı kainatın büyüklüğü karşısında sıfır mesabesinde ve hele Mutlak Varlık karşısında tamamen bir hiç olabilir; fakat onun sahip olduğu ve kainata bir gözlemci olarak açılan şuuru asla küçümsenemez.İnsan maddesi ile değil, manası ile gerçekten büyüktür ve muhteşemdir.Kur'an-ı Kerim'de "en güzel surette yaratılan" insan, işte bu insandır.Diğer varlıklar, insanın bu yüce manası önünde secdeye davet edilmiş ve ancak şeytan bu mananın ihtişamını idrak edememiştir...
Seyyid Ahmet Arvâsî
Sayfa 73 - Babıali Kültür YayıncılığıA.Ş.
68 syf.
·2 günde·9/10
Benim gibi tembel okuyucuların bir günde, hızlı okuyabilen okuyucuların ise bir kaç saatte okuyabileceği bir kitap. Şaşırdım! Gerçekten şaşırdım! Türkiye'nin Doğu ve Güney-Doğu bölgelerinin tarihi-siyasi gerçeklerine benim gibi yabancı olan her okuru "şaşırtacak" türden bir eser olduğunu söyleyebilirim. İçinden bir çok alıntıyı paylaşamadım. Olumsuz "tartışma" ortamına sebeb olmaktan çekindim. İçeriğe yönelik spoiler olmaması adına kısaca bir cümle ile özetliyeyim: Eğitimsizlik ve kültür sürtüşmelerinin emperyalist güçlere oluşturduğu zemin ve bu durumun günümüze "siyasal kürtçülük" olarak yansıtılmasına tarihi, sosyolojik, cografi ve ķültürel bakış.
100 syf.
·1 günde·8/10
Seyyid Ahmet Arvâsi'nin 16 - 53 yaş arası yazmış olduğu şiirlerden oluşan, küçük hacimli bir solukta okunabilecek bir kitabıdır. Şiirler, kitapta yazarın yazmış olduğu yaşına uygun sıralanmıştır. Örneğin, On Altı Yaş Şiirleri, Elli Bir Yaş Şiirleri.
118 syf.
·Beğendi·10/10
Bir veya en fazla iki günde okunabilecek iki bölümden oluşan felsefe ve tasavvuf ağırlıklı bir eserdir. İlk bölümde varlık, insan,akıl ve şuur konuları, ikinci bölümde ahlak konusu işlenmiştir. İnsan "subje" olarak değerlendirilirken, insan dışında kalan dünyayı "obje" yani kitaptaki deyişiyle "insanötesi" olarak değerlendiriyor. Kısaca özetlersem; "insan" ve "insanötesi" ilişkilerine felsefi-tasavvufi bakış açısı.
183 syf.
·8 günde·Beğendi·10/10
Düşünülen ve anlatılmak istenen oldukça açık. Güzel bir felsefe yapılmış ve yazılmış. Bazı cümleleri üçer dördez kez okudum üstünde durup düşündürten kişinin kendisini sorgulatan bir kitap, bu kitabı seçip okumanın çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum herkese rahatlıkla önerebilirim.
444 syf.
·25 günde·Beğendi·9/10
Biraz ilmihal ağırlıklı bir kitap olmuş.

Yinede keskin ifadeler ile ülküyü de betimlemiş. Altını çizdiğim önemli gördüğüm yer sayısı oldukça fazla

Türk Milletinin neden milliyetçi neden müslüman olması gerektiğini neden ırkçı veya dinsiz olmaması gerektiğini uzun olarak anlatmış.

Sosylojik açı gibi çeşitli bakışlar ile de konuyu zenginleştirmiş.

