Ahmet Kanlıdere

Ahmet Kanlıdere

YazarÇevirmen
8.5/10
11 Kişi
·
31
Okunma
·
3
Beğeni
·
377
Gösterim
Adı:
Ahmet Kanlıdere
Unvan:
Yazar
Doğum:
Kahramanmaraş, 1961
DOĞUMU: Maraş’ta 1961 yılında doğdu. ÖĞRENİMİ: İlk ve Orta öğrenimini Maraş’ta tamamladı. ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. TEZ “XVI. Asırda Dulkadırlı Türkmenleri” adlı tez ile mezun oldu. 1983 yılında kaydolduğu İNGİLİZCE: Boğaziçi Üniversitesinde okuyarak İngilizce öğrendi. ARAŞTIRMACI: 1985’te Marmara Üniversitesine araştırma görevlisi olarak girdi. TÜRK DÜNYASI: 1986 yılından itibaren yakın dönem Türk Dünyası üzerinde yoğunlaştı; Ceditçiliğin önde gelen simalarından Musa Cârullah üzerinde yüksek lisans tezi hazırladı. COLUMBİA: 1988 Yılında, YÖK bursu desteğiyle New York şehrindeki Columbia Üniversitesinin Orta Asya Araştırmaları Bölümüne kaydoldu. 1995’te Kazan Tatarları arasında yenileşme hareketini ele alan doktora tezi ile mezun oldu. DOÇENT: 1996’da yeniden Marmara Üniversitesine döndü, 1999’da doçent oldu. KAZAKİSTAN 2000 - 2001 Öğretim yılında Kazakistan’daki Yesevi Üniversitesinde Türk Tarihi ve İngilizce dersleri verdi. Daha sonra Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinde Türk dünyasının XIX. ve XX. asırdaki düşünce tarihi ile Rusya Tarihi dersleri okuttu. TAŞKENT KÜLTÜR ATEŞESİ: 2004-2007 Yılları arasında Taşkent Büyükelçiliğinde Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak görev yaptı. Yeniden Marmara Üniversitesi’ndeki görevine döndü ve 2009’da Profesör oldu. Hâlen, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. AKADEMİK İLGİ ALANLARI: XVIII. Yüzyıldan günümüze Türk dünyasındaki fikir hareketleri (Dinî reform, ceditçilik (Yenilikçilik), eğitim ve basın tarihi, edebiyat tarihi, kadın hareketleri, Sovyet dönemi ve sonrasındaki kültür değişimi), Rusya’dan gelen Türk kökenli aydınların Türk fikir hayatındaki etkileri, muhaceretteki Türkistanlı ve İdil-Urallı aydınların kültür faaliyetleri. YABANCI DİLİ: İngilizce ve Rusça’nın yanı sıra Tatar, Kazak, Uygur ve Özbek Türkçelerini öğrendi. Türk dünyası ede­biyatına ilişkin makale ve çevirileri çeşitli dergilerde yayınlandı. YAYINLARI Kitaplar 1. XIX. Yüzyıl Türk Dünyası - 2012. 2. Orta Asya Türk Tarihi - 2011. 3. Reforma v ramkax islama: Tajdid i djadidskoe dvijenie sredi kazanskix tatar (1809-1917 g.), Kazan, 2007. 4. Taşkent Kültür Rehberi, Taşkent, 2006. 5. *M. Zâhir Bigi: Mâverâünnehr’de Seyahat, – 2005. 6. **Kadimle Cedid Arasında Musa Cârullah: Hayatı, Eserleri, Fikirleri - 2005. 7. Marshall G. S. Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek – (Çeviri: Müsterek) 2001 (2. bsk., 2003). 8. Reform within Islam: The Tajdid and Jadid Movement among the Kazan Tatars (1809-1917), 1997. 9. Marshall G. S. Hodgson, Dünya Tarihinde İslam, (Çeviri) 1997. basım aşamasındaki kitapları 1. Modern Tatar Edebiyatının Öncülerinden Muhammed Zâhir Bigi ve Romanları 2. Kazanlı Ayaz İshaki (1878-1954): Hayatı, Fikirleri ve Mücadelesi. MAKALE / DERLEME Yerli ve Yabancı dergilerde yayınlanan en az 40 Makale / Derlemesi sayabiliriz. ------------------------------------------------------- * Çağdaş Türk düşüncesi ve Çağdaş İslâm düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan Kazanlı Musa Carullah Bigiyef ilk defa bu eserde hayatı, eserleri ve görüşleriyle bir bütün olarak ele alınıp değerlendiriliyor. **Zahir Bigi'nin 1893 te Türkistan'a yapmış olduğu gezi sırasında tuttuğu notlara dayanmaktadır. Bigi'nin bu seyahatnamesi Kaynak:http://kahramanmaraslisairleryazarlar.blogspot.com.tr
kaynak: http://www.on5yirmi5.com/...anlidere-kimdir.html
"Bizim İdil yiğitleri kimlere imeceye gitmediler ki!... Kendi yurdun olmadıktan sonra, kendi halkın kendi iradende olmadıktan sonra demek ki böyle manevi çingene olup kalmak zorundasın."
126 syf.
·Beğendi·10/10
Hacim olarak küçük olsa da, içerik olarak dopdolu olan bu kitap iki bölümden oluşuyor.

