Yılmaz Öztuna Dr. Yılmaz Öztuna

Yazar 8,2/10 · 98 Oy · 30 kitap · 208 okunma ·  37 beğeni

Yazarın Bilgileri

 • Yazarın Adı:
  Yılmaz Öztuna
 • Yazarın Tam Adı:
  Dr. Yılmaz Öztuna
 • Unvan:
  Türk Tarihçi, Siyaset Adamı, Gazeteci ve Yazar
 • Doğum:
  İstanbul 20 Eylül 1930
 • Ölüm:
  Ankara 9 Şubat 2012
 • Yazar kitaplarını satın al Sponsorlu

Yazar İstatistikleri

37 okur beğendi.
98 puanlama · 42 alıntı
0 haber · 1.899 gösterim
208 okur kitaplarını okudu.
173 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
8 okur kitaplarını şu anda okuyor.
6 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Henüz ilgili bir haber eklenmedi.

Yılmaz Öztuna'nın Resimleri Resim Ekle

Henüz yazara ait resim eklenmedi.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

Yılmaz Öztuna'nın Biyografisi

20 Eylül 1930 İstanbul doğumludur. İstanbulda lise tahsilinin yanında İstanbul Konservatuarına devam etti. 1950 eylülünden 1957 temmuzuna kadar Parisde kaldı. Parisin büyük kütüphanelerinde çalıştı. Paris Üniversitesi Siyasi İlimler Enstitüsünde Sorbonneda Fransız Medeniyeti kısmında, Alliance Françaisenin yüksek kısmında okudu ve Paris Konservatuarına devam etti. 13 yaşında ilk makalesi ve 15 yaşında ilk kitabı basıldı. 1969da Adalet Partisinden Konya Milletvekili seçilerek Ankaraya yerleşti. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda denetleme kurulu üyesi, repertuvar kurulu üyesi, eğitim kurulu üyesi (Ocak 1966- Kasım 1981), Kültür Bakanlığında bakan başmüşaviri (1974-77), İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarında kurucu yönetim kurulu üyesi ve Türk Musıkisi Korosunda kurucu yönetim kurulu üyesi (1975den beri) , Yay-kur (Yaygın Yüksek Öğretim) üniversitesinde Osmanlı siyasi ve medeniyet tarihi öğretim üyesi (1975-78), Milli Eğitim ve Kültür bakanlıklarında 1969dan beri pek çok ihtisas kurulunda üye ve başkan oldu. 1974-1980 arasında Türkiye Cumhuriyetinin resmi ansiklopedisi olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan Türk Ansiklopedisinin genel yayın müdürü olarak K harfinden T harfine kadar olan cildleri yayınladı. 1983 mayısında Milliyetçi Demokrasi Partisinin kurucuları arasında bulunarak merkez genel yönetim kuruluna seçildi, sonra istifa etti. 1985de Faisal Finans Kurumu müşaviri oldu.rnrnPek çok radyo ve televizyon programı yaptı, bunlarda konuştu. Bazı konuşmaları A. B. D. , Fransa, Avusturya gibi ülkelerin televizyonlarında yayınlandı. Bazı kitap ve yazıları çeşitli dillere tercüme edildi. Dünyada ilk defa olarak Türk Musikisi Tarihi kürsüsünü kurdu. "Büyük Türkiye", "Osmanlı Cihan Devleti", "Büyük Türk Hakanlığı" gibi son yıllarda çok kullanılan tarihi ve siyasi tabirler, Yılmaz Öztunanındır. Ayasofya Hunkar Mahfilinin ibadete açılması ve Topkapı Sarayında Hırka-i Saadet Dairesinde Kuran okunması, 1000 Temel Eser, Ankara Devlet Konser Salonu ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin Türk Musikisine açılması gibi fikirler ve realizasyonlar Yılmaz Öztunanındır ve siyasi iktidara onun tarafından telkin ve kabul ettirilmiştir. Türk Kara Kuvvetlerinin ve Deniz Kuvvetlerinin evvelce yanlış olarak kutlanan yıldönümlerini bugünkü doğru başlangıç tarihleri ile kutlanmasıın sağlayan da Yılmaz Öztunadır. Birçok konferans verdi. 