Abdullah Tırabzon

Abdullah Tırabzon

Çevirmen
8.7/10
72 Kişi
·
379
Okunma
·
1
Beğeni
·
22
Gösterim
Adı:
Abdullah Tırabzon
Tam adı:
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tırabzon
Unvan:
Türk Akademisyen ve Yazar
Hatay Hassa’da dünyaya geldi ilköğretimi Eğribucak Köyü İlkokulunda, Orta öğretimi Aktepe Ortaokulunda, Liseyi Hassa Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi için Mekke Ummul Qura Üniversitesinde önce dil eğitimi için Arap Dili Enstitüsüne kaydoldu burayı başarı ile tamamlayarak Üniversitenin Şeriat Fakültesi fıkıh bölümüne kaydını yaptırdı buradaki eğitimini de 1994-1995 öğretim yılında başarı ile tamamlayarak yurda döndü.
Önce Hatay- Kırıkhan İHL de sözleşmeli olarak meslek dersleri hocası olarak görev yaptı. Akabinde Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek lisans eğitimine başladı 1995. Enstitü kadrosun geçerek Kelam alanında “Kemaleddin b. Hümam ve Kelam İlmindeki Yeri” başlıklı tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. Daha sonra doktorasını yapabilmek için İstanbul’a geldi. Burada Türkiye’nin en köklü ve kadim sivil toplum kuruluşlularından olan İlim Yayma Cemiyeti Eğitim biriminde yönetici olarak göreve başladı. Bu görevini yaparken İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim dalına kaydını yaptırdı.
2007-2008 eğitim öğretim yılında Doktorasını “Hac İbadetinde Yasak Davranışlar” adlı çalışması ile tamamladı. 2010 yılı sonunda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümüne Yard. Doç. Dr. olarak intisap etti. Yayınlanmış eserleri; Bir Fakih Mütekellim: İbn Hümam (El-Müsayere Adlı Eseri Bağlamında), Yalın Yayıncılık, İstanbul, İslam Hukukunda Hac İbadeti (Hac Yasakları), Yalın Yayıncılık, İstanbul 2010, Makale olarak “Hac Menisklerinden; Müzdelife Vakfesi ve Gecelemesi" Sofya İslam Enstitüsünün çıkarttığı dergide Г О Д И Ш Н И К 4/2012, Tebliğ olarak ise “Darulfünun İlahiyat Hocalarından İzmirli İsmail Hakkı’nın İslam Hukuku Konulu Eserleri”, Darulfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul 18-19 Kasım, 2009. Istanbul University, FSMÜ , Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kuveyt Evkaf Bakanlığının ortaklaşa tertip ettiği 14-15 Mart 2014 tarihindeki "Uluslararası Vakıf Sempozyumu : Osmanlı ve Modern Türkiye Tecrübesinde Para Vakıfları” sempozyumda “Türk Eğitiminde İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfının Yeri” yine FSMÜ İslami İlimler Fakültesinin düzenlediği “Türkiye ve İslam Dünyası” toplantıda “Corporatisation of Waqf “ toplantılarında birer tebliğ sunulmuştur. Ayrıca 3 yıldır düzenli olarak her hafta 10-15 kadar Lisansüstü Hukuk öğrencileri ile Mukayeseli Hukuk okumaları yapmaktadır.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yar
Yar Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti'yi inceledi.
416 syf.
·10/10
Kitabı çok beğendim
Okunması gereken bir kitap
Orta çağdan başlayarak dünya üzerindeki sistemleri tahlil ederek devam eden
İslamın doğuşu ve beraberinde getirdikleriyle
Ve daha sonrasında zayıflama dönemlerinde hasıl olan zaaflarımız
Avrupa'nın durumu iç dinamikleri hakkında bilgi veren akıcı ve batı kaynaklarından ciddi alıntılar yaparak işlenmiş harika bir kitap...
402 syf.
·Beğendi·10/10
Eser, üzerinde yaşadığımız dünyanın üstüne ilk İslâm ışıkları serpilmeden önceki manzarasını hızlı bir şekilde fakat açık olarak kısa çizgilerle belirtmekle başlıyor. Yayılıp uzanan dünyanın sinesinde yer alan toplumların şemasını işliyor ve putperest dinlerin bulunduğu milletlerin genel manzarasını gözler önüne seriyor.
Müellifin fırçasından çıkan bu tablo, koskoca dünyayı avucunuzun içine sığacak kadar küçülten eşsiz bir eserdir. Müellif problemleri ortaya koyarken gayet titiz ve hassas davranmış, gerçekleri gayet açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Tarafsızlık prensibini bir an olsun hatırından çıkarmamış, taassuptan uzak objektif bir tutum içinde hareket etmiştir. Ayrıca eski ve yeni, müslüman ve gayri müslim tarihçi ve araştırıcılara büyük yer vermiştir. Hâlbuki onların İslâm dinine ve İslâm dininin o devirde oynadığı role karşı oldukları meydandadır. Sonuç olarak müellif, olaylara daima objektif bir gözle bakmıştır.
Dünyanın üzerine çöken bu cehalet karanlığının yürekler acısı hazin manzarasını çizdikten sonra, İslâm'ın insanlığın kurtuluşundaki rolünü sunmaya çalışmıştır.

