Bayram Durbilmez

Bayram Durbilmez

Yazar
10.0/10
2 Kişi
·
10
Okunma
·
5
Beğeni
·
164
Gösterim
Adı:
Bayram Durbilmez
Unvan:
Türk Bilim Adamı, Şair, Gazeteci ve Yazar
Doğum:
Yozgat, Türkiye, 15 Şubat 1968
15 Şubat 1968'de Yozgat’ta dünyaya geldi. “Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu” olarak tanınan Bahri Durbilmez'in oğludur. Erciyes Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okudu. 1993'te "Türk Halk Edebiyatı Bilim Uzmanı", 1998'de "Türk Edebiyatı Doktoru", 2010'da "Türk Halk Bilimi Doçenti" oldu. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesidir. Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizce bilmektedir.

Edebiyat dünyasına şiirle adım atan Durbilmez, klâsik şiir, halk şiiri ve çağdaş şiir özelliklerini bir arada yansıtabilen ender şairlerden biridir. Kayseri ’de yaşamaktadır.

Yazdığı araştırma-inceleme kitapları veya kitaplarda bölümler:

Destanlarla Erzincan, (B. S. Özsoy ve N. Aslan ile), Erciyes Üniversitesi yayınları: Kayseri, 1992.
Âşık Edebiyatı Araştırmaları: Taşpınarlı Halk Şairleri, Geçit yayınları: Kayseri, 1998. (3. Baskı, Ürün yayınları: Ankara, 2008.)
Kayserili Halk Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs, Geçit yayınları: Kayseri, 1999.
Âşık Meydânî, Hayatı- Sanatı- Şiirlerinden Örnekler, Laçin yayınları: Kayseri, 2000.
Türk Halk Kültüründe Hoşgörü (2000, 2. Baskı 2003), Bizim Gençlik yayınları: Kayseri, 2002.
Kayseri ve Yöresi Halkbilimi Kaynakçası, Bizim Gençlik yayınları: Kayseri, 2002.
Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı, Bizim Gençlik yayınları: Kayseri, 2003. (2. Baskı, Kayseri 2014)
“Manas Destanındaki Kimi Motiflerin Türk Halk Kültüründeki Yansımaları”, Halkbilimi Araştırmaları-Forschungen für Volkerkunde, 2. Kitap, (Eylül 2003), 154-176, İstanbul-Aaachen/ Almanya, 2003.
“Âşıkların Diliyle Erciyes Dağı”, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan, (Hzl. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin), 554-570, Kömen- SOTA yayınları: Konya- Haarlem, 2006.
Ozan Gürbüz Değer, Hayatı- Sanatı- Şiirlerinden Örnekler, Kültür Ajans yayınları: Ankara, 2007.
I. Hacılar Sempozyumu (11-13 Mayıs 2007) Bildirileri, (M. Argunşah ve İ. Görkem ile), Kayseri, 2008.
Üniversiteler İçin Dil ve Anlatım (H. Yeniçeri, U.Çakır, S. Koç ve K. Deniz ile), Gazi Kitabevi yayınları: Ankara, 2011.
“Eski Yugoslavya Ülkelerinin Türk Halkbilimi Ürünleri Hakkında Türkiye’de Yapılan Çalışmalar” Muzaffer Akkuş Armağanı, Kömen yayınları: Konya, 2013.
“Gelenekli Türk Tiyatrosunda Mahallî Bir Tip: Kayserili” Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan (Hzl. Metin Ergun), Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü yayınları: Ankara, 2013.
Vefatının 15. Yıldönümünde Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu, Laçin yayınları: Ankara, 2013.
“Yozgatlı Halk Şairlerinin Diliyle Kıbrıs”, Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı, (Editör: Cengiz Gökşen), 239-266, Akçağ yayınları: Ankara, 2014.
Karslı Âşık Murat Çobanoğlu / Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Kayseri, 1993 / 2014.
Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları/ Bilgi Şöleni Bildirileri, (N. Özkan ile), TDK yayınları: Ankara, 2014.
Âşık Türkmenoğlu/ Hayatı ve Şiir Sanatı Üzerine Bir İnceleme, Kardeşler Matbaası: Kayseri, 2015.
Âşık Hasretî’nin Şiir Sanatı, Kardeşler Matbaası: Kayseri, 2015.
“Kazakistan’da Bilmece (=Jumbak) Sorma Geleneği”, Prof. Dr. Erman Artun Armağanı, (Hzl. R. Şenesen- Z. Elbir), 181-200, Adana, 2015.
“Anadolu’da Yaşayan Halk Hekimi Kamlar / Şamanlar: Ocaklılar”, Türkmen Bilgesi Fikret Türkmen Armağanı, (Hzl. İ. Dilek- F. Türker), 99-106, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları: Ankara, 2015.
“Hatayî’nin Anadolu Sahası Halk Şairlerine Etkileri ve Sıdkı Baba Divanında Geçen ‘Vardım Kırklar Meclisine’ Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım”, Kaygusuzun Bilge Torunu Abdurrahman Güzel Armağanı, (Hzl. H. Duran), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları: Ankara, 2016.
Şiir Kitaplarından Bazıları:

Vatanımın Bağrında- Şiir Tomurcukları (1984, 4.baskı: Ankara 2008),
Çileli Hayat- Huzura Hasret (1988, 7.baskı: Ankara 2008),
Öze Çağrı (1992, 3.baskı: Ankara 2008),
Yârnâme (2002, 4.baskı: Ankara 2012),
Sürmeli Yarım (Bakü 2009),
Birnâme (Konya 2011),
Turnalar / Türk Dünyası Şiirleri (Ankara 2012)
Aldığı Ödüller:

Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü (1994)
Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülü (2002)
Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü (2003)
Âşıklık Geleneğine Hizmet Ödülü (2004)
Motif Halkbilimi Teşvik Ödülü (2005)
Türklük Bilimine Hizmet Ödülü (2006)
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi İnceleme Ödülü (2007)
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK (2009)
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK (2010)
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK (2013)
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK (2015)
.

Ergenekon' bir dağ, demirle dolu
Geçitsiz yurt küçük; Türklerse dolu...
Doğar yürekte gün; kaçar kar, dolu...

Karı, fırtınayı terkin bayramı
Yüzyıllardır Nevruz Türk'ün bayramı !

.
Bayram Durbilmez
Ürün Yayınları
Büyürken içimde sevda sancısı
Hicran yarasının bitmez acısı
Beni mahkum etti gönül savcısı
Çarmıha gerildim unutmak için

Ozantürk mümkün mü hayali tutmak;
Yalan telkinlerle gönül avutmak?
Neylesem olmuyor seni unutmak
Beyhude yoruldum unutmak için
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Bayram Durbilmez
Unvan:
Türk Bilim Adamı, Şair, Gazeteci ve Yazar
Doğum:
Yozgat, Türkiye, 15 Şubat 1968
15 Şubat 1968'de Yozgat’ta dünyaya geldi. “Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu” olarak tanınan Bahri Durbilmez'in oğludur. Erciyes Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okudu. 1993'te "Türk Halk Edebiyatı Bilim Uzmanı", 1998'de "Türk Edebiyatı Doktoru", 2010'da "Türk Halk Bilimi Doçenti" oldu. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesidir. Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizce bilmektedir.

Edebiyat dünyasına şiirle adım atan Durbilmez, klâsik şiir, halk şiiri ve çağdaş şiir özelliklerini bir arada yansıtabilen ender şairlerden biridir. Kayseri ’de yaşamaktadır.

Yazdığı araştırma-inceleme kitapları veya kitaplarda bölümler:

Destanlarla Erzincan, (B. S. Özsoy ve N. Aslan ile), Erciyes Üniversitesi yayınları: Kayseri, 1992.
Âşık Edebiyatı Araştırmaları: Taşpınarlı Halk Şairleri, Geçit yayınları: Kayseri, 1998. (3. Baskı, Ürün yayınları: Ankara, 2008.)
Kayserili Halk Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs, Geçit yayınları: Kayseri, 1999.
Âşık Meydânî, Hayatı- Sanatı- Şiirlerinden Örnekler, Laçin yayınları: Kayseri, 2000.
Türk Halk Kültüründe Hoşgörü (2000, 2. Baskı 2003), Bizim Gençlik yayınları: Kayseri, 2002.
Kayseri ve Yöresi Halkbilimi Kaynakçası, Bizim Gençlik yayınları: Kayseri, 2002.
Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı, Bizim Gençlik yayınları: Kayseri, 2003. (2. Baskı, Kayseri 2014)
“Manas Destanındaki Kimi Motiflerin Türk Halk Kültüründeki Yansımaları”, Halkbilimi Araştırmaları-Forschungen für Volkerkunde, 2. Kitap, (Eylül 2003), 154-176, İstanbul-Aaachen/ Almanya, 2003.
“Âşıkların Diliyle Erciyes Dağı”, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan, (Hzl. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin), 554-570, Kömen- SOTA yayınları: Konya- Haarlem, 2006.
Ozan Gürbüz Değer, Hayatı- Sanatı- Şiirlerinden Örnekler, Kültür Ajans yayınları: Ankara, 2007.
I. Hacılar Sempozyumu (11-13 Mayıs 2007) Bildirileri, (M. Argunşah ve İ. Görkem ile), Kayseri, 2008.
Üniversiteler İçin Dil ve Anlatım (H. Yeniçeri, U.Çakır, S. Koç ve K. Deniz ile), Gazi Kitabevi yayınları: Ankara, 2011.
“Eski Yugoslavya Ülkelerinin Türk Halkbilimi Ürünleri Hakkında Türkiye’de Yapılan Çalışmalar” Muzaffer Akkuş Armağanı, Kömen yayınları: Konya, 2013.
“Gelenekli Türk Tiyatrosunda Mahallî Bir Tip: Kayserili” Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan (Hzl. Metin Ergun), Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü yayınları: Ankara, 2013.
Vefatının 15. Yıldönümünde Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu, Laçin yayınları: Ankara, 2013.
“Yozgatlı Halk Şairlerinin Diliyle Kıbrıs”, Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı, (Editör: Cengiz Gökşen), 239-266, Akçağ yayınları: Ankara, 2014.
Karslı Âşık Murat Çobanoğlu / Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Kayseri, 1993 / 2014.
Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları/ Bilgi Şöleni Bildirileri, (N. Özkan ile), TDK yayınları: Ankara, 2014.
Âşık Türkmenoğlu/ Hayatı ve Şiir Sanatı Üzerine Bir İnceleme, Kardeşler Matbaası: Kayseri, 2015.
Âşık Hasretî’nin Şiir Sanatı, Kardeşler Matbaası: Kayseri, 2015.
“Kazakistan’da Bilmece (=Jumbak) Sorma Geleneği”, Prof. Dr. Erman Artun Armağanı, (Hzl. R. Şenesen- Z. Elbir), 181-200, Adana, 2015.
“Anadolu’da Yaşayan Halk Hekimi Kamlar / Şamanlar: Ocaklılar”, Türkmen Bilgesi Fikret Türkmen Armağanı, (Hzl. İ. Dilek- F. Türker), 99-106, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları: Ankara, 2015.
“Hatayî’nin Anadolu Sahası Halk Şairlerine Etkileri ve Sıdkı Baba Divanında Geçen ‘Vardım Kırklar Meclisine’ Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım”, Kaygusuzun Bilge Torunu Abdurrahman Güzel Armağanı, (Hzl. H. Duran), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları: Ankara, 2016.
Şiir Kitaplarından Bazıları:

Vatanımın Bağrında- Şiir Tomurcukları (1984, 4.baskı: Ankara 2008),
Çileli Hayat- Huzura Hasret (1988, 7.baskı: Ankara 2008),
Öze Çağrı (1992, 3.baskı: Ankara 2008),
Yârnâme (2002, 4.baskı: Ankara 2012),
Sürmeli Yarım (Bakü 2009),
Birnâme (Konya 2011),
Turnalar / Türk Dünyası Şiirleri (Ankara 2012)
Aldığı Ödüller:

Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü (1994)
Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülü (2002)
Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü (2003)
Âşıklık Geleneğine Hizmet Ödülü (2004)
Motif Halkbilimi Teşvik Ödülü (2005)
Türklük Bilimine Hizmet Ödülü (2006)
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi İnceleme Ödülü (2007)
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK (2009)
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK (2010)
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK (2013)
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK (2015)

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 20 okur okuyacak.