Alfred Fouillee

Alfred Fouillee

Yazar
8.8/10
5 Kişi
·
12
Okunma
·
2
Beğeni
·
71
Gösterim
Adı:
Alfred Fouillee
Doğum:
Fransa, 18 Ekim 1838
Ölüm:
Lyon Fransa, 16 Haziran 1912
Modern kartezyen yöntemin karakteristik özelliği,bir bütünün daima parçalarıyla açıklamak ve hiçbir zaman parçaları bütünle veya bütünün ideasıyla açıklamamaktır.
Alfred Fouillee
Sayfa 27 - eflatun
Meşhur benzetmesinde Descartes evrensel bilimi bir ağaç gibi tasavvur etmiştir:metafizik,ağacın kökü;fizik,gövdesidir;insanlığın meyvelerini topladığı üç ana dalı ise,mekanik,tıp, ve ahlaktır.
Alfred Fouillee
Sayfa 6 - eflatun
Rönesans ile birlikte,sonucunda kartezyen devrime varacak iki büyük akım gitgide karşı konulamayan bir ağırlık kazanır:bunlardan ilki"deneysel "akım,ikincisi de "matematik" akımı diye adlandırılabilir.Rönesans'ın büyük önderleri hem yönetimi hem de çeşitli bilimleri kısmen yeniler.Sanatkar yönü kadar bilim adamı kimliğiyle de ünü Leonardo Da Vinci,"tek tercümanı" deneyim olan tabiatı gözlemlemenin önemine dikkat çeker.
Başka başka gözlemciler,Rondelet,Vesale,Servet,Aselli,Harvey ise canlı varlıkları gözlemler ve bu gözlemlerine bir takım kuruntular da ilave ederler .Özetle fizikçiler ve natüralistler başarılı tümevarımlar ve deneyler yapmış olsalar da,tümevarım ve deneyi,teorik olarak hala özlerin eşyaya has niteliklerin,onların bize göründüğü formların,sonuç itibariyle içlerindeki kudretlerin ya da kuvvetlerin araştırılması gibi görüyorlardı.Diğer yandan matematikçilerin kendi bilimlerini evrensel hale getirmek henüz akıllarından geçmiyordu.Sayılarla ve şekillerle araştırdıkları şey hala,nicelikten soyut bağıntılardan ziyade,nitelik idi.Geometri ve aritmetik,özel uzmanlık alanları gibi,hatta Descartes'in kendi ifadesinden yararlanacak olursak "kişisel birer merak" gibi görünüyordu.Matematik problemleri çözmek ,bir "eğlence" ya da "oyun" olarak kabul ediliyordu.
Alfred Fouillee
Sayfa 18 - eflatun
Descartes ,ideaları kaynaklarına göre değil,konularına göre ayırırsak üç ana sınıfta toplanacaklarını düşünür:1.Mevcut olmaması mümkün bir varlığın,yani"ben dediğim şeyin","düşüncemin" görüsel ideası;2.Mümkün varlıkların,yani mevcudiyetlerinin bilgisi bana doğrudan doğruya verili olmayan varlıkların ideaları,kısacası dış dünya;3.Zihnimizdeki en yüksek idea olarak,imkanın ve reel mevcudiyetin birbirinden ayrılmadığı mecburi bir varlık ideası. Descartes'a göre,insan bu son ideaya kadar yükselmediği takdirde,mümkün olan ile reel olan arasında kapanmayacak bir uçurum görecek ve birinden diğerine nasıl geçeceğini bilemeyecektir.
Alfred Fouillee
Sayfa 81 - eflatun
Descartes teolojik münakaşalara her zaman mesafeli yaklaşmıştır.Samimi bir Hristiyan olmakla birlikte,bilimi ve felsefeyi ''dini hakikatler'' den ayrı tutar. Tanrı'nın akılla kavranabilir olmadığına dair düşüncesi,bir yandan bizi aşan bir esrardan ibaret olan vahyin kabulüne,diğer yandansa bu tür esrarengiz meselelerin tartışmanın beyhudeliğine dayalıydı.Şöyle söyler."ilahiyata hürmetim büyük ,ama o alanda başarılı çalışmalar yapabilmek için bazı olağanüstü semavi destekler gerektiğini ve sıradan bir anlamdan fazla bir şahsiyet olmak gerektiğini düşünürüm".Bu sözleri,kuşkusuz Descartes'ın aldığı eğitimle alakalıdr. Cizvitler derslerinde,imanı bilimden açık açık ayırt ediyor ve öğrencilerin de böyle yapmasını kilisenin otoritesine dil uzatmamak kaydıyla teşvik ediyordu.
Alfred Fouillee
Sayfa 10 - eflatun
138 syf.
·24 günde·Beğendi·8/10
Felsefe okumalarıma David Hume'dan sonra Descartes ile devam etmek istedim.Bu kitap tamamıyla bir biyografi olmayıp daha çok Descartes'ın felsefeye verdiği ilhamı ve yarattığı kartezyen düşünce devriminin etkilerini anlatıyor.
Düşünürün hayatı özet geçildikten sonra Rönesans döneminde yazarın din ile ilgili düşünceleri yaptığı çalışmaların diğer düşünürlerden ne denli farklar içerdiği çok ince şekilde irdelenmiş.Eserin yazarı Fransız felsefeci Alfred Fouille olduğundan felsefe dili okurlara biraz ağır gelebilir çevirmen bazı kelimeleri genel anlamlarıyla birlikte vermiştir.
Düşünsel yönü yüksek bir eser. Descartes'ı analitik düşüncenin ve sonrasında matematiksel gelişimin öncüsü olduğundan incelenmesi gerektiğin düşünüyorum.Bilginin kaynağını ve sonsuzluğa giden yaşadığımız kainatın özünde her daim insanın kendisi olduğunu vurgulaması önemlidir.Kitapta Descartes'ın sonrasındaki bilim adamlarına ve düşünürlere olan etkisini çok beğendim.Schopanhauer,Kant,Leibnitz da bunların arasında.Yaşamda mana arayanlara tavsiye edilir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Alfred Fouillee
Doğum:
Fransa, 18 Ekim 1838
Ölüm:
Lyon Fransa, 16 Haziran 1912

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 12 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 48 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.