Yusuf Şevki Yavuz

Yusuf Şevki Yavuz

YazarÇevirmenEditör
9.3/10
44 Kişi
·
149
Okunma
·
1
Beğeni
·
1.609
Gösterim
Adı:
Yusuf Şevki Yavuz
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Trabzon, 1953
Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz 1953 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. 1972 yılında Trabzon İmam-Hatip Okulundan, 1976 İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, 1977 yılında Samsun Yüksek İslâm Enstitüsüne asistan olarak atandı. 1984’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden naklen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine tayin edildi. 1985 yılında M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 1989 yılında doçent, 1996 yılında profesör ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı Başkanı olarak faaliyetlerini sürdüren Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz ayrıca Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan İslam Ansiklopedisinin madde yazarları ve redaktörlerindendir. Kur’an-ı Kerîm’de Tefekkür ve Tartışma Metodu (İstanbul 1983), İslamda İnanç Esasları (Ortak yazarlı), İslam Akaidinin Üç Şahsiyeti (İstanbul 1989) , Ehl-i Sünnet Ehl-i Bidat Kavramları (İstanbul 1996) adlı yayımlanmış eserleri vardır. Ayrıca yayımlanmış 200 civarında makale, ansiklopedi maddeleri ve ulusal-uluslararası bilimsel toplantılara sunulmuş bildirileri mevcuttur. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
464 syf.
·9/10
Hepimizin bildiği gibi İmam Maturidi, Mezhep İmamımız Ebu Hanifenin yolunu takip etmektedir.
Hanefi mezhebine tabi olanların büyük bir çoğunluğu da İtikatte Maturidiyye'ye bağlıdır.
Özellikle kelami konularda daha doğrusu kelamda ( islam felsefesi bir nev'i ) otorite olup, özellikle akidevi konularda dinin temel görüşlerinin müdafaasını her türlü saldırılara karşı en güzel şekilde savunmuştur.
Yaklaşık 63 sayfa okuduğum tefsirine gelince;
Kura'nı kerimin tamamını tefsir eden İmam Maturidi, önce kendi düşüncesini ele alıyor, sonrasında ise ilgili diğer rivayetlerden bahsediyor.
Mantalitesi ise;
Kur'anı ;
Kur'an'la,sahih hadis ve akli istidlalle ( delillerle ) açıklamaya çalışmıştır.
Ayrıca İmam Mâtürîdî, insan psikolojisine hitap eden ve duyular ötesine ait olan Kur’an beyanlarının lafzî mânasında alınmasını imkânsız görür ve mecazi anlamlara yönelmenin zaruretine inandığını belirtip mecazi yorumlar üzerine hareket ediyor. Yapılan tebliğin hem aklı hem gönlü tatmin edecek mânasını bulmaya çalışıp ancak bu tür yorumlarda kesin ifadeler kullanmayıp başka anlam alanlarının yolunu açık bırakıyor..
Her ne kadar israiliyat ile ilgili bilgilere de yer verse İmam Maturidi, akli yönden daha doğrusu kelami ( İslam felsefesi ) bağlamında tefsir okumak isteyenler için zirve bir kitaptır.
Eserin 1.cildini bitirdim ve geneline baktığımızda ise benim açımdan en güzel en özel yanı ise Hanefi-Maturidi çizgisinin en güzel şekilde yansıtılması..
ve itikadi-ameli çizgisinin eserde izafe edilmesi.
Dirayet Tefsirinde zirve eser olarak yerini almıştır diyebilir şimdiden.
Şimdiden keyifli okumalar dilerim.
Selametle...
464 syf.
·16 günde·Puan vermedi
✓Kur'ân'ın insanlığa verdiği mesajları anlamanın en iyi yolunun tefsir eserlerinin okunmasından geçtiği âşikârdır.
✓Esere gelecek olursak,büyük âlim İmam Matûrîdî'nin Kur'an'ı Kur'an ile,rivayetler ile,diğer alimlerin görüşleri ile,etimoloji ve filoloji ile,Akıl ile...Kur'ân'ı anlamaya çalıştığı Tefsir-Te'vil kitabıdır.
✓Her cümle ve kelimede daha da hayran kalıyor insan,bu 'Muazzam' eseri okurken.
✓Her ayetin tefsirinde son cümle olarak 'nihâi gerçeği bilen Allah'tır.' Deyişindeki sözünde derin anlamlar içermektedir.Dolayısıyla buradan şunu da çıkarmak kaçınılmaz bir gerçektir:İnsanoğlunun ilimde derinleşmesine rağmen yaptığı bazı çıkarımlarda yanılabileceğini belirtmek istemektedir Âlimimiz.Bunları da göz önünde bulundurarak,ilmi kitapları okumakta fayda var.
✓Dinler Tarihi,Fıkıh,Hadis,Kelâm,Felsefe ve daha sayamadığım birçok ilim alanına rastlayacağınız 17 ciltten oluşan bu değerli eseri okuyun,okumaya teşvik edin inşallah...
lazcuk
lazcuk Te'vilatül Kur'an Tercümesi - 16'i inceledi.
@lazcuk·08 Nis 2019·Kitabı okumadı
Bu 16. Ciltte Kur'an'ı Kerim'in Kalem suresi ile mürselat süresi arasındaki sürelerinin tefsirini içermektedir.

