Ahmet Akşit

Ahmet Akşit

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
1
Gösterim
Selçuklular devrinde her şehir bir unvana sahipti. Konya dâr ül-mülk, Kayseri dâr ül-feth, Ankara dâr ül-hısn olarak anılmaktaydı. Niğde'nin unvanı ise dâr ül-pehlivâniye idi.
Bir işyerindeki çırak, yamak ve kalfalar başlarındaki ustaya bir müridin şeyhe intisab ettiği gibi intisap ediyorlardı. Şeyhlerinin gözetiminde çırak, kalfa ve usta hiyerarşisinden gecen Ahiler bu basamakların her birinde en az bin gün çalıştıktan sonra sonra bir meslek sahibi oluyorlardı.
Selçuklular devrinde mahalleler etnik ve dini farklara göre ayrılmıştı. Müslümanlar ve gayrimüslimler ayrı mahallelerde ikamet ediyorlardı. Mahalle-i Ermeniyan ve Mahalle-i Zımmiyan isimli iki Osmanlı mahallesinden anlaşılacağı üzere Niğde'de de mahalleler etnik ve dini farklara göre ayrılmıştı.
13. Yüzyılın sonlarında Anadolu'nun 5.000.000 civarında bir nüfusa sahip olduğu, bunun %80'inin konar-göçerlerden %20'sinin ise şehir ve köylülerden teşekkül ettiği anlaşılmaktadır.
82 syf.
·1 günde·7/10
Kitap Selçuklu devrinde Niğde şehrinin nasıl bir vaziyette bulunduğunu ortaya koymak için yazılmış. Yazar bunun için önce şehrin ilk ne zaman kurulduğu ve adının nereden geldiğini inceliyor. Daha sonra Niğde şehrinin Selçuklu dönemi fiziksel yapısını ortaya koyuyor. Fiziksel yapıdan sonra şehrin nüfusu, yönetimi ve toplum üzerine bir inceleme yapsa da ne yazık ki bu bölümlerde anlattıkları sadece Niğde değil bütün Selçuklu şehirleri için geçerli. Ancak burada yazarı suçlamak yanlış olur. Dönemin kaynakları oldukça yetersizken bir de Niğde gibi küçük bir şehrin ele alınması bu olumsuzluğun katlanarak büyümesine sebep olmuş. Daha sonra yazar Niğde'de Selçuklu yapılarını okuyucuya sunuyor ve tatmin edici bilgiler veriyor. Yazarın kendisi akademisyen olduğu için eseri de bol dipnotlarla dolu akademik bir eser. Kaynakçaya baktığımızda yazarın Niğde ile ilgili yazılmış hemen her şeyi incelediğini görüyoruz. Sonuç olarak Selçuklu şehir yapısını merak eden tarih öğrencileri ve şehirlerinin tarihini merak eden Niğdelilerin okumasını tavsiye ettiğim kısa ve öz bir eser.