Yılmaz Öztuna Dr. Yılmaz Öztuna

Yazar 8,4/10 · 110 Oy · 30 kitap · 225 okunma ·  38 beğeni
Neslihan, bir alıntı ekledi.
10 May 08:47

"Timur, bütün Türkistan cumhuriyetlerinde (Tacikistan dahil), bilhassa taht şehri Semerkant'ın bulunduğu Özbekistan 'da millî kahramandır. Diyebilirim ki, bizde Atatürk ne ise, o kardeş ülkelerde de Timur aynı şey..."

Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 56 - Ötüken Neşriyat)Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 56 - Ötüken Neşriyat)
onur BARAN :), bir alıntı ekledi.
29 Kas 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

ey türk milleti kendine dön su gibi akıttığın kanına dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol

Türkler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 18)Türkler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 18)
Neslihan, bir alıntı ekledi.
14 Nis 00:06

"Matbaanın Avrupa'da ortaya çıktığı XV. asrın ikinci yarısında ve geliştiği XVI. asırda Türk'lüğün medenî seviyesi, Batı'dan çok ilerdeydi. Okuyup yazma ve ilk tahsil, Avrupa ile mukayese edilemeyecek derecede inkişaf etmişti. Aydın tabaka, kitap okuyanlar çok daha fazla idi. Avrupa' da bin kitabı bir araya getirebilen hükümdar parmakla gösterilirken, Doğu'da, on binlerce yazmadan müteşekkil pek çok kütüphâne vardı. "

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 314 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 314 - Ötüken Neşriyat)
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
16 Nis 15:26 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şimdiye kadar her padişah kendisini tahta çıkaran ihtilâlcileri temizlediği için, zâten IV. Mustafa, bunu yapamadığına müteessirdi.

Sultan 2. Mahmud, Yılmaz ÖztunaSultan 2. Mahmud, Yılmaz Öztuna
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
16 Nis 15:30 · Kitabı okudu · Puan vermedi

III. Selim, sağ şakağına yediği bir kılıç darbesiyle şehîd edildi. Padişahın üzerine kapanan Re’fet Kadınefendi ile iki cariyeye dokunmıyan kaatiller, daireyi terkettiler. II. Osman’ın şehîd edildiği Hâile-i Osmâniye’nin üzerinden tam 186 yıl, 2 ay ve 9 gün geçmişti.

Sultan 2. Mahmud, Yılmaz ÖztunaSultan 2. Mahmud, Yılmaz Öztuna
Neslihan, bir alıntı ekledi.
09 Mar 02:34

(Bumin Kağan 'dan Nevrûz'a)
"Türk hâkanlarının asırlarca örste demir döğerek Ergenekon Günü'nü kutladıklarını biliyoruz. Bu, Ergenekon'dan Çıkış'ın anılmasıdır. Prof. Abdülhalûk Çay, bunun Nevrûz günü olduğunu uzun boylu anlatan bir kitap yayınladı.

Nevrûz hakkında bir kaç cümle söylemek isterim. Türkistan'da ve bir döneme kadar Osmanlı'da kutlandığı gerçektir. Dîvân şiirimizde nevrûziyye'ler vardır. Ancak son dönem Osmanlı' sında nevrûz kutlama âdetinin tavsadığı, hattâ ortadan kalktığı muhakkaktır. Nevrûz, gece ile gündüzün 12'şer saat olarak eşleştiği, daha astronomik tabirle bahar'ın başladığı gün olarak, bir takvim tabiri şekliyle bilinirdi. Ben İstanbul'da 19.asrı yaşayan büyüklerimden hiç nevrûz kutlaması duymadım. Buna karşılık benim çocukluğumda bile gayri resmî olarak Hıdrellez yani 6 Mayıs günü kutlanırdı. Zaten doğrusu 22 Martta çayır çemene çıkılamaz. 6 Mayıs bunun için çok daha münasiptir. Sonra bir tarihte 1 Mayıs, Bahar bayramı ilân edilip Hıdrellez silinmeye çalışıldı.

1 Mayıs, işçilerin bayramı olarak Batı'dan geldi. Batılılar' ın böyle anneler, babalar, kadınlar günleri de vardır. Ancak 1 Mayıs, Komünistler'in resmî devlet bayramıdır. Bizde de 1970'lerde artık bahar bayramı hâlinden çıkıp komünist bayramı hâline geldi, Lenin ve Mao bayrakları açılarak kutlandı.
...
Nevrûz'u ise Türkiye'de Kürt milliyetçileri ortaya çıkardı. Kürtler'in millî bayramı olarak lanse edilmek istendi. Bir kaç yıllık bir bid'attır.
..."

Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 12 - Ötüken Neşriyat)Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 12 - Ötüken Neşriyat)
Miniktosbaa, bir alıntı ekledi.
05 Mar 15:10

Sultan II. Murad Han, oğlu tarafından
aynen riayet edilen vasiyetnamede şöyle demektedir
'Öldüğüm zaman beni Bursa'ya, camiinin yakınındaki oğlum Alaeddin'in 3-4 arşın yanına
gömünüz. Mezarımın üstüne büyük hükümdarlar için yapılan muhteşem türbelerden birini yaptırmayınız. Vücudumu doğrudan toprağa
gömünüz ki Cenab-1 Hakk'ın rahmetine işaret olan yağmur, üstüne yağsın. Mezarımın etrafına dört
duvar yapiniz ve hafızların oturmaları için kenarlarına mahaller koyunuz. Etrafıma, evlat ve akrabalarımdan kimseyi gömmeyiniz... Eğer
Bursa'da ölmezsem naaşımı oraya naklediniz. Bu nakil bir perşembe olsun ki defin Cuma günü
cereyan edebilsin.’

Kuruluş, Yılmaz ÖztunaKuruluş, Yılmaz Öztuna
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
16 Nis 15:22 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sabır gereken yerde yıllarca sabredebilmekte, vurmak ve çözmek gerektiği anda bir dakika tereddüt etmeksizin icraya geçmektedir.

Sultan 2. Mahmud, Yılmaz ÖztunaSultan 2. Mahmud, Yılmaz Öztuna
Neslihan, bir alıntı ekledi.
10 May 19:23

(Bâbür Şâh)
Hindistan'a bahçe mimarisini Bâbur getirmiştir ki sonradan İngilizler Hindistan'da görüp İngiltere'de bahçelerini aynı üslûpta düzenlemişlerdir.
...
Türk'lüğü ile öğünür. Kendisine kafa tutan bir Hind hükümdârına gönderdiği mektupta şöyle der:"Türkler'le kavgaya bile girme, hiçbir şansın olmaz, Türkler'in yiğitliği kadar savaş bilgileri de dünyanın malûmudur."

Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 77 - Ötüken Neşriyat)Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 77 - Ötüken Neşriyat)
Neslihan, bir alıntı ekledi.
13 Mar 19:17

... Fatih'in çağdaşı olan ünlü Bizans tarihçisi Kritovulos : "Sultan Mehmed" diyor, "En keskin zekâlı feylesoflardan biridir."

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 61 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 61 - Ötüken Neşriyat)
Neslihan, bir alıntı ekledi.
13 Mar 20:04

Türk dünyası için Fatih, bütün hükümdarların ve insanlık tarihinin yetiştirdiği bütün dehâların en büyüğü (*) olarak kabul edildi ; bu görüşe katılan tarafsız Batılılar da eksik olmadı :

Her kûşesinde dehrin nâm-î bakaa-nisârın
Şâyestedir denilsê" âlem senin mezârın"
Sensin, o pâdişah kî bû ümmet-î necîbe
Emsâr bahşişindir, ebhâr yâdigârın
Titrerdi secde-gâhın, oldukca sen cebin-sây
Hâlâ gelir zeminden Tekbîr-i zâr-zârın.

(*) : Atatürk'e göre Fâtih Sultan Mehmed, "cihan târîhinin en büyük adamı" dır (Âfet İnan, Atatürk'ten Yazdıklarım, 1000 Temel Eser: 55, MEB, 1971, s.111-2).

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 75 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 75 - Ötüken Neşriyat)
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
16 Nis 15:29 · Kitabı okudu · Puan vermedi

IV. Mustafa, Bâb-ı Âlî baskınını öğrenmiş, Alemdar’ın maksadını anlamış, uğursuz tedbirlerini almıştı. Paşa, IV. Mustafa’yı hemen tevkif etmek fırsatını da kullanamıyarak, Şeyhulislâm’ı, tahttan vazgeçmesi için padişaha gönderdi. Şeyhulislâm’ın sözlerini bile dinlemiyen IV. Mustafa, eski padişah amca oğlu III. Selim’le Velîahd-Şehzâde Mahmud’un yâni kardeşinin öldürülmelerini emrini verdi. Hayatta başka Osmanoğlu bulunmadığı için, bu durum tahakkuk ederse, Alemdar, mecbûren onun hükümdarlığını kabûl edecekti.

Sultan 2. Mahmud, Yılmaz ÖztunaSultan 2. Mahmud, Yılmaz Öztuna
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
16 Nis 15:32 · Kitabı okudu · Puan vermedi

IV. Mustafa, Alemdar’ın ümidini kırmak için, III. Selim’in cesedini avluya naklettirdi. İlerliyen Paşa, cenâzeyi görünce: “Vay Efendim, seni iclâs içün bunca yerden geleyim de şu kör olası gözlerim seni bu hâlde görsün; hemân “Enderûn Halkı” denen hâinleri katl-i â’m edip intikaamın alayım!” diyerek III. Selim’in üzerine kapanıp ağlamaya başladı.

Sultan 2. Mahmud, Yılmaz ÖztunaSultan 2. Mahmud, Yılmaz Öztuna
5 /