August R. Von Kral

August R. Von Kral

8.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
18
Gösterim
Adı:
August R. Von Kral
Unvan:
Yazar
Ankara'nın başkent seçilmesi, Türkiye'nin öç alma duygusuyla davranmadığının, yabancı topraklarda gözü bulunmadığının ve Türk ulusunun bugünkü sınırlar içinde birlik ve güçlenmesinden başka bir amaç taşınmadığının göstergesidir.
August R. Von Kral
Sayfa 174 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük demiryolu atılımına girişmesinin üzerinden on iki yıl geçmiş bulunmaktadır. Dünya, bir ulusun yaşamında çok kısa sayılacak bir dönemde sağlanan bu tartışılmaz başarının tanığıdır.
August R. Von Kral
Sayfa 137 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Sayıları 230.000'u bulan Hıristiyan Türkler, çoğunlukla Orta Besarabya Bölgesi'yle Dobruca'da, Müslümanlar ise yine Dobruca'da ve Romanya'nın güneyinde Deliorman Bölgesi'nde yaşamaktaydılar. Gök Oğuz boyundan gelen ve Hıristiyanlığı seçen Gagavuzlarla birlikte tüm Türklerin anadili Türkçedir. Gagavuzlar, eski sultanlar kentinin etki alanının uzağında kalmış olmaları nedeniyle, anadillerini Arapça ve Farsça'nın sızmalarından koruyabilmişler, okulda öğretilmemesine karşın Türkçe'yi kuşaktan kuşağa aktarabilmişlerdir.
August R. Von Kral
Sayfa 211 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Bu bir diktatörlük düzeni değildir. Atatürk, Millet Meclisi'nin ya da sorumlu konumdaki Hükümet'in bilgisi dışında hiçbir eylemde bulunmamıştır. Anayasa'da da belirtildiği gibi, sınırları belirlenmiş, gücünü kendisini seçen halktan alan ve temsilci olarak görev yapan bir Hükümet söz konusudur.
August R. Von Kral
Sayfa 231 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Lozan Antlaşmasının Ankara'nın egemenlik haklarına getirdiği en belirgin ve duyarlık yaratan sınırlama kaldırılmış, Türkiye kendi toprakları içinde Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan bu önemli suyolunda eylem esnekliğini kesin olarak kazanmıştır. Türk birlikleri, Montreux Antlaşmasının hemen ardından, Lozan'dan beri girmeleri yasaklanmış olan bölgelerde, süre yitirmeden Boğazlar'ın güçlendirilmesine ilişkin hazırlıklara girişmiştir.
August R. Von Kral
Sayfa 280 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Halife-Padişah, hiçbir güç ve oyunun engelleyemediği Anadolu Hareketi'ni, "Din elden gidiyor" söylemi ile halkı galeyana getirmek de dahil olmak üzere her çareye başvurarak önlemeye çalışıyordu. Bu nedenledir ki Ankara tarafından Sultan Vahdettin ulusa ihanetle suçlanıyordu.
August R. Von Kral
Sayfa 9 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
En dikkat çekici gelişme İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaşanmaktadır. Görev süresinin ortalama bir ya da iki yıl olduğu bu kurumda, çoğu Alman yirmiyi aşkın ünlü profesör uzatmalı olarak on-on beş yıl arasındaki dönemler için görevde bulunmaktadır. Bu koşullarda doğal olarak olumlu sonuçlara ulaşmaktan söz edilebilmektedir. Bütçeye büyük bir yük getirmesine karşın, yalnızca bu önlem bile Türk Hükümeti'nin yükseköğretimin gelişmesine ve çağdaş dünyayı yakalamaya ne denli önem verdiğinin bir kanıtıdır.
August R. Von Kral
Sayfa 69 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Tarım ve ormancılık sektörü, bu alanın gelişmesinde büyük çaba göstermiş olan Atatürk'ün özendirici yaklaşımına çok şey borçludur. Biri Ankara-Orman Çiftliği yakınlarında, öteki Mersin'in güneybatısına düşen Silifke'de ileniz kenarında, iki örnek tarım-orman işletmesi kurulmuştur. İşletmelerin amacı, geçmiş ve güncel uygulamalar arasındaki farkı Anadolu köylüsüne göstermek, toprağın İşlenmesi aşamasından en ileri tarım uygulamalarına değin tıim işlemlerde teknoloji ve bilimin önemini kanıtlamaktır. Böylece köylü alıştığı geleneksel yöntemleri geliştirmeyi öğrenecektir.
August R. Von Kral
Sayfa 91 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Kısaca "Gazi Çiftliği" olarak anılan Ankara'daki örnek çiftlik, 1926'da 2.000 hektarlık alanda kurulmuş, 15.000 hektarlık aşamalı ek almalarla 17. 000 hektara ulaşmıştır. Burada tahıl ürünleri, sebzeler, çiçekler ve tüm meyveler üretilmekte, ağaçlandırma ve fidanlıklarının bakımı yapılmakta, yabancı türlerden yararlanılarak hayvancılık yapılmaktadır.
August R. Von Kral
Sayfa 91 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Geçmişte, ticaret ve küçük sanayi işletmeleriyle, banka ve sigorta şirketleri, ülkede yaşayan Levanten, Ermeni, Rum ve Musevilerle yabancıların elinde bulunuyordu.

Günümüzde bunların büyük bir bölümü Türk girişimcilere geçmiş bulunmaktadır.
August R. Von Kral
Sayfa 144 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
August R. Von Kral
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.