İlk bölümde Yusuf Akçura’nın Damolla Alimcan El-Barudi biyografisi yer alıyor. İkinci bölümde ise Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere’nin Tatar kaynaklarından faydalanarak yazdığı El-Barudi’nin hayatı, fikirleri ve eserleri anlatılmış.

Peki kimdir bu Damolla Alimcan El-Barudi? 19.yy sonları, 20.yy başlarında Kazan’da yaşamış, Buhara’da eğitim görmüş, medrese ıslahatını savunan, bu yolda ilk okulu açıp, talebe yetiştiren, dönemin en tanınmış alimi. Bolşevik devrimi sırasında Enver Paşa, Sultan Galiyev, Zeki Velidi Togan gibi isimlerle bir araya gelmiş, Rusya müslümanlarının siyasi faaliyetlerinde aktif rol almıştır. Dahası kitapta..

Bu dönemle ilgilenenler keyifle okuyacaktır..
487 syf.
“Aslında gereksinim duyduğumuz şey, dünyanın gerçekliği ile yüzleşmektir, bizim Batılı böbürlenmemizin resmettiği şekliyle değil”
...
Yusuf Kaplan' ın dersi vesilesiyle okuduğum kitaplardan biri 'Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek'. Özetlemek gerekirse, dünya tarihi farklı noktalardan bakış açılarından değil de her zaman batılı geçmişin durduğu noktadan bakılıp, yazılmakta olduğu ve Avrupa merkezli tarih yazımı medeniyet olgusu sadece batıya özgü olduğu vurgulanmakta kitapta.
“ İslam medeniyeti bizim medeniyetimizin kardeşidir. İslam, Batı’nın kendisini tanımladığı büyük ölçüde daha zengin ve daha başarılı ötekidir. "
Zaman vererek okunduğu vakit, birçok konuda, çokça istifade edilebilecek bir kaynak.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ahmet Kanlıdere
Unvan:
Yazar
Doğum:
Kahramanmaraş, 1961
DOĞUMU: Maraş’ta 1961 yılında doğdu. ÖĞRENİMİ: İlk ve Orta öğrenimini Maraş’ta tamamladı. ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. TEZ “XVI. Asırda Dulkadırlı Türkmenleri” adlı tez ile mezun oldu. 1983 yılında kaydolduğu İNGİLİZCE: Boğaziçi Üniversitesinde okuyarak İngilizce öğrendi. ARAŞTIRMACI: 1985’te Marmara Üniversitesine araştırma görevlisi olarak girdi. TÜRK DÜNYASI: 1986 yılından itibaren yakın dönem Türk Dünyası üzerinde yoğunlaştı; Ceditçiliğin önde gelen simalarından Musa Cârullah üzerinde yüksek lisans tezi hazırladı. COLUMBİA: 1988 Yılında, YÖK bursu desteğiyle New York şehrindeki Columbia Üniversitesinin Orta Asya Araştırmaları Bölümüne kaydoldu. 