Yılmaz Öztuna Dr. Yılmaz Öztuna

Yazar 8,2/10 · 97 Oy · 30 kitap · 204 okunma ·  37 beğeni
onur BARAN :), bir alıntı ekledi.
29 Kas 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

ey türk milleti kendine dön su gibi akıttığın kanına dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol

Türkler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 18)Türkler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 18)
Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
09 Mar 02:34

(Bumin Kağan 'dan Nevrûz'a)
"Türk hâkanlarının asırlarca örste demir döğerek Ergenekon Günü'nü kutladıklarını biliyoruz. Bu, Ergenekon'dan Çıkış'ın anılmasıdır. Prof. Abdülhalûk Çay, bunun Nevrûz günü olduğunu uzun boylu anlatan bir kitap yayınladı.

Nevrûz hakkında bir kaç cümle söylemek isterim. Türkistan'da ve bir döneme kadar Osmanlı'da kutlandığı gerçektir. Dîvân şiirimizde nevrûziyye'ler vardır. Ancak son dönem Osmanlı' sında nevrûz kutlama âdetinin tavsadığı, hattâ ortadan kalktığı muhakkaktır. Nevrûz, gece ile gündüzün 12'şer saat olarak eşleştiği, daha astronomik tabirle bahar'ın başladığı gün olarak, bir takvim tabiri şekliyle bilinirdi. Ben İstanbul'da 19.asrı yaşayan büyüklerimden hiç nevrûz kutlaması duymadım. Buna karşılık benim çocukluğumda bile gayri resmî olarak Hıdrellez yani 6 Mayıs günü kutlanırdı. Zaten doğrusu 22 Martta çayır çemene çıkılamaz. 6 Mayıs bunun için çok daha münasiptir. Sonra bir tarihte 1 Mayıs, Bahar bayramı ilân edilip Hıdrellez silinmeye çalışıldı.

1 Mayıs, işçilerin bayramı olarak Batı'dan geldi. Batılılar' ın böyle anneler, babalar, kadınlar günleri de vardır. Ancak 1 Mayıs, Komünistler'in resmî devlet bayramıdır. Bizde de 1970'lerde artık bahar bayramı hâlinden çıkıp komünist bayramı hâline geldi, Lenin ve Mao bayrakları açılarak kutlandı.
...
Nevrûz'u ise Türkiye'de Kürt milliyetçileri ortaya çıkardı. Kürtler'in millî bayramı olarak lanse edilmek istendi. Bir kaç yıllık bir bid'attır.
..."

Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 12 - Ötüken Neşriyat)Türk Tarihinden Portreler, Yılmaz Öztuna (Sayfa 12 - Ötüken Neşriyat)
Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
13 Mar 19:17

... Fatih'in çağdaşı olan ünlü Bizans tarihçisi Kritovulos : "Sultan Mehmed" diyor, "En keskin zekâlı feylesoflardan biridir."

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 61 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 61 - Ötüken Neşriyat)
Miniktosbaa, bir alıntı ekledi.
05 Mar 15:10

Sultan II. Murad Han, oğlu tarafından
aynen riayet edilen vasiyetnamede şöyle demektedir
'Öldüğüm zaman beni Bursa'ya, camiinin yakınındaki oğlum Alaeddin'in 3-4 arşın yanına
gömünüz. Mezarımın üstüne büyük hükümdarlar için yapılan muhteşem türbelerden birini yaptırmayınız. Vücudumu doğrudan toprağa
gömünüz ki Cenab-1 Hakk'ın rahmetine işaret olan yağmur, üstüne yağsın. Mezarımın etrafına dört
duvar yapiniz ve hafızların oturmaları için kenarlarına mahaller koyunuz. Etrafıma, evlat ve akrabalarımdan kimseyi gömmeyiniz... Eğer
Bursa'da ölmezsem naaşımı oraya naklediniz. Bu nakil bir perşembe olsun ki defin Cuma günü
cereyan edebilsin.’

Kuruluş, Yılmaz ÖztunaKuruluş, Yılmaz Öztuna
Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
13 Mar 20:04

Türk dünyası için Fatih, bütün hükümdarların ve insanlık tarihinin yetiştirdiği bütün dehâların en büyüğü (*) olarak kabul edildi ; bu görüşe katılan tarafsız Batılılar da eksik olmadı :

Her kûşesinde dehrin nâm-î bakaa-nisârın
Şâyestedir denilsê" âlem senin mezârın"
Sensin, o pâdişah kî bû ümmet-î necîbe
Emsâr bahşişindir, ebhâr yâdigârın
Titrerdi secde-gâhın, oldukca sen cebin-sây
Hâlâ gelir zeminden Tekbîr-i zâr-zârın.

(*) : Atatürk'e göre Fâtih Sultan Mehmed, "cihan târîhinin en büyük adamı" dır (Âfet İnan, Atatürk'ten Yazdıklarım, 1000 Temel Eser: 55, MEB, 1971, s.111-2).