6 kıtada pek çok ülkeyi gezdi, devlet adamları ve halkla görüşerek incelemeler yaptı. Milletlerarası birçok kuruluşa üye seçildi.rnrnTürkiyede Osmanlı tarihinin çatışmasız bir anlayışla algılanmasında katkısı vardır. Türk Parlamenterler Birliği, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Aydınlar Ocağı, Anadolu Klübü, Yahya Kemali Sevenler Cemiyeti, İstanbul Şehrini Güzelleştirme Derneği, Müsteşrikler Cemiyeti, WACL, APACL, NATO Parlamenterler Birliği, Parlamentolararası Türk - Japon ve Türk - Kore, Türk - Suudi Dostluk cemiyetleri, Avrupa Konseyi cemiyeti, Yılmaz Öztunanın üye, kurucu olduğu veya bulunduğu milli veya milletlerarası kuruluşlar arasındadır.rnrn1 Eylül 1998 tarihinden itibaren Türkiye Gazetesinin başyazarlığını yaptı. 9 Şubat 2012 tarihinde Ankarada vefat etti.rnrnESERLERi:rnrnBiR DARBENiN ANATOMiSirnrnYılmaz Öztuna bu kitabında 1876 askerî darbesini, Sultan Abdülazizin tahttan indirilmesive ölümü olayını, bütün detayları ile anlatıyor. Bütün o dönemin şahitlerinin ifadelerini naklediyor.rnrnTÜRK TARİHİNDEN YAPRAKLARrnrnTürk Tarihinden Yapraklar, Yılmaz Öztunanın 1968te İstanbul Radyosunda yaptığı konuşmalardan oluştu. Her konu, bir konuşmadır. 1969da Millî Eğitim Bakanlığının 1000 Temel Eser serisinin 11. kitabı olarak basılıp 20.000 tiraj bir haftada satıldı. 1992de Millî Eğitim Bakanlığınca Türk Klasikleri serisine alındı ve bu serinin 17. kitabı olarak basıldı. Şimdiye kadar 5 baskıda 58.000 tiraj yapan Türk Tarihinden Yapraklar artık klasiklerimiz arasına girmiş bulunuyor. Osmanlı ağırlıklı olmak üzere 2.200 yıllık tarihimiz içinde tam bir gezintidir.rnrnOSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİrnrnOsmanlı Padişahlarının Hayat Hikâyeleri, Yılmaz Öztunanın klasikleşmiş kitaplarından biridir. Nesiller tarafından ilgiyle okundu. Bu kitaba dayanılarak senaryolar, piyesler yazıldı, filmler çekildi. 12 Osmanlı hâkan-halîfesinin kronolojik olarak hayatlarından kesitler veren bu eser, Osmanlı tarihinin en çarpıcı taraflarını vurguladı. Konuşmalar, o çağların Türkçesi ile yazıldı. Olaylar, çok duru ve klasik bir dille tasvir edildi.rnrnTÜRK TARİHİNDEN PORTRELERrnrnBiyografi, tarihçinin edebiyata yaklaşabilme yeteneği ile orantılı bir türdür. Onun için, edebiyatın bir türü şeklinde de ele alınmıştır.Elinizdeki kitaptaki biyografiler, hayatları ve kişilikleri anlatılan şahsiyetlerin doğum sırasına göre kronolojik şekillerde sunuldu. En yaşlıları Bumın Kağan, en gençleri Turgut Özal olmak üzere... Hayatta bulunan bir kişiyi almaktan kaçındım.Tanıttığım şahsiyetlerin hepsinin Türk büyükleri, Türk dâhileri olmadıklarını sevgili okuyucularım hemen fark edeceklerdir. Daha mütevazi çapta büyükler de, Türke çok zarar vermiş birkaç kişi de alındı. Ancak çoğunluk, tarihimizin çeşitli alanlardaki dehalarından seçildi. Hiç unutulmasın, tarihin küçükleri de, tarihin büyükleri derecesinde milletlerin hayatını ve geleceğini şiddetle etkilemişlerdir.rnrnTARİH SOHBETLERİ I, II, IIIrnrnBiz bir cihan imparatorluğunun varisleriyiz. Geleceğimize dair görüşler ileri sürer, programlar yaparken geçmişteki bu muazzam siyasî ve medenî tecrübelerimizden sonuna kadar istifade etmek bizim en tabiî hakkımızdır. Millet ve devlet olarak misyonumuzu belirlemekte en sağlam ölçüyü de böyle bir tarih şuuru ile getirebiliriz. Bu itibarla aydınlarımızın ve gençlerimizin kendi tarihleri hakkında muhtelif cihetlerden bilgi edinebilecekleri eserlere ihtiyaç duydukları muhakkaktır.Ötüken, işte bu mülahazalarla, Türk tarih ve mûsıkîsine yaptığı değerli hizmetler ve verdiği kıymetli eserlerle haklı bir şöhret kazanan değerli yazar Yılmaz Öztunanın "Tarih Sohbetleri"ni üç cilt halinde sunmaktan şeref duyar.

