C. B. Akal, R. Ergin

C. B. Akal, R. Ergin

Çevirmen
9.1/10
22 Kişi
·
49
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
303 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Baruch Spinoza'nın başyapıtlarından. "Dönme bir yahudi tarafından, cehennemde şeytanın işbirliğiyle imal edilmiş bir eser" olarak nitelenmiş ve 1670'de isimsiz olarak, sahte bir yayın yeri ve yayıncı adıyla basılmıştır. Spinoza’nın tanrısı hiçbir peygamberin tanrısı değildir, Spinoza’nın eleştirisi peygamberlerin tanrı adına konuşmasıdır.
303 syf.
·Beğendi·10/10
"İnsanlar her işlerini şaşmaz bir öğüde uyarak yoluna koyabilselerdi ya da talihleri her zaman yaver gitseydi, hurafenin pençesine asla düşmezlerdi." ile kitaba giriş yapan Spinoza, yüzyıllardır süregelen din algısına ,çeşitli eleştirileri yapmaya başlar.Her ne kadar politik inceleme kitabın diğer yarısını kaplasa da ilk bölüm en çarpıcı kısmı oluşturur. Insanın doğasına ve onun sonuçlarının dinlerin şekillenmesine olan etkisini sunar bize. Etika dan farklı olarak daha anlaşılır bir yapıdadır.
303 syf.
·10/10
Kendisi de bir Yahudi olan Spinoza'nın aforoz edilmesine sebebiyet veren muazzam bir Tevrat eleştirisi.Spinoza'ya göre Tevrat'ın 10 Emir bölümü harcindekiler hahamların uydurmasıdır.Mucize denilen şeylerin bir aldatmacadan ibaret olduğunu ısrarla vurgulayan Spinoza kıssaları tarihsel boyutları ve felsefi boyutlarıyla ele almakta ve Tevrattaki çelişkileri ve mantıksızlıkları bir bir gözler önüne sermektedir.
Spinoza'nın tarih boyunca fikirleri daima tartışma konusu olmuştur. Gerek din yorumu, gerek siyaset gerekse felsefe yorumu dinamik bir zeminde tartışılmıştır. Kendisinden önceki bazı rasyonalistler gibi evreni açıklama veya tasvir etme biçimi mekaniktir. Modern düşüncenin karakterlerini gösteren yorumları, döneminde ki fikirleri de hem toplum hem politikacılar hemde ruhani liderleri oldukça rahatsız etmiştir.

"Ne utanç! o kadar mucizeden sonra, tanrı hakkında oluşturabildikleri tek ide topu topu bir buzağdı."

- Spinoza

Spinoza'nın Teolojik-Politik İnceleme adlı eseri, dönemin şartları yani 17.yy göz önüne alındığında din ve politika üzerinde ciddi anlamda ilk eleştiridir. Kitapta dine bakış açısı ahlaki öğreti temellidir, siyaset alanına doğrudan müdahalesini gereksiz ve yersiz bulur. Öte yandan felsefeden teolojiyi atmaya çalışarak modern dünyanın ilk temellerindeki eğilimi göstermiştir. Ek olarak. dinin itaatkar karakterini bireyin bilgisizliğiyle yorumlarken, akıl özgürlüğüne, vicdan özürlüğüne vurgu yapar. Devlet, bireyin inanç, düşünce, fikir yorumlarına imkan hazırlamazsa toplumun daima yoz ve riyakar olacağını söylemesi adeta okurda şimşek etkisi yaratır.

Sonuç olarak, Spinozanın fikirleri, yaralı olan skolastik anlayışı öldürmüş ve modern dünyanın temellendirilmesinde öncüllerden biri olmuştur.

Yazarın biyografisi

Adı:
C. B. Akal, R. Ergin

Yazar istatistikleri

  • 49 okur okudu.
  • 6 okur okuyor.
  • 86 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.