1995’te Kazan Tatarları arasında yenileşme hareketini ele alan doktora tezi ile mezun oldu. DOÇENT: 1996’da yeniden Marmara Üniversitesine döndü, 1999’da doçent oldu. KAZAKİSTAN 2000 - 2001 Öğretim yılında Kazakistan’daki Yesevi Üniversitesinde Türk Tarihi ve İngilizce dersleri verdi. Daha sonra Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinde Türk dünyasının XIX. ve XX. asırdaki düşünce tarihi ile Rusya Tarihi dersleri okuttu. TAŞKENT KÜLTÜR ATEŞESİ: 2004-2007 Yılları arasında Taşkent Büyükelçiliğinde Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak görev yaptı. Yeniden Marmara Üniversitesi’ndeki görevine döndü ve 2009’da Profesör oldu. Hâlen, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. AKADEMİK İLGİ ALANLARI: XVIII. Yüzyıldan günümüze Türk dünyasındaki fikir hareketleri (Dinî reform, ceditçilik (Yenilikçilik), eğitim ve basın tarihi, edebiyat tarihi, kadın hareketleri, Sovyet dönemi ve sonrasındaki kültür değişimi), Rusya’dan gelen Türk kökenli aydınların Türk fikir hayatındaki etkileri, muhaceretteki Türkistanlı ve İdil-Urallı aydınların kültür faaliyetleri. YABANCI DİLİ: İngilizce ve Rusça’nın yanı sıra Tatar, Kazak, Uygur ve Özbek Türkçelerini öğrendi. Türk dünyası ede­biyatına ilişkin makale ve çevirileri çeşitli dergilerde yayınlandı. YAYINLARI Kitaplar 1. XIX. Yüzyıl Türk Dünyası - 2012. 2. Orta Asya Türk Tarihi - 2011. 3. Reforma v ramkax islama: Tajdid i djadidskoe dvijenie sredi kazanskix tatar (1809-1917 g.), Kazan, 2007. 4. Taşkent Kültür Rehberi, Taşkent, 2006. 5. *M. Zâhir Bigi: Mâverâünnehr’de Seyahat, – 2005. 6. **Kadimle Cedid Arasında Musa Cârullah: Hayatı, Eserleri, Fikirleri - 2005. 7. Marshall G. S. Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek – (Çeviri: Müsterek) 2001 (2. bsk., 2003). 8. Reform within Islam: The Tajdid and Jadid Movement among the Kazan Tatars (1809-1917), 1997. 9. Marshall G. S. Hodgson, Dünya Tarihinde İslam, (Çeviri) 1997. basım aşamasındaki kitapları 1. Modern Tatar Edebiyatının Öncülerinden Muhammed Zâhir Bigi ve Romanları 2. Kazanlı Ayaz İshaki (1878-1954): Hayatı, Fikirleri ve Mücadelesi. MAKALE / DERLEME Yerli ve Yabancı dergilerde yayınlanan en az 40 Makale / Derlemesi sayabiliriz. ------------------------------------------------------- * Çağdaş Türk düşüncesi ve Çağdaş İslâm düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan Kazanlı Musa Carullah Bigiyef ilk defa bu eserde hayatı, eserleri ve görüşleriyle bir bütün olarak ele alınıp değerlendiriliyor. **Zahir Bigi'nin 1893 te Türkistan'a yapmış olduğu gezi sırasında tuttuğu notlara dayanmaktadır. Bigi'nin bu seyahatnamesi Kaynak:http://kahramanmaraslisairleryazarlar.blogspot.com.tr
kaynak: http://www.on5yirmi5.com/...anlidere-kimdir.html

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 31 okur okudu.
  • 4 okur okuyor.
  • 95 okur okuyacak.
  • 6 okur yarım bıraktı.