İslâm, kumanda mekanizmasını ele geçirmedikçe hareket edemez. Çünkü İslâm bir üstünlük akidesidir, bir kumanda nizamıdır; tâbi olmak değil, icat etme yoludur. Müslümanların gerilemeleri; bağlı bulundukları dinlerinin üzerlerine farz kıldığı kumanda mevkiinden uzaklaşmaları, İslâm'ın kendilerini zorunlu tuttuğu insanlığı koruma ideallerinden kopmaları ve her alanda dinlerinin emrettiği esaslardan ayrılmaları sebebiyle, İslâm'ın kumanda dizginlerini kaybettiği devir gelmektedir.

Bu eserde gözle görülür bir şekilde ortaya çıkan en bariz özellik; İslâm ruhunun uçsuz bucaksız ummanları andıran o geniş temellerine kadar inilip anlatılmasıdır. O bakımdan bu kitap, sadece dinî ve içtimaî sahadaki araştırmalara numune olmakla kalmıyor bilâkis İslâm açısından yazılmasıyla da gereken bir tarihe en güzel misal teşkil ediyor.
~
Böylesine kıymetli bir eseri okuma ve inceleme fırsatı bulduğum için sevinçliyim. Böyle bir eserden güzel bir duyguyla söz etmek ve gerçeği dile getirmek beni fazlasıyla mutlu etti.
"Hiç şüphesiz bunda kalbi olan ya da bir şahit olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt (zikir) vardır." Kaf, 37

Okumak, yaşamak ve anlatmak duasıyla.. kitapla kalın.
Onur Can
Onur Can Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti'yi inceledi.
416 syf.
·29 günde·Puan vermedi
Çok Kamsamlı Bir Kitap.Müslüman Olan,Olmayan Medeniyetlerin IV.Yüzyıldaki İnanvı Yaşantıyı, Görenekleri Apaçık Belirtiyor.
Bir Hindistana, Bir Arap Yarım Adasına, Bir Roma İmparatorluğuna Götürdü.
Bilinizki Müslümanlığın Tekrar Yükselişi Anadoludaki Bozulmayan İslamdan Olacaktır!!
Enes Genç
Enes Genç Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti'yi inceledi.
416 syf.
·Beğendi·9/10
Kitap öncelikle ismiyle dikkatimi cezbetmişti. Kitabı kütüphaneden temin edip okumaya başlayınca bırakamadım. Dünya tarihi hakkında ne arıyorsanız bu kitapta bulabilirsiniz. Roma Medeniyeti, Mısır Firavunları, İran Kisraları, Hint Kültürü, Kast sistemi Ve İslam Medeniyeti. Süreci çok sürükleyici bir üslupla anlatmış Nedvi Hocamız. Kitabın önsözüne bir çok öncü şahsiyet ve alimler not düşmüş. Muhakkak okuyun derim.
416 syf.
·10/10
Müellifin, kitaba 'Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti' ismini vermesinin çok ilgi çekici ve bir o kadarda izzetli olduğunu düşünüyorum.

