Ahmed Cevdet Paşa

Ahmed Cevdet PaşaPeygamber Efendimiz'in Hayatı yazarı
Yazar
9.0/10
440 Kişi
1.929
Okunma
220
Beğeni
11,1bin
Görüntülenme

Hakkında

Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895), zamanının büyük devlet adamı, tarihçisi, hukukçusu, dilbilimcisi ve eğitimcisidir. 18. asır Osmanlı’sının siyaset, hukuk, eğitim ve kültür hayatında çok önemli bir yere sahiptir. İlk eğitimini memleketi olan Lofça’da aldıktan sonra, İstanbul’a gelmiştir. Burada çeşitli medreselerde pek çok müderristen ders almış ve eğitimini tamamlayarak müderris olmuştur. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Cevdet Paşa’nın hayatı, Mustafa Reşit Paşa ile tanışmasıyla değişmiştir. Bu dönemde, Mecelle’yi hazırlayan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’yi kurmuş; Adliye Nazırlığı, Dâhiliye Nazırlığı, Maliye Nazırlığı, Evkaf Nazırlığı gibi pek çok idari vazifelerde bulunmuş; Bursa, Halep gibi çeşitli yerlerde valilik yapmıştır. Bu idari görevleri sırasında ilmi çalışmalarını en önemlisi, tam olarak kendi eseri olmasa da, hazırlanmasında büyük katkısı olan Mecelle-i Ahâm-ı Adliye’dir. Mecelle’nin haricinde pek çok kanun, nizamname hazırlamıştır. Tarih alanında Tarih-i Cevdet, Kısas-ı Enbiyâ, Tezâkir, Mârûzâtgibi eserler ortaya koymuştur. Türk dil bilgisi alanında önemli yeri olan Belâgât-ı Osmaniye, Kavâid-i Osmaniye, Kavâid-i Türkiye gibi eserleri telif etmiştir. 
Tam adı:
Ahmet Cevdet Paşa
Unvan:
Türk Devlet ve Bilim Adamı, Tarihçi, Hukukçu, Şair
Doğum:
Lofça, 1822
Ölüm:
İstanbul, 1895

Okurlar

220 okur beğendi.
1.929 okur okudu.
115 okur okuyor.
1.197 okur okuyacak.
79 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Kişi ne kadar yaşasa sonu ölümdür; baki ancak Allah'tır.
Sayfa 183
DOKSANALTINCI MEKTÛB
Allahü teâlâ hepimizi beğendiği işleri yapmağa kavuşdursun! Sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâmın ve Onun kıymetli Âli ve Eshâbı hurmeti için düâmızı kabûl buyursun! Ehl-i sünnet âlimlerinin yolundan ayırmasın!
Sayfa 462 - Hakikat Kitabevi yayınlarıKitabı okudu
Reklam
Kulak veriniz, dikkat ediniz, gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü bir sarayın döşemesi, gökyüzü yüksek bir tavan, yıldızlar yürür, denizler durur, gelen kalmaz, giden gelmez.
Müslümanların en fazla özen göstereceği konulardan biri de ahlakı düzeltmektir
“Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız! Yaşayan ölür, ölen yok olur, olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter; çocuklar doğar, anaların babaların yerini tutar. Sonra hepsi yok olup gider. Olayların ardı arkası kesilmez; hepsi birbirini tâkib eder. Dikkat edin, söylediklerime kulak verin! Gökten haber var; yerde ibret alacak
Sayfa 52 - Çelik YayıneviKitabı okuyor
Tavsiyelerim...
∙ NOT: Listeleri, yeni okuduğum kitâplarla güncellemekteyim. Bilginize... ∙ TEMEL DÎNÎ KİTÂPLAR: ∙ 1. (Siyer) a)
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
b)
Bülbülün Kırk Şarkısı
Bülbülün Kırk Şarkısı
c)
Fahr-i Alem Habib-i Hüda Hz. Muhammed Mustafa
Fahr-i Alem Habib-i Hüda Hz. Muhammed Mustafa
ç)
Reklam