Kalem suresi
Hakka suresi
Mearic süresi
Nuh suresi
Cin suresi
Müzzemmil süresi
Müddesir süresi
Kıyame süresi
İnsan (dehr) süresi
Mürselat süresi
293 syf.
Kısa ve öz dedikleri şey bu olsa gerek. Temel bilgileri içeriyor kitap. Akıcı bir dili var. Derli toplu, anlaşılması kolay. Çoğu İlahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
Büyük Türk mütefekkiri Ebu Mansur M. Maturidi'nin büyük eseri Tevilat'ül Kur'an on asır sonra Türkçeye tercüme edilmiş ve toplamda 17 cilt olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bundan başka ayrı bir ciltte fihrist olarak neşredilmiştir...
464 syf.
·214 günde·Beğendi·10/10
Maturidi’nin İslam Literatürüne kazandırdığı bu önemli eseri günümüz Türkçesine kazandırma işini Maturidi uzmanı diyebileceğimiz Bekir Topaloğlu hoca başlattı, bitiremeden Hakk’ın Rahmetine kavuştu. Kendisini Rahmetle anmadan geçmeyelim. Bu eseri günümüz Türkçesine kazandırma işi çok çok önemli, Maturidinin hayatı ve eserleri ki zaten çok fazla değil, herkesin okuması gereken eserlerdir. İtikad da mezhebimiz Maturidi diyen, fakat Mezhebimizden haberimiz olmayan nesiller yetişmemeli.
Eser, Tefsire konusunda Hanefi-Türk İslam bakış açısının en temel eserlerinden biridir. Ehlisünnetin yaptığı diğer tevilleri de içermektedir. İsminde dahi manalı bir tevazu vardır. Tefsir etme işi Peygamberimize, Tev’il etme işini âlimlere has gören bir bakış açısını gösterir.
Ümraniye Belediyesi ve Yayıncı Ensar Vakfı bu çalışmada payı bulunanlardan. En kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz.

Yazarın biyografisi

Adı:
Yusuf Şevki Yavuz
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Trabzon, 1953
Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz 1953 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. 1972 yılında Trabzon İmam-Hatip Okulundan, 1976 İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, 1977 yılında Samsun Yüksek İslâm Enstitüsüne asistan olarak atandı. 1984’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden naklen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine tayin edildi. 1985 yılında M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 1989 yılında doçent, 1996 yılında profesör ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı Başkanı olarak faaliyetlerini sürdüren Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz ayrıca Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan İslam Ansiklopedisinin madde yazarları ve redaktörlerindendir. Kur’an-ı Kerîm’de Tefekkür ve Tartışma Metodu (İstanbul 1983), İslamda İnanç Esasları (Ortak yazarlı), İslam Akaidinin Üç Şahsiyeti (İstanbul 1989) , Ehl-i Sünnet Ehl-i Bidat Kavramları (İstanbul 1996) adlı yayımlanmış eserleri vardır. Ayrıca yayımlanmış 200 civarında makale, ansiklopedi maddeleri ve ulusal-uluslararası bilimsel toplantılara sunulmuş bildirileri mevcuttur. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 149 okur okudu.
  • 22 okur okuyor.
  • 64 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.