Ayşe Kaya Göktepe

Ayşe Kaya Göktepe

Yazar
6.2/10
5 Kişi
·
14
Okunma
·
6
Beğeni
·
2.184
Gösterim
Adı:
Ayşe Kaya Göktepe
Unvan:
Türk Yazar
Lisans: Uluslar arası Saraybosna Üniversitesi, Psikoloji, 2011 Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2014. Doktora: Marmara Üniversitesi, Din Psikolojisi, 2018

Eğitim Bilgileri
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

İlgi Alanları
Din Psikolojisinde çağdaş akımlar, Manevî Danışmanlık ve Rehberlik, Müzik Terapi, Dışavurumcu Sanat Terapileri, Psikodrama, Kognitif Terapi, Şema Terapi, Pozitif Psikoloji Temelli Grup Danışmanlığı.

Yayınlar
Makale
Kaya-Göktepe, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Dinî İçerikli Müzik Terapinin Duygu Durumu,
Kaygı ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi. 1 (1)
Uysal V., A. Kaya-Göktepe, S. Karagöz, M. İlerisoy (2017). Dinî Başa Çıkma ile Umut, Hayat
Memnuniyeti ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki ve Etkileşim Üzerine Bir Araştırma. Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.52 139-160
Metin B., A. Kaya-Göktepe, K. B. Sütçübaşı, E. Serin, C. Taş, N. Tarhan (2017). EEG findings
during flow state. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 4(2), 42-57

Kitap
Kaya Göktepe, A. ve Coşkunsever Arıcı, A. (2019). Çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezlerinde (Çodem) manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kılavuzu. Ankara: DİB.
Kaya-Göktepe., A. (2016). Tükenmişlik Sendromu, İstanbul: Nesil Yay.
Kaya-Göktepe, A. (2015). Sanat Terapi, İstanbul: Nesil Yay.
Kitap bölümü
Kaya-Göktepe, A. (2019). Çocuklarla manevi danışmanlık ve çocukların manevi ihtiyaçlarına yönelik bir araştırma: Türkiye örneği. A. Ayten (Ed.), Manevi danışmanlık ve rehberlik: Farklı alanlardan araştırma bulguları ve değerlendirme içinde. İstanbul: DEM.
Kaya-Göktepe, A. (2017). Yaşlılara Yönelik Manevî Danışmanlık ve Rehberlikte Yeni Bir Model Önerisi:
“Hayat Ağacı Modeli”. Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları, (Ed. Ali AYTEN),
İstanbul: DEM. s. 233-273.

Bildiriler
Göktepe, A.K. (2019). Promoting forgiveness among Turkish women: A pilot study. Paper presented at the XVI European Congress of Psychology, Moskova, Rusya
Kaya-Göktepe A., N. G. Yildiz (2016).Müzikterapinin Aleksitimi Üzerindeki Etkisi: Türk Lise
Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi 5-7 Eylül, 2016.
Kaya-Göktepe A., S. Karagöz, S. Balci (2016). Psikolojik Dayanıklılık, Dini Başa Çıkma ve Sağlık
Davranışları İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. 28-29-30 Nisan,
2016. 62-63.
Kaya-Göktepe A., N. G. Yıldız, B. Metin (2015). The Effect of Task Engagement on Flow State with
QEEG. Munıch Neurophysıology Conference. sept 9-13, 2015. Annual Joint Meeting of ECNS /
ISNIP / ISBET, 102-102.
Kaya-Göktepe A., N. G. Yıldız (2015). The Effect of Expressive Art Therapy on Flow State and
Psychological Well-Being. The 14th European Congress of Psychology, 1736-1738.

Ödüller
Ödüller
Ergoterapi İçinde Hayatın Ritimlerini Keşfetmek isimli Proje Katılım Ödülü, 01/01/2015
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2011 mezunları arasında ikincilik ödülü,, 01/01/2011
144 syf.
·2 günde·Beğendi·7/10
uygulama ve yaşanmış vakalardan, klinik çalışmalarından, bu yöntemle tedavi olmuş kişi anılarından örneklerle süslenmeliydi.
akademik araştırma ve bitirme tezi verileri gibi anlatım ve yaklaşımlar, her okura akıcı gelmeyebilir. Bilgi, her zaman yalnız başına duyguları beslemiyor
144 syf.
·2 günde·3/10
Ayşe hanımın ders notları gibi olmuş ve konuları öğrenciye anlatır gibi anlatmış. Bazı tıbbi terimleri anlamakta zorlanıyor insan(bazal ganglionlar,serebellum,motor korteks,inferior kollikulus vb.)
Kitapda Şuuri'nin,Farabi'nin araştırmalarına yer vermiş. Yine de uyguladığı yöntemlere ve hastalarda yakaladıkları başarılar hakkında örnekler olsa çok daha ilgi çekici olabilirdi diye düşünüyorum.
176 syf.
·Puan vermedi
Tükenmişliği tarihsel çerçevesiyle alarak kitaba başlayan ve güzel bir literatür taraması yapan yazar tükenmişliği daha önce Maslach'ın ele aldığı gibi üç boyut şeklinde ele alıp neden, sonuç ve tedavileri üzerinde dururken müslümanca bir yaklaşım sergilemektedir.

