Şinasi Gündüz

Şinasi Gündüz

Yazar
8.4/10
10 Kişi
·
29
Okunma
·
4
Beğeni
·
469
Gösterim
Adı:
Şinasi Gündüz
Tam adı:
Prof. Dr. Şinasi Gündüz
Unvan:
Türk Akademisyen, İlahiyatçı, Yazar
Doğum:
Hekimhan, Malatya, Türkiye, 1960
Prof. Dr. Şinasi Gündüz lisansını Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitimini İngiltere’de Durham ve Manchester üniversitelerinde tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti, 2003’te Profesör oldu. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yaptı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyesi olan Prof. Gündüz, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi ile Journal of Social and Human Sciences süreli yayınlarının editörlüğünü de yapmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanan çalışmaları arasında şunlar sayılabilir:

The Knowledge of Life: The Origins and Early History of the Mandaeans and Their Relation to the Sabians of the Qur’an and to the Harranians, Oxford: Oxford Univeristy Press 1994.

Sâbiîler Son Gnostikler, Ankara: Vadi 1995.

Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara Vadi 1998.

Mitoloji ile İnanç Arasında: Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar, Samsun: Etüt 1998.

Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara: Ankara Okulu 2001.

Dinsel Şiddet: Sevgi Söyleminden Şiddet Realitesine Hıristiyanlık, Samsun: Etüt 2002.

Küresel Sorunlar ve Din, Ankara: Ankara Okulu 2005.

Misyonerlik, Ankara: DİB Yayınları 2005.

Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition, (eds. Şinasi Gündüz, Cafer S. Yaran) Washington: RVP 2005.

Yaşayan Dünya Dinleri, (ed. Şinasi Gündüz) Ankara 2007.

Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa, Ankara: Ankara Okulu Yayınları 2005.
"Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Başkasını nasıl yargılarsanız, siz de aynı yoldan yargılanacaksınız. Hangi ölçekle ölçerseniz size de aynı ölçek uygulanacak. (...)"
“Hazreti Îsâ’nın Filistin bölgesinde Yahudi bir toplum içerisinde doğup yaşadığı bilinmektedir.”
Şinasi Gündüz
Sayfa 16 - İsam YAYINLARI
“Hıristiyanlık açısından Hz.Îsâ’nın vefatından sonraki dönemde ortaya çıkan en önemli figür Pavlus’tur.”
Şinasi Gündüz
Sayfa 29 - İsam YAYINLARI
“Orta çağın ilerleyen dönemlerinde hıristiyan misyonerleri’nin, faaliyetlerini özellikle Avrupa’nın tamamının hıristiyanlaştırılmasına yoğunlaştırdıkları görülmektedir. Bunun en önemli nedeni 7.yy başlarından itibaren Doğu’da hızla yükselen Ortadoğu ile Kuzey Afrika’da hızla yayılan İSLÂM’dır.”
Şinasi Gündüz
Sayfa 43 - İsam YAYINLARI
“Hıristiyan kutsal metinlerinde baba ile oğlu arasında çeşitli açılardan karşılıklı ilişkilere dikkat çekilir. Bunların başta geleni baba ile oğulun birliğidir.”
Şinasi Gündüz
Sayfa 77 - İsam YAYINLARI
“Bütün insanlar tanrının çocuklarıdır, ama oğulları değildir; oğlan yalnızca İsa Mesih’tir.”
-Yuhanna,10/36-38
Şinasi Gündüz
Sayfa 79 - İsam YAYINLARI
“İslam’da Allah’ın kelamının harfler ve kelimelerle yazıya geçirilip kağıda dökülmesinin ifadesi olan Kur’an’ın, adeta bedenleşmiş bir kelâm olarak algılandığı; benzer şekilde hıristiyan enkarnasyon öğretisinde de ilahi kelamın Îsâ Mesih şeklinde bedenleşip aramızda yaşadığı ileri sürülür.”
Şinasi Gündüz
Sayfa 82 - İsam YAYINLARI
“Hıristiyan geleneğinde kelâmın ezeli ve ebedi bir ilahi güç olarak görülmesine benzer şekilde İslam’da da Ehli sünnet geleneği doğrultusunda Kur’an’ın yaratılmamış olduğunun kabul edildiği vurgulanır.”
Şinasi Gündüz
Sayfa 82 - İsam YAYINLARI
Kur'an'a göre insan yeryüzünde bir halifedir. Halife kavramı­nın anlamı konusunda çeşitli yorumlar bulunmakla birlikte bu terimin kapsadığı anlam yükünün bir yönden "iyi ile kötü arasında seçim yapabilme özgürlüğüne sahip olan" , bir başka ifadeyle "kişisel tercihini ve iradesini serbestçe kullanabilme yetisi taşıyan" anlamını içerdiği kesindir. Bu çerçevede insan, inanç ve düşünceleriyle tavır ve davranışlarında iradesini serbestçe kullanabilme özelliğine sahip olarak değerlendirilir. İradesini kullanabilme ve tercih yapabilme, içinde yaşadığı alemde insanı diğer varlıklardan ayıran önemli bir özelliktir.
“Îsâ’nın kendisiyle ilgili olarak Sinoptik İnciller’de “tanrı oğlu” ifadesini kullanmamış olması da dikkat çekicidir.”
Şinasi Gündüz
Sayfa 79 - İsam YAYINLARI
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Şinasi Gündüz
Tam adı:
Prof. Dr. Şinasi Gündüz
Unvan:
Türk Akademisyen, İlahiyatçı, Yazar
Doğum:
Hekimhan, Malatya, Türkiye, 1960
Prof. Dr. Şinasi Gündüz lisansını Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitimini İngiltere’de Durham ve Manchester üniversitelerinde tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti, 2003’te Profesör oldu. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yaptı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyesi olan Prof. Gündüz, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi ile Journal of Social and Human Sciences süreli yayınlarının editörlüğünü de yapmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanan çalışmaları arasında şunlar sayılabilir:

The Knowledge of Life: The Origins and Early History of the Mandaeans and Their Relation to the Sabians of the Qur’an and to the Harranians, Oxford: Oxford Univeristy Press 1994.

Sâbiîler Son Gnostikler, Ankara: Vadi 1995.

Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara Vadi 1998.

Mitoloji ile İnanç Arasında: Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar, Samsun: Etüt 1998.

Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara: Ankara Okulu 2001.

Dinsel Şiddet: Sevgi Söyleminden Şiddet Realitesine Hıristiyanlık, Samsun: Etüt 2002.

Küresel Sorunlar ve Din, Ankara: Ankara Okulu 2005.

Misyonerlik, Ankara: DİB Yayınları 2005.

Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition, (eds. Şinasi Gündüz, Cafer S. Yaran) Washington: RVP 2005.

Yaşayan Dünya Dinleri, (ed. Şinasi Gündüz) Ankara 2007.

Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa, Ankara: Ankara Okulu Yayınları 2005.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 29 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 38 okur okuyacak.