Zübeyir Gündüzalp

Yazar 9,1/10 · 15 Oy · 7 kitap · 34 okunma ·  11 beğeni
Semanur*, bir alıntı ekledi.
30 Tem 2015

''Herkes derdini size anlatacak.Ama siz derdinizi sadece Allah'a anlatacaksınız.''

Zübeyir GündüzalpZübeyir Gündüzalp
., bir alıntı ekledi.
10 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İLİM öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi Allah’a karşı HAŞYETTİR. Talebi İBADETTİR, müzâkeresi TEŞBİHTİR. Ondan bahis ise CİHADDIR.

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
., bir alıntı ekledi.
09 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Her hatayı yapabilirsin, fakat bir hatayı iki defa yapma.

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Celal Aslan, bir alıntı ekledi.
25 Nis 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hadis
Üç şey kalbe nasihatı tesir ettirmez: uyku sevgisi, rahat sevgisi, taam(yemek) sevgisi.

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Sayfa 62)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Sayfa 62)
Peace, bir alıntı ekledi.
24 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Merhamet tohumunu eken, muhakkak huzur ve saadet meyvesini elde eder.

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
., bir alıntı ekledi.
08 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Terbiyenin en makbul olanı, kendi kendimizi terbiye etmektir.

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
M.Burak SOLAK, bir alıntı ekledi.
14 Kas 2016 · Kitabı okudu · 4/10 puan

Başkalarını ıslah için evvala kendimizi ıslah etmek icap eder.

Altın Prensipler, Zübeyir Gündüzalp (Sayfa 84 - Yeni Asya Neşriyat)Altın Prensipler, Zübeyir Gündüzalp (Sayfa 84 - Yeni Asya Neşriyat)
Peace, bir alıntı ekledi.
 24 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

• Öfke zamanında hürmet ve merhamet ne güzel ahlaktır.

. “Rıfktan, şefkatten mahrum olanlar hayırdan, sevaplı amellerden mahrum kalırlar.” (Hadis meali)
• “Hiddete getirilince kızmayıp, hilm ve sabır gösteren kimse, Allah’ın sevgisine mazhar olur.” (Hadis meali)

”Allâh-u Teâlâ’nın şerefleri ne ile kıymetlendirdiğini ve dereceleri ne ile yükselttiğini size bildireyim mi?

Ashab cevap verdi:

“Buyur, bildir, yâ Resûlallah.”

Hz. Peygamber buyurdular:

“Sana karşı cahilâne hareket edildiği zaman halîm ve yumuşak olursun, sana zulmedenleri bağışlarsın, sana vermeyenlere sen verirsin ve senden alâkasını kesenlerle, sen alâkalanırsın.”

“Allah-ü Teâlâ rıfk sahibidir, her hayırlı işte rıfkı sever.” (Hadis meali)

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Peace, bir alıntı ekledi.
 24 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İrade
• Müsbet bir şeyi devam ettirmek, insandaki istidatları kemâle ulaştırır.

“Her şeye el atan, her şeyi terk eder.”

• Okunan ilmî ve imanî meseleyi zihnen tekrar etmeli, sonra sesli olarak okumalı, sonra kelimelerle anladığını yazmaya çalışmalı, şuurlu çalışmalı, düşünerek okumalıdır.

Suyu uzunluk ölçüsü ile ölçmek, hakikate ne kadar uygun değilse; his ve düşünceleri, madde ile kıyas etmek de o kadar yersiz ve isabetsizdir.

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Celal Aslan, bir alıntı ekledi.
25 Nis 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bağışlamak, affetmek ve müsamaha göstermek, başkalarının hatalarından ziyade kendi hatalarını aramak, bulmak ve kurtulmaya çalışmak; olgunluğun, kamilliğin şiarıdır. Peygamber ahlakıyla ahlaklanmaktır.

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Sayfa 39)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Sayfa 39)
Celal Aslan, bir alıntı ekledi.
25 Nis 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İnsan yaşlandıkça enaniyet gençleşir. İnsan yaşlandıkça imtihan şiddetlenir.

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Sayfa 62)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Sayfa 62)
Peace, bir alıntı ekledi.
 24 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Kendi nefsini daima kötülemek, kendi küçük kusurlarını büyük görmek, başkalarının büyük kusurlarını küçük görmek, yüksek bir fazilettir. Takvada, doğrulukta, edep ve ahlâkta kendisi azimetle amel etmeye çalışmak, başkalarının lâkaydlıkları ile meşgul olmamak veya ikaz ve hatırlatmakta mütevâziyane ve yumuşaklık göstermek, büyük bir fazilet ve din kardeşlerinin dinine hizmet edebilmek için semeredâr bir düsturdur.
#
Başkalarını ıslah için evvelâ kendimizi ıslah etmek icap eder.

