Tufan Gündüz

Tufan Gündüz

8.5/10
86 Kişi
·
182
Okunma
·
47
Beğeni
·
11.860
Gösterim
Adı:
Tufan Gündüz
Unvan:
Tarih profesörü
Doğum:
Kayseri,Tomarza, 1964
1987 yılında G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi.1996'da ''Bozulus Türkmenleri 1540-1640''adlı tezi ile doktarasını tamamladı.2006 yılında Doçent ünvanını aldı.2011 yılında Profesör oldu.Halen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup,XVI. ve XVII. Yüzyılda Türkmen aşiretleri,Safeviler ve Bosna-Hersek'ten Göçler üzerinde kitap ve makaleleri bulunmaktadır.
Kızılbaşlar pek çok darbeler almış olmalarına rağmen şeyhlerini şah yapma yolundan asla dönmemişlerdi.
...
Şeyhlikten şahlığa geçiş onların eseriydi.
İbn-i Fadlan'ın anlattıklarına göre Oğuzlar arasında zina diye bir şey yoktu. Zira cezası çok ağır ve şiddetli idi. Şayet böyle bir vaka tespit edilirse, suçluyu iki ağacın dallarını birbirine yaklaştırarak bağlıyorlar, sonra dalları bırakarak parçalıyorlardı.
"Azerbaycan Türklüğü ile Anadolu arasında hiçbir fark yoktur.Bir Azeri adıdır,tutturuldu gidiyor.Doğrusu Azerbaycan Türküdür.Tıpkı Türkiye Türkü der gibi."
Tufan Gündüz
Sayfa 36 - Yeditepe Yayınları
Gerçek şudur, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan güneş ve on altı yıldızın Türk devletleri ile hiçbir sembolik bağı yoktur. Atsız'ın dediği gibi bu bir masaldır. ( Atsız, 1969 yılının Mayıs ayında yayınlanan Ötüken dergisinde bunu bir masal olarak nitelendirmiş ve bu tür izahların Türk tarihinin yanlış yorumlanmasına sebep olacağını söylemiştir. )
Tufan Gündüz
Sayfa 52 - Yeditepe Yayınevi
“Yedi dağ ötede bir Türk’ün ayağına diken batsa acısını buradan duyacak hassasiyetimizin olması gerekir.”
Adem topraktan yaratılmıştı ve yine toprağa karıştı. Biz, hepimiz de toprağa düşeceğiz. Ne kadar kudretli olursak olalım, iyilik yapmak gerek, kötülük değil, dedi.
Tufan Gündüz
Sayfa 96 - Yeditepe Yayınevi
Türkmenlerin devamlı suretle uçlara sevk edilmesi Anadolu ve Azerbaycan'ın Türkleşmesini hızlandırdı.
“O bayrakTürkiye’de dalgalandıkçs, biz burada yitip bitmeyeceğiz! Gördüğün gibi ben bir çobanım ve Türküm!
Bir yaşında yetim, altı yaşında şeyh, on dört yaşında hükümdar, Kızılbaşların Şahı, Safevi Devletinin kurucusu, Ebu'l Muzaffer, Mürşid-i Kamil, Allah'ın Yeryüzündeki Gölgesi, Hataî...