Yılmaz Öztuna'nın Kitapları Kitap Ekle

4. Türkler (Cumhuriyet Dönemi Öncesinde)
8,2/ 10  (6 Oy) ·  16 Okunma
6. 2. Abdülhamid (Zamanı Ve Şahsiyeti)
8,9/ 10  (9 Oy) ·  14 Okunma
8. Sultan 2. Mahmud (Cihan Hakanı ve Yenileşme Padişahı)
6,3/ 10  (4 Oy) ·  10 Okunma
8,0/ 10  (4 Oy) ·  9 Okunma
6,3/ 10  (4 Oy) ·  7 Okunma
14. Osmanlı Devleti Tarihi 2 (Medeniyet Tarihi)
8,0/ 10  (3 Oy) ·  6 Okunma
Bütün Kitapları Göster
onur BARAN :), bir alıntı ekledi.
29 Kas 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

ey türk milleti kendine dön su gibi akıttığın kanına dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol

Türkler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 18)Türkler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 18)
Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
09 Mar 02:34

(Bumin Kağan 'dan Nevrûz'a)
"Türk hâkanlarının asırlarca örste demir döğerek Ergenekon Günü'nü kutladıklarını biliyoruz. Bu, Ergenekon'dan Çıkış'ın anılmasıdır. Prof. Abdülhalûk Çay, bunun Nevrûz günü olduğunu uzun boylu anlatan bir kitap yayınladı.

Nevrûz hakkında bir kaç cümle söylemek isterim. Türkistan'da ve bir döneme kadar Osmanlı'da kutlandığı gerçektir. Dîvân şiirimizde nevrûziyye'ler vardır. Ancak son dönem Osmanlı' sında nevrûz kutlama âdetinin tavsadığı, hattâ ortadan kalktığı muhakkaktır. Nevrûz, gece ile gündüzün 12'şer saat olarak eşleştiği, daha astronomik tabirle bahar'ın başladığı gün olarak, bir takvim tabiri şekliyle bilinirdi. Ben İstanbul'da 19.asrı yaşayan büyüklerimden hiç nevrûz kutlaması duymadım. Buna karşılık benim çocukluğumda bile gayri resmî olarak Hıdrellez yani 6 Mayıs günü kutlanırdı. Zaten doğrusu 22 Martta çayır çemene çıkılamaz. 6 Mayıs bunun için çok daha münasiptir. Sonra bir tarihte 1 Mayıs, Bahar bayramı ilân edilip Hıdrellez silinmeye çalışıldı.

1 Mayıs, işçilerin bayramı olarak Batı'dan geldi. Batılılar' ın böyle anneler, babalar, kadınlar günleri de vardır. Ancak 1 Mayıs, Komünistler'in resmî devlet bayramıdır. Bizde de 1970'lerde artık bahar bayramı hâlinden çıkıp komünist bayramı hâline geldi, Lenin ve Mao bayrakları açılarak kutlandı.
...
Nevrûz'u ise Türkiye'de Kürt milliyetçileri ortaya çıkardı. Kürtler'in millî bayramı olarak lanse edilmek istendi. Bir kaç yıllık bir bid'attır.
..."

Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 12 - Ötüken Neşriyat)Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 12 - Ötüken Neşriyat)
Miniktosbaa, bir alıntı ekledi.
05 Mar 15:10

Sultan II. Murad Han, oğlu tarafından
aynen riayet edilen vasiyetnamede şöyle demektedir
'Öldüğüm zaman beni Bursa'ya, camiinin yakınındaki oğlum Alaeddin'in 3-4 arşın yanına
gömünüz. Mezarımın üstüne büyük hükümdarlar için yapılan muhteşem türbelerden birini yaptırmayınız. Vücudumu doğrudan toprağa
gömünüz ki Cenab-1 Hakk'ın rahmetine işaret olan yağmur, üstüne yağsın. Mezarımın etrafına dört
duvar yapiniz ve hafızların oturmaları için kenarlarına mahaller koyunuz. Etrafıma, evlat ve akrabalarımdan kimseyi gömmeyiniz... Eğer
Bursa'da ölmezsem naaşımı oraya naklediniz. Bu nakil bir perşembe olsun ki defin Cuma günü
cereyan edebilsin.’

Kuruluş, Yılmaz ÖztunaKuruluş, Yılmaz Öztuna
Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
13 Mar 19:17

... Fatih'in çağdaşı olan ünlü Bizans tarihçisi Kritovulos : "Sultan Mehmed" diyor, "En keskin zekâlı feylesoflardan biridir."

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 61 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 61 - Ötüken Neşriyat)
Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
13 Mar 20:04

Türk dünyası için Fatih, bütün hükümdarların ve insanlık tarihinin yetiştirdiği bütün dehâların en büyüğü (*) olarak kabul edildi ; bu görüşe katılan tarafsız Batılılar da eksik olmadı :

Her kûşesinde dehrin nâm-î bakaa-nisârın
Şâyestedir denilsê" âlem senin mezârın"
Sensin, o pâdişah kî bû ümmet-î necîbe
Emsâr bahşişindir, ebhâr yâdigârın
Titrerdi secde-gâhın, oldukca sen cebin-sây
Hâlâ gelir zeminden Tekbîr-i zâr-zârın.

(*) : Atatürk'e göre Fâtih Sultan Mehmed, "cihan târîhinin en büyük adamı" dır (Âfet İnan, Atatürk'ten Yazdıklarım, 1000 Temel Eser: 55, MEB, 1971, s.111-2).

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 75 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 75 - Ötüken Neşriyat)
Emre başatlı, bir alıntı ekledi.
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · 7/10 puan

II. Mahmud, imparatorluğu Batı medeniyeti ile sıkı temasa geçti. Bu medeniyetten birçok şeyi iktibas etmek sûretiyle, açıkça ve ilk defa olarak, Batı’nın Türkiye’den üstün olduğunu ilân etti. Böyle bir gerçeği açıklamaya, şimdiye kadar kimse cesaret edememişti. Zira Türkiye, pek azametli bir geçmişin mirasıydı. Bir yerde bu miras, devletin kalkınmasına bir yük, hattâ bir engel oluyordu.

Sultan 2. Mahmud, Yılmaz ÖztunaSultan 2. Mahmud, Yılmaz Öztuna
Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
16 Mar 01:10

(Kanuni Sultan Süleyman)
"Cebren fethedilen Hıristiyan şehirlerinde en büyük kilisenin camiye çevrilmesi âdetken, padişah, bu geleneğe uymadı. Macarlar'ı incitmek istemiyordu. Çünkü en büyük kilise olan katedralin mezarlığında Macaristan kralları yatıyordu."

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 141 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 141 - Ötüken Neşriyat)
Samet körük, bir alıntı ekledi.
21 Haz 2017

Türkiye İmparatorluğu 1875 te Almanya Fransa ve Rusya dan sonra dünyanın 4. Ordusuna , İngiltere ve Fransa dan sonra dünyanın 3. Donanmasına sahipti . (Evimde osmanlı imparatorluğunun haritası var ki nerden geldiğimiz ı unutmayalım diye )

Bir Darbenin Anatomisi, Yılmaz Öztuna (Sayfa 4)Bir Darbenin Anatomisi, Yılmaz Öztuna (Sayfa 4)
Bütün Alıntıları Göster

Yılmaz Öztuna ile iligli okur yorumları Yorum Ekle

20 nci YY Siyasi Tarihi adlı kitabını okudum. Engin bir bilgiye sahip olduğu yaptığı yorumlardan anlaşılıyor. Maalesef artık değerli insanların kıymeti yok.