Ahmet Necip Günaydın

Ahmet Necip Günaydın

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
Kongre, gününde yani Mustafa Kemal'in tayin ettiği ve her türlü engeli yenerek Sivas'a ulaştığı günün akabinde toplandı. Millî tarihin büyük Türk rönesansı, ihtilâl ve kurtuluş kongresi diye anacağı Sivas Kongresi, gelecekteki her 4 Eylül bir millî bayram günü olarak kutlansa yeridir. 4 Eylül 1919 hakikaten Türk tarihinde başlı başına bir dönüm noktası olmuştur; millî ihtilâl, savaş, kurtuluş, inkılâp, cumhuriyet devrini getiren hamlenin vatan bütünlüğü adına temelini Sivas Kongresi teşkil etmiştir.
Erzurum kongresi'ne Sivas vilayetini temsilen, aşağıdaki şahıslar katılmıştır.
1. Fazlullah MORAL - Sivas Merkez Sancağı
2. Yusuf Ziya Başara - Sivas Merkez Sancağı
3. Recep Dinçer - Zara (Koçgiri) Kazası
4. Hayrullah SEYHAN - Divriği Kazası
5. Ismail Hakkı ÇEÇEN - Suşehri Kazası
6. Ibrahım Süreyya YİĞİT - Amasya Sancağı
7. Dr. Mahmut Cemil Şencan - Şarkîkarahisar Sancağı
8. Mehmet Rıfat Arkun - Tokat Sancağı
9. Çadırcızade Ali - Koyulhisar Kazası
10. Mehmet Mustafa Atay - Mesudiye Kazası
11. Mehmet Şeref - Niksar Kazası
12. Hüseyin Hüsnü Özhan - Alucra Kazası
13. H. M. Sırrî Kaymaz - Reşadiye Kazası
Rasim Başara, 2 Eylül günü Sivas'a gelen M. Kemal Paşa'yi şu sözlerle anlatmıştır. "Mustafa Kemal Pasa'nin o günkü kıyafeti gözümün önündedir. Hâki renkte sivil bir avcı elbisesi, başında kalpak, göğsünde harp madalyası taşıyordu."
M. Kemal Paşa'yı Sivaslilar ilk defa görmüyordu. Bütün Anadolu insanları gibi "Sarı Paşa" lâkabıyla Çanakkale'deki kahramanlıklarindan tanıdıkları Paşa'yı, ilk defa 27 Haziran 1919 günü bizzat görmüşlerdir.
Binanin müdür odası M. Kemal Paşa'ya ayrılmış, bu odanın yanındaki geniş oda, okul sıraları ve sandalyelerle döşenerek kongre salonu haline getirilmiştir. Salona bir kürsü yerleştirilmiş, üstüne güzel bir seccade örtülmüş, duvarlar halılar ve bayraklarla süslenmişti. Kongre başkanı için bir masa konulmuştu. Duvara asılan küçük bir halı üzerinde Osmanlı Devlet Arması ve altında "Padişahım çok yaşa" sözü yazılıydı.
Ahmet Necip Günaydın
Sayfa 45 - Sivas kongresinin yapıldığı kongre odasının yerleşimi
Sivas Vilâyeti, Mondros Ateşkes Antlaşması'nin 24. Maddesinde bahsi geçen 6 Doğu Vilâyetinden birisi olarak, "karışıklık çıktığında işgal edilecek" yerler arasındaydı. Bu madde ile Ermenistan devletine yurt sağlanmak isteniyordu. Istanbul hükümeti de milli mücadelecilerin karışıklığa sebep olacakları gerekçesi ile kongrenin yapılmasına karşı çıkıyordu.
Kongrenin ilk günü delege sayısı 20'yi geçmiyordu. Bu durum karşısında M. Kemal Paşa, beraberindeki mücadele arkadaşlarından bir kaçını birer ilin delegesi olarak kongreye kattı. Bir kısmı illerden gelme, bir kısmı Sivas'ta atanma 20 - 25 delegenin katılmasıyla Sivas Kongresi'nin açılışı gerçekleştirildi...
Istanbul Hükümeti ve işgal kuvvetlerinin engellemeleri, aleyhte propagandaları katılımı düşüren etkenlerin başında gelmektedir.
Reşit Paşa, 11 haziran 1919 günü Sivas Valiliği görevine başladı. Ona göre yönetimin temeli huzur ve guvenlikti. Çünkü Mondros Ateşkesi'ne göre asayiş dolayısıyla işgal hakki doğuyordu ortamda ise Osmanlı Devleti'nin otorite boşluğu yaşanıyordu. Bu bilgilere sahip olan yeni valinin ilk işi Sivas'a bağlı sancaklara birer genelge göndererek asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi istemek oldu. Böylece hem idarî hem de vatanî görevi yerine getirmek istiyordu. Aldığı cevaplar iç açıcı değildi. Her taraf Rum, Ermeni siyasi çeteleri ve eşkıyalık yapan serserilerin elindeydi. Halk can, mal ve namusundan emin değildi. Elde yeterli sayıda jandarma yoktu. Bu nedenle mutasarrıf, kaymakam ve nahiye müdürleri, bu çete ve eşkıya hareketlerini Dahiliye Nezaretine iletmekten baska birşey yapamıyorlardı. Bu durum yasa dışı davranışları şımarttığı gibi, yöneticileri de ümitsizliğe düşürüyordu.
"Anadolu'nun her yönden en güvenilir yeri" olarak niçin Sivas seçilmişti?
Sivas işgalcilerden uzak, Anadolu'nun iç kesimindeydi. Buraya kadar bir işgalin, askerî harekatın yapılması mümkün görülmüyordu. Sivas'taki askerî ve sivil bürokrasinin vatansever kimselerden oluşması, 3. Kolordu'nun güvenlik açısından önem taşıması, yurdun dört bir yanından gelecek olan delegeler için Sivas'ın konumunun ulaşım kolaylığı sağlayacak olması, etrafı dağlarla çevrili bulunan Sivas'ın giriş ve çıkışlarının kolay denetlenebileceği, Müdafaa-i Hukuk teşkilatının etkin varlığı, şehir halkının tamamına yakınının Türkmenlerden oluşması, Sivas'ın tercih edilmesinde etkili olmuştur.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ahmet Necip Günaydın

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okuyor.