Ahmed İbn Hanbel

Ahmed İbn Hanbel

8.3/10
3 Kişi
·
8
Okunma
·
5
Beğeni
·
464
Gösterim
Adı:
Ahmed İbn Hanbel
Tam adı:
Ahmed bin Hanbel
Unvan:
Hanbeli mezhebinin öncüsü, Din Alimi, Yazar
Doğum:
Bağdat, Irak, MS 780
Ölüm:
Bağdat, Irak, MS 855
Hicri 164 yılında Bağdat'ta doğdu, 241 (m. 855) de orada vefât etti. İmam-ı Şafii'nin öğrencisidir. "El-Müsned" adındaki hadis kitabında otuzbin hadis vardır. İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ve fıkhi konularda çoğalan sorular ve fikir ayrılıklarının artması üzerine, bazı noktalarda Kuran'ın dışında aklın da kullanımını savunan Mutezilelere karşı çıkmıştır. Abbasi halifeleri Memun, Mutasım (Abbasi) ve Vasık (Abbasi)'ın benimsediği ve baskıyla kabul ettirmeye çalıştıkları Kuran'ın mahluk olduğu fikrine karşı gelmiştir ve birkaç yıl zindana mahkûm edilmiştir. İnanç konularına dair er-Red Ale’z-zenadıka ve’l-Cehmiyye adlı bir eseri vardır. Bu eserin Türkçesi "Zındık ve Cebriyye yanlılarına karşı anti-tez" anlamına gelir. Vahhabilik ve Selefiyye gibi İslami akımlar, çıkış noktalarını Hanbeli mezhebine dayandırırlar.
" Müftüler fetva verse de sen kalbinden ( kendinden) fetva iste. "
Ahmed İbn Hanbel
Sayfa 194 - Dârimî, Büyu'2; İbn Hanbel , Müsned, IV,194,227,228
'' Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde'de olduğu andır. ''

[ Buhari - Müslim - İmam Ahmed Bin Hanbel Müsned ]
7 hadis hocasınca doğru kabul edilen ve geçerliliği herkesçe kabul edilmiş hadislerin toplandığı bence kütüphanenizde olması gereken bir eser.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ahmed İbn Hanbel
Tam adı:
Ahmed bin Hanbel
Unvan:
Hanbeli mezhebinin öncüsü, Din Alimi, Yazar
Doğum:
Bağdat, Irak, MS 780
Ölüm:
Bağdat, Irak, MS 855
Hicri 164 yılında Bağdat'ta doğdu, 241 (m. 855) de orada vefât etti. İmam-ı Şafii'nin öğrencisidir. "El-Müsned" adındaki hadis kitabında otuzbin hadis vardır. İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ve fıkhi konularda çoğalan sorular ve fikir ayrılıklarının artması üzerine, bazı noktalarda Kuran'ın dışında aklın da kullanımını savunan Mutezilelere karşı çıkmıştır. Abbasi halifeleri Memun, Mutasım (Abbasi) ve Vasık (Abbasi)'ın benimsediği ve baskıyla kabul ettirmeye çalıştıkları Kuran'ın mahluk olduğu fikrine karşı gelmiştir ve birkaç yıl zindana mahkûm edilmiştir. İnanç konularına dair er-Red Ale’z-zenadıka ve’l-Cehmiyye adlı bir eseri vardır. Bu eserin Türkçesi "Zındık ve Cebriyye yanlılarına karşı anti-tez" anlamına gelir. Vahhabilik ve Selefiyye gibi İslami akımlar, çıkış noktalarını Hanbeli mezhebine dayandırırlar.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 8 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 14 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.