Abdülkerim El-cili

Abdülkerim El-cili

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
8
Gösterim
Adı:
Abdülkerim El-cili
Doğum:
Bağdat, Irak, 18 Eylül 1365
Ölüm:
1424
Abdülkerim el-Cîlî. 15. yüzyılda yaşamış, tasavvufun İbn Arabi okulundan sufi.

Kutbuddin Abdulkerim b. İbrahim b. Abdulkerim el-Cîlî (Gilanî, Geylanî ve Cilanî olarak da anılır), H. 767 yılında İran’ın Cilan kasabasında, bir başka rivayete göre de Bağdat yakınlarındaki Cîl kasabasında doğdu.

Yaklaşık 20 yaşlarında seyahate başlayan Cîlî, Hindistan’a gitmiş, oradan da Arap Yarımadası'na yönelmiştir. Eserlerinde “Şeyhim” diyerek saygıyla andığı sufi İsmail el-Ceberîtî ile Yemen’in Zebid şehrinde tanışmıştır. Ölüm tarihi ve yeri hakkında birkaç rivayet olmakla birlikte, Zebid şehrinde 826 veya 832 yılında olması güçlü olasılıktır. İslami ilimler yanında harf ilmi, felek ilmi, Yunan ilimleri ve coğrafyayı da iyi bildiğini eserlerinden anlamak mümkündür.

Cîlî’nin eserlerinin önemli bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Günümüze ulaşan eserlerinden bazıları şunlardır:

el-İnsânü’l-Kâmil fi ma’rifeti’l-evahir ve’l-evail (Kısaca İnsan-ı Kâmil olarak da bilinir)
el-Kehfü ve’r-rakim fi şerhi bismillahirrahmanirrahim,
el-Kemâlâtü’l-lâhiyye fi’s-sıfâti’l-Muhammediyye,
Şerhu müşkilâti’l-Futûhâti’l-Mekkiyye,
Menâziru’l-lâhiyye,
En-Namusu’l-A’zam ve’l-Kamusu’l-Akdem,
Merâtibu’l-Vücûd
Refref (kuş kanadının hışıltısı), vücûda müteallik mekânet ve fehâmet-i ilâhiyyeden ibârettir. O mekânet de, ulûhiyetin bi-nefsihî iktizâ ettiği umûr-ı zâtiyyedir.
Hamd makâmı, makâmatın â'lâsıdır. Bunun için peygamberimizin livâsı, livâü'l-hamd oldu. Çünkü Peygamber, mekânet-i ilâhiyyenin istihkâkına göre zât-ı eceli ve â'lâya hamd ve senâ ederek, merâtib-i hakkıyye ve merâtib-i halkiyyede zâhir oldu. Onun bu iki şekildeki zuhûru, vücûdun muktezeyât-ı hakîkiyyesidir.
"Ey sabâ rüzgârı!
Göz yaşı ile kalb ateşi arasında yanan âşıkın haberini, diyâr-ı ma'neviyye ricaline eriştir; ...
Adem sûreti üzerine zâhir olan âlemin aslıdır. Kâinât lafzının ma'nâsıdır. [Kainât bir lafız ise, Allah onun ma'nâsıdır.]
Cenâb-ı Hak, Zât'ından ne kadar kemâl izhâr ederse, gaybda ondan daha büyük kemâlât vardır. Nihâyet-i kemâl-i İlâhîye erişmek için yol yoktur. Ya'nî Hakk'ın kendi indinde Zât'ına tahsis ettiği hiç bir kemâl bâkî kalmamak üzere, nihâyet-i kemâle vusûl mümkün değildir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Abdülkerim El-cili
Doğum:
Bağdat, Irak, 18 Eylül 1365
Ölüm:
1424
Abdülkerim el-Cîlî. 15. yüzyılda yaşamış, tasavvufun İbn Arabi okulundan sufi.

Kutbuddin Abdulkerim b. İbrahim b. Abdulkerim el-Cîlî (Gilanî, Geylanî ve Cilanî olarak da anılır), H. 767 yılında İran’ın Cilan kasabasında, bir başka rivayete göre de Bağdat yakınlarındaki Cîl kasabasında doğdu.

Yaklaşık 20 yaşlarında seyahate başlayan Cîlî, Hindistan’a gitmiş, oradan da Arap Yarımadası'na yönelmiştir. Eserlerinde “Şeyhim” diyerek saygıyla andığı sufi İsmail el-Ceberîtî ile Yemen’in Zebid şehrinde tanışmıştır. Ölüm tarihi ve yeri hakkında birkaç rivayet olmakla birlikte, Zebid şehrinde 826 veya 832 yılında olması güçlü olasılıktır. İslami ilimler yanında harf ilmi, felek ilmi, Yunan ilimleri ve coğrafyayı da iyi bildiğini eserlerinden anlamak mümkündür.

Cîlî’nin eserlerinin önemli bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Günümüze ulaşan eserlerinden bazıları şunlardır:

el-İnsânü’l-Kâmil fi ma’rifeti’l-evahir ve’l-evail (Kısaca İnsan-ı Kâmil olarak da bilinir)
el-Kehfü ve’r-rakim fi şerhi bismillahirrahmanirrahim,
el-Kemâlâtü’l-lâhiyye fi’s-sıfâti’l-Muhammediyye,
Şerhu müşkilâti’l-Futûhâti’l-Mekkiyye,
Menâziru’l-lâhiyye,
En-Namusu’l-A’zam ve’l-Kamusu’l-Akdem,
Merâtibu’l-Vücûd

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.