August R. Von Kral

August R. Von Kral

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
23
Gösterim
Adı:
August R. Von Kral
Tam adı:
August Ritter von Kral
Unvan:
Yazar
Doğum:
20 Haziran 1869
Ölüm:
12 Haziran 1953
AUGUST R. Von KRAL, bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Broumov kasabasında, 1869'da doğdu.
Eğitimini tamamladıktan sonra 1894'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı.
Kral, Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunan yerlerde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun temsilcisi olarak uzun yıllar görev yaptı. İlk hizmet yeri İstanbul'du. Daha sonra sırası ile İşkodra, Beyrut, Masatır ve tekrar İşkodra'da görevli bulundu.

1900'de İzmir'e gelen Kral, 1911'de Selanik'te başkonsolos olarak çalışmış ve bu arada Mustafa Kemal ile tanışmıştı. I. Dünya Savaşı sırasında Durres Uluslararası Komisyonu'nda komiserlik görevinde bulunan Kral, 1919'da da Avusturya Cumhuriyeti'nin dışişleri görevlisi olmuştur.

Avusturya'yı Hamburg ve Sofya'da temsil eden Kral,
1924'den 1932'ye kadar Avusturya'nın Türkiye Büyükelçisi olarak Avusturya-Türkiye ikili ilişkilerine büyük hizmetler vermiştir.

Kralın 1924-1932 yılları arasında Türkiye'de yapılan devrimleri gözlemlerini de katarak anlatan anıları 1935'te kitap haline getirilmiştir.

Bu kitap Türkiye Cumhuriyeti tarihini ve Gazi Mustafa Kemal'i anlatan en iyi kitaptır.
"DAS LAND KEMAL ATATÜRKS" ismini taşıyan bu değerli eser ne yazık ki sadece İngilizce ve Fransızca'ya çevrilmiştir.

