Yusuf Çağlar

Yusuf Çağlar

Yazar
8.0/10
7 Kişi
·
12
Okunma
·
0
Beğeni
·
1276
Gösterim
Adı:
Yusuf Çağlar
Unvan:
Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Osmaniye, 1969
1969’da Dü­zi­çi (Ha­ru­ni­ye) / Os­ma­ni­ye’de doğ­du. İlk, or­ta ve li­se öğ­re­ni­mi­ni ora­da ta­mam­la­dı. 1986’da İs­tan­bul’a li­sans öğ­re­ni­mi için gel­di ve ay­nı yıl İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi’ne gir­di. Üni­ver­si­te yıl­la­rın­da baş­la­dı­ğı ‘ço­cuk’ oku­ma­la­rı­nı 1988’de Za­man Ço­cuk Eki’nde ya­yım­la­dı­ğı şi­ir­ler­le ede­bi­yat ve­rim­le­ri­ne dö­nüş­tür­dü. 1990’lı yıl­lar­da Za­man Ga­ze­te­si’nde yap­tı­ğı ço­cuk oku­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nı ‘Gü­la­ğa­cı’, ‘Ço­cuk­ça’, ‘Gök­yü­zü’, ‘Abc­ço­cuk’, ‘Tur­ku­az Ço­cuk’, ‘Za­man Ço­cuk’ say­fa­la­rıy­la ço­ğalt­tı. 2000 yı­lın­da ise Türk Ço­cuk Ede­bi­ya­tı için önem­li bir kat­kı sa­yı­la­bi­le­cek bir ya­yı­nı, Kır­mı­zı Bi­sik­let Der­gi­si’ni gö­rü­nür ha­le ge­tir­di. 2003 yı­lın­da Za­man Ar­ka­da­şım Der­gi­si’nin ya­yın edi­tör­lü­ğü­nü üst­len­di. Der­gi 2007 yı­lın­da ya­yın ha­ya­tı­na son ver­di.

Çağ­lar, ha­len ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ya­yın fa­ali­yet­le­ri­ni edi­tör­lük dü­ze­yin­de sür­dü­rü­yor.
Gerçekten karıncalar babamın dediği gibi çok ciddi bir hayat mı sürerler? Hiç gülmezler mi? Şaka yapmazlar mı? Onların da ayaklarına diken battığında canları yanmaz mı? Çok sevdikleri arkadaşlarını kaybettikleri zaman oturup ağlamazlar mı?
Bazen kendi kendime soru sormayı unuttuğunu biliyorum. Sorularımı önce kendime sormalıyım. Kalbime, aklıma sormalıyım. Ruhumu dinlemeliyim.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Yusuf Çağlar
Unvan:
Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Osmaniye, 1969
1969’da Dü­zi­çi (Ha­ru­ni­ye) / Os­ma­ni­ye’de doğ­du. İlk, or­ta ve li­se öğ­re­ni­mi­ni ora­da ta­mam­la­dı. 1986’da İs­tan­bul’a li­sans öğ­re­ni­mi için gel­di ve ay­nı yıl İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi’ne gir­di. Üni­ver­si­te yıl­la­rın­da baş­la­dı­ğı ‘ço­cuk’ oku­ma­la­rı­nı 1988’de Za­man Ço­cuk Eki’nde ya­yım­la­dı­ğı şi­ir­ler­le ede­bi­yat ve­rim­le­ri­ne dö­nüş­tür­dü. 1990’lı yıl­lar­da Za­man Ga­ze­te­si’nde yap­tı­ğı ço­cuk oku­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nı ‘Gü­la­ğa­cı’, ‘Ço­cuk­ça’, ‘Gök­yü­zü’, ‘Abc­ço­cuk’, ‘Tur­ku­az Ço­cuk’, ‘Za­man Ço­cuk’ say­fa­la­rıy­la ço­ğalt­tı. 2000 yı­lın­da ise Türk Ço­cuk Ede­bi­ya­tı için önem­li bir kat­kı sa­yı­la­bi­le­cek bir ya­yı­nı, Kır­mı­zı Bi­sik­let Der­gi­si’ni gö­rü­nür ha­le ge­tir­di. 2003 yı­lın­da Za­man Ar­ka­da­şım Der­gi­si’nin ya­yın edi­tör­lü­ğü­nü üst­len­di. Der­gi 2007 yı­lın­da ya­yın ha­ya­tı­na son ver­di.

Çağ­lar, ha­len ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ya­yın fa­ali­yet­le­ri­ni edi­tör­lük dü­ze­yin­de sür­dü­rü­yor.

Yazar istatistikleri

  • 12 okur okudu.
  • 22 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.