1000Kitap Logosu
Ahmet Zeki Ünal

Ahmet Zeki Ünal

Yazar
Çevirmen
BEĞEN
TAKİP ET
17
Okunma
1
Beğeni
610
Gösterim
Unvan
Doç. Dr.
Doğum
Ankara, Türkiye, 7 Ekim 1964
Yaşamı
Eğitimi: Lisans. (1983-1989). Hacettepe Üniversitesi / Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yüksek Lisans. (1995-1997). Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ekonomik koşullardaki eşitsizliğin, gerek toplum gerek özel sosyal gruplar için birtakım önemli sosyal işlevlere sahip olduğunu ileri süren, göz önüne alınması gereken başka bir çok iddia vardır. örneğin, müreffeh bir toplumda pis işlerin görülmesini düşük ücret ve buna eşlik eden yoksulluğun sağladığı söylenebilir. görevler ne olursa olsun eğer bütün insanlar aynı ücreti alırlarsa, pis ya da alçaltıcı işler asla görülmez. refah eleştirileri bu iddianın yanı sıra şu tipik iddiayı da ileri sürer: belirli ekonomik etkinlik biçimlerinin düşük ücretle yapılmasını sağlamak için, sosyal yardımların piyasada kazanç rayicinin altında olması gerekir. yani eğer sosyal yardımlar düşük gelir seviyesinin üstüne çıkarsa, ortada iş aramak için gerçek bir gerekçe kalmaz. yoksulların dalgalanmasının, insanları çalışmaya ve genel üretime katkıda bulunmaya zorlamak gibi önemli bir ekonomik işlevi vardır.
Ahmet Zeki Ünal
Sayfa 58 - davis ve moore'un işlevselci tabakalaşma kuramı'na yönelik eleştirimsi.
Gerek sermayenin gerekse emeğin ayrışması ve dolayısıyla da orta sınıfın genişlemesi Marx tarafından öngörülmemişti. Bu Marx'ın sınıfsal bir devrimin gerçekleşmesi öngörüsünü başarısızlığa götürmede etkili olmuştur. Marx 19. yüzyılda orta sınıfını varlığını kabul etmiş ancak bu sınıfın, daha çok devrim zamanı geldiğinde burjuvaziyle savaşan proletaryaya katılacağını düşünmüştü. Marx ayrıca işçiler için sosyal hareketlilikle birlikte giden sendikaları da ön göremedi. Dolayısıyla bu tür sosyal hareketlilik çağdaş kapitalist toplumlarda devrimlerin gerçekleşmesine engel olmaktadır.
Tüm kadınlar kadın olsa da hiçbir kadın sadece kadın değildir. Aynı biçimde, işçi sınıfına mensup hiçbir birey sadece işçi sınıfına mensup bir birey değildir. Hiçbir siyah birey sadece siyah değildir. O halde, sosyologların ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyeti ayrı ayrı olarak tartışmaları bazen doğru olsa da, geç modern dönemde eşitsizlik ve kimliklerin dinamiğini ve karmaşık doğasını tümden anlamak için ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyet bölünmelerinin kendine özgü etkiler üretmek için nasıl da birleştikleri dikkate almalıyız.
Eşitlikçi ve özgür ilişkilerin çok yaygın olduğunun ve sınıf farklarının hemen tümüyle ortadan kalkmaya yüz tuttuğunun savunulduğu Batının endüstri-sonrası toplumlarında bile, sınıf-içi evlenme oranlarının sanıldığından çok daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir.
34 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.