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
304 syf.
9/10 puan verdi
Hz. Peygamber'in hayatını anlatan her siyer kitabı benim için özel ve değerli oluyor. Ahmed Cevdet Paşa'nın Efendimiz'in hayatıyla ilgili 4 diğer eseri mevcut. Osmanlıca kelimeler eserin güzelliğine ayrı bir güzellik katıyor. Doğumundan önce meydana gelen vak'alar ve mucizevi olaylar; Peygamberliğinin Kureyş kabilesinden bazı kişilerin ve Yahudi
Hz. Muhammed'in Hayatı
Hz. Muhammed'in HayatıAhmed Cevdet Paşa · Çelik Yayınevi · 2013839 okunma
624 syf.
10/10 puan verdi
·
5 günde okudu
Hayatını en ince noktalarına kadar bilmemiz ve kendi hayatımıza tatbik etmemiz gereken yegâne insan, Peygamberler Peygamberi Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellemdir. O, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu kitapta Peygamber efendimiz'in soy ağacı en ince ayrıntısına kadar verilmiş, Peygamberimizin doğumundan ölümüne kadar yaşadığı bütün olaylar, yaşanmışlıklar tek tek konu edilmiş. Beni en çok etkileyen ve duygusallaştıran, peygamber efendimizin vefat anında Hz. Ayşe ile konuşması oldu. Rabbim sünnetine uyanlardan eylesin..Herkesin okuması okutması gereken bir kitap kesinlikle tavsiye ederim. Keyifli okumalar...
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Hayatı 
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Hayatı Ahmed Cevdet Paşa · Ayfa Basın Yayın · 2012839 okunma
296 syf.
9/10 puan verdi
·
3 günde okudu
Ma'rûzât
Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği ender devlet adamlarından biriydi. İlmiyeden yetişip vezir olan nadide bir şahsiyet. Hukuk tarihine Mecelle gibi muazzam bir kaynak ekledi. Devlet adamı nasıl olunurun bir nevi cevabıydı Ahmed Cevdet Paşa. Mâ'rûzât kitabı Sultan II.Abdülhamid'in tahta geçmesi sonucu Ahmed Cevdet Paşa'nın padişaha sunduğu raporlardan oluşuyor. Normalde 5 defter olan bu raporların 1.defteri kayıp olduğu için kitap 2, 3, 4 ve 5.defterlerden oluşuyor. Ahmed Cevdet Paşa'nın II.Abdülhamid'in baş danışmanlarından birisi olduğunu da ekleyeyim. Kitap Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinden bahsediyor. Özellikle saray çevrelerindeki olayları ele alması çok ilginç olmuş. Bir nevi dedikodu niteliğinde olaylardan bahsedilmiş. Fakat sadece saray çevresi olayları ele alınmıyor. Çoğunlukla Ahmed Cevdet Paşa'nın görev icabı gittiği yerlerdeki olaylar ayrıntılı olarak ele alınmış. Devletin son dönemlerinde nasıl bir durumda olduğunu anlamak için önemli bir kaynak. Paşalar arası çekişmeler, Abdülaziz'in hal' edilmesi için oluşturulan cunta vs. kitapta bulabileceğiniz diğer konular. Kitap günümüz Türkçe'sine sadeleştirilmiş. Gönül isterdi ki orijinal halini okuyabilelim. Fakat Yusuf Halaçoğlu hocanın sadeleştirmesi kitaba daha çok güven vermiş. O yüzden gönül rahatlığıyla okudum. Kitabın II.Abdülhamid döneminden bahsetmediğini bir kez daha ekleyeyim. II.Abdülhamid'in kendinden önceki dönemi anlayabilmek için hazırlanmış bir rapor niteliğinde. İlgi duyan olursa tavsiye ederim.
Sultan Abdülhamid'e Arzlar
Sultan Abdülhamid'e ArzlarAhmed Cevdet Paşa · Babıali Kültür Yayıncılığı · 201033 okunma