Celaleddin Ergun Çelebi

Celaleddin Ergun Çelebi

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
1
Gösterim
Adı:
Celaleddin Ergun Çelebi
Unvan:
Türk mutasavvıf, Mevlevî
Doğum:
Kütahya, 1301
Ölüm:
Kütahya, 1373
Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi'nin 2. göbekten torunudur. Yani Muhammed Celaleddin-i Rumi'nin büyük oğlu Sultan Veled'in kızı Âbide Mutahhara Hatun'un torunu olması sebebiyle soyu Mevlânâ'ya dayanır. Babası İlyas Paşa, annesi Âbide Melek Hatun, dedesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. Yıldırım Bayezid'in eşi Devletşah Hatun halasıdır. Germiyanoğlu II. Yakub Bey amcası olur. Babası İlyas Paşa'nın rüyasında Ergûn Şah'ı görmesi üzerine sabah olup bir oğlunun doğduğu müjdelenince isminin Ergûn konulduğu söylenir. Alâeddin isminde biraderi, Tâhire Hanım isminde de bir kız kardeşi vardır.
Doğum tarihi hakkında bir kesinlik yoktur. Kütahya'da doğmuş, Kütahya Mevlevîhânesi'nde göreve başlamış, 45 yıl şeyhlik yaparak 75 yaşlarında vefat etmiştir. Ayrıca bugün Dönenler Camii adıyla bilinen Kütahya Mevlevihanesinin ilk postnişidir. Kabri Kütahya Fatihi Hezar Dînârî'nin 13. yüzyılda yaptırmış olduğu Hazer Dinari Mescidi içindedir. Bu mescit günümüzde mevlevihaneyle bitişik hale gelmiş ve Ergun Çelebi'nin aile fertleri ve mevlevihanenin diğer posrnişlerinin de gömülmesiyle hazire haline dönüşmüştür.Vefat tarihi kesin bilinmemektedir.

Amcasının oğlu olan Sultan Abâpuş-i Velî'den, Ulu Ârif Çelebi, Emir Âlim Çelebi ve Emir Vâcid Çelebi'den feyz almıştır. Ayrıca Bursa'da efsânevî bir hayat süren ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmeyen, ancak 1362'de vefat eden Orhan Gazi ile müspet bir diyalog içinde olan Geyikli Baba ile sohbet ederek kendisinden istifade etmiştir. Mustafa Sâkıb Dede Ergûn Çelebi ile ilgili elindeki tüm belgeleri değerlendirerek hakkında uzunca bir metin ortaya koymuştur. Vefatından sonra Kütahya Mevlevîhânesi şeyhliğine oğlu Burhaneddin İlyas Çelebi geçmiştir.
Ergûn Çelebi,"Çelebi" unvanı ile kendisine nidâ edilmesini, Allah'a ait bir isim olan "Çalab" ile karışmaması için kabul etmemiştir. Bunun yerine "Efendi" lafzının kullanılmasını tercih etmiştir.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Celaleddin Ergun Çelebi
Unvan:
Türk mutasavvıf, Mevlevî
Doğum:
Kütahya, 1301
Ölüm:
Kütahya, 1373
Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi'nin 2. göbekten torunudur. Yani Muhammed Celaleddin-i Rumi'nin büyük oğlu Sultan Veled'in kızı Âbide Mutahhara Hatun'un torunu olması sebebiyle soyu Mevlânâ'ya dayanır. Babası İlyas Paşa, annesi Âbide Melek Hatun, dedesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. Yıldırım Bayezid'in eşi Devletşah Hatun halasıdır. Germiyanoğlu II. Yakub Bey amcası olur. Babası İlyas Paşa'nın rüyasında Ergûn Şah'ı görmesi üzerine sabah olup bir oğlunun doğduğu müjdelenince isminin Ergûn konulduğu söylenir. Alâeddin isminde biraderi, Tâhire Hanım isminde de bir kız kardeşi vardır.
Doğum tarihi hakkında bir kesinlik yoktur. Kütahya'da doğmuş, Kütahya Mevlevîhânesi'nde göreve başlamış, 45 yıl şeyhlik yaparak 75 yaşlarında vefat etmiştir. Ayrıca bugün Dönenler Camii adıyla bilinen Kütahya Mevlevihanesinin ilk postnişidir. Kabri Kütahya Fatihi Hezar Dînârî'nin 13. yüzyılda yaptırmış olduğu Hazer Dinari Mescidi içindedir. Bu mescit günümüzde mevlevihaneyle bitişik hale gelmiş ve Ergun Çelebi'nin aile fertleri ve mevlevihanenin diğer posrnişlerinin de gömülmesiyle hazire haline dönüşmüştür.Vefat tarihi kesin bilinmemektedir.

Amcasının oğlu olan Sultan Abâpuş-i Velî'den, Ulu Ârif Çelebi, Emir Âlim Çelebi ve Emir Vâcid Çelebi'den feyz almıştır. Ayrıca Bursa'da efsânevî bir hayat süren ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmeyen, ancak 1362'de vefat eden Orhan Gazi ile müspet bir diyalog içinde olan Geyikli Baba ile sohbet ederek kendisinden istifade etmiştir. Mustafa Sâkıb Dede Ergûn Çelebi ile ilgili elindeki tüm belgeleri değerlendirerek hakkında uzunca bir metin ortaya koymuştur. Vefatından sonra Kütahya Mevlevîhânesi şeyhliğine oğlu Burhaneddin İlyas Çelebi geçmiştir.
Ergûn Çelebi,"Çelebi" unvanı ile kendisine nidâ edilmesini, Allah'a ait bir isim olan "Çalab" ile karışmaması için kabul etmemiştir. Bunun yerine "Efendi" lafzının kullanılmasını tercih etmiştir.