Geri Bildirim
Tufan Gündüz

Tufan Gündüz

8.5/10
69 Kişi
·
145
Okunma
·
46
Beğeni
·
11.745
Gösterim
Adı:
Tufan Gündüz
Unvan:
Tarih profesörü
Doğum:
Kayseri,Tomarza, 1964
1987 yılında G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi.1996'da ''Bozulus Türkmenleri 1540-1640''adlı tezi ile doktarasını tamamladı.2006 yılında Doçent ünvanını aldı.2011 yılında Profesör oldu.Halen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup,XVI. ve XVII. Yüzyılda Türkmen aşiretleri,Safeviler ve Bosna-Hersek'ten Göçler üzerinde kitap ve makaleleri bulunmaktadır.
Kızılbaşlar pek çok darbeler almış olmalarına rağmen şeyhlerini şah yapma yolundan asla dönmemişlerdi.
...
Şeyhlikten şahlığa geçiş onların eseriydi.
İbn-i Fadlan'ın anlattıklarına göre Oğuzlar arasında zina diye bir şey yoktu. Zira cezası çok ağır ve şiddetli idi. Şayet böyle bir vaka tespit edilirse, suçluyu iki ağacın dallarını birbirine yaklaştırarak bağlıyorlar, sonra dalları bırakarak parçalıyorlardı.
"Azerbaycan Türklüğü ile Anadolu arasında hiçbir fark yoktur.Bir Azeri adıdır,tutturuldu gidiyor.Doğrusu Azerbaycan Türküdür.Tıpkı Türkiye Türkü der gibi."
Tufan Gündüz
Sayfa 36 - Yeditepe Yayınları
“O bayrakTürkiye’de dalgalandıkçs, biz burada yitip bitmeyeceğiz! Gördüğün gibi ben bir çobanım ve Türküm!
Türkmenlerin devamlı suretle uçlara sevk edilmesi Anadolu ve Azerbaycan'ın Türkleşmesini hızlandırdı.
Bir yaşında yetim, altı yaşında şeyh, on dört yaşında hükümdar, Kızılbaşların Şahı, Safevi Devletinin kurucusu, Ebu'l Muzaffer, Mürşid-i Kamil, Allah'ın Yeryüzündeki Gölgesi, Hataî...

'Bu övgüler tanıtım bültenindendir.'
Kitapta ölüme terk edilmiş bir bölüğün hikayesi işlenmiş. Çanakkale Savaşı ile ilgili bir çok kitap okudum lakin bu apayrıydı . Malumunuz bu savaşın her bir köşesinde kahramanlık hikayeleri yatıyor . Bu kitapta da ücra köşede kalmış bir kahramanlık öyküsü aktarılmış . Her bir askerin hayat hikayesinde kendinizi buluyor ve dahası o an o cephede savaşıyor hissi uyandırıyor okuyucuda . Hoşuma gitti 1 günde bitebilicek bir kitap kesinlikle zaman kaybı değil tavsiye ederim .
Anadolu Türklüğünün kaynağı, Oğuzlar'ın kısa ve öz bir tarihi incelemesi. Makalelerden oluşan güzel bir kitap. Birkaç noktasında hoca tekrar düşüyor. Büyük ihtimalle birbirinden farklı yerlerde yayınlanan çalışmalar olmasından kaynaklanıyor. Okuması kolay güzel bir kitap.
Eser Bosna'nın aşamalı olarak Osmanlı Devleti'nin elinden çıkışıyla başlayan ve süren Boşnak göçleri konu alıyor. Eserde muhacilrerin ne gibi sebeplerle yola çıktığını tetkik ediliyor. Ayrıca göç dalgalarının Osmanlı merkezi ve yerel yönetimlerindeki incelenirken göçmenlerin yolculukları, bu yolculuklarda yaşadıkları sıkıntılar da atlanmamış. Göçmenlerin masrafları yolculuk ve iskan masrafları, göçmen sayısı gibi detaylar kalem kalem incelenmiş. Muhacirlerin iskan edildiği bölgeler buralarda baş gösteren sıkıntılar, tutunamayanlar da atlanmamış. Konuyu merak edenler için gayet bilgilendirici, güzel bir eser.
Alevilik,Azerbaycan veya İran ile ilgileniyorsanız mutlaka okumalısınız. Şah İsmail hakkında yazılmış en güvenilir kitaptır şu an. Ayrıca kitabın kaynakça bölümünden faydalanarak araştırmanızı daha da derinleştirebilirsiniz.
Kitap Türkmen'in ne olduğu ile başlıyor. Bu konuda yaygın ve kabul gören bir görüş Oğuzlar'a mensup Türklerin Müslümanlığa intisap etmeleri ile Türkmen kavramının ortaya çıkmış olduğudur. Ayrıca kitapta Oğuzlar'ın menşei hakkında bilgiler yer almaktadır. Oğuzların kaç boydan müteşekkil olduğuna dair genel iki kabul burada da verilmiş. Bunları ileri sürenler Reşidüddin Fazullah ve Ebul Gazi Bahadır Han'dır. Bununla birlikte Oğuzların Oğuz Yabgu Devleti'nden başlayarak Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletleri gibi kurmuş olduğu siyasi teşekküller anlatılmaktadır.
Yılda birgün ziyan olur
Dost yoluna talan olur
Bazı insan hayvan olur
Hayvan adem olmaz imiş

Şah Hatayi'm ölmeyince
Tenim turap olmayınca
Dost dosttan ayrılmayınca
Dost kadrini bilmez imiş

Yazarın biyografisi

Adı:
Tufan Gündüz
Unvan:
Tarih profesörü
Doğum:
Kayseri,Tomarza, 1964
1987 yılında G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi.1996'da ''Bozulus Türkmenleri 1540-1640''adlı tezi ile doktarasını tamamladı.2006 yılında Doçent ünvanını aldı.2011 yılında Profesör oldu.Halen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup,XVI. ve XVII. Yüzyılda Türkmen aşiretleri,Safeviler ve Bosna-Hersek'ten Göçler üzerinde kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 46 okur beğendi.
  • 145 okur okudu.
  • 8 okur okuyor.
  • 175 okur okuyacak.

Yazarın sıralamaları