Ahmet Batmaz

Ahmet Batmaz

YazarEditör
7.8/10
18 Kişi
·
5
Okunma
·
0
Beğeni
·
29
Gösterim
Burç, lügatte " kale, hisar, menzil, büyük yıldız" manasındadır. Cem'i, burucdur. Gökte Güneş'in, Ay'ın ve seyyare denilen yıldızların bulundukları menzillere, medârlara, hareket noktalarına "buruc" denilmektedir ki, başlıca oniki burca ayrılmıştır.
Kelam ilmiyle meşgul olan alimler diyorlar ki: bütün mahlukatı yoktan var eden Allah'ı tanımaktan mahrum kalan " Tabiatçılar ve Müneccimler"; bütün hadiseleri ve olup bitenleri, tabiata ve yıldızlara dayandırmışlardır ki, bu hususta sapıtmış ve yollarını şaşırmışlardır.
Kimin bir yıldızla alâka ve merbûbiyeti ( bağlılığı) varsa; o, kendi yıldızıyla döner, dolaşır, o yıldızın te'siri altındadır.

Talihi "zühre" ise; şevkı (sevinci), çalıp (çalgıcılık yapıp) çağırmayı(söylemeyi) , aşkı diler; onlara tam meyli vardır.

Kan dökücü huylu "Mirrih'e" mensub ise; cenk ( savaş), buhtân (iftira) ve düşmanlık arar.

(mesnevi, 1. Cilt,750-753. Beyitler)
Şu bir hakikattır ki, gökyüzünde "takım" teşkil edecek şekilde, bir arada bulunan yıldız kümeleri, yani BURÇLAR vardır. Burçların varlığı inkar edilemez; Küre-i arz (dünya), senelik hareketiyle (yörüngesiyle) her ay bir BURC'un gölgesine girmektedir.
Kainatta meydana gelen hadiselerde ve işlerde, tabiat ve yıldızların te'sirli oldukları şüphesizdir. Ancak bu, onlar tarafından yapılan veya onların iradesiyle olan bir şey değildir. Gerek tabiat ve gerekse yıldızlar, Allah'u Zülcelalin elinde (kudretiyle) bir alet olarak kullandığı şeylerdir.

"Güneş, ay ve yıldızlar, O'nun emrinde boyun eğmişlerdir. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur." (A'raf/54)
Kâtip Çelebi; eserinde, yerin yuvarlaklığını anlattığı bölümde, "Dünya, ÖKÜZ ile BALIK üzerindedir" hadis-i şerifine temas eder.
Bu hadisin mecaz manada olduğunu, dünyanın altında maddi olarak öküz de balık da bulunmadığını, Dünya'nın hareketi esnasında "Öküz" ve "Balık" burçlarının gölgesine uğradığını söyler.

Cihannüma'nın bir yazma nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi Pertevniyal Bölümü 754 nunarada kayıtlıdır.

(Müslüman ilim öncüleri ansiklopesi, s.230)
Gökyüzünde oniki burcun bulundukları sahaya " Mıntıkatü'l- Buruc" adı verilir. Bu burçlar mıntıkası üzerindeki 12 burç, bir sene boyunca adeta Güneş'in birbirini takip ederek uğradığı evler gibi düşünülür, yani Güneş, her burçta bir ay kalır, sonra sırasıyla 12 burcu gezer; dolayısıyla 12 burç, Güneş'in evleri gibi düşünülür.

( Elmalılı Tefsiri, 8.cilt s. 5688)
"Güneş sistemi, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde bir senfoni çalmaktadır. Hepimiz de genetik olarak bu senfoniden melodiler almak için akord edilmişizdir."

(Dr. Percy Seymour, Astrolojinin Bilimsel İsbatı, 2004)
Yüce Allah, yıldızlardan her birine bir özellik vermiştir. Bunların her biri için özel bir kuvvet yaratmıştır. Bu özelliği ve kuvveti sayesinde ; her yıldız, kendine özgü bir etki meydana getirir.

(A. Ceziri, Dört mezhebe Göre İslam Fıkhı 8.cilt s.3544)
"İnsanda cisimden başka; nasıl akıl, kalp, ruh, hayal, hafıza gibi manevi vücudlar da var. Elbette insan-ı ekber olan alemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kainatta, alem-i cismaniyetten başka alemler de var..."

(Bediüzzaman- Sözler)
246 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Yazarımızın ikinci kitabı olup fazlaca tanınmamakla beraber bir şans verilip okunmaya değer, ciddi araştırma, titiz bir çalışmanın ürünü...

Kitabın bölümlerinde:
Burçların; Kur'an-ı kerim ve İslam Alimlerine göre (H.Basri Çantay, Elmalılı M. Hamdi, Ö.Nasuhi Bilmen. İmam Gazali, İbrahim Hakkı, Bediüzzaman, Katip Çelebi ve daha bir çoğu...) İslamda yeri, ayrıntılarıyla veriliyor.

Burçlarla alakalı bilgisi olanların, eksik bildiklerini tamamlamak, hiç bilgi sahibi olmayanlar için de istifadeli olacak bir tanıtım yapılıp, kavramlar anlatılıyor.

Burçların; karakterler, hastalıklar, mesleklere bakan yönü ele alınıyor.

Genel itibariyle epey cezbedici, merak uyandırıcı bir mevzu olması sebebiyle zevkli bir okuma sağladı. Bu hususlarda merakınız olup, doğru dayanaklara sahip bilgiler edinmek istiyorsanız okumalısınız.
116 syf.
·2 günde·7/10 puan
Türkiye'den italya'ya gitmeye çalışan insanların, kaçakçılar ile gemide yaşam mücadelesi vermesini anlatıyor. Şeydo ve Mahmut çıktıkları bu yolda, acı ve bedeller üzerine geçen yaşamlarını tekrardan yaşıyorlar. Okuma konusunda akıcı fakat biraz olayları kaçırma nasıl oldu vb gibi bir olay örgüsünde karmaşıklık olsa da bölümlerin sonlarına doğru yazın kendini topluyor. Kısa bir roman;
Farklı bir konu arıyorsanız kitaplarda kesinlikle okumanız gerek.

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 5 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.