Ahmet Paşa

Ahmet Paşa

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
2
Gösterim
Adı:
Ahmet Paşa
Tam adı:
Ahmet Paşa
Unvan:
Yazar
Şair Adlî II. Bayezit'ın 'ın v  e Fatih dönemlerinde kazaskerlik, vezirlik, sancak beyliği ve kadılık gibi devlet görevlerinde yükselmiş, Fatih’in öğretmenliğini de yapan, devrin önemli ulemalarından ve 15. Yy ın en önemli şairlerindendir.

 

XV. yüzyılın en usta şairi sayılan Ahmet Paşa , II. Murat devrinde Kazasker Veliyüddin bin İlyas’ın oğludur. Kaynaklardan şairin doğum tarihi ve yeri hakkında bilgi kesin bir bilgi ortaya konmamaktadır. Ahmet Paşa’nın nerede ve ne zaman doğduğu sorusuna kaynakların sunduğu cevaplar birbirlerinden çok farklıdır. Böyle olunca Ahmet Paşa’nın doğum yeri ve tarihi muallakta kalmaktadır. Latifi' Tezkere'sinde ve Gelibolulu Ali'nin Kühnü'l-ahbar adlı eserinde Bursa'da doğduğu yazılıdır. Sehî Tezkeresi ve Güldeste yazarı Beliğ ise onun Edirne'de doğduğu bilgisini vermişlerdir. Aşıkpaşa Tezkeresinde ise, Edirneli olduğu bildirilir. Buna rağmen şairin Edirne veya Bursa da doğmuş olabileceği rahatça söylenebilir.

 
Âşık Çelebi, tezkiresinde şairin Edirneli olduğunu yazar. Ayrıca Edirne’de Veliyüddin oğlu adını taşıyan bir mahalle ve mescidin olduğu kayıtlarda geçmektedir. Şairimiz, Kazasker Veliyüddin bin İlyas’ın oğlu olduğuna göre şairin Edirne ’de doğduğu Edirneli olduğu neredeyse kesinlik kazanmış olur

Ahmet Paşa’nın ne zaman doğduğu da bilinmemektedir. Fuat Köprülü, İslâm Ansiklopedisin de “Edirne’de yaptırılan cami ve imaret vakfiyesinin Veliyüddin tarafından tanzim edildiği ve şairimizin memuriyet hayatı hakkındaki kayıtlar düşünülürse, bu tarihten (830/1426) biraz evvel ya da biraz sonra doğduğu” fikrini ileri sürmüştür. 
Gamun bir ton giydirdi egnüme kim
Ne etek bellidir onda ne yaka

Gam kıyafetini üstüme giydirdi yar
Ne eteği var ne yakası
Ben zerre gün yüzün nice görem ki afitab
Her gün cihanı geşt eder ol mehlika için

Ay senin Güneş yüzüne benzemek için her gün cihanı dolaşır,
Ama kazanamaz kaybeder Husuf'a(ay tutulması) uğrar
Cânıma bir merhabâ kıldı ezelde çeşm-i yâr
Şöyle mest oldum ki gayrin merhabasın bilmedim

Bana merhaba dedi o güzel
Aklımı aldı başka merhaba bilemedim
Gam çekmeyince kıymeti artar mı aşkın
Kan yudmayınca buldu mu hiç itibar lal

Gam çekmeyince aşkın kıymeti kalmaz
Dert olmayınca sevgilinin dudağının değeri kalmaz
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ahmet Paşa
Tam adı:
Ahmet Paşa
Unvan:
Yazar
Şair Adlî II. Bayezit'ın 'ın v  e Fatih dönemlerinde kazaskerlik, vezirlik, sancak beyliği ve kadılık gibi devlet görevlerinde yükselmiş, Fatih’in öğretmenliğini de yapan, devrin önemli ulemalarından ve 15. Yy ın en önemli şairlerindendir.

 

XV. yüzyılın en usta şairi sayılan Ahmet Paşa , II. Murat devrinde Kazasker Veliyüddin bin İlyas’ın oğludur. Kaynaklardan şairin doğum tarihi ve yeri hakkında bilgi kesin bir bilgi ortaya konmamaktadır. Ahmet Paşa’nın nerede ve ne zaman doğduğu sorusuna kaynakların sunduğu cevaplar birbirlerinden çok farklıdır. Böyle olunca Ahmet Paşa’nın doğum yeri ve tarihi muallakta kalmaktadır. Latifi' Tezkere'sinde ve Gelibolulu Ali'nin Kühnü'l-ahbar adlı eserinde Bursa'da doğduğu yazılıdır. Sehî Tezkeresi ve Güldeste yazarı Beliğ ise onun Edirne'de doğduğu bilgisini vermişlerdir. Aşıkpaşa Tezkeresinde ise, Edirneli olduğu bildirilir. Buna rağmen şairin Edirne veya Bursa da doğmuş olabileceği rahatça söylenebilir.

 
Âşık Çelebi, tezkiresinde şairin Edirneli olduğunu yazar. Ayrıca Edirne’de Veliyüddin oğlu adını taşıyan bir mahalle ve mescidin olduğu kayıtlarda geçmektedir. Şairimiz, Kazasker Veliyüddin bin İlyas’ın oğlu olduğuna göre şairin Edirne ’de doğduğu Edirneli olduğu neredeyse kesinlik kazanmış olur

Ahmet Paşa’nın ne zaman doğduğu da bilinmemektedir. Fuat Köprülü, İslâm Ansiklopedisin de “Edirne’de yaptırılan cami ve imaret vakfiyesinin Veliyüddin tarafından tanzim edildiği ve şairimizin memuriyet hayatı hakkındaki kayıtlar düşünülürse, bu tarihten (830/1426) biraz evvel ya da biraz sonra doğduğu” fikrini ileri sürmüştür. 

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.