Ali Seydi Bey

Ali Seydi Bey

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
226
Gösterim
Seferden dönüş yüzde doksan zaferle neticelenmiş........hâtta bazan mağlubiyetle sonuçlanan bir savaştan dönülse bile bunu halktan saklamak için zaferden dönülüyormuş gibi alaylar düzenlenir,şenlikler yapılırdı
Ali Seydi Bey
Sayfa 136 - Tercüman 1001 temel eser
...Bu emir üzerine Edirne sarayındaki tahsil ve terbiye teşkilatı ve usulü aynen tatbik edilmek üzere ,Topkapı sarayı yapılırken mektep olarak daireler yaptırımış buralarda okuyanlara gözcülük ve gelişmelerini temin etmek için hazine ve kiler koğuşlarındaki bilgili kişilerden bir"Encümen-i Dâniş"kurulmuştur.
"Teşrifatve teşkilatımız "Ali seydi bey Tercüman 1001 Temel eser
Ali Seydi Bey
Sayfa 132 - Tercüman 1001 temel eser
FATİH DEVRiNDE ESKi VE YENİ SARAY
Fatih Devri, tarihin açıklık zamanına dahil olduğu
için daha geniş bilgiye sahip bulunuyoruz. Fatih, İstanbul'u fethettiği zaman, Edirnekapı ci-
varındaki Tekfur Sarayı diye anılan İmparator Sarayı­na yerleşmişti. Bir sene sonra Bayezit Meydanındaki (şimdiki Üniversite) sahada bir saray yaptırmış; Ravzatülebrar tarihinin yazdığına göre, burası da küçük gelerek Topkapı Burası Hristiyanlıktan önce Bizanslıların büyük Puthanesi, Bizanslıların ise bulvan idi sarayını kurarak 1462 veya 1467 veya 147S'te oraya geçmiştir. Osmanlı padişahları Sultan Abdülmecit devrine kadar bu sarayda saltanat sürmüşlerdir. Bu sarayın bazı kısımları Üçüncü SeLn ve İkinci Mahmut zamanlarında yanmıştır. Tarihçi Duka, Yeni Saray adı verilen Topkapı Sarayının başlangıçta resmi bir makam olduğunu, yani Selamlık Dairesi olarak kullanıl­dığını, saray halkının, artık Eski Saray denilmeye baş­layan birinci sarayda kaldıklarını,padişahların bazan bir iki ay kadar Eski Saraya gitmcycrck Topkapı Sarayında vakit geçirdiklerini yazar Sonraları saray mensuplarının hepsi Yeni Saraya alınmış, Kanuni Sultan Süleyman devrinden sonra Eski Saray padişahların karıları, kızları hasekiterin oturmalarına ayrılmıştır.
...ayrıca her esnaf kendi sanatlarına uygun renkte elbiseler giymişler.Meselâ mücellitciler ile kâgıtcılar renkli kâgıtlardan cübbeler ve külahlar ile kömürcüler kimi ayı kimi kurt ve köpek kıyavetine bürünerek alay köşkü önünden gecerlermiş.
Ali Seydi Bey
Sayfa 41 - Tercüman 1001 temel eser
Patişah Selim , bir gün oğlu Sultan Süleyman'ın pek ziyade süslenmiş olduğunu huzuruna girdiğini görünce :
-Süleyman ,sen böyle giyinirsen ,anan ne giyinsin? demiştir....
Ali Seydi Bey
Sayfa 88 - Tercüman 1001 temel eser
Padişah olarak ilk sünnet olan 1603 Birinci Sultan Ahmed olup tahta cıkışından bir ay sonra Sadrazam Yavuz Ali Paşa konağında sünnet edilmiştir.
Ali Seydi Bey
Sayfa 44 - Tercüman 1001 temel eser
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ali Seydi Bey
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 3 okur okuyacak.