Müslümanlar falan olayla ne kaybetti? Filan olayla ne kaybetti? Sanayi devrimi ile ne kaybetti? Osmanlı devletinin kaybolmasıyla ne kaybetti?... diyerekten söylenip duran, Müslümanları sıradan bir toplum olarak gören, izzetini ayaklar altına alanların aksine, Müslümanlar gerileyince dünya neler kabetti! diyerek, Müslümanca bir duruş sergilemiş ve olaylara Müslümanca bir bakış açısıyla bakmış olması çok güzel. (Gerçekten Müslümanlar gerileyince kaybeden insanlık oldu.) Bu yüzden daha okumaya başlamadan, kitabın başlığı beni heyecanlandırmaya yetti.

Kitabın içeriğine gelecek olursak;

1. Bölümde: Cahiliye Dönemi; dünya üzerindeki milletlerin içinde bulundukları (insanlık dışı) durumlar tek tek ele alınmış.

2. Bölümde: Cehaletten İslama geçiş; başta Araplar olmak üzere diğer milletlerin İslamiyetle buluşması

3. Bölümde: İslamiyet Dönemi; 4 halifeden sonra Müslümanların gerilmesi, Selahaddin Eyyubi ile birlikte ümmetin tekrar bir araya gelip yükselişi, Osmanlı dönemi ve Osmanlı dönemindeki gerileyiş... Sebepleriyle birlikte ele alınmış.

4. Bölümde: Avrupa Dönemi; putperestlikten Hristiyanlığa geçişleri, kilisenin aşırı ruhbanlığı, ilim üzerinde estirdiği terörizm, halk üzerindeki etkisini kaybetmesi. Avrupa'nın materyalizmi, milliyetçiliği...

5. Bölüm: İslamın Dünya Liderliğine Yeniden Çıkışı; İslam dünyasının yeniden kalkınması için dikkat etmesi gereken noktalar, yapılması gerekenler ve Arap dünyasının önemine değinilmiş.


Not: Bu kitabı okumak için belli bir seviyeye gelmiş olmanın gerektiğini düşünüyorum. (Özellikle kitap okumaya yeni başlayanlar için ağır gelecek ve sıkıcı olacaktır. Ayrıca bu alana ilgi duymak, bu konular hakkında fikir sahibi olmakta gerek.) Ben 1 yıl önce okumaya başlamıştım ama yarısından fazlasını okuduğum halde kitabı bitirememiştim. Ve okuduğum kısımlarda verimli olmamıştı. Şimdi, yani 1 yıl sonra, tekrar okumak için elime aldığımda daha verimli bir şekilde okudum. Bunu da belirtmek isterim..
416 syf.
·38 günde·Beğendi·8/10
Her feministin, her ateisttin, her materyalist’in okuması gereken çok eşsiz bir kitap.

Dünyada din olmasa dünyada daha az savaş olur muydu ?

Batı neden çok ileri ve doğu neden çok geri ?

İslam kadını eziyor mu ?

Ve bunun gibi soruların cevaplarını tarafsız bir pencereden çok güzel açıklamış yazar.

