Giriş Yap

Talat Parman

Yazar
Derleyen
Çevirmen
Editör
8.3
37 Kişi
Unvan
Doç.Dr
Doğum
İstanbul
Yaşamı
Talat Parman, İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Saint Joseph Fransız Lisesi'nde tamamladı. Tıp öğrenimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde, psikiyatri uzmanlığını Paris René Descartes Üniversitesi'nde yaptı. 1994 yılında Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nde ergen psikiyatrisi alanında çalışmaya başladı. Aynı yıl birkaç psikanalistle birlikte, Türkiye'de psikanaliz geleneğini başlatmayı ve bir psikanaliz kurumu kurmayı amaçlayan İstanbul Psikanaliz Grubu'nu oluşturdu. Paris Psikanaliz Kurumu (Société Psychanalytique de Paris) ve Uluslararası Psikanaliz Derneği (International Psychoanalytic Association) üyesidir.
Unutmamak gerekir ki aile önemlidir.Önemlidir çünkü aile çocuğun bir soyzincirine ve soyağacına kaydolduğu yerdir. Bu kayıt onun kimliğinin ve insan oluşunun koşuludur. Çünkü aile insan ruhsallığının karşılaşmak ve halletmek zorunda olduğu üç temel farklılığın yaşandığı yerdir: Kendisi ve öteki arasındaki fark,cinsiyet farkı ve kuşak farkı. Hiçbir kurumun ailenin yerine bu temel işlevlerini tümüyle yerine getirebileceği düşünülemez. Bu nedenle çocuk ve ergenlerle çalışan klinisyenlerin büyük bölümü her şeye karşın aile yapısının ve annebabalık işlevlerinin kısmen de olsa korunması gerektiğinde hemfikirdirler.
Reklam
Gerçekliğin yeniden yapılanması psikozda bu gerçeklikle önceden deneyimlenen ilişkilerin ruhsal tortuları üzerine temellenir; başka bir deyişle, belleksel kalıntılar, o ana değin gerçeklikten edinilen tasarım ve yargılar ve onlar dolayımıyla ruhsal yaşamda tasarımlanmış olanlar üzerinden kurulur. Ama bu ilişki bitmiş bir ilişki olmayıp sürekli zenginleşen ve yeni algılar doğrultusunda değişime uğrayan bir ilişkidir. Bu şekilde, psikozun da görevi yeni gerçekliğe uygun algılar yaratmaktır, bu amaca da en kökten şekilde varsanı yoluyla ulaşılmaktadır. Çeşitli psikoz olgularındaki belleksel yanılsamalar, sanrılar, varsanılar, o denli ıstırap verici bir özelliğe sahip ve kaygı artışına bağlı iseler, bu, yeniden yapılanma sürecinin birbirine karşıt zorlu güçlere karşı gerçekleştiğinin kanıtıdır.
nevroz gerçekliği yadsımamaktadır, yalnızca onunla ilgili hiçbir şey bilmek istememektedir, psikoz ise gerçekliği yadsıyarak, yerine geçebilecek farklı bir gerçeklik oluşturma yolunu izlemektedir.
Psikanaliz Yazıları 9, Talat ParmanSayfa 59 - Sigmund Freud-Nevroz ve Psikozda Gerçekliğin Yitimi
Aktarım nevrozu benlik ile alt-benlik arasındaki çatışma ya, narsistik nevroz(melankoli-depresyon) benlik ve üst benlik arasındaki çatışmaya ve psikoz da benlik ve dış dünya arasındaki çatışmaya karşılık gelmektedir.
Psikanaliz Yazıları 9, Talat ParmanSayfa 54 - Sigmund Freud-Nevroz ve Psikoz, 1924
Reklam
aktarım nevrozlanı benliğin alt-benliğin güçlü dürtüsel yönlendirmesini kabullenmeyi ve eyleme dönüşmesine yardım etmeyi reddetmesi veya dürtünün hedeflediği nesneyi reddetmesinden kaynaklanır. Sonrasında, benlik, kendini ondan bastırma düzeneği aracılığıyla korur; bastırılan ise bu kadere karşı isyan eder. Benliğin üzerinde hiç bir yetkeye sahip olmadığı bir yolu seçerek, kendini bir yerine geçenle temsil ettirir, bir uzlaşma yoluyla kendini benliğe kabul ettiren bu öğe ise semptomdur.
Psikanaliz Yazıları 9, Talat ParmanSayfa 52 - Sigmund Freud-Nevroz ve Psikoz, 1924
Reklam
2
30
292 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42