#
Hâlini, tavırlarını, gidişatını başkasından dinle! Çünkü senin fenalığın, yanlışlık ve hataların kendi nefsine iyi görünür. Seni methedenlere aldanma. Senin yanlışlıklarını ve isabetsiz hareketlerini sana söyleyenler, senin hakikî dostlarındır. Hastaya şeker vermek câiz olmayabilir. Hastalığı için acı ilâç faydalıdır. “Senin yolunda şöyle bir kuyu var” diyen insan senin hayırhahındır.
#
Halk nazarında nice itibarsız, hakir görünen Müslümanlar ve İslâma hizmet edenler vardır ki, onlar insanlardan takdîr, hürmet ve muhabbet beklemezler. Onlar ehl-i imana hürmetkâr ve merhametli olurlar. Onlara Allah'ın rızası kâfi gelir.
#
• İslâm muâşeret, edep ve terbiyesine riayet etmeden, nefse ve tehevvüre kapılarak, arkadaşlarını tenkit ve kusurlarını sayıp dökmek, hariçtekilere dahi yapılmayacak bed muameleyi, dâhili hizmet mensuplarına, yapmak demektir. Bu kötü hissiyat zararlı neticeler doğurunca, “Ben sebep oldum, özür dilerim” olgunluğunu göstermeyerek, zararlı neticeyi acîb bir hâlet-i ruhiye ile karşısındaki arkadaşına yüklemektedir.
#
• “Başkalarını sık sık affedin, fakat kendinizi ve nefsinizi asla.
#
• Lûtf; güzellikle, tevazu ve mahviyetle, gönül alarak yapılan muameledir. Temiz kalplilik ve yüksek insanlık hislerinin eseridir.

• Bağışlamak, affetmek ve müsâmaha göstermek, başkalarının hatalarından ziyade kendi hatalarını aramak, bulmak ve kurtulmaya çalışmak; olgunluğun, kâmilliğin şiârıdır. Peygamber ahlâkıyla ahlâklanmaktır.

• “Allah, yumuşak huylu, din kardeşlerine şefkat ve merhamet eden kulu sever. Yerde olanlara merhamet ediniz ki, size de gökte olanlar merhamet etsin.” (Hadis meâli)

İslâm dini, hamiyet hissinin kaynağıdır. Her Müslüman, iman ve İslâmiyet’i, nâmus ve haysiyetini hizbü’l-Kur’ân müntesiblerini, birbirlerini; dinsizlere karşı korumak, müdafaa etmek ve ihtimam göstermekle mükelleftir.
#
Mesai arkadaşlarına hürmet ve sevgi beslemeyenler, dava ve idare adamı olamazlar. Sevgi, şefkat, müsamaha, hürmet; müdebbir ve muvaffakiyetlere namzet bir dava adamının mümtaz hasletleridir.

• “Hiçbir şey ilim ve hilimden daha efdâl olarak toplanmış değildir.”

• Cemaatin bütün düzeni ve ahengi; cemaat fertlerinin yekdiğerine şefkat, merhamet, sevgi ve hürmetkâr davranışlarıyla mümkündür.

• Merhamet tohumunu eken, muhakkak huzur ve saadet meyvesini elde eder.

• Allah’ın rızasını kazanmak, aziz ve muhterem olmak istersen, din hizmetinde devamlı muvaffak olmanın sırrını ara; hizmet arkadaşlarının hürmete şayan olduklarını bil ve hürmet et.

• Sulh, cenkten daha iyidir.
#
Kötülük düşünen, kötü kimsenin gönlünü iltifatla kap.
#
Senin ne bedeninde, ne zihninde hiç bir arıza yok. Seni yıldıran, karşılaştığın haller değil, o haller hakkında düşündüklerindir. O haller başına gelmeden onları olmuş gibi düşünmek akılsızlıktır.

• Muvazeneli, satırdan, kitâbî konuş. Kim ne çekerse dilinden çeker.

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
., bir alıntı ekledi.
08 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Fikirler hisler ile beslenir, kuvvet bulur. Fikir kendi başına bir kuvvet değildir. His ve heyecan, onun mücadele için, muvaffak olabilmesi için muhtaç olduğu kuvvet menbaıdır. Fikrin mücâdelede muvaffak olabilmesi için iki kuvvete ihtiyacı vardır. O da his ve heyecandır.

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
4 /