Ali Güneş

Ali Güneş

Yazar
9.0/10
6 Kişi
·
9
Okunma
·
0
Beğeni
·
16
Gösterim
Adı:
Ali Güneş
Unvan:
Yazar
Doğum:
Ankara, 1983
İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 2001 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 2005 yılında da Kara Harp Okulu’ndan piyade subayı olarak mezun olmuştur. Denizli, Şırnak ve Isparta illerindeki çeşitli kıta görevlerinin ardından 2011 yılında geçici görevle gönderildiği Afganistan’da, ilk olarak sivil-asker işbirliği timinde, daha sonra ISAF Müşterek Karargâhı Birleştirilmiş Müşterek Harekât Merkezi’nde (IJC CJOC) görev almıştır. Kara Kuvvetleri nam ve hesabına 2012 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Strateji ve Stratejik Araştırmalar Ana Bilim Dalı Harp Tarihi ve Strateji programında başladığı yüksek lisans eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında Şırnak, 20162018 yılları arasında ise Genelkurmay Başkanlığı Terörle Mücadele Şubesi’nde görev yapmıştır. Halen 1’inci Komando Eğitim Tugayı’nda görev yapan ve Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde Doktora çalışmalarına devam eden Güneş, evli ve iki çocuk babasıdır. Osmanlı Gayrinizami Harp Doktrini ve Gelibolu’ya Veda isimli eserleri bulunmaktadır.
Balkan Harbi öncesinde ise, 1911-1912 Trablusgarp Harbi’nde genç subayların liderliğinde teşkil edilen Osmanlı gayrinizami kuvvetleri İtalyan birlikleri karşısında bu harp türünü etkin şekilde kullanmıştı. Bu harpte ilk defa İtalyanlar tarafından hava unsurları kullanılmış, Osmanlı gayrinizami kuvvetlerine karşı hava harekatı icra edilmişti.
Gayrinizami unsurlara, harp esnasında modern teorinin öngördüğü gibi düşmanın ulaştırma hatlarını sekteye uğratmak için birçok köprünün, haberleşme imkanlarını sekteye uğratmak için de telgraf telleri ile direklerinin tahrip görevlerinin de verildiğini görmekteyiz. Fakat birçok köprü, ya bu işlerden anlayan personel bulunmadığı için yanda personel olmasına karşın yeterli tahrip malzemesi temin edilemediği için, tahrip edilememişti. Bu ikisinin bir araya getirilmesi kronik bir problem haline gelmişti.
Jandarma teşkilatının yetersizliği sebebiyle, Balkan Harbi’nde Osmanlı kumandanları, çetelere karşı tedbir geliştirebilmek için çaresizce seyyar ordu aleyhinde nizami kuvvetlerini tenkil ve tedip harekatında görevlendirmek zorunda kalmıştı. Bu hatanın bedeli de kuvvetlerinin parça parça imhası olmuştu. Bu acı tecrübeler doğrultusunda, Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeni çeteleri karşısında aynı hataya düşmemek adına, Osmanlı elitlerinin, Batılı ülkelerin uygulamalarından da esinlenerek, techir kararını verdiğini söylemek mümkün.
Kendinden sonraki birçok kurtuluş savaşlarına örnek teşkil eden Türk İstiklal Savaşı, işgal kuvvetlerine karşı verilen mücadelede, kurulan Kuvayı Milliye çeteleriyle ve bunların sonradan yerini muntazam ordulara bırakmasıyla başarılı bir gayrinizami harp olup, ayrıca incelenmeye değerdir.
"Osmanlı askerîyesinin gayrinizami harp doktrini, 1878-1912 yılları arasında, topraklarında meydana gelen ayaklanmaları organize eden, milliyetçi gayrinizami kuvvetlere karşı verdiği mücadeleye paralel olarak gelişmiştir."
Ali Güneş
Sayfa 68 - Kronik
Dünya ordularında haki renk ilk kez İngilizler tarafından 1850’li yıllarda Hindistan’da kullanılmaya başlanmıştır. Britanya Ordusu’ndan Hary Lumsden İngiliz askerlerinin beyaz üniformaları ile kolay hedef olduklarını fark edince, üniformaların üzerine toz ve çamur sürdürerek ve biraz da çay ile boyatarak renklerini gölgeli kahverengine dönüştürmüş ve giysilerin rengini araziye uydurmaya çalışmıştır. Toprak rengine benzeyen bu üniformalara Hintçe toprak anlamına gelen ‘Khaki’ afı verilmiş ve Türkçeye de ‘haki’ olarak geçmiştir.
"Balkan İttifakı devletleri, harp öncesinde var olan komita ve çetelerden harp esnasında etkin bir şekilde faydalandılar. Bu çete ve komitalara ilave olarak değişik şekillerde gayrinizami birlikler teşkil ettiler."
Ali Güneş
Sayfa 119 - Kronik
Osmanlı ordusunda gayrinizami harp yöntemleri, Balkan Harbi öncesinde ve esnasında, daha çok küçük rütbeli subaylar tarafından uygulanmıştı. Bu subaylar, rütbeleri yükselerek örsü ve yönetimde yüksek kademelere geldiğinde, edindikleri gayrinizami harp tecrübelerini daha yetkin bir şekilde uygulama imkanı kazanmışlardı. Bu nedenle, kazanılan tecrübeler, Balkan Harbi sonrasında, özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda çarpıcı etkiler bırakmıştır.
Gayrinizami harp güçsüz devletlerin, güçlüler karşısındaki güç dengesini asimetrik yöntemlerle sağlama ihtiyacından doğabileceği gibi, kuvvetleri denk tarafların asimetrik etki yaratmak için başvurabileceği bir formda da ortaya çıkabilmektedir.
Yarımada Seferi’nde (1807-1814) muharebe meydanlarında kazandığı zaferlerle mücadeleyi sonlandırmak gibi boş bir öğüde kapılan Napolyon, dağlık coğrafyadan istifade eden İspanyol gerillaların mukavemeti karşısında hayal kırıklığına uğramıştır. Bu döneme kadar daha çok düzensiz küçük kuvvetlerle yapılmış olan gayrinizami harp, Napolyon’un yenilgisiyle askeri teorisyenlerin dikkatlerini üzerine çekmeye başlamıştır.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ali Güneş
Unvan:
Yazar
Doğum:
Ankara, 1983
İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 2001 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 2005 yılında da Kara Harp Okulu’ndan piyade subayı olarak mezun olmuştur. Denizli, Şırnak ve Isparta illerindeki çeşitli kıta görevlerinin ardından 2011 yılında geçici görevle gönderildiği Afganistan’da, ilk olarak sivil-asker işbirliği timinde, daha sonra ISAF Müşterek Karargâhı Birleştirilmiş Müşterek Harekât Merkezi’nde (IJC CJOC) görev almıştır. Kara Kuvvetleri nam ve hesabına 2012 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Strateji ve Stratejik Araştırmalar Ana Bilim Dalı Harp Tarihi ve Strateji programında başladığı yüksek lisans eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında Şırnak, 20162018 yılları arasında ise Genelkurmay Başkanlığı Terörle Mücadele Şubesi’nde görev yapmıştır. Halen 1’inci Komando Eğitim Tugayı’nda görev yapan ve Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde Doktora çalışmalarına devam eden Güneş, evli ve iki çocuk babasıdır. Osmanlı Gayrinizami Harp Doktrini ve Gelibolu’ya Veda isimli eserleri bulunmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 9 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 8 okur okuyacak.