'Bu övgüler tanıtım bültenindendir.'
Kitapta ölüme terk edilmiş bir bölüğün hikayesi işlenmiş. Çanakkale Savaşı ile ilgili bir çok kitap okudum lakin bu apayrıydı . Malumunuz bu savaşın her bir köşesinde kahramanlık hikayeleri yatıyor . Bu kitapta da ücra köşede kalmış bir kahramanlık öyküsü aktarılmış . Her bir askerin hayat hikayesinde kendinizi buluyor ve dahası o an o cephede savaşıyor hissi uyandırıyor okuyucuda . Hoşuma gitti 1 günde bitebilicek bir kitap kesinlikle zaman kaybı değil tavsiye ederim .
Anadolu Türklüğünün kaynağı, Oğuzlar'ın kısa ve öz bir tarihi incelemesi. Makalelerden oluşan güzel bir kitap. Birkaç noktasında hoca tekrar düşüyor. Büyük ihtimalle birbirinden farklı yerlerde yayınlanan çalışmalar olmasından kaynaklanıyor. Okuması kolay güzel bir kitap.
Eser Bosna'nın aşamalı olarak Osmanlı Devleti'nin elinden çıkışıyla başlayan ve süren Boşnak göçleri konu alıyor. Eserde muhacilrerin ne gibi sebeplerle yola çıktığını tetkik ediliyor. Ayrıca göç dalgalarının Osmanlı merkezi ve yerel yönetimlerindeki incelenirken göçmenlerin yolculukları, bu yolculuklarda yaşadıkları sıkıntılar da atlanmamış. Göçmenlerin masrafları yolculuk ve iskan masrafları, göçmen sayısı gibi detaylar kalem kalem incelenmiş. Muhacirlerin iskan edildiği bölgeler buralarda baş gösteren sıkıntılar, tutunamayanlar da atlanmamış. Konuyu merak edenler için gayet bilgilendirici, güzel bir eser.
Bir destanın nasıl oluştuğunu baştan sona en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Yaşanan olaylardan ders çıkarıldığını, bir şehri alacakken bile ilk önce güzellik ile uyarıldığından kabul etmezlerse savaşacaklarından bahsediyor. Her şeyde olduğu gibi güzel yolların en iyi olduğundan bahsedilmektedir. Sonunda da Oğuz Kağan'ın nasihatlarından bahsediyor. Birlik olunması gerektiğinden, aileyi düzelttiğinde bir şehri bir ülkeyi kurabileceğinden bahsetmektedir. En sevdiğim söz de "Gökyüzü çadırımız olsun." Lafıydı, her şey gizliydi orada. Tüm cihanın olması, islamı yayması gerektiklerinden kısaca güneşin doğup battığı her yer onların evi, yurduydu.
Alevilik,Azerbaycan veya İran ile ilgileniyorsanız mutlaka okumalısınız. Şah İsmail hakkında yazılmış en güvenilir kitaptır şu an. Ayrıca kitabın kaynakça bölümünden faydalanarak araştırmanızı daha da derinleştirebilirsiniz.
Kitap Türkmen'in ne olduğu ile başlıyor. Bu konuda yaygın ve kabul gören bir görüş Oğuzlar'a mensup Türklerin Müslümanlığa intisap etmeleri ile Türkmen kavramının ortaya çıkmış olduğudur. Ayrıca kitapta Oğuzlar'ın menşei hakkında bilgiler yer almaktadır. Oğuzların kaç boydan müteşekkil olduğuna dair genel iki kabul burada da verilmiş. Bunları ileri sürenler Reşidüddin Fazullah ve Ebul Gazi Bahadır Han'dır. Bununla birlikte Oğuzların Oğuz Yabgu Devleti'nden başlayarak Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletleri gibi kurmuş olduğu siyasi teşekküller anlatılmaktadır.
Yılda birgün ziyan olur
Dost yoluna talan olur
Bazı insan hayvan olur
Hayvan adem olmaz imiş

Şah Hatayi'm ölmeyince
Tenim turap olmayınca
Dost dosttan ayrılmayınca
Dost kadrini bilmez imiş
Kitabı okuyacakların dikkatine, beni gibi salt rafine edilmiş bilgi beklemeyin. Zira ben kitabı böyle bilgiler edinebilmek için almıştım. Oysa kitap tamamen akedemik bir yayın olup daha ziyade kişi ve yer isimleri üzerine kurulmuş. İçinde bulunan bilgiler ise oldukça aralarda. Daha doğrusu içindeki bilgileri bizim gibi Tarih İlmi ile ilgilenmeyen insanların anlayacağı tarzda değil.
Tufan hoca Türk ve aşiret tarihi hakkında alanının en yetkin bilim adamlarımdandır. Bu eserinde Türkmen aşiretleri hakkında genel ve başlangıç düzeyinde bilgi sunmaktadır. Başlangıç sayılacak bu kitaptan sonra diğer eserlerini eklerseniz bu alanda belli bir düzeye ulaşabilirsiniz.

Yazarın biyografisi

Adı:
Tufan Gündüz
Unvan:
Tarih profesörü
Doğum:
Kayseri,Tomarza, 1964
1987 yılında G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi.1996'da ''Bozulus Türkmenleri 1540-1640''adlı tezi ile doktarasını tamamladı.2006 yılında Doçent ünvanını aldı.2011 yılında Profesör oldu.Halen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup,XVI. ve XVII. Yüzyılda Türkmen aşiretleri,Safeviler ve Bosna-Hersek'ten Göçler üzerinde kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 47 okur beğendi.
  • 182 okur okudu.
  • 13 okur okuyor.
  • 207 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları