Ahmet Ağırakça

Ahmet Ağırakça

YazarÇevirmen
8.5/10
26 Kişi
·
73
Okunma
·
5
Beğeni
·
453
Gösterim
Adı:
Ahmet Ağırakça
Tam adı:
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça
Unvan:
Akademisyen, Çevirmen, Yazar
Doğum:
Mardin, Türkiye, 1950
1950 Mardin doğumlu olup, Mardin Cumhuriyet İlkokulu, Mardin İmam-Hatip Okulu, Mardin Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Bugünkü M.Ü. İlahiyat Fakültesi) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Bir müddet Diyanet işleri Başkanlığı bünyesinde çalıştıktan sonra MEB İstanbul Bakırköy Lisesinde öğretmenlik yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat fakültesinde ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında asistan oldu.
İki sömestrlik olarak uygulanan doktora hazırlık döneminden (şimdiki Master -Yüksek lisans uygulaması) sonra 1979–1983 yılları arasında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde 'Müneccimbaşı Ahmed İbn Lutfullah'ın Câmi'u'd-Düvel" Adlı Eserinin Tenkidli Metin Neşri ve Tercümesi" adlı doktora tezi ile Dr. unvanını aldı. 1987'de Yard. Doçent, Ekim 1988'de Doçent, Haziran 1996'da Profesör unvanını aldı. Mayıs 1999'da uzun yıllar görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden emekli oldu.

Daha sonra Hollanda/Rotterdam İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. Rotterdam'da bir grup arkadaşıyla birlikte Avrupa İslam Üniversitesini kurdu ve bu üniversitenin Kurucu Başkanlığı ile Rektör vekilliği, Avrupa İslam Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Arapça, Farsça ve İngilizce bilir. Yayınlanmış 12 telif ve 13 tercüme eseri, akademik dergilerde yayınlanmış onlarca makalesi ile katıldığı milli ve uluslararası sempozyumlara sunduğu 21 tebliği vardır. Ayrıca 30 yıldan beri çeşitli resmi ve sivil kuruluşlarda onlarca konferans verdi, seminerler yaptı, birçok panele katıldı.
Bir kaç Ansiklopedide yayınlanmış çok sayıda maddesi olup ayrıca 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi'nin genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına hazırladı. Birçok Edebî, İlmî, Siyasî ve Sosyal dergide yönetici ve yazar olarak çalıştı. Bir kaç sempozyumu organize etti ve bu sempozyumların tebliğlerini yayına hazırladı. Halen Avrupa İslam Üniversitesi Türkiye temsilcisi ve İslami İlimler açık öğretim fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Evli olup dört çocuğu ve üç torunu vardır.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) yönetimi yoktu, Hz. Peygamber gelip geçti, bize namazı-duayı öğretti, oruç tutturdu, hac yaptırdı ve bunun dışında başka bir şey yapmadı, denebilir mi ?

Hayır, olay bu kadar kolay değildir. Dünyada büyük bir medeniyet kurmuş bir peygamberin ümmeti devletsiz olamaz. Bu iddia cehaletin, haince bir bilgisizliğin söze dökülmüş halidir.