Ülkü sahibi bireylerin okuması gereken bir kitap.
İnsan psikolojisi ve gelenekten geleceğe geçiş için benzersiz bir kitap. İnsanın günlük yaşamda psikolojisi için olumlu gelişim sağlayan ve günlük yaşamda ki cesareti, heyecanı arttıran ve olumlu-pozitif düşünceyi güncel tutan eşsiz bir eser...
68 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Kitap hacim olarak küçük olsa da " Kürt Sorunu " dediğimiz sorun hakkında güzel tespitlerde bulunuyor. Bu sorunu anlamaya çalışan arkadaşlarım bu kitaba da başvurabilir.
183 syf.
·Beğendi·10/10
Seyyid Ahmet Arvasi, Kendini Arayan İnsan adlı eserinde insanımızın bunalımlarından, Batılılaşma hastalığına tutulmuş kişilerden bahsetmiş. Modernleşme ile birlikte değerlerin bozulmasını önlemek bizim elimizde. Arvasi, milli ve manevi duygularla kendimizi bulacağımızı dile getirmiştir.
118 syf.
·10/10
İnsan kendisini bulmak istiyorsa yine kendinde, kendi varlığında bulmak zorundadır. Bu yüzden kendi ötesine geçmek zorundadır.

Bunu yapmadıkça, aslını, nereden geldiğini, nereye gideceğini bulamaz. Etrafındaki eserlere bakıp, müessiri elbette fark eder, lâkin başlı başına en yakınında en mühim kendi meçhulü iken, kendine bakıp Allah'ı görmek mecburiyetindedir.

Bizim burada dirayet getiremeyeceğimiz şeyleri eserde okuyup, bir kez daha okuyup anlayabilmemiz niyazıyla. Çok güzel bir eser.

Diğer bir eserde yayınevine yaptığım tenkidi tekrarlayacağım.

Eser çok kalitesiz kağıda basılmış olup, fiyatları çok yüksek. Yayınevinden indirimle 15 liraya aldım. 128 sayfalık bir kitap. Maddiyat mühim değil böyle bir eser için elbette ama bu da bizi aptal yerine koymak için bir sebep olmamalı.
444 syf.
·Beğendi·10/10
Türk Milliyetçilerinin ve ülkücü gençliğin el kitabı. İçindekiler günümüzün problemlerine ışık tutan kitaplar.

Yazarın biyografisi

Adı:
Seyyid Ahmet Arvâsî
Unvan:
Türk Toplumbilimci, Pedagog, Yazar
Doğum:
Ağrı, Doğubeyazıt, 15 Şubat 1932
Ölüm:
İstanbul, Erenköy, 31 Aralık 1988
Ahmet Arvasî (d. 15 Şubat 1932 - ö. 31 Aralık 1988) toplumbilimci, pedagog, yazar. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğmuştur. Seyyid'tir. 56 yaşındayken, İstanbul'un Erenköy ilçesindeki evinde 31 Aralık 1988 - Saat: 11:00'da, daktilosu başında vefat etmiştir.

Kökeni

Arvaslar neslindendir. Atalarının Anadolu'ya gelişini kendisi şöyle anlatmaktadır:

« ...Ailem "Arvasî" adı ile bilinir. 650 yıldan beri Anadolu'da yaşar. Orhan Gazi ile tanışan ceddim Hacı Kasım-ı Bağdadi adında bir zattır. Onun oğullarından biri Van Gölü'nün güneyine (Arvas Köyüne) yerleşmiştir. Biz ondan türemiş ve çoğalmışız... »

"Arvasîler" olarak bilinen aile, Soyadı Kanunu'nun çıkmasıyla, "Arvasi" soyadını almıştır. Babası, Abdülhakim Arvasî'dir. Fakat, Necip Fazıl Kısakürek'in manevî hocası olarak bilinen Abdülhakim Arvasî ile aynı kişi değildir. Ahmet Arvasî'nin babası olan Abdülhakim Arvasi bu isim benzerliğini 18 Nisan 1980'de, Mehmet İlhan Bey'e yazmış olduğu bir mektupta şöyle anlatmaktadır:

« Şu an Ankara'nın Bağlum nahiyesinde yatan S. Abdülhakim Arvasî hazretleri ile aynı ailedeniz. Kendileri aynı zamanda babamın da isim babalarıdır. Babama kendi adlarını vermişlerdir. »