Ben okurken cidden çok etkilendim, önemli yerlerin altını çizmekten elimin ağrıdığını bilirim.
Yazar kitabını bol bol avrupalı, asyalı, afrikalı büyük profesörlerden alıntı yaparak tamamlamış.
Nurgül Dere
Nurgül Dere Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti'yi inceledi.
416 syf.
·Beğendi·10/10
Ebu'l Hasen en-Nedvî'nin en beğendiğim eserlerindendir. İki takdim ve bir takrizle övülmüş bu esere bendeniz de -editörlüğünü yaptığımdan dolayı- Allah'a hamd olsun ki takdim yazmak nasip oldu.. Eserde en çok dikkatimi çeken husus ise, batının kötü âkıbeti örnek gösterilerek Müslümanların kendilerini kurtarması gerektiği belirtilmekte.
Ahmet Kabataş
Ahmet Kabataş Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti'yi inceledi.
416 syf.
·Beğendi·10/10
Başucu kitaplarımdan biri oldu diyebilirim.Müslümanlar olarak biz neymişiz. Ve Biz gidince dünya neler kaybetmiş.Ve geri gelirsek dünya neler kazanacak bunları kısaca bu kitaptan öğrenebilirsiniz kesinlikle okunması gerekiyor içeriğinde hem tarih hem din hem maneviyat kokuyor. Ayrıca Materyalizmin,kapitalizmin,egoizmin nasıl bir saçmalık olduğundan da bahsediyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Abdullah Tırabzon
Tam adı:
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tırabzon
Unvan:
Türk Akademisyen ve Yazar
Hatay Hassa’da dünyaya geldi ilköğretimi Eğribucak Köyü İlkokulunda, Orta öğretimi Aktepe Ortaokulunda, Liseyi Hassa Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi için Mekke Ummul Qura Üniversitesinde önce dil eğitimi için Arap Dili Enstitüsüne kaydoldu burayı başarı ile tamamlayarak Üniversitenin Şeriat Fakültesi fıkıh bölümüne kaydını yaptırdı buradaki eğitimini de 1994-1995 öğretim yılında başarı ile tamamlayarak yurda döndü.
Önce Hatay- Kırıkhan İHL de sözleşmeli olarak meslek dersleri hocası olarak görev yaptı. Akabinde Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek lisans eğitimine başladı 1995. Enstitü kadrosun geçerek Kelam alanında “Kemaleddin b. Hümam ve Kelam İlmindeki Yeri” başlıklı tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. Daha sonra doktorasını yapabilmek için İstanbul’a geldi. Burada Türkiye’nin en köklü ve kadim sivil toplum kuruluşlularından olan İlim Yayma Cemiyeti Eğitim biriminde yönetici olarak göreve başladı. Bu görevini yaparken İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim dalına kaydını yaptırdı.
2007-2008 eğitim öğretim yılında Doktorasını “Hac İbadetinde Yasak Davranışlar” adlı çalışması ile tamamladı. 2010 yılı sonunda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümüne Yard. Doç. Dr. olarak intisap etti. Yayınlanmış eserleri; Bir Fakih Mütekellim: İbn Hümam (El-Müsayere Adlı Eseri Bağlamında), Yalın Yayıncılık, İstanbul, İslam Hukukunda Hac İbadeti (Hac Yasakları), Yalın Yayıncılık, İstanbul 2010, Makale olarak “Hac Menisklerinden; Müzdelife Vakfesi ve Gecelemesi" Sofya İslam Enstitüsünün çıkarttığı dergide Г О Д И Ш Н И К 4/2012, Tebliğ olarak ise “Darulfünun İlahiyat Hocalarından İzmirli İsmail Hakkı’nın İslam Hukuku Konulu Eserleri”, Darulfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul 18-19 Kasım, 2009. Istanbul University, FSMÜ , Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kuveyt Evkaf Bakanlığının ortaklaşa tertip ettiği 14-15 Mart 2014 tarihindeki "Uluslararası Vakıf Sempozyumu : Osmanlı ve Modern Türkiye Tecrübesinde Para Vakıfları” sempozyumda “Türk Eğitiminde İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfının Yeri” yine FSMÜ İslami İlimler Fakültesinin düzenlediği “Türkiye ve İslam Dünyası” toplantıda “Corporatisation of Waqf “ toplantılarında birer tebliğ sunulmuştur. Ayrıca 3 yıldır düzenli olarak her hafta 10-15 kadar Lisansüstü Hukuk öğrencileri ile Mukayeseli Hukuk okumaları yapmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 379 okur okudu.
  • 49 okur okuyor.
  • 268 okur okuyacak.
  • 33 okur yarım bıraktı.