12 Haziran 1953 Viyana, Avusturya'da ölür.
Ankara'nın başkent seçilmesi, Türkiye'nin öç alma duygusuyla davranmadığının, yabancı topraklarda gözü bulunmadığının ve Türk ulusunun bugünkü sınırlar içinde birlik ve güçlenmesinden başka bir amaç taşınmadığının göstergesidir.
August R. Von Kral
Sayfa 174 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük demiryolu atılımına girişmesinin üzerinden on iki yıl geçmiş bulunmaktadır. Dünya, bir ulusun yaşamında çok kısa sayılacak bir dönemde sağlanan bu tartışılmaz başarının tanığıdır.
August R. Von Kral
Sayfa 137 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Sayıları 230.000'u bulan Hıristiyan Türkler, çoğunlukla Orta Besarabya Bölgesi'yle Dobruca'da, Müslümanlar ise yine Dobruca'da ve Romanya'nın güneyinde Deliorman Bölgesi'nde yaşamaktaydılar. Gök Oğuz boyundan gelen ve Hıristiyanlığı seçen Gagavuzlarla birlikte tüm Türklerin anadili Türkçedir. Gagavuzlar, eski sultanlar kentinin etki alanının uzağında kalmış olmaları nedeniyle, anadillerini Arapça ve Farsça'nın sızmalarından koruyabilmişler, okulda öğretilmemesine karşın Türkçe'yi kuşaktan kuşağa aktarabilmişlerdir.
August R. Von Kral
Sayfa 211 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Bu bir diktatörlük düzeni değildir. Atatürk, Millet Meclisi'nin ya da sorumlu konumdaki Hükümet'in bilgisi dışında hiçbir eylemde bulunmamıştır. Anayasa'da da belirtildiği gibi, sınırları belirlenmiş, gücünü kendisini seçen halktan alan ve temsilci olarak görev yapan bir Hükümet söz konusudur.
August R. Von Kral
Sayfa 231 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Lozan Antlaşmasının Ankara'nın egemenlik haklarına getirdiği en belirgin ve duyarlık yaratan sınırlama kaldırılmış, Türkiye kendi toprakları içinde Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan bu önemli suyolunda eylem esnekliğini kesin olarak kazanmıştır. Türk birlikleri, Montreux Antlaşmasının hemen ardından, Lozan'dan beri girmeleri yasaklanmış olan bölgelerde, süre yitirmeden Boğazlar'ın güçlendirilmesine ilişkin hazırlıklara girişmiştir.
August R. Von Kral
Sayfa 280 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Halife-Padişah, hiçbir güç ve oyunun engelleyemediği Anadolu Hareketi'ni, "Din elden gidiyor" söylemi ile halkı galeyana getirmek de dahil olmak üzere her çareye başvurarak önlemeye çalışıyordu. Bu nedenledir ki Ankara tarafından Sultan Vahdettin ulusa ihanetle suçlanıyordu.
August R. Von Kral
Sayfa 9 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
En dikkat çekici gelişme İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaşanmaktadır. Görev süresinin ortalama bir ya da iki yıl olduğu bu kurumda, çoğu Alman yirmiyi aşkın ünlü profesör uzatmalı olarak on-on beş yıl arasındaki dönemler için görevde bulunmaktadır. Bu koşullarda doğal olarak olumlu sonuçlara ulaşmaktan söz edilebilmektedir. Bütçeye büyük bir yük getirmesine karşın, yalnızca bu önlem bile Türk Hükümeti'nin yükseköğretimin gelişmesine ve çağdaş dünyayı yakalamaya ne denli önem verdiğinin bir kanıtıdır.
August R. Von Kral
Sayfa 69 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Tarım ve ormancılık sektörü, bu alanın gelişmesinde büyük çaba göstermiş olan Atatürk'ün özendirici yaklaşımına çok şey borçludur. Biri Ankara-Orman Çiftliği yakınlarında, öteki Mersin'in güneybatısına düşen Silifke'de ileniz kenarında, iki örnek tarım-orman işletmesi kurulmuştur. İşletmelerin amacı, geçmiş ve güncel uygulamalar arasındaki farkı Anadolu köylüsüne göstermek, toprağın İşlenmesi aşamasından en ileri tarım uygulamalarına değin tıim işlemlerde teknoloji ve bilimin önemini kanıtlamaktır. Böylece köylü alıştığı geleneksel yöntemleri geliştirmeyi öğrenecektir.
August R. Von Kral
Sayfa 91 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Kısaca "Gazi Çiftliği" olarak anılan Ankara'daki örnek çiftlik, 1926'da 2.000 hektarlık alanda kurulmuş, 15.000 hektarlık aşamalı ek almalarla 17. 000 hektara ulaşmıştır. Burada tahıl ürünleri, sebzeler, çiçekler ve tüm meyveler üretilmekte, ağaçlandırma ve fidanlıklarının bakımı yapılmakta, yabancı türlerden yararlanılarak hayvancılık yapılmaktadır.
August R. Von Kral
Sayfa 91 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
Geçmişte, ticaret ve küçük sanayi işletmeleriyle, banka ve sigorta şirketleri, ülkede yaşayan Levanten, Ermeni, Rum ve Musevilerle yabancıların elinde bulunuyordu.

Günümüzde bunların büyük bir bölümü Türk girişimcilere geçmiş bulunmaktadır.
August R. Von Kral
Sayfa 144 - 1.Basım Eylül 2010 - Çev.: S.Eriş Ülger
295 syf.
·8 günde·Beğendi·8/10
Kitabın önemi arka kapak tanıtım yazısında belirtildiği gibi 'Bu kitabı benzerlerinden ayıran pek çok özelliğin yanı sıra, yazarın devrimlerin yapılışını günü gününe izleyip olağanüstü bir titizlikle gözlemleyip kaleme almış olmasıdır.' denilerek önemli bir durum vurgulanıyor.

Avusturya'nın ilk Türkiye büyükelçisi August R.Von Kral'ın anılarını okuyoruz. Büyükelçi uzun bir süre bu coğrafyada görev yaptığından dolayı bazı olayları daha kolay kavrayıp o doğrultuda yazılarına yön vermiş.