“İslâm’da devlet yapısı yoktur!” Diyenler müslüman iseler ya cahil ya da haindirler. Müslüman olmayanlara gelince de ya cehaletlerinden veya düşmanlıklarından bu iddiayı ileri sürerler.
Allah’tan korkmak, silahların en üstünü, harp oyunlarının en kuvvetlisidir. Düşmanlarından çok, Allah’ın emirlerine aykırı davranıp günahlara düşmekten sakın. Benim katımda günahlar, düşmanın oyunundan daha korku vericidir.
Ahmet Ağırakça
Sayfa 106 - Akdem yayınları
Yol üzerinde hanlar inşa ettir. Ümmetten gelip geçenleri bir gün bir gece konuklandır. Onların ve hayvanlarının rahatını sağla. Hasta olan yolcuları ise iki gün iki gece barındır. Aralarında yolda kalmış olan varsa, onu gideceği yere ulaştır.
Ahmet Ağırakça
Sayfa 109 - Akdem yayınları
Mısır bölgesinde “Rafah” denen bir yerde haksız yere bazı vergilerin toplandığını işiten Ömer, maiyetindeki görevlilerden Abdullah İbn Avf el- Kari’ye şöyle bir emir göndermişti. “ Rafah’ta bulunan ve vergi dairesi olarak bilinen eve git. Onu yık ve içinde bulunan eşyaları taşıyıp ekilmemiş bir tarlaya götür, ufala ve tarlada savur”.
Ahmet Ağırakça
Sayfa 125 - Akdem yayınları
“Hasta bir dostunuza ilaçla tedavi etme imkanı olduğu müddetçe asla cerrahi bir yolla tedaviye başvurmayın”
Ömer İbn Abdülaziz
Ahmet Ağırakça
Sayfa 155 - Akdem yayınları
260 syf.
·14 günde·Beğendi·Puan vermedi
Kitap, Emevilerin zalim sultanları arasında kaybolmaya yüz tutan hilafet makamını yeniden dirilten Ömer İbn Abdülaziz’in dillere destan ve günümüz yöneticilerin dersler çıkarması gereken adil yönetimini anlatıyor. Beytül malden karşılıksız maaşa bağlanmak isteyen akrabasına, ‘Afrikalı bir Müslüman ile senin aranda hiç bir imtiyaz yoktur. Bu devlette senin hakkın neyse onun da hakkı odur.’ Deyip akrabasını eli boş gönderen adil halife. Tarih tekerrürden ibarettir onun için dersler çıkarmak ve bugünümüzü ve geleceğimizi inşa etmek için herkesin özellikle tüm Müslüman yöneticilerinin okuması gereken bir başyapıt.
352 syf.
·9 günde·10/10
İşte o ismi Müslüman olanlar tembellik içersinde hayatlarını sürdürürlerken yarın İslam'ın zafer sancağını başka bir milletin taşıdığını gördükleri zaman, kendi hallerinden utanacaklardır.
İşte o ismi Müslüman olanlar, bu gaflet uykularından ister uyansınlar, ister uyanmasınlar Allah'ın dinine tuzak kuranlar ve Allah'a karşı savaş açanlar isterse bu tuzaklarına ve savaşlarına devam etsinler, isterse bundan vazgeçsinler, mutlaka insanların tümü Allah'a dönecektir. Hem 'de bu dönüş son derece güçlü bir imanla olacaktır. Allah'a olacak olan bu dönüş, bugün bütün egemenliğini sürdüren inkarcı düşünceler ve insanların onlardan çektikleri ıstıraplarla tağutların meydana getirdikleri bütün zulümler oranında bir imanla doğacaktır. Ve bu iman nurunun pırıltıları, bu zulüm karanlıkları içerisinden büyük bir aydınlık vermeye başlamıştır. Yarın da aynı şekilde Allah'ın dini, bütün dünyayı aydınlatacaktır.
414 syf.
·20 günde·Beğendi·8/10
XVII. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'nin önemli âlimlerinden olan Müneccimbaşı Ahmed, Sultan IV. Mehmed devrinde yaşamış ve "necm" ilmi(Gökyüzü bilimleri) konusunda kendini ön plana çıkarmıştır. Ki bu konudaki ehliyetinden dolayı "Müneccimbaşılık" mevkiine kadar gelmiştir.

Ancak müneccimbaşılık konusundaki yetkinliğinden ziyâde biz Ahmed Efendi'yi yazmış olduğu Câmîü'd-Düvel adlı Dünya tarihiyle tanıyoruz. Bu eser Osmanlı'da en son hazırlanan genel bir Dünya tarihi olması bakımından önemli olmakla birlikte eserin hacmi, referans olarak gösterilen kaynaklar ve en önemlisi yazarın bir konudaki bilgiyi farklı kaynaklardaki bilgilerle kıyaslayarak ortaya koyması kaynağın güvenilirliğini arttırıyor.

"Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Tarihi" adıyla okuduğumuz kısım ise Câmîü'd-Düvel'in Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmed devrinin sonuna kadar Osmanlı tarihidir. Şu anda Mardin Artuklu Üniversitesi'nin rektörü bulunan Ahmet Ağırakça hoca bu kaynakla doktorasını tamamlamıştır. Yani eser bir doktora tezinin kitap olarak neşredilmiş hâlidir. Bu bakımdan yer yer dipnotlardan dolayı boğulabilirsiniz. Ancak ilmî bir çalışma yürütenler için son derece kolaylık sağladığını da itiraf etmeliyim. Dipnotlara göz atmadan doğrudan sadece metni okursanız çok akıcı. Ama bu durumda da bilgileri analiz etmekten yoksun kalabilirsiniz.

Çevirisi gayet başarılı, anlaşılması kolay. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecine ilgi duyan herkes okuyabilir. Bununla birlikte araştırıcıya inanılmaz kolaylık sağlayan müthiş bir dizine de eserin sonunda yer verilmiş. Böylece herhangi bir konuya veya kavrama kolayca ulaşmak mümkün oluyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ahmet Ağırakça
Tam adı:
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça
Unvan:
Akademisyen, Çevirmen, Yazar
Doğum:
Mardin, Türkiye, 1950
1950 Mardin doğumlu olup, Mardin Cumhuriyet İlkokulu, Mardin İmam-Hatip Okulu, Mardin Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Bugünkü M.Ü. İlahiyat Fakültesi) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Bir müddet Diyanet işleri Başkanlığı bünyesinde çalıştıktan sonra MEB İstanbul Bakırköy Lisesinde öğretmenlik yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat fakültesinde ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında asistan oldu.
İki sömestrlik olarak uygulanan doktora hazırlık döneminden (şimdiki Master -Yüksek lisans uygulaması) sonra 1979–1983 yılları arasında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde 'Müneccimbaşı Ahmed İbn Lutfullah'ın Câmi'u'd-Düvel" Adlı Eserinin Tenkidli Metin Neşri ve Tercümesi" adlı doktora tezi ile Dr. unvanını aldı. 1987'de Yard. Doçent, Ekim 1988'de Doçent, Haziran 1996'da Profesör unvanını aldı. Mayıs 1999'da uzun yıllar görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden emekli oldu.

Daha sonra Hollanda/Rotterdam İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. Rotterdam'da bir grup arkadaşıyla birlikte Avrupa İslam Üniversitesini kurdu ve bu üniversitenin Kurucu Başkanlığı ile Rektör vekilliği, Avrupa İslam Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Arapça, Farsça ve İngilizce bilir. Yayınlanmış 12 telif ve 13 tercüme eseri, akademik dergilerde yayınlanmış onlarca makalesi ile katıldığı milli ve uluslararası sempozyumlara sunduğu 21 tebliği vardır. Ayrıca 30 yıldan beri çeşitli resmi ve sivil kuruluşlarda onlarca konferans verdi, seminerler yaptı, birçok panele katıldı.
Bir kaç Ansiklopedide yayınlanmış çok sayıda maddesi olup ayrıca 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi'nin genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına hazırladı. Birçok Edebî, İlmî, Siyasî ve Sosyal dergide yönetici ve yazar olarak çalıştı. Bir kaç sempozyumu organize etti ve bu sempozyumların tebliğlerini yayına hazırladı. Halen Avrupa İslam Üniversitesi Türkiye temsilcisi ve İslami İlimler açık öğretim fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Evli olup dört çocuğu ve üç torunu vardır.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 73 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 68 okur okuyacak.