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 75 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 75 - Ötüken Neşriyat)
Emre başatlı, bir alıntı ekledi.
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · 7/10 puan

II. Mahmud, imparatorluğu Batı medeniyeti ile sıkı temasa geçti. Bu medeniyetten birçok şeyi iktibas etmek sûretiyle, açıkça ve ilk defa olarak, Batı’nın Türkiye’den üstün olduğunu ilân etti. Böyle bir gerçeği açıklamaya, şimdiye kadar kimse cesaret edememişti. Zira Türkiye, pek azametli bir geçmişin mirasıydı. Bir yerde bu miras, devletin kalkınmasına bir yük, hattâ bir engel oluyordu.

Sultan 2. Mahmud, Yılmaz ÖztunaSultan 2. Mahmud, Yılmaz Öztuna
Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
16 Mar 01:10

(Kanuni Sultan Süleyman)
"Cebren fethedilen Hıristiyan şehirlerinde en büyük kilisenin camiye çevrilmesi âdetken, padişah, bu geleneğe uymadı. Macarlar'ı incitmek istemiyordu. Çünkü en büyük kilise olan katedralin mezarlığında Macaristan kralları yatıyordu."

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 141 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 141 - Ötüken Neşriyat)
Samet körük, bir alıntı ekledi.
21 Haz 2017

Türkiye İmparatorluğu 1875 te Almanya Fransa ve Rusya dan sonra dünyanın 4. Ordusuna , İngiltere ve Fransa dan sonra dünyanın 3. Donanmasına sahipti . (Evimde osmanlı imparatorluğunun haritası var ki nerden geldiğimiz ı unutmayalım diye )

Bir Darbenin Anatomisi, Yılmaz Öztuna (Sayfa 4)Bir Darbenin Anatomisi, Yılmaz Öztuna (Sayfa 4)
Ekrem Özkara, bir alıntı ekledi.
26 Şub 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Milletler,büyük liderlerle yükselir ve küçük adamlarla batarlar.

Yavuz Sultan Selim, Yılmaz Öztuna (Sayfa 96)Yavuz Sultan Selim, Yılmaz Öztuna (Sayfa 96)
Neslihan Akbaş, bir alıntı ekledi.
13 Mar 17:39

... Bizans İmparatorluk Prensi meşhur tarihçi Dukas,

"Böyle bir harikayı kim gördü ve kim işitti? Keyahsar, denizde köprü inşa ederek, karada yürür gibi, bu köprü üzerinden karşıya asker geçirmişti. Zamanımızın Büyük İskender'i ve en büyük hükümdarı olan II. Mehmed ise, yaptığı işle, Keyahsar'ı geçti. Çünkü Keyahsar, Çanakkale Boğazı'nı aşmış, fakat Atinalılar' a yenilmişti. II. Mehmed ise, gemilerini, dalgalar yerine dağların tepelerinden aşırdı. Denizdeymiş gibi karayı geçti. Bizanslılar'ı mahvetti. Hakikî bir altın gibi parlayan, dünyayı süsleyen bütün şehirlerin kraliçesi olan İstanbul'u teshir etti. "

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 45 - Ötüken Neşriyat)Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri, Yılmaz Öztuna (Sayfa 45 - Ötüken Neşriyat)
Emre başatlı, bir alıntı ekledi.
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · 7/10 puan

“Vak’a-i Hayriye” diye anılan Yeniçeri ve diğer Kapıkulu Ocakları’nın ilgası, Türkiye tarihinin büyük dönüm noktalarından biri, hattâ modern devrin gerçek başlangıcıdır. 1839 Tanzimat’ı, hattâ Cumhuriyet, Vak’a-i Hayriye’nin bir neticesi şeklinde telâkki edilebilir.

Sultan 2. Mahmud, Yılmaz ÖztunaSultan 2. Mahmud, Yılmaz Öztuna
Mustafa Kurtkaya, bir alıntı ekledi.
20 Mar 09:08

Türkler, henüz büyük zaferler kazanabiliyorlardı. Fakat zaferlerin meyvasını toplamayı unutmuşlardı.

Türk Tarihinden Yapraklar, Yılmaz Öztuna (Sayfa 136)Türk Tarihinden Yapraklar, Yılmaz Öztuna (Sayfa 136)
Miniktosbaa, bir alıntı ekledi.
03 Mar 11:25

Dikkat edilirse Sultan Abdülhamid'in,
Batılıları atlattığı, menfaatlerine hizmet etmediği
ölçüde yerildiği görülür. Doğu Anadolu'da bir
Ermenistan kursa idi kendisine "kızıl sultan" lakabı
bile verilmeyecekti. Filistin'de Yahudiler'e yurt
verse, tahttan indirilmesi çok zorlaşırdı. Zira
İngiltere bile, Yahudileri yanına alan bir kişi ile fazla uğraşmak istemezdi. Hindistan'daki Müslümanlar'a bundan böyle adının Cuma günleri hutbede okunmasını istemediğini bildirir bir beyanname yayınlasa, herhalde Londra'da çok övülürdü Balkanlar'da Ruslar ile işbirliği yapsa, Boğazlar'da Rusya'ya bazı haklar tanısa, Rusya'nın kendisiyle bir alıp vereceği kalmazdı. Bunları Türk'ü, Osmanlı’yı, İslam'ı temsil ettiği için yapamadı.
Devrin çok kötü iç ve dış şartları içinde bu temsili
vekarla yapmaya çalıştı.

2. Abdülhamid, Yılmaz Öztuna2. Abdülhamid, Yılmaz Öztuna
3 /