Kitap, salt bir takım belgelerin arka arkaya sıralanması neticesinde ortaya çıkmış değil. Ekonomik, kültürel değişim haricinde, yeni durum karşısında kendi düşüncelerini de harmanlayarak bir durum tespiti yapıyor.

Kitap 1919-1935 yılları arasında Türkiye'de gerçekleşen değişim, dönüşüm ya da kısaca 'mucize'nin bir yabancının
gözünden anlatılmasını içerir.

Kısaca, modern Türkiye'nin gelişimini anlatıyor. Anlatırken de geniş açıdan olaylara bakarak bunu gerçekleştirebiliyor.

Osmanlı İmparatorluğunun sonundan, Lozan Antlaşması, hilafetn kaldırılması, 1924 Anayasası, Kürt isyanı, Gazi'ye suikast girişimi, partilerin kurulması, laiklik ilkesi, hukuk devrimi, kadın haklarında eşitlik, idari, mali reform, alfabe, tarım ve hayvancılık, ticaret, ulusal sanayinin gelişmesi, bankacılık, güzel sanatlar, edebiyat, sağlık, ordu, dış, iç siyaset gibi her konu da fikrini açıkça belirtiyor.

Anlatım dili oldukça (çeviri de aynı şekilde) sade ve akıcı. Anlaşılmayan ve dolaylı cümleler yok. Doğrudan yazmış. Okurken bir Avrupalının dilinden değil de sanki Türkiye'den yazılmış gibi bir his veriyor. Genel kabul görmüş bilgilerin paralelinde ilerliyor.

Avrupalı okurlar için Türkiye tanıtımı olacak şekilde genel bilgiler veriyor. Türkiye'yi hiç tanımayan veya tanıyıp da
nereden nereye geldiğini görmek isteyenlere 1935 yılında Almanca bir bilgi kaynağı sunuyor.

Burada bulunduğu sürece Türkiye'nin ilk dönemlerine ait öznel düşüncelerini bizimle paylaşıyor. Bu durumda eskiden yeniye geçerken yaşanan hem sıkıntı hem de yeniliği bir arada anlatıyor.

Ülkede yapılan bir dizi reformlarla örneğin, tarım alanında önce köylünün üzerindeki ağır vergi yükü kaldırılmış, daha sonra köylülere toprak dağıtımı yapılarak ekonomik olarak desteklenmesi sağlanmış.

Tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımlar tek tek görülebiliyor; o zor şartlar altında ülkenin her tarafında huzur, mutluluk ve ekonomik kalkınma sağlamak için yapılan mücadeleden övgüyle bahsediyor. Bu yüzden Cumhuriyetin ilk onbeş yılında yapılanları okudukça nereden nereye gelindiği daha açık anlaşılabiliyor.

Ayrıntılı bir anlatıma sahip. Bu sayede geçilen aşamaların daha kolay anlaşılması sağlanıyor.

Yaşanmışlıklar kişiyle beraber gitmeden önce anılar halinde kitap sayfaları içine yerleşmiş ve bizde oradan kendimize uygun olanları almaya çalışıyoruz.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaşanan o gelişmeler ve bunlara katkı sağlayan yabancı mimar, ressam, heykeltraş gibi sanatçıların yaptığı çalışmaları görebilir ve bunların eğitimden geçen insanların daha sonraki nesillere yansımalarını görebiliriz.

Kitap, bir büyükelçinin anılarını kapsıyor. Tavsiye edilir. Okunduğunda bir yabancı yazarın değil de içerden birinin yazdığını hissedebilirsiniz. Kimseyi yargılamadan hesap sormadan sadece uzun yıllar Türkiye'de yaşadığından dolayı burada gördüklerini, kendi yorumuyla yazmış.

Kitabın 'içindekiler' kısmında işlenen konular gösteriliyor. Bu sayede hangi sayfada hangi konunun işlendiği kolay bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca 1935 ve 1937 yıllarında iki baskı yapan kitabın birinci ve ikinci baskısı için yazılan önsözler de var. Bu sayede dönemin sıcak gelişmelerinden haberdar olunuyor.

