Ali Seydi Bey

Ali Seydi Bey

0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
222
Gösterim
FATİH DEVRiNDE ESKi VE YENİ SARAY
Fatih Devri, tarihin açıklık zamanına dahil olduğu
için daha geniş bilgiye sahip bulunuyoruz. Fatih, İstanbul'u fethettiği zaman, Edirnekapı ci-
varındaki Tekfur Sarayı diye anılan İmparator Sarayı­na yerleşmişti. Bir sene sonra Bayezit Meydanındaki (şimdiki Üniversite) sahada bir saray yaptırmış; Ravzatülebrar tarihinin yazdığına göre, burası da küçük gelerek Topkapı Burası Hristiyanlıktan önce Bizanslıların büyük Puthanesi, Bizanslıların ise bulvan idi sarayını kurarak 1462 veya 1467 veya 147S'te oraya geçmiştir. Osmanlı padişahları Sultan Abdülmecit devrine kadar bu sarayda saltanat sürmüşlerdir. Bu sarayın bazı kısımları Üçüncü SeLn ve İkinci Mahmut zamanlarında yanmıştır. Tarihçi Duka, Yeni Saray adı verilen Topkapı Sarayının başlangıçta resmi bir makam olduğunu, yani Selamlık Dairesi olarak kullanıl­dığını, saray halkının, artık Eski Saray denilmeye baş­layan birinci sarayda kaldıklarını,padişahların bazan bir iki ay kadar Eski Saraya gitmcycrck Topkapı Sarayında vakit geçirdiklerini yazar Sonraları saray mensuplarının hepsi Yeni Saraya alınmış, Kanuni Sultan Süleyman devrinden sonra Eski Saray padişahların karıları, kızları hasekiterin oturmalarına ayrılmıştır.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ali Seydi Bey
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.