1000Kitap Logosu
Ahmed Cevdet Paşa

Ahmed Cevdet Paşa

Yazar
Çevirmen
BEĞEN
TAKİP ET
9.3
361 Kişi
1.134
Okunma
149
Beğeni
5,5bin
Gösterim
Tam adı
Ahmet Cevdet Paşa
Unvan
Türk Devlet ve Bilim Adamı, Tarihçi, Hukukçu, Şair
Doğum
Lofça, 1822
Ölüm
İstanbul, 1895
Yaşamı
Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895), zamanının büyük devlet adamı, tarihçisi, hukukçusu, dilbilimcisi ve eğitimcisidir. 18. asır Osmanlı’sının siyaset, hukuk, eğitim ve kültür hayatında çok önemli bir yere sahiptir. İlk eğitimini memleketi olan Lofça’da aldıktan sonra, İstanbul’a gelmiştir. Burada çeşitli medreselerde pek çok müderristen ders almış ve eğitimini tamamlayarak müderris olmuştur. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Cevdet Paşa’nın hayatı, Mustafa Reşit Paşa ile tanışmasıyla değişmiştir. Bu dönemde, Mecelle’yi hazırlayan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’yi kurmuş; Adliye Nazırlığı, Dâhiliye Nazırlığı, Maliye Nazırlığı, Evkaf Nazırlığı gibi pek çok idari vazifelerde bulunmuş; Bursa, Halep gibi çeşitli yerlerde valilik yapmıştır. Bu idari görevleri sırasında ilmi çalışmalarını en önemlisi, tam olarak kendi eseri olmasa da, hazırlanmasında büyük katkısı olan Mecelle-i Ahâm-ı Adliye’dir. Mecelle’nin haricinde pek çok kanun, nizamname hazırlamıştır. Tarih alanında Tarih-i Cevdet, Kısas-ı Enbiyâ, Tezâkir, Mârûzâtgibi eserler ortaya koymuştur. Türk dil bilgisi alanında önemli yeri olan Belâgât-ı Osmaniye, Kavâid-i Osmaniye, Kavâid-i Türkiye gibi eserleri telif etmiştir. 
136 syf.
·
9 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
Kitap üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm Ahmet Cevdet Paşa'nın İslam'la şereflenenlere yazdığı mektuplardan oluşuyor. İkinci bölüm Cevdet Paşa'nın oğlu Ali Sedat Bey'in Fransız Kardinaline verdiği dersten (kölelikle ilgili reddiye yazıyor) bahsediyor. Üçüncü kısım ise Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım'ın evine gelen yabancı seyyahlarla tesettür, taaddüdi zevcat, cariyelik, Hristiyanlikta teslis inancı gibi konularda verdiği cevaplardan oluşuyor. Ben kitabı çok beğendim. Çoğu bildiğim şeylerdi. Ama beni etkileyen şimdiki gibi öğrenme alternatiflerinin ve kolaylıklarının olmadığı bir zamanda Cevdet Paşa ve ailesi kendilerini çok iyi yetiştirmişler. Kendi dilleri haricinde yabancı diller öğrenmişler. Dinimizin tüm hükümlerine vakıf oldukları gibi başka dinlerin ve inançların da ayrıntılarına vakıf olmuşlar ki bu sayede karşı tarafa en güzel ve doğru cevapları vererek ikna edebilmişler. Bilmek yeterli değil, önemli olan onu en güzel şekilde söyleyebilmek. İşte maharet bu.
11
136 syf.
·
Puan vermedi
Kitapta ‘Allâme-i zaman’ olarak kabul edilmiş büyük bir islam alimi olan Ahmet Cevdet Paşa’dan İslam’la Şereflenenlere yazdığı cevabî mektuplar ve ayrıca Cevdet Paşa’nın oğlu Ali Sedat beyin Lavigerie’ye verdiği cevap ile kızı Fatma Aliye hanımın, evlerine gelen seyyahlarla farklı konularla yaptığı konuşmalar yer ediniyor. ( Beni en çok şaşırtan ise 50 Liralık banknotların üzerinde olan resimde neden o fotoğrafın olduğu. )
9
136 syf.
·
14 günde
·
Puan vermedi
Osmanlı devrinde birisi Müslüman olduğunda kuru kuruya "Müslüman oldu"denmez,"İslâm şerefi ile müşerref oldu"veya "İslâm'la şereflendi"denirdi.1876 yılında Osmanlı Şeyhülislamlık makamına Avrupa'dan, İslâm dinine girmek isteyen birinin mektubu gelmişti.Şeyhülislamlık,cevap yazılması işini Cevdet Paşa'ya havale etti.Sonraki tarihlerde gelen bu tarzdaki bazı mektupları da o cevapladı.
9