Hayatı

Ailenin altı çocuğundan birincisi olan S.Ahmed Arvasî, ilköğretime Van'da başlayıp Doğubayazıt'ta tamamladı. Ortaokulu Erzurum'da okudu ve sonrasında Erzurum Erkek Öğretmen Okulu'nu bitirdi. 1952 yılında Konya'nın Doğanbeyli nahiyesinde ilkokul öğretmeni olarak göreve başlayan Arvasi, yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. Daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü -Pedagoji Bölümü'ne başladı ve buradan da 1958 yılında mezun oldu. Balıkesir, Bursa ve İstanbul'daki eğitim enstitülerinde hocalık yaptı. 1978 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nden 24 arkadaşıyla birlikte siyasî amaçlar için sürgün edilen Arvasî, 1979 yılında emekli olmak zorunda kaldı.

« Hayretle gördüm ki, bu ülkede Türk kelimesinden ürkenler var. Yine hayretle gördüm ki, bu ülkede İslam kelimesinden ürkenler var. Ve yine ürpererek gördüm ki, bu ülkede Türk ve İslamkelimelerinin yan yana gelmesinden dehşete kapılan kişi ve çevreler var. »
(Seyyid Ahmet Arvasî)

Emekli olduğu yıl, Milliyetçi Hareket Partisi Olağan Kongresi'nde "Genel İdare Kurulu Üyesi" sıfatıyla aktif siyasete atıldı. Diğer yandan çeşitli gazete ve dergilerde yazdı. Her gün Gazetesi'nde, "Türk-İslam Ülküsü" başlığı ile günlük makaleleri yayımlandı. 12 Eylül 1980 darbesine kadar partideki görevini ve yazılarını sürdürdü. Darbenin ardından Mamak Cezaevi'ne hapsedildi. Burada işkencelere maruz kaldı ve ilk kalp krizini burada geçirdi. Tahliye olduktan sonra ülkücü gazete ve dergilerde yazdı. Türkiye Gazetesi'nde Hasbihal başlığı ile makaleleri yayımlandı.

Arvasî'nin Mamak'ta geçirdiği kalp krizini Alpaslan Türkeş şöyle anlatıyordu:

« Tutukevinde geçirdiği kalp rahatsızlığı dolayısıyla Ankara mevki hastanesi'ne kaldırıldı. O gün, daha dün gibi hatırımdadır. Görevliler kendisini hastaneye gitmesi için aşağıya indirdiler. Biz, yukarıda kalmıştık. Odamın penceresinden dış kapının açıldığı merdivenleri görebiliyordum. Arvasî hocamızı hastaneye götürecek cankurtaran henüz gelmemişti. Ayakta bekleyecek hali yoktu, bitkin bir vaziyette taş merdivenlere oturarak cankurtaranın gelmesini bekledi. Yukarıdan askerlere seslendim. Bir binbaşı çıktı. Kendisine Arvasî Bey'in rahatsız olduğunu, bir sandalye getirilmesi için emir buyurulmasını rica ettim. Bu ricamdan sonra bir sandalye getirdiler. Daha sonra cankurtaran geldi ve uzaktan birbirimize el sallayarak ayrıldık, vedâlaştık. »

Eserleri

- Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz
- Doğu Anadolu Gerçeği
- Eğitim Sosyolojisi
- Hasbihal (6 cilt)

(Hasbihal, daha sonra konularına göre şu isimlerde yayınlanmıştır:)

1- Emperyalizmin Oyunları
2- Devletin Dini Olur mu
3- Kadın Erkek Üzerine
4- İnsanın Yalnızlığı.

- İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri
- İnsan ve İnsan Ötesi
- Kendini Arayan İnsan
- Şiirlerim
- Türk-İslâm Ülküsü (3 Cilt)

Yazar istatistikleri

  • 102 okur beğendi.
  • 457 okur okudu.
  • 16 okur okuyor.
  • 505 okur okuyacak.
  • 9 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları