Atilla Yayla

Atilla Yayla

YazarÇevirmen
8.0/10
77 Kişi
·
265
Okunma
·
14
Beğeni
·
1.346
Gösterim
Adı:
Atilla Yayla
Unvan:
Yazar
Doğum:
Kırşehir, 3 Mart 1957
3 Mart 1957’de Kırşehir, Kaman’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden lisans (1980), yüksek lisans (1982), doktora derecesi aldı (1986). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı (1986-2000) Profesör Yayla Gazi Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi sıfatıyla bulunmuştur. TDV, LDT, TSİD, MontPelerin cemiyeti gibi kurumlarda üyelikleri vardır. Liberal Düşünce Topluluğu kurucularındandır ve uzun süre başkanlığını yürütmüştür. Yorktown Internet University ve Center for New Europe üyesidir. Britanya ve ABDde birkaç defa farklı üniversitelerde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde yazıları yayınlanmıştır. İngiltere Buckingham üniversitesinde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Atilla Yayla, Sinan Çetinle birlikte Plato Film Okulunu meslek yüksek okuluna dönüştürerek,Gazi üniversitesi öğretim üyeliğine son vermiştir. Halen Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini yürütmektedir.
Kemalizmden uzak kalmak kişisel entellektüel gelişimim açısından çok yararlı oldu. Bu sayede, fikri ve zihni gelişimimi, tahsil hayatımın tamamı Türkiye’de geçmesine rağmen, totaliter resmi Kemalist beyin yıkama mekanizmasının propagandasından fazla etkilenmeden tamamlama imkanına sahip oldum.
Tek parti diktatörlüğü döneminde Osmanlı’nın sansür dönemini mumla aratan bir sansür faaliyetinin olduğu, yeterli seviyede fikir ve ifade özgürlüğünün bulunmadığı,muhalif fikirlerin susturulduğu her ciddi tarihçi tarafından bilinmektedir.
Kemalistlerin hatası, mekan bakımından mahalli zaman bakımından konjonktürel olan Kemalizmi mekan bakımından tüm dünyayı zaman bakımından bütün zamanları kapsar zannederek gelişmiş bir ideoloji veya tekamül etmiş bir fikir sistemi seviyesine taşımaya çalışmalarıdır.
"Şehirler" diye düşündü içinden, aslında insan hayatı açısından şehirler ülkelerden daha önemli ve anlamlı.
Atilla Yayla
Sayfa 49 - Liman
Duymuşsunuzdur, 'fikirlerden daha güçlü silah yoktur' , 'zamanı gelmiş fikri hiçbir şey durduramaz' mealinde sözler vardır.
Atilla Yayla
Sayfa 184 - Liman
141 syf.
Sefaletten Zenginliğe kitabı 3 bölümden oluşmaktadır.Bu bölümler sırasıyla İlkelerin Keşfi, İlkelerin Uygulanması ve İlkelerin Muhafazasıdır.Kitaba bölüm bölüm bakmamız gerekirse İlk bölümde para sistemlerine,insanların mutluluk amaçlarının ne olduğuna,özel mülkiyete ve devlet kurumlarının nasıl oluştuğuna dair bilgiler verilmiş.İkinci bölümde ilk bölümdeki kurumların ve hakların nasıl uygulanması gerektiği anlatılmış.Bu hakların ve uygulamaların hangi ekonomik sistemde ve ideolojide daha rahat yeşerebileceği üzerinde durulmuştur.Üçüncü bölüme geldiğimizde ise genelde demokrasi kurumu üzerinde durulmuş.Lakin ne tarz bir demokrasinin olması gerektiği ile ilgili bir sorgulama noktasında buluyorsunuz kendinizi.
Şahsi fikirlerime gelirsek ilk bölüm tarihsel olay ve olgulardan yola çıkılarak kaleme alınmış.Misal değişim ekonomisi ve para ekonomisinin oluşum ve geçiş süreci gibi.
İkinci bölümde ise Klasik İktisat Teorisi veya diğer adıyla Serbest Piyasa Ekonomisi anlatılmış ve olaylar bunun üzerine inşa edilmeye çalışılmış.Beni en rahatsız eden noktası herşeyin çözümü olarak Serbest Piyasa Ekonomisinin gösterilmiş olması oldu.Hatta yazar daha ileriye giderek "Sosyal Devlet" kavramına karşı çıkmış bunun piyasaya para arzını artırmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiş.Peki bu boşluğu neyle doldurabiliriz noktasında yardımlaşmanın "Cemaat ( topluluk) " eksenine kaydırmış.Önceden cemaatların yaptığını bunun hem ekonomiye zarar vermediğini hem de insan ilişkilerini geliştirdiğini vurgulamış.Bu arada yazar parayı da oy ile eş tutmakta ve insanoğlunun istediği şirkete para yoluyla bir nevi oy attığını ve güç kazandırdığını söylüyor.
Üçüncü ve son bölüme geldiğimizde ise yazarın olması gereken demokrasi modeliyle karşılaşıyoruz.Yazarın öngördüğü demokrasi modeli çok partili demokrasi ve sistemde nisbi temsil temilli olan bir anayasa ve haklar bildirgesine sahip iki meclisli bir oluşum.Bunun yanında anayasa mahkemesi ve bağmsız yargıçların olması gerektiğini ifade etmiş.Son olarakta polikacıların kanunları kendi lehlerinde kullanmaması için referandum ( halk tabanlı olandır halkın % 10 luk sir seçmenin imza toplaması üzerine kastedilen kanunun referandum yoluyla halka sunulmasıdır)
Kitapla kalın...
285 syf.
·Puan vermedi
Liberteryen teorinin ne olup ne olmadığı ile ilgili soru-cevap şeklinde bilgilendirici bir kitap. Liberteryen akademisyen Jason Brennan'ın bu kitabı liberalizmi/liberteryenizmi merak edenlerin başvurması gereken temel kitaplardan. Liberallerle ilgili kimi konularda doğru bilinen yanlışlara da yer verilmiş.
Çevirisinde maalesef göze batan çok yanlış var. Çevirmen de ülkenin - ne yazık ki - liberal denilince akla gelen ilk isimlerinden olan Atilla Yayla.
77 syf.
Sosyalizme, onun hukuk anlayışına karşı çok güzel işler çıkarmış. Müdahaleci olmayan (negatif) hukuk'u çok iyi açıklamış. Ve diğer pozitif hukukçuların yanlışlarını ortaya dökmüş.

