1000Kitap Logosu
Zekiye Kutlusoy
Zekiye Kutlusoy
Zekiye Kutlusoy

Zekiye Kutlusoy

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
8.0
2 Kişi
8
Okunma
3
Beğeni
615
Gösterim
Unvan
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum
23 Haziran 1959

Alıntılar

Yaïr
bir alıntı ekledi.
Gürol Irzık ve Teo
Teo Bey’le tanışıp da ondan etkilenmeyen var mı bilmiyorum. Pırıl pırıl ve keskin bir zekaya eşlik eden alçak gönüllü bir kişilik sizi hemen çarpıyordu. O konferansta Teo Bey’in “Long Run Consistency of Belifes as Criterion of Empirical Knowledge” adlı son derece özgün bildirisini büyük bir zevkle dinledim (bkz. Grünberg 1995). Kanımca, Teo Bey “analitik” tabir edilen felsefe geleneğinin en iyi temsilcilerinden biridir. Makaleleri her zaman açık, net, duru ve argümentatiftir, kılı kırk yarar, içinde lüzumsuz bir tek cümle bulamazsanız. Her makalesinde mutlaka özgün bir fikir vardır ve üzerinde ince ince düşünülmüştür. Derin mantık bilgisine hayran olursunuz, ama bilim felsefesi üzerine yazılarında kullandığı mantık fikirlerini sadece daha iyi ifade etmenin bir aracıdır
1
Yaïr
bir alıntı ekledi.
Carnap tümevarım üzerine ilk kitabı olan Olasılığın Mantıksal Temelleri’nde önemli bir ayrım yapar. Ona göre, “tümevarım metodolojisi” ile “tümevarım mantığı” aynı şey değildir (bkz. Carnap 1962, s. 202). Tümevarım mantığının amacı, bir hipotezin belgelenme derecesini hesaplamaktır. Bunun için kesin kurallara ihtiyaç vardır ve Carnap’ın çalışmalarının çoğu bu kuralların saptanmasına yöneliktir. Tümevarım mantığı kuram ya da hipotez seçimi hakkında hiçbir şey söylemez, çünkü Carnap’a göre tümevarım mantığında hipotezler “kabul edilmez” yada “seçilmez”ler, onların sadece mantıksal olasılık (başka bir ifadeyle, belgelenme) dereceleri hesaplanır. Carnap, R. (1962) Logical Foundations of Probability, University of Chicago Press.
2
Yaïr
bir alıntı ekledi.
İlhan İnan - Bilgi ve Yanılabilirlik
Teo Grünberg, kırk yılı aşkın bir süre içerisinde yayımladığı makale ve kitaplar, verdiği dersler ve yetiştirdiği öğrencilerle felsefe dünyamızda eşine az rastlanır bir düşünürümüzdür. Mantık, mantık felsefesi, epistemoloji ve bilim felsefesi gibi alanlarda bir çok eser vermiş olan Teo Grünberg, çalışma konularından biri olan Epistemik Mantık alanında, önce Epistemik Mantık adlı kitabını daha sonra da Sembolik Mantık El Kitabı adl ı çalışmasının ikinci cildindeki “Bilgi Mantığı ” bölümünü Türkçe felsefe literatürüne sunarak büyük bir katkı sağlamıştır.
Zekiye Kutlusoy
Aslında SMEL serisi EM'den öncedir.
2
Yaïr
bir alıntı ekledi.
Sen mantıkçı pozitivistsin, yapma böyle çılgın hareketler :D
Carnap’a göre felsefeci ya da bilim insanı amaçları doğrultusunda istediği dilsel çerçeveyi seçmekte (ya da inşa etmekte) özgürdür. Bu onun ünlü Hoşgörü İlkesi’dir (bkz. Carnap 1937, s. 221; 1956, s. 52). İsterse şey dilini seçebilir, isterse görüngücü dili; ister klasik matematik dilini benimseyebilir, isterse formalist matematik dilini. Carnap’a göre dünyayı betimlemek için tek bir doğru dil, hatta tek bir doğru mantık ya da matematik dili bile yoktur. Aufbau sonrası olgun Carnap tam bir çoğulcudur. Dilsel çerçeveler bağlamında “yüz çiçek açsın, bin fikir yarışsın” sloganını benimser. Çoğulculuğu onu Feyerabend ve Rorty ile uzaktan da olsa akraba yapar. Carnap, R. (1937) The Logical Syntax of Language, Kegan Paul. Carnap, R. (1956) “The Methodological Character of Theoretical Concepts”, Minnesota Studies in the Philosophy of Science içinde, (der.) H. Feigl ve M. Scriven cilt 1, University of Minnesota Press, s. 38-76.
1
2
Yaïr
bir alıntı ekledi.
İnsanın  rasyonaliteye olan saygısının frenlenmesi, hastınlması gerektigini  savunan "anti-aydınlanmacı", "postmodern" ve diger çağdaş Kıta  Felsefesi akımlan bugün ülkemizde modadır. Türkiye'de (neyse  ki dünya genelinde değil) ögrencilerin çogunlugu, "doğrunun,  yanlışın önemli olmadıgı", "rasyonalitenin insanlıgı felakedere  sürükledigi" gibi inançlann yanı sıra agdalı bir rölativizmin ragbet gördüğü bu felsefi ortamda, mantıga ve bilim felsefesine soğuk bakmakta, Kıta Felsefesinin gevşek, muglak, kulağa hoş gelen yan edebi konuşma tarzını, mantık, matematik ve rasyonalitenin gerektirdigi ürkütücü disipline yeglemektedirler.
3