Kitabı Türkçeye S.Eriş Ülger çevirmiş. Yazdığı önsözde kitap hakkında bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriyor.

Kitabın kapak tasarımı da güzel ve ayrıca arka kapak tanıtım yazısı da oldukça yeterli.

Kitabı yazarken de oryantalist bir bakış açısına sahip olmadan yapılanları anlatılıyor.

Not 1:) Kitabın özgün adı 'Das Land Kamal Atatürk's'. Kitabın içinde 'Kemal' ve 'Kamal' isimleri geçiyor. İkisi de aynı yani yanlış / hatalı bir yazım yok. Keşke bu durumla ilgili kısa bir bilgilendirme yazısı eklenseydi.

Not 2:) Birinci ve ikinci baskısı için yazılan önsözler mevcut. Büyükelçi olan yazarın 1932'de öldüğü yazıyor (İç sayfa tanıtım metni). Kitabın 1935 yılında ilk baskısı yapılmış ve
Kral'ın da kendi imzası da var. Yazar 1932'de öldüyse, o zaman 1932'den sonraki olayları kim yazmış? İnternette yaptığım araştırmada yazarın 1932'de değil de 1953 yılında öldüğü yazıyor. O zaman bu iç sayfadaki tanıtım metninde yazan bilgi yanlış gözüküyor.

Not 3:) Kitabın son sayfalarında yer alan (s.295) 'Haritaya yapılan ekleme ve düzeltmeler' başlıklı maddelerle ilgili haritalar eksik/unutulmuş ya da özellikle eklenmemiş mi? Burada bir soru işareti oluşuyor.

Not 4:) August Ritter von Kral 1869 - 1953 yılları arasında yaşamış ve 1924'den 1932 yılına kadar Avusturya'nın Türkiye büyükelçilik görevini yapmıştır.

Not 5:) 8 - 16 Temmuz 2018 tarihleri arasında okunup, notlar çıkarılmış ve 29 Ekim 2018 tarihinde yazıya dökülüp siteye eklenmiştir.

Yazarın biyografisi

Adı:
August R. Von Kral
Tam adı:
August Ritter von Kral
Unvan:
Yazar
Doğum:
20 Haziran 1869
Ölüm:
12 Haziran 1953
AUGUST R. Von KRAL, bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Broumov kasabasında, 1869'da doğdu.
Eğitimini tamamladıktan sonra 1894'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı.
Kral, Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunan yerlerde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun temsilcisi olarak uzun yıllar görev yaptı. İlk hizmet yeri İstanbul'du. Daha sonra sırası ile İşkodra, Beyrut, Masatır ve tekrar İşkodra'da görevli bulundu.

1900'de İzmir'e gelen Kral, 1911'de Selanik'te başkonsolos olarak çalışmış ve bu arada Mustafa Kemal ile tanışmıştı. I. Dünya Savaşı sırasında Durres Uluslararası Komisyonu'nda komiserlik görevinde bulunan Kral, 1919'da da Avusturya Cumhuriyeti'nin dışişleri görevlisi olmuştur.

Avusturya'yı Hamburg ve Sofya'da temsil eden Kral,
1924'den 1932'ye kadar Avusturya'nın Türkiye Büyükelçisi olarak Avusturya-Türkiye ikili ilişkilerine büyük hizmetler vermiştir.

Kralın 1924-1932 yılları arasında Türkiye'de yapılan devrimleri gözlemlerini de katarak anlatan anıları 1935'te kitap haline getirilmiştir.

Bu kitap Türkiye Cumhuriyeti tarihini ve Gazi Mustafa Kemal'i anlatan en iyi kitaptır.
"DAS LAND KEMAL ATATÜRKS" ismini taşıyan bu değerli eser ne yazık ki sadece İngilizce ve Fransızca'ya çevrilmiştir.

12 Haziran 1953 Viyana, Avusturya'da ölür.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.