Aynı dönemde yaşamalarına rağmen geleceğe dair tahminleri Karl Marx'tan daha çok tutmuştur. Ama yazarın bilinirliği çok azdır.
142 syf.
·Puan vermedi
Bu kitap 7 ülkenin siyasi künyelerini karşılaştırmalı olarak bize vermenin yanında, yönetim ve devlet biçimlerini de açıklar. Sistemleri anlamlı hale getirmek için ihtiyac duyduğumuz karşılaştırma sürecinin nasıl işlemesi ve değerlendirilmesi gerektiğine dair de fikirler sunar.
89 syf.
·10/10
Yazarın tek derdi; kendi söylediklerine karşı temelli, ispatlı sözler duymak. Söyledikleri düşünüldüğü zaman mantık çerçevesinde olduğu belli oluyor. Beğendiğim şeylerden biri en son cümlesiydi ki bu cümle, bu eğitimcinin bütün kitaplarını okuma isteğimin asıl nedenidir.
270 syf.
·5 günde·Beğendi·Puan vermedi
Ben bu kitabı okuduğumda bir kere daha liberal olmadığıma karar verdim:). Fakat bu kitap liberalizmin hakkıni vermediği için değil aksine bence bir kavram en az bu kadar açik ve net anlatılabilirdi. Her seyden önce Atilla Yayla sözcükleri kullanmasını bilen etkili bir dile sahip ve bu kitabında gayet basit bir şekilde anlatmış liberalizmi. Düşünürlere yer vermesi liberalizmin tarihi ve unsurlarını ayrıntılı ve net bir şekilde anlatması çok hoşuma gitti. Liberalizm hakkında fazla fikir sahibi değilseniz fakat öğrenmek istiyorsanız kesinlikle başvuracağınız bir kitap.
64 syf.
·Beğendi·10/10
Eğer günümüz Türkiye'sinde olan biteni daha sağlıklı olarak okumak istiyorsanız küçük ama erdem dolu bu kitabı mutlaka okuyun. Keşkeler vuracak sizi.
292 syf.
·3 günde·Beğendi·Puan vermedi
Bu kitabın siyaset bilimi öğrencilerine zorunlu olarak okutulmasını düşünüyorum. Açık bir dille yazılmış olan bu kitap okuyucu sıkmıyor. Ve birçok kelime hakkında muazzam bilgiler veriyor.
112 syf.
·1 günde·9/10
Yazar daha en baştan kitaba ismini verirken belirttiği gibi Kemalizme liberal açıdan bir değerlendirmede bulunuyor. Bu vecihle kitaba başlamadan önce liberalizm hakkında ortalama bir bilgiye sahip olmanız yazarın bakış açısını anlamanızda önemli rol oynayacaktır. Gerçi kitabın 13-21. sayfaları arasında liberalizmden bahsedilmiş, sizin için yeterli olursa ne ala.