Özellikle tüketirken tükenen bir toplum vurgusu çok manidar.

Yüksek lisans seminerimde faydalandığım eserler arasındaydı.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ayşe Kaya Göktepe
Unvan:
Türk Yazar
Lisans: Uluslar arası Saraybosna Üniversitesi, Psikoloji, 2011 Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2014. Doktora: Marmara Üniversitesi, Din Psikolojisi, 2018

Eğitim Bilgileri
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

İlgi Alanları
Din Psikolojisinde çağdaş akımlar, Manevî Danışmanlık ve Rehberlik, Müzik Terapi, Dışavurumcu Sanat Terapileri, Psikodrama, Kognitif Terapi, Şema Terapi, Pozitif Psikoloji Temelli Grup Danışmanlığı.

Yayınlar
Makale
Kaya-Göktepe, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Dinî İçerikli Müzik Terapinin Duygu Durumu,
Kaygı ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi. 1 (1)
Uysal V., A. Kaya-Göktepe, S. Karagöz, M. İlerisoy (2017). Dinî Başa Çıkma ile Umut, Hayat
Memnuniyeti ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki ve Etkileşim Üzerine Bir Araştırma. Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.52 139-160
Metin B., A. Kaya-Göktepe, K. B. Sütçübaşı, E. Serin, C. Taş, N. Tarhan (2017). EEG findings
during flow state. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 4(2), 42-57

Kitap
Kaya Göktepe, A. ve Coşkunsever Arıcı, A. (2019). Çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezlerinde (Çodem) manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kılavuzu. Ankara: DİB.
Kaya-Göktepe., A. (2016). Tükenmişlik Sendromu, İstanbul: Nesil Yay.
Kaya-Göktepe, A. (2015). Sanat Terapi, İstanbul: Nesil Yay.
Kitap bölümü
Kaya-Göktepe, A. (2019). Çocuklarla manevi danışmanlık ve çocukların manevi ihtiyaçlarına yönelik bir araştırma: Türkiye örneği. A. Ayten (Ed.), Manevi danışmanlık ve rehberlik: Farklı alanlardan araştırma bulguları ve değerlendirme içinde. İstanbul: DEM.
Kaya-Göktepe, A. (2017). Yaşlılara Yönelik Manevî Danışmanlık ve Rehberlikte Yeni Bir Model Önerisi:
“Hayat Ağacı Modeli”. Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları, (Ed. Ali AYTEN),
İstanbul: DEM. s. 233-273.

Bildiriler
Göktepe, A.K. (2019). Promoting forgiveness among Turkish women: A pilot study. Paper presented at the XVI European Congress of Psychology, Moskova, Rusya
Kaya-Göktepe A., N. G. Yildiz (2016).Müzikterapinin Aleksitimi Üzerindeki Etkisi: Türk Lise
Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi 5-7 Eylül, 2016.
Kaya-Göktepe A., S. Karagöz, S. Balci (2016). Psikolojik Dayanıklılık, Dini Başa Çıkma ve Sağlık
Davranışları İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. 28-29-30 Nisan,
2016. 62-63.
Kaya-Göktepe A., N. G. Yıldız, B. Metin (2015). The Effect of Task Engagement on Flow State with
QEEG. Munıch Neurophysıology Conference. sept 9-13, 2015. Annual Joint Meeting of ECNS /
ISNIP / ISBET, 102-102.
Kaya-Göktepe A., N. G. Yıldız (2015). The Effect of Expressive Art Therapy on Flow State and
Psychological Well-Being. The 14th European Congress of Psychology, 1736-1738.

Ödüller
Ödüller
Ergoterapi İçinde Hayatın Ritimlerini Keşfetmek isimli Proje Katılım Ödülü, 01/01/2015
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2011 mezunları arasında ikincilik ödülü,, 01/01/2011

Yazar istatistikleri

  • 6 okur beğendi.
  • 14 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 10 okur okuyacak.