Aslında Atilla Yayla'nın bu kitabını okuduğunuzda kitapta Kemalizmin sık sık eleştirildiğini hatta Kemalizm diye bir ideolojinin olmadığının iddia edildiğini göreceksiniz. Kemalizme resmi ideolojinin dışında bir yaklaşım sergileyen yazar Kemalizme liberal bir bakış açısı ile bakmamıza vesile oluyor. Buyurun şimdi biraz kitaptan benim altını çizdiğim bazı bölümlere birlikte göz atalım.

Önsöz sayfa 10: "Kemalizmle ilgili okuma, düşünme ve tartışmalarımın beni ulaştırdığı genel sonuç, resmi propagandanın inanmamızı istediğinin aksine, Kemalizm demokratikleştirici, insan haklarına saygılı bir ideolojimsi - konum olmaktan çok otoriteryen, totoliteryen bir duruşa ve bakışa yakın durduğuydu. Ortak medeniyet paradigması açısından değerlendirildiğinde Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye tekabül etmektedir."

Daha başlangıçta liberal açıdan Kemalizme bakış yönünü ilan etmiş Atilla Yayla; ama durun hemen şaşırmayın/kızmayın bunu söyleyen adam sonraki sayfalarda Kemalizmin M. Kemal'den sonra uydurulan bir izim olduğunu da söylüyor. Yani M. Kemal'in Kemalizmden haberi yok, böyle bir niyeti de yok. Dolayısı ile yukarıda sarf ettiği sözlerin sorumlusu olarak 1938 den sonra iktidarı elinde tutan yetkilileri gösteriyor.

Sayfa 47: "Sistemli ve tutarlı bir teori hüviyetinde bir Kemalizmin M. Kemal hayatta iken mevcut olmadığı, Kemalizmin sonradan geliştiği, bundan dolayı M. Kemal'in Kemalist olmadığı söylenebilir. Bu yorum doğruysa, M. Kemal'in ölümünden sonra onun adına yapılan ve izleri veya kökleri onun hayatta olduğu dönemde bulunmayan uygulamalardan M. Kemal'e bir fatura çıkarmak elbette hatalı bir akıl yürütme olur."

Sayfa 49: "Kemalizm bir ideoloji veya fikir sistemi değildir." diyen yazar bu tezini şöyle ispatlamaya çalışıyor.

Sayfa 50: "Kemalizmin gelişmiş ideolojiler olan liberalizm ve sosyalizmin ideoloji oluşu anlamında ideoloji olmadığını anlamanın en basit ve belki en iyi yolu dünyanın saygın üniversitelerinde okutulan "siyasi ideolojiler" kitaplarını açıp ele alınan ideolojiler arasında Kemalizmi aramaktır. Bu yapılırsa Kemalizmin kitaplarda yer almadığı görülecektir."

Evet anlaşılacağı gibi Atilla Yayla kitabında bir liberal olarak M. Kemal'e ve Kemalizme bakış açısını ortaya koymaya çalışmış. Bugünden geçmişe doğru baktığımızda M. Kemal'i ve gerçekleştirdiği inkılapları anlamaya ve belkide yeniden yorumlamaya ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu kitap M. Kemal'i anlamak için asla yeterli olmayacaktır. Bunun için her iki tarafa (Kemalist-Antikemalist) ait eserlerin taranması bunlar içerisinde özelikle objektif bakış açısı ile yazılmış olanlarının ayrı bir okumaya tabi tutulması faydalı olacaktır. Ama önce işe Nutuk'u okuyarak başlamalısınız. Ve en son tekrar okumalısınız.

İbrahim Kaya
24 Nisan 2020
Saat: 09.16
Şehr-i İstanbul

Yazarın biyografisi

Adı:
Atilla Yayla
Unvan:
Yazar
Doğum:
Kırşehir, 3 Mart 1957
3 Mart 1957’de Kırşehir, Kaman’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden lisans (1980), yüksek lisans (1982), doktora derecesi aldı (1986). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı (1986-2000) Profesör Yayla Gazi Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi sıfatıyla bulunmuştur. TDV, LDT, TSİD, MontPelerin cemiyeti gibi kurumlarda üyelikleri vardır. Liberal Düşünce Topluluğu kurucularındandır ve uzun süre başkanlığını yürütmüştür. Yorktown Internet University ve Center for New Europe üyesidir. Britanya ve ABDde birkaç defa farklı üniversitelerde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde yazıları yayınlanmıştır. İngiltere Buckingham üniversitesinde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Atilla Yayla, Sinan Çetinle birlikte Plato Film Okulunu meslek yüksek okuluna dönüştürerek,Gazi üniversitesi öğretim üyeliğine son vermiştir. Halen Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini yürütmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 14 okur beğendi.
  • 265 okur okudu.
  • 12 okur okuyor.
  • 316 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.